80+ แคปชั่น อวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษที่มีความหมายสำหรับทุกอายุ

วันเกิดเป็นวันสำคัญที่สุดของทุกคน ดังนั้น ELSA Speak ได้รวบรวมแคปชั่นเกี่ยวกับการอวยพรวันเกิดตัวเองภาษาอังกฤษที่ดีและมีความหมายมากมายสำหรับวันพิเศษนี้ คุณสามารถบันทึกไว้และนำมาใช้ในวันเกิดของตัวเองนะ

แคปชั่น อวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษ สั้นๆ

แคปชั่น อวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษ สั้นๆ
 • Happy birthday to the most amazing person in the world – me! (สุขสันต์วันเกิดให้กับคนที่สุดยอดที่สุดในโลก – นั่นก็ฉันเอง)
 • Wishing a very happy birthday to myself. May I continue to grow and achieve my dreams. (ขอให้ตัวเองมีความสุขมากในวันเกิด ขอให้ฉันพัฒนาต่อไปและทำความฝันให้เป็นจริงได้ของตัวเองได้)
 • Happy birthday to me! Cheers to another year of adventures and growth. (สุขสันต์วันเกิดตัวเอง ชนแก้วเฉลิมฉลองไปอีกปี ปีนี้น่าจะเป็นที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและการเติบโต)
 • Happy birthday to the one and only me. May I always be surrounded by positivity and success. (สุขสันต์วันเกิดฉันคนเดียวเท่านั้น ฉันหวังว่า ฉันจะถูกรายล้อมไปด้วยพลังบวกและความสำเร็จเสมอ)
 • Here’s to another year of learning, growing, and becoming a better version of myself. Happy birthday to me! (สุขสันต์วันเกิดตัวเองนะ นี่เป็นอีกปีของการเรียนรู้พัฒนาและกลายเป็นฉันคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม สุขสันต์วันเกิดจ้า)
 • Happy birthday to the incredible person that I am. May I continue to shine and make a positive difference in the world. (สุขสันต์วันเกิดให้แก่คนที่สุดยอดที่สุด หวังว่าฉันจะโดดเด่นและสร้างพลังบวกใหม่ๆ ในโลกนี้ต่อไป)
 • Sending warm wishes and self-love on my special day. Happy birthday to me! (ส่งคำอวยพรอันอบอุ่นและความรักให้กับตัวเองในวันพิเศษของฉัน สุขสันต์วันเกิดตัวฉันเอง)
 • Happy birthday to the amazing person that I am becoming. May this year bring me closer to my dreams and aspirations. (สุขสันต์วันเกิดคนที่น่าทึ่งที่ฉันกำลังจะเป็นหวังว่าปีนี้จะพาฉันเข้าใกล้ความฝันและความปรารถนาของฉันมากขึ้น)
 • Wishing myself a birthday filled with laughter, love, and unforgettable moments. (ขออวยพรวันเกิดให้ฉัน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความรัก และช่วงเวลาที่น่าจดจำ)
 • Happy birthday to the strong and resilient person that I am. May I always find the courage to overcome challenges and achieve greatness. (สุขสันต์วันเกิดให้กับคนที่แข็งแกร่งและดีดที่สุด – ฉันหวังว่าฉันจะหากำลังใจที่จะเอาชนะความท้าทายและประสบความสำเร็จได้ทุกเมื่อ)
 • Happy birthday to the fabulous person that I am. May I continue to sparkle and inspire those around me. (สุขสันต์วันเกิดคนที่ปังๆ อย่างฉัน ฉันหวังว่า ฉันจะเปล่งประกายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างต่อไป)

แคปชั่น อวยพรวันเกิดตัวเองยาวๆ ภาษาอังกฤษมีความหมาย

แคปชั่น อวยพรวันเกิดตัวเองยาวๆ ภาษาอังกฤษมีความหมาย
 • “A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!” (คำอธิษฐานสำหรับตัวเองในวันเกิด สิ่งที่คุณขอก็อาจจะได้รับ สิ่งที่คุณแสวงหาก็อาจจะพบ อะไรก็ได้ที่คุณอยากได้ สิ่งนั้นก็สามารถทำได้ในวันเกิดของคุณเอง สุขสันต์วันเกิด)
 • Wishing you a happy birthday. Best of luck in the future (ขออวยพรให้ฉันมีวันเกิดที่มีความหมายและมีความสุขมาก ขอให้โชคดีในอนาคต)
 • Me dear, from today on I will grow one year older. I’m must Less childish and more mature myself. (ถึงฉัน ตั้งแต่วันนี้ฉันโตขึ้นหนึ่งปีแล้ว ตัวเองจะต้องมีความเป็นเด็กน้อยลงและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น)
 • “May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!”. (ขอให้ความสุขที่คุณแบ่งปันในอดีตจะกลับมาหาฉันในวันนี้ ขออวยพรให้คุณมีความสุขมากในวันเกิด)
 • Another year older, another year wiser. Happy birthday. (แก่ขึ้นอีกปี ขอให้เก่งขึ้น สุขสันต์วันเกิด)
 • Blowing out another candle on your cakes means that you have lived another year of joy, and that you have made this world a better place. I wish you have a delightful birthday! (การเป่าเทียนแต่ละเล่มบนเค้กวันเกิดของฉัน หมายความว่า ฉันใช้ชีวิตได้อย่างเต็มไปด้วยความสุขไปอีกปีและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ขอให้ตัวเองมีวันเกิดที่น่าจดจำ)
 • “Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday!”. (นับชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้ม ไม่ใช่นับด้วยน้ำตา นับอายุของคุณด้วยเพื่อน ไม่ใช่นับแค่ปี สุขสันต์วันเกิด)
 • “ Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!”. (อีกปีที่เต็มไปด้วยการผจญภัยรอฉันอยู่ การฉลองวันเกิดของฉันด้วยความเอิกเกริกและอลังการ ฉันขออวยพรวันเกิดให้มีความสุขและสนุกสนานมากๆ นะ)
 • Wishing you a happy birthday. Praying you luckily. (ขออวยพรให้ฉันมีวันเกิดที่มีความหมายและมีความสุขมาก ฉันหวังว่าโชคทั้งหมดจะมาหาฉัน)
 • “Happy birthday! Your life is just about to pick up speed and blast off into the stratosphere. Wear a seat belt and be sure to enjoy the journey. Happy birthday!”. (สุขสันต์วันเกิด ชีวิตของฉันกำลังจะเร่งความเร็วขึ้นและออกสู่สตราโตสเฟียร์ รัดเข็มขัดนิรภัยและเพลิดเพลินไปกับการเดินทาง สุขสันต์วันเกิด)
 • Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever. (วันเกิดของฉันคือวันแรกของการเดินทาง 365 วันครั้งใหม่ ต้องเป็นด้ายที่สวยที่สุดในการปักแห่งชีวิต ให้ปีนี้วิเศษตลอดไป)
 • Here is my birthday wish for you: I hope you will never stop enjoying every small thing in life. Because that’s what makes life worth living. I hope that you take time to enjoy the present while working for a better future. I hope your year will be full of memories, happiness, and adventure. (นี่คือคำอวยพรวันเกิดสำหรับฉัน หวังว่าฉันจะสามารถเพลิดเพลินกับทุกสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ของชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า ขอให้ฉันสนุกกับวันนี้เสมอและทำงานหนักเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า และขอให้ปีหน้าของฉันเต็มไปด้วยความสุขและการผจญภัย)
 • I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today. A very happy birthday to me!. (ฉันจะยิ้มให้และจะไม่ปล่อยให้ปัญหาในชีวิตมาทำให้ฉันผิดหวังเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของฉัน สุขสันต์วันเกิดให้กับตัวเอง)
 • On this very day, one of the greatest humans of the world was born. Oh, and so did I! Happy Birthday to me! (ในวันนี้เอง ชายผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกได้ถือกำเนิดขึ้น โอ้วและฉันด้วย! สุขสันต์วันเกิดให้กับตัวเอง)
 • Happy birthday to myself. Cheers to a brand new year full of laughter, love and new friendships. (สุขสันต์วันเกิดตัวเอง ขออวยพรให้ปีใหม่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความรัก และมิตรภาพใหม่ๆ)
 • On my special day, I wish myself happiness and great accomplishments in the coming year. Happy birthday to me. (ในวันพิเศษของฉัน ฉันขอให้ตัวเองมีความสุขและประสบความสำเร็จมากมายในปีหน้า สุขสันต์วันเกิด)
 • My journey so far in life has been amazing, and I want to thank God for that. Happy birthday to me. (การเดินทางในชีวิตของฉันมาจนถึงตอนนี้ช่างมหัศจรรย์มาก และฉันอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้ สุขสันต์วันเกิดตัวฉันเอง)

>>> Read more:

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเองตามอายุ

แคปชั่น อวยพรวันเกิดตัวเองเก๋ๆ ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 18 ปี

แคปชั่น อวยพรวันเกิดตัวเองเก๋ๆ ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 18 ปี
 • Wishing myself a happy 18th birthday. May I be blessed with the determination and courage to never give up on my dreams, even if they feel out of reach. (ขอให้ตัวเองมีความสุขในวันเกิดในวัย 18 ปี หวังว่าฉันมีความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเอง แม้จะรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมก็ตาม)
 • On this wonderful day that I turn 18 and become a man/woman, I wish for good fortune in my life and great happiness that never ends. (ในวันอันแสนวิเศษนี้ ที่ฉัน/ผมก้าวสู่อายุ 18 ปี และกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ฉันขอให้โชคดีในชีวิตและมีความสุขอย่างไม่มีสิ้นสุด)
 • I’m truly the coolest 18-year-old of all time. Happy birthday to me! (ฉันเป็นคนมีอายุ 18 ปีที่สุดยอดจริงๆ สุขสันต์วันเกิดตัวฉันเอง)
 • This is the greatest day of my life so far because it is the day I finally metamorphose into a man/woman. Thank you, God, for allowing me to experience this amazing episode of life. (นี่เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตฉัน เพราะว่าสุดท้ายฉัน/ผมก็กลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ขอขอบคุณพระเจ้าที่ให้ฉันได้สัมผัสกับช่วงชีวิตที่ยอดเยี่ยมนี้)

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 20 ปี 

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 20 ปี 
 • Happy 20st birthday to me. I’m so proud of the man/woman I have turned out to be. (สุขสันต์วันเกิดครั้งที่ 20 ของฉัน/ผม และฉัน/ผมภูมิใจมากกับผู้ชาย/ผู้หญิงที่ฉัน/ผมได้เป็น)
 • On my 20st birthday, I wish myself an abundance of the most precious possession on earth– true happiness. (ในวันเกิดครั้งที่ 20 ของฉัน ฉันขอให้ตัวเองเต็มไปด้วยกับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกนั้นก็คือความสุขที่แท้จริง)
 • Hurrah! I turn 20 today, which means I’m officially no longer in the teenage zone. I am tremendously lucky to witness this momentous day. And I pray for more wonderful days like this in my life. Happy anniversary to me. (วันนี้ฉันมีอายุครบ 20 ปี นั่นหมายความว่าฉันไม่ใช่วัยรุ่นแบบทางการอีกต่อไป ฉันโชคดีมากที่ได้เห็นวันอันยิ่งใหญ่นี้ และฉันสวดภาวนา ขอให้ฉันมีวันอันแสนวิเศษเช่นนี้ ในชีวิตของฉันมากขึ้น สุขสันต์วันเกิดของฉัน)

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 30 ปี

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 30 ปี
 • On my 30th birthday, all I wish for myself is a lifetime of true happiness and peace. Happy birthday to me. (ในวันเกิดปีที่ 30 ของฉัน สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนา คือมีชีวิตที่มีความสุขและสงบสุขอย่างแท้จริง สุขสันต์วันเกิดให้กับตัวเอง)
 • Wishing the happiest of birthdays to myself as I turn 30 today. I choose to make this phase of my life an amazing one. (ขอให้ตัวเองมีความสุขที่สุดในขณะเดียวกันวันนี้ฉันอายุครบ 30 ปี ฉันจะทำให้ช่วงชีวิตนี้ของฉันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม)
 • This is my 30th birthday, and I’m ready to begin writing a new chapter of my life. Happy birthday to me. (วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 30 ปีของฉัน และฉันพร้อมที่จะเริ่มเขียนบทใหม่ของชีวิตแล้ว สุขสันต์วันเกิดให้กับตัวเอง)

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 40 ปี

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 40 ปี
 • Happy 40th birthday to me. On this day, I choose to be courageous in the pursuit of my dreams. (สุขสันต์วันเกิดครั้งที่ 40 ของฉัน ในวันนี้ ฉันเลือกความกล้าที่จะไล่ตามความฝัน)
 • May God bring my way the good things in life. Happy 40th birthday to me. (ขอพระเจ้านำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต สุขสันต์วันเกิดครั้งที่ 40)
 • My journey so far in life has been amazing, and I want to thank God for that. Happy birthday to me. (การเดินทางในชีวิตของฉันมาจนถึงตอนนี้ช่างมหัศจรรย์มาก และฉันอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้ สุขสันต์วันเกิดแด่ตัวฉันเอง) 
 • Whatever road I travel in life, I can always count on God to be there with me. Wishing myself an incredibly happy 40th birthday. (ไม่ว่าฉันจะเลือกเส้นทางชีวิตแบบไหน ฉันวางใจได้เสมอว่าพระเจ้า จะทรงอยู่เคียงข้างฉัน ขอให้ตัวเองมีความสุขในวันเกิดครบรอบ 40 ปี)

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 50 ปี

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 50 ปี
 • I want to use my 50th birthday as an opportunity to thank all the wonderful people in my life who make me smile on a daily basis. God bless you all. (ฉันอยากจะใช้วันเกิดครบรอบ 50 ปีเป็นโอกาสขอบคุณคนดีๆ ทุกคนในชีวิตที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทุกวัน ขอพระเจ้าอวยพรทุกคน)
 • I am 50 years old and still being able to celebrate my birthday in a healthy and happy state is what makes me very happy. Happy birthday to me. (ในวัย 50 ฉันยังสามารถฉลองวันเกิดได้อย่างมีสุขภาพดีและมีความสุข ซึ่งทำให้ฉันมีความสุขมาก สุขสันต์วันเกิดตัวฉันเอง)

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 60 ปี

แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง ภาษาอังกฤษสำหรับอายุ 60 ปี
 • I am a survivor, and I shall forever be. Happy 60th birthday to me. (ฉันเป็นผู้รอดชีวิต และฉันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป สุขสันต์วันเกิดครบรอบ 60 ปีของฉัน)
 • With every birthday of mine that I celebrate, I’m reminded of God’s amazing kindness and love for me. Happy 60th birthday to me. (ทุกๆ วันเกิดที่ฉันฉลอง ฉันจะได้รับการเตือนถึงความดีงามอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า และความรักของท่านที่มีต่อฉัน สุขสันต์วันเกิดครบรอบ 60 ปีของฉัน)
 • Praying for myself to be always surrounded by good people and great minds. May the mercy of God be with me forever like always. Happy birthday to myself! (อธิษฐานขอให้ตัวเองถูกรายล้อมไปด้วยคนดีและจิตใจที่ดีอยู่เสมอ ขอความเมตตาของพระเจ้าอยู่กับฉันตลอดไปเช่นเคย สุขสันต์วันเกิดตัวเอง)

ELSA Speak ได้แบ่งปันแคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเองเป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายให้คุณอย่างมากมาย เชิญคุณเลือกประโยคที่คุณชอบมากที่สุด และนำไปใช้ หวังว่า คำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษเหล่านี้จะทำให้คุณมีความหวังมากขึ้นในอนาคต

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ