สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ – รวมคำตอบดีๆที่ควรทราบ

ในระหว่างเวลาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ คุณจะต้องตอบคำถามของนายจ้างอย่างไรให้สร้างสัมภาษณ์มากที่สุด? แน่นอนว่าเพียงประวัติส่วนตัวที่สวยงามก็จะไม่พอ เนื่องจากมีผู้สมัครที่มีประวัติส่วนตัวดีพอๆ กับคุณมากๆอยู่ เช่นนั้นเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้การสัมภาษณ์ครั้งแรกได้เป็นไปอย่างราบรื่น?

ให้ ELSA Speak พิชิตคำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษด้วยคำตอบที่น่าประทับใจ!

สารบัญ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตารางสรุปคำถาม-คำตอบในการสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

QuestionAnswer
Can you introduce yourself?I’m Luk Kaew. My major is Graphic Design and I have 3 years of experience in this field.

Graphic Design is always one of my greatest passions.

I enjoy creating art, being around different types of people and challenging myself in everything I do.

That’s why I applied for this job!
What are your strengths?Three of my greatest strengths are my creativity, independent working skills and willingness to learn.
What are your weaknesses?Sometimes, I’m a bit/quite careless.

To overcome this weakness, I often double-check my work.
What are your short-term goals?Currently, the most important short-term goal is becoming a creative and proficient content writer.

Besides, I also aim at improving my soft skills.
What are your long-term goals?My long-term goals are becoming a marketing executive and gaining more knowledge of SEO in the next 3 years.

Additionally, I want to challenge myself in other fields of marketing.
Can you tell me about your experience?I have 3 years’ experience in HR. I have held relevant positions at several companies.

Therefore, I’m confident about my ability to handle HR tasks such as recruitment, employee profit management, v.v.
Do you work well under pressure?Yes. I can work pretty well under pressure.

When I’m at work, I always try to manage and reduce stress.

My tips are drinking a cup of warm tea and breathing deeply.
Why did you leave your last job?My previous job has given lots of valuable experience. However, I think it’s time to get out of my comfort zone and challenge myself in a new field.
Why do you want this job?First of all, I would like to challenge myself in the marketing field.

Additionally, when reading the job description, I was really impressed with the tasks of this position.

I think I will gain lots of knowledge and experience.
Why should we hire you?From what I’ve learned, it seems like you are looking for someone who can handle customer concerns quickly and effectively.

With my 2 years’ experience in Customer Service, I believe I’m the employee you’re looking for.
What do you know about our company?I read on your website that you’re one of the top data security companies in Vietnam, and that you serve more than 30 tech companies including the big ones such as TechLeap, Vina Vision, etc.

I always see becoming a part of your company as a great opportunity to develop myself and create more value in the technology field.
What do you expect from the new job?My expectations for this position would be giving me opportunities to widen my horizon and sharpen my skills in order to bring more value to the company.
How long do you plan on staying with our company?To tell you the truth, I have been working hard to get into this company.

Therefore, if I’m offered the job, I will absolutely plan on staying here for a long time.
How much salary do you expect?May I ask what the average salary of this position is?

I want my salary to match my qualifications and experience.

Can you introduce yourself? (แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ)

ในช่วงเริ่มต้นของการสัมภาษณ์งาน จะเป็นคำถามให้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมนายจ้างถึงมี CV ของแล้ว แต่ยังคงต้องการที่จะได้ยินอีกครั้ง เหตุผลก็คือพวกเขาต้องการดูงานนำเสนอของคุณ

แล้วเราจะตอบอย่างไรให้น่าประทับใจจากคำถามแรก? ทางที่ดีสุดก็คืออย่าพูดถึงบ้านเกิดหรือความชอบส่วนตัวมากเกินไป ให้ตอบคำถามอย่างมืออาชีพที่ข้อมูลยังไม่ได้รวมอยู่ในประวัติย่อของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรเน้นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพหรือตำแหน่งที่คุณต้องการสมัครในการสัมภาษณ์

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ แนะนําตัว – คำถามที่คล้ายกัน:

+ Can you talk a little about yourself?

⟶ ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้ฟังหน่อยได้ไหม?

+ Can you tell me a little about yourself?

⟶ ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้ฟังหน่อยได้ไหม?

+ We would like to know more about you. Can you introduce yourself?

⟶ เราต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ คุณสามารถแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหม?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

graduate from [university/college] in [year]จบการศึกษาจาก [มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย] ใน [ปี]
have [number] years’ experience in [major/field]มีประสบการณ์ [ตัวเลข] ปีใน [อุตสาหกรรม/สาขา]
My major is [noun (phrase)]วิชาเอกของฉันคือ [คำนาม (นามวลี)]
[major/field] is one of my greatest passions[อุตสาหกรรม/สาขา] เป็นหนึ่งในความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน
I enjoy [noun (phrase)/V-ing]ฉันชอบ [(วลี) noun/V-ing]
ฉันเล็งไปที่ [นาม (วลี)/ V-ing] เสมอฉันเล็ง/กำหนดเป้าหมายไปที่ [(นามวลี) noun/V-ing]

ตอบคําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง:

I’m Jasmine. I graduated from Bangkok University in 2017. My major is Graphic Design and I have 3 years of experience in this field. Graphic Design is always one of my greatest passions. I enjoy creating art, being around different types of people and challenging myself in everything I do. That’s why I applied for this job!

(ฉันชื่อ Jasmine ฉันจบการศึกษาจาก Bangkok University ในปี 2017 วิชาเอกของฉันคือการออกแบบกราฟิก และฉันมีประสบการณ์ 3 ปีในสาขานี้ การออกแบบกราฟิกเป็นหนึ่งในความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเสมอมา ฉันรักการสร้างสรรค์งานศิลปะ ชอบทำงานร่วมกับหลายคน และท้าทายตัวเองในทุกสิ่งที่ฉันทำ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันสมัครงานนี้!

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
เน้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือตำแหน่งที่คุณต้องการสมัครในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนะ!

What are your strengths? (จุดแข็งของคุณคืออะไร?)

ต่อไปในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ คำถามที่ขาดไม่ได้คือ “จุดแข็งของคุณคืออะไร” ในความเป็นจริง จุดประสงค์หลักของคำถามนี้ก็คือให้นายจ้างรู้ว่าจุดแข็งของคุณจะช่วยงานได้อย่างไรหากคุณได้งาน

คำถามที่คล้ายกัน:

+ What are your strong points?

⟶ จุดแข็งของคุณคืออะไร?

+ Can you tell me about your strengths?

⟶ คุณช่วยบอกเกี่ยวกับจุดแข็งของคุณได้ไหม

+ Can you tell me about your strong points?

⟶ คุณสามารถบอกฉันเกี่ยวกับจุดแข็งของคุณได้ไหม?

+ Can you talk about your strengths?

⟶ คุณช่วยพูดถึงจุดแข็งของคุณได้ไหม?

+ Can you talk about your strong points?

⟶ คุณช่วยพูดถึงจุดแข็งของคุณได้ไหม?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

1. โครงสร้างบางอย่างสามารถเพิ่มคำนาม (นามวลี) ด้านล่าง:

โครงสร้าง 1: One of my greatest/biggest strengths is [noun (phrase)]

⟶ หนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือ [คำนาม (วลี)]

โครงสร้าง 2: I have confidence in my [noun (phrase)]

⟶ ฉันมั่นใจใน[คำนาม (วลี)] ของฉัน

(สามารถใส่คำนาม วลีนามได้หลายอย่าง)

เราสามารถใส่เพิ่มในโครงสร้างด้านบนนามวลีดังนี้

 • attention to detail: ความใส่ใจในรายละเอียด
 • communication skills: ทักษะการสื่อสาร
 • conflict-solving skills: ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • creativity: ความคิดสร้างสรรค์
 • critical thinking skills: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • goal-setting skills: ทักษะการตั้งเป้าหมาย
 • independent working skills: ทักษะในการทำงานอิสระ
 • presentation skills: ทักษะการนำเสนอ
 • networking skills: ทักษะสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
 • negotiation skills: ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • self-management skills: ทักษะการจัดการตนเอง
 • time management skills: ทักษะการบริหารเวลา
 • willingness to learn: เต็มใจที่จะเรียนรู้

2. โครงสร้างที่มีกริยาช่วย ‘can’

โครงสร้าง: I can [bare infinitive] … (very) well/efficiently/…

⟶ ฉันสามารถ [กริยารูปปกติ] … ดี (มาก)/ได้ผล/…

ตัวอย่างคำตอบ:

 • Three of my greatest strengths are my creativity, independent working skills and willingness to learn.

(จุดแข็งที่สุดสามประการของฉันคือความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานอิสระ และความเต็มใจที่จะเรียนรู้)

 • I can work well both in groups and on my own. 

(ฉันสามารถทำงานได้ดีทั้งทำร่วมกับกลุ่มและคนเดียว)

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
ให้มั่นใจในความเป็นตัวเองในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ!

What are your weaknesses? (จุดอ่อนของคุณคืออะไร?)

หลังจากถามเกี่ยวกับจุดแข็งของคุณแล้ว แน่ใจว่าต่อไปนายจ้างจะถามเกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณ ดังนั้นให้เตรียมตัวดีๆก่อนตอนที่จะเจอคำถามนี้ระหว่างการสัมภาษณ์นะ ในความเป็นจริง นายจ้างต้องการทราบว่าคุณจัดการกับจุดอ่อนของคุณอย่างไร และสำหรับคำถามนี้ ให้ซื่อสัตย์เกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนี้ แต่อย่าลืมเพิ่มส่วนที่คุณสามารถแก้ไขได้!

คำถามที่คล้ายกัน:

+ What are your weak points?

⟶ จุดอ่อนของคุณคืออะไร?

+ Can you tell me about your weaknesses?

⟶ คุณช่วยบอกเกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณได้ไหม?

+ Can you talk about your weaknesses?

⟶ คุณช่วยพูดถึงจุดอ่อนของคุณได้ไหม?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

1. โครงสร้างบางอย่างสามารถเพิ่มคำนาม (นามวลี) ด้านล่าง:

โครงสร้าง 1: Right now, I’m not absolutely satisfied with my [noun (phrase)]. However, I’ve been trying my best to improve it/them.

⟶ ตอนนี้ ฉันไม่พอใจกับ [คำนาม (วลี)] ของฉัน แต่ฉันกำลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปรับปรุงมัน

(สามารถใส่คำนาม วลีนามได้หลายอย่าง)

โครงสร้าง 2: I think my [noun (phrase)] still need(s) improvement. Therefore, I have been [V-ing] …

⟶ ฉันคิดว่า [คำนาม (วลี] ของฉันยังคงต้องปรับปรุงหน่อย ดังนั้นฉันจึงได้/กำลัง …

(สามารถใส่คำนาม วลีนามได้หลายอย่าง)

คุณสามารถเพิ่มเข้าในโครงสร้างด้านบนนามวลีที่กล่าวถึงในข้อ 2

2. โครงสร้างอื่น ๆ:

โครงสร้าง 1: To be honest, sometimes, I’m a bit/quite [adjective (phrase)]. To overcome this weakness, I…

⟶ พูดตามตรง บางครั้ง ฉันค่อนข้าง [(วลี) คำคุณศัพท์] เพื่อเอาชนะความอ่อนแอนี้ ฉัน…

โครงสร้าง 2: I sometimes can’t [bare infinitive]. However, I’ve been trying my best to solve this problem.

⟶ บางครั้งฉันไม่สามารถ [กริยารูปปกติ] แต่ฉันได้พยายามแก้ไขปัญหานี้แล้ว

ตัวอย่างคำตอบ:

Sometimes, I’m a bit/quite careless. To overcome this weakness, I often double-check my work.

(บางครั้งฉันค่อนข้างสะเพร่า เพื่อจัดการจุดอ่อนนี้ ฉันมักจะตรวจสอบงานของฉันสองครั้ง)

Right now, I’m not absolutely satisfied with my presentation skills. Therefore, I have been practicing them regularly.

(ตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยพอใจกับทักษะการนำเสนอของฉัน ดังนั้นฉันจึงฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ)

career advancement

What are your short-term goals? (เป้าหมายระยะสั้นของคุณคืออะไร?)

สำหรับคำถามนี้ คุณควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุภายในหนึ่งปี ในขณะเดียวกัน ก็ควรเป็นเป้าหมายที่อาจเป็นไปได้ บรรลุผลได้ และเกี่ยวข้องกับงานและตำแหน่งที่คุณสมัคร

คำถามที่คล้ายกัน:

+ Can you tell me about your short-term goals?

⟶ คุณช่วยบอกเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นของคุณได้ไหม

+ Can you talk about your short-term goals?

⟶ คุณสามารถพูดเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นของคุณได้หรือไม่?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

โครงสร้าง 1:

My short-term goals are [V-ing 1], [V-ing 2],… and… before [point of time].

⟶ เป้าหมายระยะสั้นของฉันคือ [V-ing 1], [V-ing 2]… และ… ก่อน [timeline]

โครงสร้าง 2:

Currently, my most important short-term goal is [Ving] before [point of time].

⟶ ปัจจุบัน เป้าหมายระยะสั้นที่สำคัญของฉันคือ [V-ing] ก่อน [timeline]

โครงสร้าง 3:

Besides, I also aim at [V-ing] this year.

⟶ นอกจากนี้ ฉันยังตั้งเป้าที่จะ [V-ing] ในปีนี้ด้วย

(สามารถใส่ V-ing ได้หลายตัว)

เราสามารถเพิ่มเข้าโครงสร้างด้านบนโดยใช้นามวลีที่เริ่มต้นด้วย V-ing ดังต่อไปนี้:

becoming a/an…: กลายเป็น…

developing myself in the… field: พัฒนาตัวเองในด้าน…

gaining more knowledge of…:  สะสมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ…

getting a/an… certificate: รับใบรับรอง…

improving my professional/ soft/… skills:  พัฒนาทักษะมืออาชีพ

ตัวอย่างคำตอบ:

Currently, the most important short-term goal is becoming a creative and proficient content writer. Besides, I also aim at improving my soft skills.  

(ปัจจุบัน เป้าหมายระยะสั้นที่สำคัญที่สุดของฉันคือการเป็นนักเขียนเนื้อหาที่เชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ฉันยังตั้งเป้าที่จะพัฒนาทักษะทางสังคมของฉันด้วย)

What are your long-term goals? (เป้าหมายระยะยาวของคุณคืออะไร?)

สำหรับคำถามนี้ คุณควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุภายใน 2 ปีหรือมากกว่านั้น อาจเป็นเป้าหมายที่คุณพบว่าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการบรรลุเป้าหมาย ให้พรรคควรระบุเป้าหมายระยะยาวตามลำดับจากใกล้ที่สุดไปไกลที่สุด และโดยปกติแล้วความใกล้-ไกลนี้แปรผันตามความง่าย-ความยากในการบรรลุเป้าหมายด้วย

คำถามที่คล้ายกัน:

+ Can you tell me about your long-term goals?

⟶ คุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวของคุณได้ไหม?

+ Can you talk about your long-term goals?

⟶ คุณสามารถพูดถึงบเป้าหมายระยะยาวของคุณได้หรือไม่?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

1. โครงสร้างบางอย่างสามารถเพิ่มคำนาม (นามวลี) ด้านล่าง:

โครงสร้าง 1:

My long-term goals are [V-ing 1], [V-ing 2],… and… before [point of time].

⟶ เป้าหมายระยะยาวของฉันคือ [V-ing 1], [V-ing 2]… และ… ก่อน [timeline]

โครงสร้าง 2:

Currently, my most important long-term goal is [Ving] before [point of time].

⟶ ปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาวที่สำคัญของฉันคือการ [V-ing] ก่อน [timeline]

โครงสร้าง 3:

Besides, I also aim at [V-ing] within… years.

⟶นอกจากนี้ ฉันยังตั้งเป้าที่จะ [V-ing] ภายใน…ปี

(สามารถใส่ V-ing ได้หลายตัว)

เราสามารถเพิ่มเข้าโครงสร้างด้านบนโดยใช้นามวลีหรือวลีที่ขึ้นต้นด้วย V-ing ดังต่อไปนี้

 • becoming a/an…: กลายเป็น…
 • developing myself in the… field: พัฒนาตัวเองในด้าน…
 • gaining more knowledge of…:  สะสมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ…
 • getting a/an… certificate: รับใบรับรอง…
 • improving my professional/ soft/… skills:  พัฒนาทักษะมืออาชีพ

2. โครงสร้างที่มีกริยารูปปกติ:

Additionally, I want to [bare infinitive] within the next … years.

⟶ นอกจากนี้ ฉันต้องการ [กริยารูปปกติ] ภายใน … ปีข้างหน้า

ตัวอย่างคำตอบ:

My long-term goals are becoming a marketing executive and gaining more knowledge of SEO in the next 3 years. Additionally, I want to challenge myself in other fields of marketing.

(เป้าหมายระยะยาวของฉันคือการเป็นผู้บริหารการตลาดและได้รับความรู้ด้าน SEO เพิ่มเติมในอีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ฉันยังต้องการท้าทายตัวเองในด้านอื่นๆ ของการตลาดด้วย)

Can you tell me about your experience? (คุณช่วยเล่าประสบการณ์ของคุณให้ฟังหน่อยได้ไหม)

เมื่อได้รับคำถามนี้ในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ผู้สมัครบางคนมักจะแชร์งานและตำแหน่งทั้งหมดที่พวกเขาเคยทำงานมา สิ่งนี้สามารถส่งผลให้คำตอบกลายเป็นคำพูด เพ้อเจ้อ ไม่เน้นความ คำแนะนำสำหรับคำตอบเมื่อคุณได้รับคำถามนี้ก็คือเน้นการกล่าวถึงและให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งที่คุณสมัคร และสามารถสร้างความประทับใจให้นายจ้างได้

เมื่อตอบคำถามนี้ คุณสามารถใช้ Past simple tense (หากมีเวลาดำเนินการเหตุการณ์) หรือ Present perfect tense หากไม่มีเวลา หรือคุณต้องการเน้นความคงอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน

คำถามที่คล้ายกัน:

+ Can you talk about your (work) experience?

⟶ คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ (การทำงาน) ของคุณได้ไหม?

+ Can you share with me/us about your (work) experience?

⟶ คุณสามารถแบ่งปันกับเราเกี่ยวกับประสบการณ์ (การทำงาน) ของคุณได้ไหม?

+ What relevant experience do you have?

⟶ คุณมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

โครงสร้าง 1:

Since my graduation, I have challenged myself in different fields such as [field 1], [field 2], etc. However, I’m most passionate about [field]. I have… years’ experience in this field. Therefore, I’m familiar with, and I can say, good at [noun (phrase) 1/V-ing 1], [noun (phrase) 2/V-ing 2], and…

⟶ ตั้งแต่เรียนจบ ฉันได้ท้าทายตัวเองในหลากหลายสาขา เช่น [สาขา 1], [สาขา 2] เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฉันชอบทำงานใน [สาขา] มากที่สุด ฉันมี… ประสบการณ์… ปีในสาขานี้ ดังนั้นฉันจึงคุ้นเคยและทำงานเก่งมากใน… (เล่าถึงงานเฉพาะของสาขานั้น)

I have … years’ experience in [field]. I have held relevant positions at several companies. Therefore, I’m confident about my ability to handle [field] tasks such as [noun (phrase) 1/V-ing 1], [noun (phrase) 2/ V-ing 2], etc.

⟶ ฉันมี… ประสบการณ์…ปีใน [สาขา] ฉันเคยดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องสาขานี้ในหลายบริษัท ดังนั้น ฉันจึงมั่นใจในความสามารถในการจัดการกับงาน [ฟิลด์] เช่น [(นามวลี) คำนาม 1/V-ing1], [(นามวลี) คำนาม 2/V-ing2] เป็นต้น

ตัวอย่างคำตอบ:

I have 3 years’ experience in HR. I have held relevant positions at several companies. Therefore, I’m confident about my ability to handle HR tasks such as recruitment, employee profit management, v.v.

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

Do you work well under pressure? (คุณทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันหรือไม่?)

นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่ผู้สมัครหลายคนสงสัยว่าจะตอบอย่างไรระหว่างสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ จะไม่มีปัญหาอะไรหากคุณจะทำงานภายใต้แรงกดดันได้ แต่ถ้าคุณทำไม่ได้ ควรตอบตรงๆ หรือไม่? จากมุมมองของ ELSA Speak เราควรตอบตรงๆ การพูดความจริงเป็นอันดับแรกจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้น และนายจ้างเห็นความจริงใจของคุณ

อย่างไรก็ตาม ให้ซื่อสัตย์อย่างแนบเนียน แทนที่จะพูดว่าคุณไม่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ให้แบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ทำและกำลังทำเพื่อเอาชนะสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น: “ตัวฉันเองทำงานภายใต้ความกดดันได้ไม่ดีนัก แต่ในทางกลับกัน ฉันพยายามวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบเสมอ สิ่งนี้ช่วยให้ฉันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และลดความกดดันที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำงาน”

คำถามที่คล้ายกัน:

+ Can you work under pressure?

⟶ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ไหม?

+ Do you have difficulty working under pressure?

⟶ คุณมีปัญหาในการทำงานภายใต้ความกดดันหรือไม่?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

 • avoid getting stressed: หลีกเลี่ยงการเครียด
 • balance my feelings: ปรับสมดุลความรู้สึกของฉัน
 • be good at V-ing/noun (phrase): เก่งในบางสิ่ง
 • be well-prepared for V-ing/noun (phrase): อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่ง
 • calm down: ใจเย็นๆ
 • maintain my efficiency: รักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • manage and reduce stress: ควบคุมและลดความเครียด
 • plan in advance: วางแผนล่วงหน้า

หมายเหตุ: วลีข้างต้นล้วนเริ่มต้นด้วยกริยารูปปกติ เราต้องผันคำกริยาเมื่อนำไปใช้

ตัวอย่างคำตอบ:

 • Yes. I can work pretty well under pressure. When I’m at work, I always try to manage and reduce stress. My tips are drinking a cup of warm tea and breathing deeply.

(ใช่ ฉันสามารถทำงานได้ค่อนข้างดีภายใต้ความกดดัน เมื่อทำงาน ฉันพยายามควบคุมและลดความเครียดเสมอ เคล็ดลับของฉันคือดื่มชาอุ่นๆ และหายใจเข้าลึกๆ)

 • To be honest, I’m not really good at working under pressure. However, I have found my solution. I always plan in advance in order to be well-prepared for everything. This helps me avoid getting stressed and maintain my efficiency.

(พูดตามตรง ฉันทำงานภายใต้ความกดดันไม่เก่งนัก อย่างไรก็ตาม ฉันได้พบวิธีแก้ปัญหาของฉันแล้ว ฉันวางแผนล่วงหน้าเสมอเพื่อที่ฉันจะได้อยู่ในสถานะเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่ง ช่วยให้ฉันหลีกเลี่ยงความเครียดและรักษาประสิทธิภาพการทำงานของฉันไว้ได้)

banner (compare free vs pro)

Why did you leave your last job? (ทำไมคุณถึงออกจากงานเก่าของคุณ?)

ไม่เหมือนกับคำถามข้อที่ 7 เมื่อตอบคำถามนี้ เราไม่ควรซื่อสัตย์เกินไป หากคุณลาออกจากงานเพราะไม่พอใจกับบริษัทเก่า งานเก่า ฯลฯ คุณควรหลีกเลี่ยงพูดถึงสิ่งนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่เหตุผลที่ไม่เป็นส่วนตัวและละเอียดอ่อนมากขึ้นแทน

คำถามที่คล้ายกัน:

+ What made you leave your last job?

⟶ อะไรทำให้คุณลาออกจากงานเก่า

+ Can you share with us why you left your last job?

⟶ คุณช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าทำไมคุณถึงออกจากงานเก่า

คำศัพท์และโครงสร้าง:

challenge myself in a new field: ท้าทายตัวเองในสาขาใหม่

experience different work environments: สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน

get out of my comfort zone: ก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณ

have more opportunities to advance my career: มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานมากขึ้น

widen my horizon in the… field: ขยายความรู้ของฉันในสาขา…

ตัวอย่างคำตอบ:

 • My previous job has given lots of valuable experience. However, I think it’s time to get out of my comfort zone and challenge myself in a new field.

(งานเก่าของฉันได้ให้ประสบการณ์อันมีค่ามากมายแก่ฉัน อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของฉันและท้าทายตัวเองในสาขาใหม่)

 • First of all, I want to have more opportunities to advance my career. Besides, my former company was quite far from my house.

(อย่างแรกคือฉันอยากมีโอกาสพัฒนาอาชีพมากกว่านี้ อีกอย่าง บริษัทเก่าของฉันอยู่ไกลจากบ้านพอสมควร)

Why do you want this job? (ทำไมคุณถึงต้องการงานนี้)

สำหรับคำถามนี้ ให้ระบุเหตุผลของคุณอย่างตามใจชอบ อย่างไรก็ตาม คุณควรระวังอย่าให้ความสำคัญกับเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนหรือสวัสดิการมากเกินไป

คำถามที่คล้ายกัน:

+ What made you apply for this job?

⟶ อะไรทำให้คุณสมัครงานนี้

+ Why did you apply for this job?

⟶ ทำไมคุณถึงสมัครงานนี้?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

I would like to [bare infinitive]: ฉันต้องการ [infinitive]

I think this job will give me lots of value such as [(noun) phrase 1], [noun (phrase) 2],… and…: ฉันคิดว่างานนี้จะให้คุณค่าแก่ฉันมากมาย เช่น [(วลี) ) คำนาม 1], [(วลี) คำนาม 2],… และ…

When reading the job description, I was really impressed with [(noun) phrase 1], [noun (phrase) 2],… and…: เมื่ออ่านรายละเอียดงาน ฉันรู้สึกประทับใจมากกับ [(วลี) นาม 1] , [(วลี) คำนาม 2],… และ…

ตัวอย่างคำตอบ:

 • First of all, I would like to challenge myself in the marketing field. Additionally, when reading the job description, I was really impressed with the tasks of this position. I think I will gain lots of knowledge and experience.

(อย่างแรกคือฉันอยากท้าทายตัวเองในสายงานการตลาด นอกจากนี้ พออ่านรายละเอียดงานแล้ว ฉันรู้สึกประทับใจกับงานตำแหน่งนี้มาก คิดว่าจะฉันจะสามารถสั่งสมความรู้และประสบการณ์อีกเยอะ)

 • I think this job will give me lots of value such as experience in supply chain management, better soft skills and good relationships with lovely people.

(ฉันคิดว่างานนี้จะให้คุณค่ากับฉันมากมาย เช่น ประสบการณ์ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น และความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก)

Why should we hire you? (ทำไมเราควรจ้างคุณ?)

เมื่อตอบคำถามนี้ คุณควรแสดงความมั่นใจและความจริงใจ ก่อนอื่น คุณสามารถระบุได้ว่าบริษัทต้องการพนักงานแบบไหน โดยอ้างอิงจากสิ่งที่คุณอ่านใน JD หรือได้ยินผู้สัมภาษณ์พูดถึงมาก่อน จากนั้น ชี้ประเด็นที่คุณคิดว่าทำให้คุณตรงตามคุณสมบัติของพนักงานคนนั้น และจะดีกว่า ถ้าคุณสามารถยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ข้อเท็จจริง และมีตัวเลข (หากจำเป็น)

คำถามที่สอดคล้องกัน:

+ In your opinion, what makes you stand out from other candidates?

⟶ ในความคิดเห็นของคุณ อะไรทำให้คุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ

+ Why are you suitable for this job?

⟶ ทำไมคุณถึงเหมาะกับงานนี้?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

From what I have learned, it seems like you are looking for someone who can [bare infinitive]จากสิ่งที่ฉันได้ศึกษามา ดูเหมือนว่าคุณกำลังมองหาคนที่สามารถ…
With my … years’ experience in [noun (phrase)/ V-ing], I believe I’m the employee you are looking forด้วยประสบการณ์…ปีในสายงาน… ฉันเชื่อว่าฉันคือพนักงานที่คุณกำลังมองหา
With my ability to [bare infinitive], I think I’m suitable for this positionด้วยความสามารถ…ของฉัน ฉันคิดว่าฉันเหมาะกับตำแหน่งนี้
At my previous/former company, [clause in Past Simple]ที่บริษัทก่อนหน้าของฉัน [ประโยคใช้ Past Simple เพื่อให้หลักฐาน]

ตัวอย่างคำตอบ:

 • From what I’ve learned, it seems like you are looking for someone who can handle customer concerns quickly and effectively. With my 2 years’ experience in Customer Service, I believe I’m the employee you’re looking for.

(จากสิ่งที่ฉันได้ศึกษามา บริษัทของคุณกำลังมองหาคนที่สามารถจัดการกับข้อกังวลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์ 2 ปีในการบริการลูกค้า ฉันเชื่อว่าฉันคือพนักงานที่คุณกำลังมองหา)

 • From what I’ve learned, your company is looking for a creative and efficient content creator. With my skills and experience, I believe I’m the one you’re looking for. At my former company, I was usually praised for my creativity, bold ideas and efficiency.

>>> Read more

What do you know about our company? (คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราบ้าง?)

สำหรับคำถามนี้ คุณต้องแสดงความรู้ของคุณเกี่ยวกับบริษัทเพื่อแสดงให้นายจ้างเห็นว่าคุณสนใจจริงๆ และได้ทำการวิจัยบริษัทและตำแหน่งที่คุณสมัครอย่างละเอียดถี่ถ้วน สิ่งที่คุณควรกล่าวถึง ได้แก่ บริการ/สินค้าของบริษัท ขนาดของบริษัท ความสำเร็จและชื่อเสียงที่โดดเด่นของบริษัท วิสัยทัศน์และทิศทาง ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ  จงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณสนใจและต้องการทำงานให้กับบริษัทของพวกเขาจริงๆ

คำถามที่สอดคล้องกัน:

What have you learned about our company?

⟶ คุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราบ้าง?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

I have read on your website that [clause]ฉันได้อ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทของคุณว่า [clause]
From the articles that I have read, I have got to know that [clause]จากบทความที่ฉันได้อ่าน ฉันทราบว่า [clause]
I have got to know about your [noun (phrase)] through your recruitment post. I have to say that I’m really impressed with it and I think it’s really suitable for meฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับ [(นามวลี) ของบริษัทของคุณผ่านประกาศรับสมัครงาน ฉันต้องบอกว่าฉันประทับใจมากและฉันคิดว่ามันเหมาะกับฉันจริงๆ
develop myselfพัฒนาตัวเอง
create more valueสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างคำตอบ:

 • I read on your website that you’re one of the top data security companies in Vietnam, and that you serve more than 30 tech companies including the big ones such as TechLeap, Vina Vision, etc. I always see becoming a part of your company as a great opportunity to develop myself and create more value in the technology field.  

(จากสิ่งที่ฉันอ่านบนเว็บไซต์ บริษัทของคุณเป็นหนึ่งในบริษัทรักษาความปลอดภัยข้อมูลชั้นนำที่ไทย และยังให้บริการบริษัทเทคโนโลยีกว่า 30 แห่ง รวมถึงรายใหญ่ เช่น TechLeap, Vision เป็นต้น ฉันพิจารณาว่าการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัทของคุณเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเองและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเทคโนโลยี)

 • I have got to know about the friendly and dynamic work environment at your company through your recruitment post, and I’m really impressed with it. I think it would be perfect for me to widen my horizon, develop myself and create more value for the company.

(ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรและพลวัตที่บริษัทของคุณผ่านประกาศรับสมัครงาน และฉันรู้สึกประทับใจจริงๆ  ฉันคิดว่ามันเหมาะมากสำหรับฉันที่จะขยายความรู้และพัฒนาตนเองและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท)

>>> Read more

What do you expect from the new job? (คุณคาดหวังอะไรจากงานใหม่นี้?)

เมื่อตอบคำถามนี้ ให้แบ่งปันความปรารถนาของคุณด้วยความจริงใจ แต่ไม่ควรเน้นเรื่องเงินเดือนและโบนัส แต่ควรเน้นที่คุณค่า เช่น การพัฒนาตนเอง การปรับปรุงคุณสมบัติและประสบการณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ อย่าลืมแสดงความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะมอบให้กับบริษัท

คำถามที่สอดคล้องกัน:

+ What are your expectations for this job/position?

⟶ คุณคาดหวังอะไรสำหรับงาน/ตำแหน่งนี้?

+ What are your expectations for our company?

⟶ ความคาดหวังของคุณที่มีต่อบริษัทของเราคืออะไร?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

My expectation(s) for the company would be [V-ing]ความคาดหวังของฉันที่มีต่อบริษัทคือ…
My expectation(s) for this job/position would be [V-ing]ความคาดหวังของฉันสำหรับตำแหน่ง/งานนี้คือ…

*วลีที่ขึ้นต้นด้วย V-ing สามารถใส่เข้าโครงสร้างด้านบนได้:

 • providing a work environment in which I can contribute to the team and receive appreciation for my contributions: นำสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งที่นั้นฉันสามารถมีส่วนร่วมกับทีมและได้รับการยอมรับสำหรับการมีส่วนร่วมของฉัน
 • giving me opportunities to develop myself and contribute to the company: ให้โอกาสฉันพัฒนาตัวเองและมีส่วนร่วมกับบริษัท
 • giving me opportunities to widen my horizon and sharpen my skills in order to bring more value to the company: ให้โอกาสฉันได้ขยายความรู้และฝึกฝนทักษะของฉัน เพื่อที่ฉันจะได้เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
 • I expect to [กริยารูปปกติ]: ฉันหวังว่าจะ…

* วลีที่ขึ้นต้นด้วยกริยารูปปกติที่สามารถแทรกลงในโครงสร้างด้านบน:

 • learn from my bosses and co-workers, sharpen my professional skills and contribute to the company: เรียนรู้จากเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพ และช่วยเหลือบริษัท
 • work with lovely people, develop myself, contribute to the company and climb up the career ladder: ทำงานกับผู้คนที่น่ารัก พัฒนาตัวเอง มีส่วนร่วมกับบริษัทและก้าวหน้าในการงาน

ตัวอย่างคำตอบ:

 • My expectations for this position would be giving me opportunities to widen my horizon and sharpen my skills in order to bring more value to the company.

(ความคาดหวังของฉันสำหรับตำแหน่งนี้คือทำให้ฉันมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท)

 • I expect to work with lovely people, develop myself, contribute to the company and climb up the career ladder.

(ฉันหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคนที่น่ารัก พัฒนาตัวเอง ช่วยเหลือบริษัทและก้าวหน้าในการงาน)

How long do you plan on staying with our company? (คุณวางแผนที่จะอยู่กับบริษัทของเรานานแค่ไหน?)

สำหรับคำถามนี้ คำตอบของคุณควรมีอย่างน้อย 1 ปีหรือมากกว่านั้น เนื่องจากนายจ้างต้องการหาพนักงานที่จะอยู่กับพวกเขาไปนานๆ

คำถามที่สอดคล้องกัน:

+ How long are you going to stay with our company?

⟶ คุณวางแผนที่จะอยู่กับบริษัทของเรานานแค่ไหน?

+ How long are you going to work here?

⟶ คุณวางแผนที่จะทำงานที่นี่นานแค่ไหน?

+ How long do you plan on working here?

⟶ คุณวางแผนที่จะทำงานที่นี่นานแค่ไหน?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

 • To tell you the truth [clause]: เพื่อบอกความจริงแก่คุณคือ…
 • This is where I want to be and plan on staying a long time: นี่คือที่ที่ฉันอยากจะอยู่นานๆ
 • Your company has everything I’m looking for: บริษัทของคุณมีทุกสิ่งที่ฉันกำลังมองหา
 • I really appreciate it if I can be a part of your company: ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งหากฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทของคุณ
 • I absolutely plan on working here for a long time: ฉันวางแผนที่จะทำงานที่นี่ในระยะยาวอย่างแน่นอน
 • If I’m chosen for this position, I will absolutely appreciate this opportunity and plan on staying a long time: หากฉันได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้ ฉันจะรักษาโอกาสนี้ไว้อย่างแน่นอนและจะอยู่ไปอีกนานแสนนาน

ตัวอย่างคำตอบ:

 • To tell you the truth, I have been working hard to get into this company. Therefore, if I’m offered the job, I will absolutely plan on staying here for a long time.

(พูดตามตรง ฉันทำงานอย่างหนักเพื่อได้สามารถเข้าบริษัทนี้ ดังนั้นหากฉันได้งานนี้ ฉันคงอยู่ต่อไปอีกนานอย่างแน่นอน)

 • Your company has everything I’m looking for, so if I’m chosen, I will absolutely appreciate this opportunity and plan on staying a long time.

(บริษัทของคุณมีทุกอย่างที่ฉันกำลังมองหา ดังนั้นหากฉันได้รับเลือก ฉันจะถือโอกาสนี้ไว้และตัดสินใจอยู่กับบริษัทในระยะยาว)

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

How much salary do you expect?  (คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่?)

เมื่อพูดถึงเงินเดือนที่คุณต้องการ คุณควรพิจารณาจากความสามารถที่แท้จริงของคุณ นายจ้างจะชื่นชมความสามารถของคุณอย่างมากในการเห็นคุณค่าในตนเองและความตรงไปตรงมาของคุณ ดังนั้นอย่าเกรงใจที่จะบอกนายจ้างว่าคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่!

คำถามที่สอดคล้องกัน:

+ What are your salary expectations?

⟶ เงินเดือนที่คุณคาดหวังคือเท่าไหร่?

+ What’s your expected salary?

⟶ เงินเดือนที่คาดหวังของคุณคือเท่าไหร่?

คำศัพท์และโครงสร้าง:

 • the average salary: เงินเดือนเฉลี่ย
 • match (v.): สอดคล้องกับ
 • qualification (n.):  ความสามารถ/ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานบางอย่าง

May I know the average salary of this position?

⟶ ขอทราบเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งนี้ได้ไหม?

May I ask what the average salary of this position is?

⟶ ขอถามว่าตำแหน่งนี้เงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่?

Could you tell me the average salary of this position?

⟶ คุณสามารถช่วยบอกเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งนี้หน่อยได้ไหม?

ตัวอย่างคำตอบ:

วิธีตอบคำถามนี้จะแบ่งเป็นสองกรณี

ในกรณีที่หนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่ทราบตารางเงินเดือนที่นายจ้างระบุสำหรับตำแหน่งที่คุณสมัครและยังไม่ได้กำหนดเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้จริงๆ คุณควรสอบถามนายจ้างเกี่ยวกับเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับตำแหน่งนี้ จากนั้นให้ตอบตามเงินเดือนที่นายจ้างเสนอ! คำตอบมีดังนี้:

May I ask what the average salary of this position is? I want my salary to match my qualifications and experience. 

(ขอถามหน่อยค่ะว่าตำแหน่งนี้เงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่คะ อยากได้เงินเดือนที่ตรงกับความสามารถและประสบการณ์ค่ะ)

ในกรณีที่สอง คุณรู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนที่คุณต้องการคือเท่าไร:

+ I think a monthly salary of… would match my qualifications and experience.

⟶ ฉันคิดว่าเงินเดือน… เหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ของฉัน

+ With my skills and experience, I would like to earn … per month.

⟶ ด้วยทักษะและประสบการณ์ของฉัน ฉันต้องการสร้างรายได้… ต่อเดือน

+ I’m seeking a position that pays around … per month.

⟶ ฉันกำลังมองหาตำแหน่งที่มีเงินเดือน … ต่อเดือน

* ประโยคตัวอย่าง:  With my skills and experience, I would like to earn $1000 per month. 

(ด้วยทักษะและประสบการณ์ของฉัน ฉันอยากให้เงินเดือนของฉันอยู่ที่ $1,000 ต่อเดือน)

Do you have any questions for me/us? (คุณมีคำถามสำหรับฉัน/พวกเราไหม)

เราควรหลีกเลี่ยงการเงียบเมื่อเราได้รับคำถามนี้ ก่อนเข้าร่วมการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ คุณควรสรุปคำถามที่คุณต้องการถามนายจ้าง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างภาพลักษณ์ของคนที่ระมัดระวังและกระตือรือร้นในสายตาของนายจ้าง

คำถามที่คล้ายกัน:

+ Would you like to ask me/us anything?

⟶ คุณต้องการถามอะไรฉัน/เราไหม?

+ Is there anything else you would like to know?

⟶ มีอะไรอีกที่คุณอยากรู้?

elsa speak official

คำถามบางข้อที่คุณอาจต้องการถามนายจ้าง:

+ If I were hired for this position, what would you want me to achieve in my first… months?

⟶ ถ้าฉันได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งนี้ คุณคาดหวังให้ฉันทำอะไรให้สำเร็จใน… เดือนแรกของฉัน?

+ Could you tell me about the responsibilities of this position?

⟶ คุณสามารถช่วยบอกหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้หน่อยได้ไหม?

+ How would you describe the management style of your company?

⟶ คุณสามารถอธิบายรูปแบบการจัดการของบริษัทของคุณว่าอย่างไรได้ไหม?

+ Could you share more about the company culture?

⟶ คุณสามารถแบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัทได้หรือไม่?

+ May I know more about the work environment here?

⟶ ฉันสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่นี่ได้หรือไม่?

+ What are the company’s goals for the upcoming year?

⟶ เป้าหมายของบริษัทในปีหน้าคืออะไร?

+ What are some of the challenges you have seen people in this position encounter?

⟶ ความท้าทายอะไรบ้างที่คุณเห็นว่าคนดำรงตำแหน่งนี้ต้องเอาชนะได้?

+ If I were chosen for this position, how would my performance be measured?

⟶ หากฉันได้รับเลือกในตำแหน่งนี้ คุณจะประเมินผลงานอย่างไร?

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อขอให้นายจ้างทวนคำถาม

ในระหว่างการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ อาจมีคำถามบางข้อที่คุณได้ยินไม่ชัดเจน ในตอนนั้น ให้สงบสติอารมณ์และขอให้ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามซ้ำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

+ I’m sorry, but could you repeat the question?

⟶ ฉันขอโทษ แต่คุณช่วยถามคำถามซ้ำได้ไหม

+ Could you please repeat the question?

⟶ คุณสามารถทวนคำถามได้ไหม?

+ I’m sorry. Could you please repeat that? 

⟶ ฉันขอโทษ คุณสามารถพูดอีกครั้งได้ไหม

+ I didn’t quite catch that. Can you ask again, please?

⟶ ฉันยังไม่เข้าใจจริงๆ ฉันขอฟังคำถามอีกครั้งได้ไหม

+ So sorry, but would you mind repeating the second/last/… question?

⟶ ฉันขอโทษจริงๆ แต่คุณช่วยทวนคำถามที่สอง/สุดท้าย/… ได้ไหม

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวและสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งที่คุณสมัคร

นอกจากการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วแล้ว การแสดงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งที่คุณกำลังสมัครยังช่วยให้คุณสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างอีกด้วย พวกเขาจะรู้สึกว่าคุณสนใจและจริงจังกับบริษัทของพวกเขาและตำแหน่งที่พวกเขากำลังจ้าง ดังนั้นอย่าลืมหาข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัครให้ดีเสียก่อน

เตรียมคำถามล่วงหน้าและมีคำตอบที่สอดคล้องกัน เตรียมการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณมีอัตรา “ชนะ” ในการสัมภาษณ์สูงขึ้นคือการเตรียมรายการคำถามที่คุณอาจถูกถามระหว่างการสัมภาษณ์ เมื่อคุณคาดการณ์ว่าจะถูกถามอะไร คุณจะสามารถเตรียมตัวและฝึกฝนล่วงหน้าได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตื่นเต้นเมื่อเข้าสู่การสัมภาษณ์จริง

สอบสัมภาษณ์กับญาติหรือเพื่อนๆ

ผู้สมัครหลายคนเมื่อต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์มักจะเลือกปฏิบัติด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่ เนื่องจากคุณจะขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้สัมภาษณ์ และยังไม่สามารถตรวจทานและควบคุมคุณภาพของคำตอบได้ ดังนั้นจะเป็นการดีกว่ามากหากคุณสามารถขอให้เพื่อนหรือญาติช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางหรือสูงกว่า เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์และฝึกฝนกับคุณ พวกเขาจะช่วยให้คุณเข้าใกล้การสัมภาษณ์จริงมากขึ้นและยังสามารถให้คำแนะนำที่มีค่าแก่คุณได้

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษให้คล่อง!

ใช้ภาษาที่เป็นทางการ

เมื่อเข้าร่วมการสัมภาษณ์งานหรือการสัมภาษณ์ใด ๆ คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เป็นทางการ โดยเหมาะสำหรับชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ควรใช้คำหรือประโยค และสำนวนที่เหมาะสมกับบรรยากาศที่เป็นทางการตามแบบฉบับของการสัมภาษณ์ ดังนั้นในคำศัพท์และโครงสร้างทั้งหมดข้างต้น ELSA Speak จึงได้เลือกและใช้คำที่สุภาพและเป็นทางการ

เตรียมคำถามเพื่อถามนายจ้างเสมอ

สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานคือการเตรียมคำถามเพื่อถามนายจ้าง สิ่งนี้สำคัญมากเพราะอย่างที่ ELSA Speak แสดงไว้ในข้อ 15 แทนที่จะตอบคำถามอย่างเดียว การถามนายจ้างด้วยคำถามที่ตรงกันข้ามจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนกล้าหาญ กระตือรือร้น และขยันในการเรียนรู้ อย่างน้อยก็เกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งที่คุณกำลังสมัคร

>>> Read more

เขียนจดหมายขอบคุณหลังการสัมภาษณ์

มันจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ถ้าเมื่อคุณเดินออกจากห้องสัมภาษณ์แล้วคิดว่า “ในที่สุดก็เสร็จแล้ว” ตอนนี้ ยังมีโอกาสให้คุณสร้างความประทับใจเพิ่มเติมให้กับนายจ้าง โปรดส่งจดหมาย/อีเมลขอบคุณอย่างจริงใจไปยังบริษัท และในขณะเดียวกันก็แสดงความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับผลการสัมภาษณ์ ELSA Speak มั่นใจว่าสิ่งนี้จะเป็นแต้มบวก “ยิ่งใหญ่มาก” ในสายตาของนายจ้าง

นอกจากการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้ว การฝึกทักษะอื่นๆ เช่น การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหรือการเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานและในชีวิต

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

เช่นนั้น เราได้รู้ว่าเรวควรตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษสำหรับคนวัยทำงานอย่างไรแล้ว และจำไว้ว่าด้วยการเตรียมตัว คุณประสบความสำเร็จไปแล้ว 80% ดังนั้นจึงฝึกฝนอย่างระมัดระวังและอย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์อย่างมั่นใจและสร้างความประทับใจในนายจ้างนะ!

ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ th.elsaspeak.com เป็นประจำเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาด้วยตนเอง การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับคนวัยทำงานและวัยเรียน!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท