แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ (Best Friend) – IELTS Speaking Part 2

หัวข้อ แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ (Talk about your best friend) เป็นหัวข้อที่มักจะปรากฏในการสอบ IELTS Speaking Part 2 เสมอ บทความต่อไปนี้ของ ELSA Speak จะช่วยให้คุณถอดรหัสหัวข้อนี้โดยละเอียด คุณสามารถใช้คำตอบตัวอย่างนี้กับหัวข้อที่คล้ายกัน เช่น การแนะนําเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ Talk about a friend, Talk About Your Close Friend, Describe one of your best friends, Talk about a good friend, Talk about a close friend you have,…

มาศึกษาคำศัพท์ (วลี) ที่จำเป็นสำหรับหัวข้อ แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ ทบทวนโครงสร้างที่ดีสำหรับข้อสอบ IELTS Speaking Part 2 ดูตัวอย่าง + พอดแคสต์ที่รวบรวมรายละเอียดดังนี้!

สารบัญ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

โครงสร้างบทสนทนา แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ (Talk about your best friend)

โดยปกติแล้วในการสอบ IELTS Speaking Part 2 เราจะนำเสนอด้วยโครงร่างและการ์ดที่มีอยู่ บทสนทนาภาษาอังกฤษแนะนําเพื่อน Part 2 ที่ดีจะประกอบด้วยบทนำ (introduction) เนื้อหา (body) และบทสรุป (conclusion) ในนั้น:

 • บทนำ: บทนำใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง เช่นเดียวกับการนำเสนอในชั้นเรียนด้วยการเปิดเรื่องที่เรียบง่ายและตรงประเด็น

ตัวอย่าง:

“OK so now I would like to share with you about a friend I love to spend time with.”  

 • เนื้อหา: ส่วนเนื้อหา เราจะตอบคำถามในการ์ดตามลำดับจากบนลงล่าง

หมายเหตุ:  เมื่อตอบคำถามแต่ละข้อ พยายามให้คำตอบด้วยประมาณ 3 แนวคิด โดยแนวคิดแรกจำเป็นต้องตอบคำถามโดยตรง ส่วนแนวคิดที่ 2 และ 3 ใช้เพื่อชี้แจงความหมายของแนวคิดแรก

 • ดังนั้นในส่วนเนื้อหาของบทความ เราจะมีคำตอบยาว ๆ 4 คำตอบ โดจยแต่ละคำตอบจะรวม 3 แนวคิดที่ระบุไว้ในวิธีการจดบันทึกต่อไปนี้:

+ What this person looks like: Sommai /50 years old, tall, bald/smart, nice, kind

+ When and where you met this person: 3 years ago/Christmas party/talking skill 

+ What you do when you are together: keep in touch/send messages/never get bored or sad

+ And explain why he/she is one of your best friends: count on/help a lot/release stress

 • บทสรุป:  ข้อสรุปใช้เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ฟังทราบว่าการนำเสนอของผู้พูดสิ้นสุดลงแล้ว ในส่วนนี้ เราควรให้แนวคิดที่แสดงถึงความหวังที่จะเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับบทความ

ตัวอย่าง:

“So that’s all I would like to say about my best friend. I hope in the future we will have more time to hang out and create some more fun memories together.”

ต่อไปนี้คือภาพประกอบของโครงสร้างบทสนทนาแนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับ IELTS Speaking Part 2:

แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ (Talk about your best friend)

คำศัพท์เพื่ออธิบายอายุ

 • Young at heart: จิตวิญญาณที่อ่อนเยาว์
 • In her/ his twenties: ในวัยยี่สิบของเธอ / ของเขา
 • In his/ her teenage years: ในช่วงวัยรุ่นของเขา/เธอ
 • Middle-ages: วัยกลางคน
 • Over the hill: ผู้สูงอายุ

คำศัพท์เพื่ออธิบายรูปลักษณ์

 • Slender: เพรียวบาง
 • Well-built: ร่างกายที่สวยงาม
 • Muscular: กล้ามเนื้อ
 • Stocky: แข็ง
 • Slim: ผอมเพรียว
 • Of medium/ average built: ปานกลาง
 • Fit: พอดี
 • Well-proportioned figure: รูปร่างสมส่วน
 • Frail : อ่อนแอ เปราะบาง
 • Plump: อ้วน
 • Shortish: ค่อนข้างต่ำ
แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ใช้อธิบายส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

 • Dark skin: ผิวคล้ำ
 • Fair skin: ผิวสว่าง
 • Tanned skin: ผิวสีแทน
 • Neat hair: ผมเรียบร้อย
 • Blonde: ผมสีบลอนด์
 • Dyed: ย้อมผม
 • Oval face: ใบหน้ารูปไข่
 • High cheekbones: โหนกแก้มสูง
 • High forehead: หน้าผากสูง
 • Dimples: ลักยิ้ม

คำศัพท์เพื่ออธิบายบุคลิกภาพ

Down-to-earth: ตรงไปตรงมา เป็นมิตรBrave: กล้าหาญ
Gorgeous: น่าดึงดูดใจCareful: ระวัง
Snazzy: ทันสมัย น่าดึงดูดHard-working: ทำงานขยัน
Friendly: เป็นมิตรOutgoing: เปิดกว้าง
Generous: ใจกว้างIntelligent: อัจฉริยะ
Soft: นุ่มนวล อ่อนโยนTalented: มีความสามารถ มีพรสวรรค์
Serious: จริงจังCautious: ระมัดระวัง
Creative: มีความคิดสร้างสรรค์Competitive: ชิงดีชิงเด่น
Introverted: เก็บตัวRational: ปานกลาง มีเหตุผล
Imaginative: จินตนาการSincere: จริงใจ
Humorous: อารมณ์ขันHonest: ซื่อสัตย์

วลีที่ดีควรใช้ในการทดสอบ การเขียน แนะนําเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ

to stay even when everyone else has leftอยู่ต่อแม้ในขณะที่ทุกคนหันหลังให้กับคุณ
never talk behind your backไม่พูดลับหลัง
to be there for you in any situationจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์
to speak openly from the heartพูดตรงๆจากใจ
to keep their promisesรักษาสัญญา
to truly understand who you areเข้าใจคุณจริงๆ
to be with you through thick and thinอยู่กับคุณในทุกสถานการณ์เสมอ
since forever – for a long timeเป็นเวลานานมาก
share weal and woe in lifeร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน
raises your spiritsทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น

โครงสร้างประโยคที่ดีสำหรับหัวข้อ แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ (Talk about your best friend)

Intro

 • The friend I would like to tell you about today is ….. : เพื่อนที่อยากเล่าให้ฟังวันนี้คือ…
 • The person who I consider my best friend is……: คนที่ฉันคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือ…
 • When it comes to my closest friend, I would say it’s….: ถ้าพูดถึงเพื่อนสนิท ฉันจะนึกถึง…

เวลาที่คุณและฉันรู้จักกัน

 • I’ve known him/her for ….. years: ฉันรู้จักเขา/เธอมาเป็นเวลา….. ปีที่แล้ว
 • I’ve known him/her since …..…..: ฉันรู้จักเขา/เธอตั้งแต่…
 • To this day, I still remember vividly the first time we met was in …….: จนถึงทุกวันนี้ฉันยังจำได้ชัดเจนว่าครั้งแรกที่เราพบกันที่…

ความประทับใจแรกพบ

 • When I first met him/her, I was very impressed by his/her …: เมื่อฉันพบเขา/เธอครั้งแรก ฉันรู้สึกประทับใจโดย…. ของเขา/เธอมาก
 • My first impression about him/her was… : ความประทับใจแรกพบของฉันที่มีต่อเขา/เธอคือ….

วิธีเปลี่ยนแนวคิด

แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ
 • Moving on to talking about his/her personality/appearance,…: ฉันขอพูดถึงรูปร่างหน้าตา/บุคลิกของเขา/เธอ
 • Speaking of his/ her personality trait/appearance,…: เกี่ยวกับบุคลิก/รูปลักษณ์ของเขา/เธอ…
 • Talking a little bit about ….: ในที่นี้ฉันขอพูดถึง….
 • The best thing about him/her is that he is…: สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเขา/เธอคือ…
 • Regarding personality, he/she is such a…: เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เขา/เธอเป็นคน…
 • Another amazing trait of him/her is…: ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขา/เธอคือ…
 • What I mean is that…: ฉันหมายถึง

ตัวอย่าง แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ (Talk About Your Best Friend) –  IELTS speaking part 2

การ์ดตัวอย่าง:

Talk about your best friend.

You should say:

– What this person looks like?

– When and where you met this person?

– What you do when you are together?

– And explain why he/she is one of your best friends?

ตัวอย่าง แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ (Talk about your best friend) – Band 5.0+

Introduction:

Okay, let me tell you about my best friend.

Body:

 • His name is Sommai and he lives in America. He is around 30 years old with beards, average height and a bald head. About personality, he is very mature but young at heart, knowledgeable and sometimes very funny. Whenever he is around, he will make people laugh.
 • I met him 3 years ago at a small party. My friend held that party for the Christmas celebration. Sommai was there as my friend invited him to come and I was there too. My first impression of him was his communication skills. To be honest, it was very easy for him to make new friends, including me.
 • After the party, we became friends and kept in touch on social media because he had to go back to his country. We text each other every day. He is now far away but we still send messages every day and tell stories to each other. You know, I never feel bored or sad because I can share my feelings with him.
 • I really like him because I can count on him if I have some problems in life. He helps me a lot when I feel sad at work. Before I go to sleep, I sometimes call him and tell him about what happens that day. This habit helps me a lot in releasing my stress and feeling happier when I wake up the next day.

Conclusion:

So, that is what I want to say. Thank you for your listening.

career advancement

Sample answer Talk About Your Best Friend band 6.5+

Introduction:

Okay, let me tell you about the friend that I like to be with.

Body:

 • His name is Sommai who is American and lives in the US. At the moment, he is in his fifties with beards, average height. He told me he chose to have a bald head because it is his style. Speaking of personality, he is very mature, down-to-earth but young at heart, knowledgeable and sometimes strikes people with his sense of humor. Wherever he goes, he will make people laugh.
 • I bumped into him 3 years ago at a small party which was held by my friend for a Christmas celebration. Sommai was there as my friend invited him to come and so was I. To my surprise, I was really impressed by the way Sommai broke the ice with the people in the party. To be honest, I found it easy for him to form new friendships, including ours.
 • After the party was over, we became friends and had to keep in touch on social media due to the fact that he had to go back to his country. However, we text each other every day. Though he is now far away, we still send daily messages and tell stories to each other. You know, it is him who helps me never get bored or sad because I can share how I feel with him.
 • The reason why I really admire him is because I can count on him for some advice and guidance. I mean he helps me a lot when I feel under the weather or stressed at work. Before I go to sleep, I usually call him and tell him about what happens to me that day. This frequent habit allows me to not only reduce my work-related stress as well as improves my mood but also makes me feel calm and brings me motivation when I wake up the next day.

Conclusion:

So, that is what I would like to say. I hope that we will meet again and continue to share our stories together.

ตัวอย่างวง แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ Talk About Your Best Friend 8.0+

Introduction

So now I would like to share with you a friend who makes me feel happy and willing to spend time with.

Body:

 • The friend I would like to tell you about is Sommai, who is American and lives in the US. At the moment, he is a middle-aged man who is in his fifties with beards, average height. The highlight in his appearance is his bald head, the nerdy style that he chose 30 years ago as he believed to be his permanent look. In terms of personality, I would say he is pretty gorgeous, charming, outspoken but young at heart, knowledgeable and sometimes entertains people with his sense of humor. What I mean is wherever he goes, he will create an easy going atmosphere where people feel at home and comfortable enough to express themselves
 • Regarding our first rendez-vous, it was in a small Christmas party which was organized by my friend 3 years ago where we commenced our friendship. That night, Sommai came to the party as an invitee and so was I. To my surprise, I was really impressed by the way Sommai broke the ice with all the strangers in the party. To be honest, I must admit that Sommai is the kind of person who never struggles in starting small talks with someone he meets for the first time.
 • After the party was over, Sommai and I got closer and became soulmates. However, we had to keep in touch on social media due to the fact that he had to go back to his country. I mean we text each other every day. Despite the geographical distance, we never cease to catch up with each other by texting or sometimes video calling day by day, night by night. You know, it is undeniable that he is the one who helps me get over with boredom, sadness, stress, disappointment or even depression in life because I can confide everything to him without the fear of being judged or complained.
 • I have always considered him not only my best friend but also my mentor because I can rely on him for some suggestions, aids and guidance. What I mean is he supports me a lot when I feel under the weather or stressed at an intense work schedule. Before I crash, I usually call him and tell him about what happens to me that day. This frequent bedtime activity allows me to not only reduce my work-related stress as well as improves my mood but also makes me feel calm and brings me motivation when I wake up the next day.

Conclusion:

So, those are the reasons why I chose to present to you about Sommai. I truly believe that no matter what happens, come rain come shine, Sommai will always be there and give out his hand with his guidance and support in bringing me to some proper life decision. 

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

ด้านบนคือตัวอย่าง Band  5.0+, 6.5+, 8.0+ IELTS Speaking Part 2 – หัวข้อ แนะนําเพื่อนภาษาอังกฤษ Talk About Your Best Friend ที่ได้รวบรวมอย่างละเอียดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการที่ ELSA Speak อย่าลืมว่าการจำคำศัพท์ (วลี) ที่สำคัญ และใช้เลย์เอาต์ IELTS Speaking Part 2 ที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและควบคุมคำตอบได้ จากตรงนั้น คุณจะสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้ได้สูงสุด

ขอให้เรียนได้ผลดีกันทุกคนนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท