จดหมาย ลาออกภาษาอังกฤษ : ขั้นตอนการเขียนและแบบฟอร์มล่าสุด

จะลาออกจากงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร  เมื่อต้องการลาออกจากงาน คุณแน่นอนอาจจะต้องการเขียนจดหมายลาออกเพื่อไปส่งให้นายจ้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงความเป็นมืออาชีพของตนเอง  อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลส่วนใดที่ต้องการประกอบไปด้วยในการเขียนจดหมาย ลาออกภาษาอังกฤษ มาดูบทเขียนในวันนี้กับ ELSA Speak นะ

จดหมายลาออกจากงานในภาษาอังกฤษคืออะไร

จดหมายลาออกจากงานในภาษาอังกฤษเรียกว่า Letter of resignation, Goodbye Letter หรือ Farewell Letter ซึ่งเป็นจดหมายได้เขียนเพื่อส่งไปยังเจ้านายหรือผู้นำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลิกงานที่ผู้เขียนกำลังดำเนินการอยู่  ในจดหมายประเภทนี้ ผู้เขียนต้องการระบุอย่างชัดเจนว่า ตนเองต้องการลาออกจากงาน พร้อมกับเหตุผลเชิงบวกเพื่อทำให้เจ้านายหรือผู้นำสามารถพิจารณาอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

อาจจะมีเหตุผลหลายประการในการกล่าวถึงว่ลาออกจากงาน  อย่างไรก็ตาม ดังนี้เป็นเหตุผล 4 ประการทั่ว ๆ ไปและสมเหตุสมผลเป็นอย่างมาก

 • การลาออกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัว: เรื่องนี้มักถือเป็นกลุ่มของเหตุผลที่เจ้านายหรือผู้นำอาจจะปฏิเสธได้น้อยที่สุด เนื่องจากเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่สามารถคาดคิดไปก่อนได้
 • การลาออกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการทำงานในอนาคต: หากใช้ประการนี้ ผู้เขียนต้องมีความแคล่วคล่องในการกล่าวถึงเหตุผลการลาออก เนื่องจากเหตุผลประการนี้เป็นเหตุผลที่ละเอียดอ่อน  ผุ้เขียนอาจสามารถกล่าวได้ว่า ตนเองคาดหวังที่จะท้าทายความสามารถในทิศทางหรือสาขาการทำงานใหม่
 • ตนเองมีความรู้สึกไม่คล้อยกับการธุรกิจและทิศทางการพัฒนาของบริษัท: หลังจากทำงานที่บริษัทเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจจะรับรู้ได้ว่า ตนเองเหมาะกับการธุรกิจและทิศทางการพัฒนาของบริษัทหรือไม่  เรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวคิดการลาออกของคุณ  ดังนั้น จงพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินนะ
 • เหตุผลการลาออกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการศึกษา: หากกำลังทำงานระหว่างยังไปเรียนอยู่ แล้วรู้สึกว่าตนเองต้องการมุ่งเน้นในการดำเนินการศึกษามากขึ้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคต คุณสามารถให้ละเอียดอย่างชัดเจนแบบนี้ในจดหมายลาออกจากงานได้เลย

อย่างไรก็ตาม หากน่าเสียดายที่เพื่อนร่วมงานของเราในบริษัทนานาชาติลาออกจากงานเพราะถูกไล่ออก อย่าลังเลที่จะแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจนะ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

ขั้นตอนการเขียนจดหมาย ลาออกภาษาอังกฤษ

วลีทั่วไปในการเขียนจดหมาย ลาออกภาษาอังกฤษ

 • esign: การกล่าวถึงการลาออกจากงาน
 • Resignation letter = Letter of Resignation: จดหมายลาออกจากงาน
 • I made a difficult decision, sir and here is my letter of resignation: การลาออกเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันลังเลมากแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วค่ะ  นี่คือจดหมายลาออกของฉัน
 • I quit because I want to spend more time for my parents: ฉันขอลาออกจากงานเพราะฉันต้องการใช้เวลากับพ่อแม่มากขึ้น
 • I want to change my environment: ฉันต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • I quit because I want to try something different: ฉันขอลาออกเนื่องจาดต้องการท้าทายตัวเองในทิศทางต่าง ๆ

ชื่อเรื่องสำหรับจดหมาย ลาออกภาษาอังกฤษ

ไม่เพียงแค่จดหมายลาออกจากงานเท่านั้น แต่ในจดหมายประเภทอื่น ๆ ก็จำเป็นต้องมีชื่อเรื่องเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้อ่านรับทราบหัวข้อที่เราเขียนมา  นอกจากนั้น ยังต้องการมีคำทักทายให้กับบุคคลที่ผู้เขียนส่งมา ด้วยโครงสร้างเป็นภาษาอังกฤษมักใช้: Dear Mr./Mrs/Ms. + ขื่อสกุลของผู้รับจดหมาย

ส่วนต้นของจดหมาย ลาออกภาษาอังกฤษ

ในบรรทัดแรกของจดหมาย อย่าใช้การเขียนที่ซับซ้อน วกไปวนมา  เราควรเขียนโดยตรงเพื่อกล่าวถึงเรื่องที่เราต้องการลาออกจากงาน

ตัวอย่างเช่น

 • I am writing this email to inform you of my resignation from [ตำแหน่งทำงาน], effective [วันที่ลาออกอย่างเป็นทางการ].

(ฉันเขียนมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการลาออกจากงาน  ฉันกำลังทำงานที่ … ต้องการลาออกจาดงานในวันที่ …)

หรือ

 • Please accept this email as an official notice that I will be resigning [your position] to [company name]. My last day will be [main day off work]. 

(โปรดยอมรับอีเมลฉบับนี้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการลาออกจาก [ตำแหน่งของคุณ] ที่ [ชื่อบริษัท] ในวันทำงานสุดท้ายของฉันคือ [วันหยุดหลัก])

ส่วนเนื้อหาของจดหมาย ลาออกภาษาอังกฤษ

ส่วนเนื้อหาของจดหมายลาออกจากงานถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด  ดังนั้น คุณจำเป็นต้องนำเสนอเหตุผลอย่างสมบูรณ์และละเอียดเกี่ยวกับการลาออกจากงานของตนเองโดยเฉพาะประการหลายประการต่อไปนี้

ลาออกภาษาอังกฤษ -ส่วนเนื้อหาของจดหมายลาออกภาษาอังกฤษ

1. ใช้ความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทในช่วงเวลาผ่านมา

ตัวอย่างเช่น

 • My experience with [company name] is very valuable.

(ประสบการณ์ของฉันกับ [ชื่อ บริษัท ] มีค่าเป็นอย่างมาก)

 • I had the opportunity to work with a great team and a great manager. You all have helped me a lot in the past 2 years. 

(ฉันมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมที่มีผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม  ผู้ร่วมงานทุก ๆ คนต่างก็ช่วยฉันได้มากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

2. ให้เหตุผลเชิงบวกสำหรับการลาออก

ตัวอย่างเช่น

 • Recently, I received a very good opportunity to work in my hometown where my parents are living. And it means a lot to me.

(เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รับโอกาสที่ดีมากในการทำงานในบ้านเกิดของฉัน ที่พ่อแม่ของฉันอาศัยอยู่  ดังนั้น โอกาสครั้งนี้มีความหมายกับฉันเป็นอย่างมาก)

3. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบของเราและมอบงานให้กับผู้สืบทอดอย่างครบถ้วน  เรื่องนี้จะแสดงความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบในการทำงานของคุณ

ตัวอย่างเช่น

 • I will always be available to assist with training my replacement during my last 2 weeks with the company.

(ฉันจะพร้อมเสมอในการให้ความช่วยเหลือฝึกอบรมผู้ทดแทนของฉันในช่วงเวลา 2 สัปดาห์สุดท้ายทำงานกับบริษัท)

ส่วนท้ายของจดหมาย ลาออกภาษาอังกฤษ

ในตอนท้ายของจดหมาย คุณต้องการรับประกันกับเจ้านายหรือผู้นำว่า ตนเองจะพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งมอบงานและหน้าที่ทำงานจนถึงหมดระยะเวลาลาทำงาน  ในที่สุด แสดงขอบคุณและขอให้ผู้นำและเพื่อนร่วมงานทุก ๆ คนจะมีแต่สิ่งดี ๆ ในอนาคต  ด้วยความเป็นประณีตในจดหมายฉบับนี้ ผู้เขียนมักจะได้ประโยชน์สองประการสำหรับตัวเอง: หนึ่งคือ เจ้านายหรือผู้นำจะมีความประทับใจที่ดี  สองคือ ถ้ากลับไปทไงานที่บริษัท คุณจะยังคงได้คัดเลือกกับการจัดลำดับความสำคัญโดยทัศนคติระดับมืออาชีพของคุณ

ตัวอย่างเช่น

 • I would like to thank the company very much for every opportunity and experience I have been given to me. I wish [company name] continued success in the future. 

(ฉันขอขอบคุณบริษัทเป็นอย่างมากสำหรับทุก ๆ สิ่งและประสบการณ์ที่ฉันได้รับ  ฉันหวังว่า [ชื่อบริษัท] จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต)

บรรทัดสุดท้ายของจดหมายจะเป็นการลงนามของผู้เขียน เหมือนกับจดหมายต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น

Sincerely yours,

(ด้วยความเคารพ)

[ลายเซ็น]

ลาออกภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มของจดหมายลาออกจากงานภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์ที่ 1

Subject letter: Resignation letter from [position]’s post from [company name]

Dear Mr/Mrs [name manager]!

I would like to send this email to officially announce that I will be leaving the company with the position of [working position] with the reason of [reason for leaving] The last working day will be [last working day] . I regret that I will not be working at [company name] any time soon.

I would like to sincerely thank your company for creating favorable conditions for me to work in the past time. I feel very fortunate to have the opportunity to work with friendly colleagues in a good working environment, and at the same time I am very grateful for the support and facilitation of my superiors and colleagues. so that I can do all the work well. I have learned a lot of new experiences and knowledge during my work at the company and all these experiences will be my baggage in my future career.

I will try to complete the unfinished work in the last month when I work here, and at the same time guide and hand over the work to the person in charge. Besides, you can message anything so that I can help during the handover of the project.

Once again, I would like to thank your company and your company for trusting me in the past time. I wish the company every success and I hope to keep in touch with the company in the future.

Best regards,

[Your name]

แปล

เรื่อง/หัวข้อ: จดหมายลาออกจาก [ตำแหน่ง] ที่ [ชื่อ บริษัท ]

ถึง: Mr / Mrs [name manager]!

ฉันเขียนมาเพื่อแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับการลาออกจากตำแหน่ง [ตำแหน่งการทำงาน] เนื่องจาก [เหตุผล]  วันทำงานสุดท้ายของฉันจะเป็น [วันเวลา]  ฉันขอขอแสดงความเสียใจที่จะลาออกจาก [ชื่อบริษัท]

ฉันขอขอบคุณบริษัทอย่างจริงใจที่ได้สร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับฉันในการทำงานในช่วงเวลาผ่านมา  ฉันรู้สึกโชคดีมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานทุก ๆ คน ซึ่งเป็นมิตรในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  ในขณะเดียวกัน ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกของผู้นำและเพื่อนร่วมงาน  ฉันได้เรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ มากมายในกระบวนการทำงานที่บริษัท  ประสบการณ์ทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่มีค่าสำหรับอาชีพการงานในอนาคตของฉัน

ฉันจะพยายามดำเนินการกับงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นในเดือนสุดท้ายที่บริษัท  อีกทั้ง ฉันจะรับผิดชอบในการแนะนำและมอบงานให้กับบุคคลที่จะดำเนินการต่อไปนี้  นอกจากนั้น ฝ่ายบริษัทสามารถส่งข้อความเพื่อให้ความสงสัยสำหรับงานที่ฉันเคยรับผิดชอบมาก่อน

สุดท้าย ฉันขอขอบคุณฝ่ายบริษัทอีกครั้งที่ไว้วางใจฉันในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ฉันหวังว่าฝ่ายบริษัทจะประสบความสำเร็จและหวังว่าจะได้รับการติดต่อกับบริษัทในอนาคต

ด้วยความเคารพ

[ชื่อของคุณ]

แบบฟอร์มของ จดหมายลาออกภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์ที่ 2

Hi everybody,

I would like to bid you all farewell and inform you that I will be leaving my position at []. Tomorrow is my last day at work.

I have enjoyed working for this company and I appreciate having this great opportunity to work with all of you.

During the past two years, all of you have supported me and through your encouragement and guidance, I have been able to successfully complete the projects assigned to me. With many of you, I have shared a unique friendship that I hope will continue in the years to come even though I will not be here with the company. Now I look forward to this new position bringing new challenges and adding more diverse experiences to my career.

I wish you and your company every success in all your future endeavors.

You can contact me by:

Email – [email protected]

Or call me at ()

Also, I would like to add you to my LinkedIn profile, if you want, please accept the invitation. I’ll be sending you a request to join my LinkedIn network soon.

Best regards,

[………………]

แปล

สวัสดีทุกคน,

ฉันอยากจะบอกลาและแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่ง […] ของฉัน  พรุ่งนี้จะเป็นวันทำงานสุดท้ายของฉันที่บริษัท

ฉันสนุกกับการทำงานในช่วงเวลาผ่านมาและซาบซึ้งที่ได้รับโอกาสที่ดีในการทำงานกับบริษัท

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทุก ๆ คนได้สนับสนุนฉัน  ในขณะเดียวกัน ผ่านการให้กำลังใจและคำแนะนำของทุก ๆ คน ฉันมีความสามารถในการเสร็จสิ้นโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม  กับเพื่อนร่วมงานหลาย ๆ คน ฉันได้แบ่งปันความเป็นมิตรที่ฉันหวังว่าจะดำเนินต่อในอนาคต แม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำงานที่บริษัทอีก  ตอนนี้ฉันหวังว่าการที่ได้รับตำแหน่งใหม่ของฉันจะนำความท้าทายใหม่ ๆ และเพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับอาชีพของตนเอง

ฉันขอให้ทุก ๆ คุณและฝ่ายบริษัทจะประสบความสำเร็จในความพยายามในอนาคต

คุณสามารถติดต่อฉันได้ผ่าน

อีเมล – [email protected]

หรือโทรหา ()

นอกจากนี้ ฉันต้องการเพิ่มคุณลงในโปรไฟล์ LinkedIn ของฉัน  ถ้าเป็นไปได้ โปรดยอมรับคำเชิญของฉัน  ฉันจะส่งไปใน LinkedIn เร็ว ๆ นี้

ด้วยความเคารพ

[………………]

แบบฟอร์ที่ 3

Dear all,

After an exciting and memorable year with [], I will be bidding on this company next week to pursue other career opportunities. As we move on, I want to take a moment to remember and cherish our time together. It was great to interact and get to know each and every one of you. Although I will miss you all here, I am looking forward to this new challenge and to starting a new phase in my career.

This is not goodbye, just “hasta luego” or “see you later”.

Keep contact.

My personal contacts are:

Email ([email protected])

Contact phone number (………………………………. ).

Please send a note with your personal contact on my mail id.

career advancement

แปล

สวัสดีทุก ๆ คน

หลังจากหนึ่งปีที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำกับ […] ฉันจะมาร่วมงานให้กับ [บริษัทใหม่] ในสัปดาห์หน้าเพื่อดำเนินโอกาสต่าง ๆ ในการทำงาน  ก่อนที่ลาออกจากงาน ฉันต้องการใช้เวลาสักครู่เพื่อจดจำและหวงแหนเวลาที่ผ่านมาของเราด้วยกัน  จริง ๆ แล้ว การที่ได้รับความรู้จักกับทุก ๆ คน เป็นประสบการณ์ที่ดีของฉัน  แม้ว่าฉันจะคิดถึงผู้ร่วมงานทุก ๆ คนในที่นี่ แต่ฉันยังก็รอคอยความท้าทายใหม่เพื่อเริ่มต้นทิศทางสาขาการทำงานใหม่ ๆ ในอาชีพการงานของฉัน

จดหมายฉบับนี้ไม่ใช่การบอกลา แค่เป็น “Hasta Luego” หรือ “พบกันใหม่” เท่านั้น

อย่าลืมติดต่อมาด้วยนะ

ข้อมูลติดต่อส่วนตัวของฉันคือ:

อีเมล ([email protected])

ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ (………………………………….)

กรุณาส่งบันทึกพร้อมด้วยข้อมูลติดต่อส่วนตัวของคุณผ่านอีเมลของฉัน

ขอให้โชคดีและขอให้คุณทุกคนได้รับความพยายามที่ดีที่สุด

ด้วยความเคารพ

แบบฟอร์ที่ 4

Letter of Subject: Letter of resignation from the post of [position] from [company name].

Dear Mr/Mrs [name manager]!

As I informed you during our meeting last week, my last day at [company name] was [end of business day].

I am extremely satisfied with my job at [company name], working under your guidance has been a learning and enjoyable experience. I thank you for your support and encouragement during these [years of service].

However, I felt that it was time to move on to new opportunities. This decision was not an easy one and it took a lot of consideration. I think this decision is in the best interest of accomplishing my career goals. I want to do my best to fulfill my existing responsibilities and then ensure a smooth transition.

In addition, I would like to thank you again and all others for your help and guidance during my years of service, and best wishes to the entire team.

Best regards,

[Your name]

>>> Read more

แปล

เรื่อง/หัวข้อ: จดหมายลาออกจาก [ตำแหน่ง] ที่ [ชื่อ บริษัท ]

ถึง: Mr / Mrs [name manager]!

ที่ฉันได้แจ้งให้คุณทราบในระหว่างการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันสุดท้ายของฉันที่ [ชื่อบริษัท] คือ [วันเวลา]

ฉันพอใจอย่างมากกับงานของฉันที่ [ชื่อบริษัท]  โดยการทำงานที่มีการแนะนำของผู้นำเป็นการเรียนรู้และประสบการณ์ที่สนุกสนาน  ฉันขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจของฝ่ายบริษัทในช่วง [เวลาที่ทำงานที่บริษัท]

อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปสู่โอกาสใหม่ ๆ  การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องพิจารณาอย่างมาก  ฉันคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเป้าหมายอาชีพของฉัน  ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบที่มีอยู่ แล้วต้องการให้แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ ฉันขอขอบคุณอีกครั้งและเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับความช่วยเหลือและคำแนะนำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  หวังว่าทุก ๆ คนในทีมจะโชคดีตลอดไป 

ด้วยความเคารพ

[ชื่อของคุณ]

การพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนลาออกจากงาน

บทเขียนข้างต้นเพิ่งแบ่งปันวิธีการเขียนจดหมายลาออกจากงานเป็นภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบพื้นฐานที่สุด  นอกจากนี้ ก่อนที่จะลาออกจากงาน ELSA Speak ขอแนะนำให้คุณลองพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ ทั่วถึงตอบได้คำถามต่อไปนี้

 • คุณแน่นอนได้คิดเกี่ยวกับการตัดสินใจลาออกจากงานหรือไม่  หรือเป็นเพียงความรู้สึกทางจิตวิทยาทั่วไปว่า ตนเองเมื่อแค่บางวันที่ไม่ดีสำหรับการทำงานเท่านั้น
 • ลองพิจารณาเหตุผลสำหรับการลาออกจากงาน  ลองตั้งคำถามว่า คุ้มค่าที่จะยอมแพ้งานที่ตนเองเคยอยู่ด้วยมาเป็นเวลานานและนำรายได้ให้กับเราหรือไม่  เพื่อนร่วมงานของเราเป็นคนที่ไม่ดีอย่างมากหรือเราแค่ยังไม่มีโอกาสพูดคุยเพื่อเห็นอกเห็นใจทุก ๆ คนเท่านั้น 
 • ที่สำคัญที่สุด หากงานนี้เปิดโอกาสให้คุณได้รับความก้าวหน้าและประสบการณ์ที่ดีขึ้น โปรดพิจารณาอีกครั้งนะ
 • คุณได้วางแผนเตรียมตัวทางการเงินให้เพียงพอสำหรับกรณีที่ตัวเองลาออกจากงานแต่ยังไม่สามารถหางานที่เหมาะสมทันทีหรือยัง  อย่าปล่อยให้เกิดสถานการณ์วิกฤติการเงินของตนเองนะ

หากคุณได้ตรวจสอบปัญหาข้างต้นอย่างรอบคอบไปแล้วและพบว่าคุณจริงจังกับการตัดสินใจและออกจากงาน จงเตรียมตัวเขียนจดหมายลาออกจากงานในภาษาอังกฤษหากทำงานกับบริษัทนานาชาติ  ELSA Speak หวังว่าบทเขียนครั้งนี้นี้จะช่วยให้คุณคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณและเสริมให้ตัวคุณเองด้วยข้อมูลระดับมืออาชีพในการเขียนจดหมายลาออกจากงานเป็นภาษาอังกฤษ  ขอให้คุณประสบความสำเร็จและมีงานใหม่ที่คุณต้องการนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท