การค้นพบที่น่าสนใจ เกี่ยวกับสีในภาษาอังกฤษ

แผนภูมิสีภาษาอังกฤษเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยที่ทุกคนควรรู้เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ แม้ว่าคุณจะมีความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพเป็นอย่างดี แต่คุณก็อาจจะไม่รู้เรื่องที่น่าสนใจทั้งหมดเกี่ยวกับสีภาษาอังกฤษ มาค้นพบความประหลาดใจในหัวข้อสีภาษาอังกฤษกันเถอะ

สารบัญ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

แผนภูมิสีภาษาอังกฤษ

สีพื้นฐานในภาษาอังกฤษ

สีภาษาอังกฤษประกอบด้วยสีหลัก 11 สี แต่ละสีมีความหมายและส่งข้อความที่แตกต่างกัน

ชื่อสีภาษาอังกฤษ 11 สี พร้อมคําอ่าน:

– White /waɪt/ (adj): สีขาว

ในภาษาอังกฤษ สีขาวเป็นสีเชิงบวก เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ ความไร้เดียงสา ความสดใส มีวลีและสำนวนภาษาอังกฤษบางคำที่เกี่ยวข้องกับสีขาว เช่น “A white lie” (คำโกหกที่ไม่เป็นอันตราย) หรือ “As white as a ghost” (ซีดเหมือนผี – หมายถึงผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี)

các gói elsa

– Blue /bluː/ (adj): สีฟ้า

สีฟ้าภาษาอังกฤษคือ Blue /bluː/ จากการสำรวจ ในแผนภูมิสีภาษาอังกฤษทั้งหมด นี่เป็นสีที่คนทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด มันเป็นสัญลักษณ์ของความภักดี ความแข็งแกร่ง สติปัญญา และสันติภาพ เราสามารถเจอวลีที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินภาษาอังกฤษ เช่น “Blue blood” (บุคคลที่มีภูมิหลังของชนชั้นสูง) หรือ “Blue ribbon” (คุณภาพสูง ชนชั้นสูง)

– Green /griːn/ (adj): สีเขียว

สีนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโต ความสามัคคี ความปลอดภัย และความไว้วางใจ วลีและสำนวนภาษาอังกฤษบางคำที่เกี่ยวข้องกับสีนี้ เช่น “Give someone get the green light” (อนุญาตให้ใครบางคนทำบางสิ่ง “เปิดไฟเขียว”) หรือ “Green with envy” (อิจฉา)

– Yellow /ˈjel.əʊ/ (adj): สีเหลือง

สีเหลืองเป็นสีของสติปัญญาและความแข็งแกร่ง วลี “Have yellow streak” ในภาษาอังกฤษ หมายถึง “ขี้ขลาด คนที่ไม่กล้าทำอะไรเลย”

– Orange /ˈɒr.ɪndʒ/(adj): สีส้ม

ในแผนภูมิสีภาษาอังกฤษ สีส้มคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งของสีแดงและความสุขของสีเหลือง มีความเกี่ยวข้องกับความขี้เล่น ความเบาๆ และความสดชื่น

–  Pink /pɪŋk/ (adj): สีชมพู

สีชมพู หมายถึง ความโรแมนติก ความรัก ความห่วงใย วลีและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับสีชมพู เช่น “Pink slip” (จดหมายไล่ออกจากงาน) หรือ “In the pink” (มีสุขภาพแข็งแรง)

– Gray /greɪ/ (adj): สีเทา

สีเทาภาษาอังกฤษคือ Gray /greɪ/ มันทำให้เกิดความเศร้าและมีความหมายเชิงปฏิบัติ วลีและสำนวนภาษาอังกฤษบางคำที่เกี่ยวข้องกับสีเทา เช่น “Grey matter” (สารสีเทา ภูมิปัญญา) หรือ “Gray-hair” (ผมหงอก)

elsa speak official

– Red /red/ (adj): สีแดง

สีแดง หมายถึง ความแข็งแกร่ง พลัง ความมุ่งมั่น และความกระตือรือร้น นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการคุกคาม อันตราย และสงคราม วลีและสำนวนภาษาอังกฤษบางคำที่เกี่ยวข้องกับสีแดงในแผนภูมิสีภาษาอังกฤษ เช่น “Be in the red” (เป็นหนี้) หรือ “the red carpet” (พรมแดง)

– Black /blæk/(adj): สีดำ

ในภาษาอังกฤษ สีดำเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับ ความแข็งแกร่ง อำนาจ และสิ่งที่เป็นลบ วลีและสำนวนบางคำที่เกี่ยวข้องกับสีดำในภาษาอังกฤษ เช่น “Black mood” (อารมณ์เชิงลบ) หรือ “Black market” (ตลาดมืด)

– Brown /braʊn/ (adj): สีน้ำตาล

สีน้ำตาลภาษาอังกฤษ อ่านว่า Brown /braʊn/ สีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ของความระมัดระวัง การปกป้อง ความสะดวกสบาย และความมั่งคั่งทางวัตถุ วลีและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำตาล เช่น “To be browned off” (โกรธ เบื่อ)

– Purple /ˈpɜː(ɹ).pəl/ (adj): สีม่วง

สีม่วงภาษาอังกฤษ มักเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา อำนาจ และความทะเยอทะยาน นอกจากนี้ยังเป็นสีของความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ความลึกลับ ความเป็นอิสระ และเวทมนตร์ เรามักจะเห็นวลี “Purple with rage” (โกรธจัดจนหน้าแดง) หรือ “Born to the Purple” (ชี้ผู้ที่เกิดในครอบครัวชนชั้นสูง)

>>> Read more

สูตรการผสมสีภาษาอังกฤษ

จริงๆ แล้วแผนภูมิสีภาษาอังกฤษไม่ได้มีแค่สีพื้นฐานเท่านั้น ด้วยการผสมสีเข้าด้วยกันทำให้เรามีสีภาษาอังกฤษอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน ต่อไปนี้คือสูตรการผสมสีพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตคุณ

 • Red + blue = violet
 • Orange + blue = brown
 • Red + Yellow = orange
 • Red + green = brown
 • Yellow + blue = green

เฉดสีในภาษาอังกฤษ

สีในภาษาอังกฤษยังแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ มากมาย เช่นเดียวกับในภาษาไทย นอกจากสีพื้นฐานแล้ว แผนภูมิสีภาษาอังกฤษยังมีสีต่างๆ มากมาย เช่น

 • กลุ่มสีฟ้า – สีเขียว

Turquoise /ˈtɜː.kwɔɪz/: สีฟ้า

Dark Green /dɑːk griːn/: สีเขียวเข้ม

Light Blue /laɪt bluː/: สีฟ้าอ่อน

Navy /ˈneɪ.vi/: สีฟ้าเข้ม

Avocado /ævə´ka:dou/: สีเขียวเข้ม (สีเขียวอะโวคาโด)

Limon / laimən/: สีเขียวเข้ม (สีมะนาว)

Chlorophyll / ‘klɔrəfili /: สีเขียวคลอโรฟิลล์

Emerald / ´emərəld/: สีเขียวสดใส

Blue /bl:u/: สีฟ้า

Sky / skaɪ/: สีฟ้า

Bright blue /brait bluː/: สีฟ้าสดใส

Bright green /brait griːn/: สีเขียวสดใส

Light green /lait griːn /: สีเขียวอ่อน

Light blue /lait bluː/: สีฟ้าอ่อน

Dark blue /dɑ:k bluː/: สีฟ้าเข้ม

Dark green /dɑ:k griːn/: สีเขียวเข้ม

Lavender /´lævəndə(r)/: สีน้ำเงินตัดกับสีแดง

Pale blue /peil blu:/: สีฟ้าอ่อน

Sky – blue /skai: blu:/: สีฟ้า

Peacock blue /’pi:kɔk blu:/: สีน้ำเงินนกยูง

Grass – green /grɑ:s gri:n/: สีเขียว

Leek – green /li:k gri:n/: สีเขียวต้นหอม

Apple green /’æpl gri:n/: สีเขียวแอปเปิ้ล

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต
 • กลุ่มสีเหลือง

Melon /´melən/: สีเมล่อน

Sunflower / ´sʌn¸flauə/: สีเหลืองสดใส

Tangerine / tændʒə’ri:n/: สีส้มเขียวหวาน

Gold/ gold- colored: สีทอง

Yellowish / ‘jelouiʃ/: สีเหลืองอ่อน

Waxen /´wæksən/: สีเหลืองอมส้ม

Pale yellow /peil ˈjel.əʊ/: สีเหลืองอ่อน

Apricot yellow /ˈeɪ.prɪ.kɒt ˈjel.əʊ /: สีเหลืองอัลมอนด์ สีเหลืองแอปริคอต

 • กลุ่มสีชมพู

Gillyflower / ´dʒili¸flauə/: สีชมพูสดใส (ดอกคาร์เนชั่น)

Baby pink /’beibi pɪŋk /: สีชมพูสดใส (ชื่อสีลิปสติกของผู้หญิง)

Salmon / ´sæmən/: สีชมพู-ส้ม

Pink red /pɪŋk red/: สีชมพูอมแดง

Murrey /’mʌri/: สีชมพูอมม่วง

Scarlet /’skɑ:lət/: บลัชออนสีชมพู สีชมพูมะม่วงหิมพานต์

Vermeil /’və:meil/: สีชมพูอมแดง

 • กลุ่มสีแดง

Bright red /brait red /: สีแดงสด

Cherry /’t∫eri/: สีแดงเชอร์รี่

Wine /wain/: ไวน์แดง

Plum / plʌm/: สีแดงพลัม

Reddish /’redi∫/: สีแดงอ่อน

Rosy /’rəʊzi/: สีแดงกุหลาบ

 • กลุ่มสีม่วง

Eggplant /ˈɛgˌplænt/: สีมะเขือ

Grape / greɪp/: สีม่วงเข้ม

Orchid /’ɔ:kid/: สีม่วงอ่อน

ส่วนสีอื่นๆ ก็มีหลายเฉดเหมือนกัน คุณจะต้องใช้เวลามากในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจำชื่อสีภาษาอังกฤษ!

วิธีการใช้สีในประโยค

เราสามารถใช้แผนภูมิสีภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายวัตถุ ปรากฏการณ์ สิ่งของ ฯลฯ ที่เราเห็นในประจำวัน ในประโยค คำที่เป็นสีมักจะทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์หรือคำนาม บางครั้งก็ปรากฏในสำนวนหรือวลีที่มีความหมายโดยนัยเช่นตัวอย่างข้างต้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ สีในภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่หมายความว่าสีเท่านั้น ถ้าคนไทยมักใช้คำว่า “ดำ” เพื่อหมายถึงความโชคร้าย ในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะ เจ้าของภาษามักจะพูดว่า “What a black day! My wallet is empty…” (ช่างเป็นวันมืดมนเสียนี่กระไร! กระเป๋าเงินของฉันว่างเปล่า…) หรือเจ้าของภาษายังใช้คำว่า แดง – red เพื่อแสดงความหงุดหงิด โมโหสุดขีด เมื่อพูดว่า “I’m red hot” (ฉันโกรธมาก)

สีที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่เพื่ออธิบายเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงความหมายโดยนัยด้วย รู้สิ่งนี้แล้วเมื่อเรียนสีภาษาอังกฤษ คุณจะสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น มันจะน่าสนใจสำหรับเจ้าของภาษาที่จะพูดคุยกับคุณเพราะคุณจะได้ค้นพบภาษาลับของพวกเขา!

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์สีในภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

ภาษาอังกฤษออกเสียงประเภทของคำภาษาไทย
White/waɪt/(adj) 
   สีฟ้า
   สีเขียว
Yellow/ˈjel.əʊ/(adj) 
   สีชมพู
Orange /ˈɒr.ɪndʒ/(adj) 
Gray/greɪ/(adj) 
Red/red/(adj) 
   สีน้ำตาล
   สีเบจ

แบบฝึกหัดที่ 2: จงเติมความหมายที่ถูกต้องของวลีต่อไปนี้

 1. A white lie: ……………………………………………………
 2. As white as a ghost: ………………………………………..
 3. Like a red rag to a bull: …………………………………………….
 4. Catch somebody red-handed: ……………………………..
 5. Blue blood: …………………………………………………..
 6. Blue ribbon: ………………………………………………….
 7. Out of the blue: ………………………………………………
 8. Once in a blue moon: …………………………………………..
 9. Purple with rage: …………………………………………….
 10. Born to the purple: …………………………………………………..

เรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นด้วย ELSA Speak

เมื่อเรียนรู้แผนภูมิสีภาษาอังกฤษหรือหัวข้อคำศัพท์หรือไวยากรณ์อื่น ๆ คุณต้องมั่นใจในความถูกต้องและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และไม่มีใครสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีไปกว่าเจ้าของภาษา หากคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ ติดต่อกับ ELSA Speak เลยวันนี้!

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท