ว่ายน้ำภาษาอังกฤษ (swimming) : คำศัพท์ สำนวน เรียบง่าย จำง่าย

ว่ายน้ำเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่คุ้นเคยกันมากในชีวิตประจำวัน มาเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการว่ายน้ำกับ ELSA Speak กันเลย

คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับการว่ายน้ำ

ว่ายน้ำ ภาษาอังกฤษ แปลว่า Swimming และ Swim แปลว่า ว่าย (คำกริยา) งั้นมาเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ ได้ดังต่อไปนี้

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำศัพท์เกี่ยวกับท่าว่ายน้ำ

คำศัพท์การออกเสียงความหมาย
backstroke/ˈbækstrəʊk/ท่ากรรเชียง
breaststroke/ˈbreststrəʊk/ท่ากบ
front crawl/frʌnt/  /krɑːl/ท่าฟรีสไตล์
butterfly swimming/ˈbʌt̬.ɚ.flaɪ/  /ˈswɪm.ɪŋ/ท่าผีเสื้อ
dog-paddle/ˈdɑːɡ ˌpæd.əl/ท่าลูกหมาตกน้ำ
freestyle/ˈfriː.staɪl/ท่าฟรีสไตล์
gala/ˈɡeɪlə/งานรื่นเริง
diving/ˈdaɪvɪŋ/การดำน้ำ

>>> Read more: คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาภาษาอังกฤษที่คุณอาจจะยังไม่รู้

คำศัพท์เกี่ยวกับสระว่ายน้ำ

คำศัพท์ การออกเสียงความหมาย
swimming pool/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/สระว่ายน้ำ
public pool/ˈpʌb.lɪk/  /puːl/สระว่ายน้ำสาธารณะ
indoor pool/ˌɪnˈdɔːr/ /puːl/สระว่ายน้ำในร่ม 
kiddie pool/ˈkɪd.i/ /puːl/สระว่ายน้ำเด็กเล็ก 
lane/leɪn/ลู่ว่ายน้ำ
length/leŋθ/ความยาวสระว่ายน้ำ
lido/ˈliːdoʊ/สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
diving board /ˈdaɪvɪŋ bɔːrd/กระดานสำหรับกระโดดน้ำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์ว่ายน้ำ

คำภาษาอังกฤษ การออกเสียงความหมาย
swimwear/ˈswɪm.wer/ชุดว่ายน้ำ
swimming cap/ˈswɪm.ɪŋ/  /kæp/หมวกว่ายน้ำ
swimming glasses/ˈswɪm.ɪŋ/ /ɡlæs/แว่นตาว่ายน้ำ
goggles/ˈɡɒɡlz/แว่นตานิรภัย / แว่นตาว่ายน้ำ
คำศัพท์ ว่ายน้ำ ภาษาอังกฤษ
suncream /ˈsʌnkriːm/ครีมกันแดด
swim bag/swɪm/  /bæɡ/กระเป๋าว่ายน้ำ
swim fin/ˈswɪm ˌfɪn/โฟมฝึกว่ายน้ำ
pull buoy/pʊl/ /ˈbuː.i/โฟมว่ายน้ำแบบขาหนีบ
snorkel/ˈsnɔːr.kəl/ท่อช่วยหายใจในน้ำ

สำนวนเกี่ยวกับการว่ายน้ำภาษาอังกฤษ

Idiomsความหมายตัวอย่าง
swim with the fishesจับถ่วงน้ำI push any remembrance of that night down the sinkhole. I don’t know I’ll be back in the same hospital one year later, nearly swimming with the fishes, just as dead in the water.
swim against the tideขัดกับความคิดเห็นหรือกระแสนิยมของยุคสมัยWe realize we’re swimming against the tide and that’s fine with us.
eyes swimming with tearsน้ำตาคลอHer eyes were swimming with tears as she listened to the heartbreaking story. 
sink or swimไม่รุ่งก็ร่วงThe bank does not leave its newcomers to sink or swim by themselves.Their businesses can sink or swim on the use of American technology.
swim with sharksเป็นเพื่อนกับคนเจ้าเล่ห์The bank does not leave its newcomers to sink or swim by themselves.

>>> Read more: 1001 Idiom สำนวนภาษาอังกฤษตามหัวข้อทั่วไป

ตัวอย่างประโยคการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการว่ายน้ำ

  • I like swimming. (ฉันชอบว่ายน้ำ)
  • I often go swimming with my friends in summer. (ฉันมักจะไปว่ายน้ำกับเพื่อน ๆ ในฤดูร้อน)
  • Swimming helps me to improve my health. (การว่ายน้ำช่วยให้ฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้น)
  • I want to go swimming but it’s so cold. (ฉันอยากว่ายน้ำแต่สภาพอากาศหนาวมาก)
  • Is there any swimming pool here? (ที่นี่มีสระว่ายน้ำไหมคะ/ ครับ)
  • Where can I buy goggles? (ฉัน/ ผมจะซื้อแว่นตาว่ายน้ำได้ที่ไหนคะ/ ครับ)
  • Do you want to go swimming with me? (อยากไปว่ายน้ำกับฉัน/ผมไหมคะ/ ครับ)
  • I usually go swimming in my spare time. (ฉันมักจะไปว่ายน้ำในเวลาว่าง)
  • Swimming is my favorite sport. (ว่ายน้ำเป็นกีฬานิยมของฉัน)

ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับการว่ายน้ำภาษาอังกฤษ

I love swimming. Ever since I was a kid I’ve wanted to go to the pool to learn to swim. Initially, I was self-taught with my brother’s guidance. My brother would stand in the water and act as a grip point for me. I put my hand on him and put all my force into my foot to kick. This move is quite easy. Then he taught me to float in the water. It took me a long time to learn this skill. I need to keep my head above the water and put strength into my legs. Because my brother was quite busy after that, so he couldn’t teach me how to swim. I went to the professional swimming center. Thanks to the methodical instruction of the teacher and my own efforts, I have made rapid progress. The first type of swimming that I learned was breaststroke. This swimming style is quite easy. I have been learning to swim for 5 years. Now I can swim all types of swimming. I love swimming and I hope I can take the swimming competitions. 

ความหมาย

ฉันชอบว่ายน้ำมาก ตั้งแต่เด็กๆ ฉันอยากไปสระว่ายน้ำเพื่อเรียนว่ายน้ำ ตอนแรกฉันเรียนด้วยตัวเองตามคำแนะนำของพี่ชาย โดยพี่ชายของฉันจะยืนอยู่ในน้ำและให้ฉันเกาะมือไว้ จากนั้นออกแรงเตะที่ขา การเคลื่อนไหวด้วยท่านี้ค่อนข้างง่าย จากนั้นพี่ก็สอนให้ลอยอยู่ในน้ำ และฉันต้องใช้เวลามากในการเรียนรู้ทักษะนี้ ฉันต้องเงยหน้าขึ้นเหนือน้ำและออกกำลังขา ในเวลาต่อมาพี่ชายของฉันงานยุ่งมาก เขาจึงไม่สามารถสอนฉันว่ายน้ำได้ ฉันจึงต้องไปที่ศูนย์สอนว่ายน้ำมืออาชีพ เพราะการสอนที่มีระเบียบแบบแผนของครูและความพยายามของฉัน ฉันจึงพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ฉันเรียนว่ายน้ำท่ากบเป็นท่าแรก ซึ่งการว่ายน้ำท่านี้ค่อนข้างง่าย และตอนนี้ฉันก็เรียนว่ายน้ำมาได้ 5 ปีแล้ว ปัจจุบันสามารถว่ายน้ำได้ทุกท่า ฉันชอบว่ายน้ำมากและหวังว่าจะลงแข่งว่ายน้ำด้วย คำถามที่พบบ่อย

SWIM กับ Swimming ต่างกันยังไง?

Swim เป็นคำกริยาที่หมายถึงว่ายน้ำ ส่วน swimming เป็นคำนามของคำว่า swim

ว่ายท่ากบ ภาษาอังกฤษคืออะไร

ว่ายท่ากบ ภาษาอังกฤษ คือ Breaststroke จะอ่านว่า /ˈbrest.stroʊk/ (เบร็สท)

บทความข้างต้น ELSA Speak ได้รวบรวมคำศัพท์ สำนวน และตัวอย่างบทความเกี่ยวกับการว่ายน้ำในภาษาอังกฤษมาให้ทุกคน หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษของทุกคนง่ายมากขึ้นนะ 

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท