ฤดูกาลภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ idioms พร้อมวิธีอ่านเกี่ยวกับฤดูกาล

คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศถือเป็นหัวข้อที่ใช้งานได้จริง เพราะมันเป็นหัวข้อที่พบบ่อยในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ในบทความนี้ ELSA Speak จะแบ่งปันคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศ เพื่อให้ทุกคนมีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้

สารบัญ

คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาล

ในภาษาอังกฤษ ฤดูกาลคือ season /ˈsiː.zən/ ส่วนสภาพอากาศคือ weather /ˈweð.ɚ/ 4 ฤดูกาลภาษาอังกฤษ คือ ฤดูใบไม้ผลิ (spring) ฤดูร้อน (summer) ฤดูใบไม้ร่วง (fall/autumn) และ ฤดูหนาว  (winter) 

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิภาษาอังกฤษ

คำศัพท์วิธีอ่านความหมาย 
Allergy/ˈæl.ɚ.dʒi/โรคภูมิแพ้
Blooming/ˈbluː.mɪŋ/สดใส
Blossom/ˈblɑː.səm/ดอกไม้
Breezy/ˈbriː.zi/มีลมพัด 
Cheerful/ˈtʃɪr.fəl/ร่าเริง
Chilly/ˈtʃɪl.i/เย็นชา
Cozy/ˈkoʊ.zi/อบอุ่นและสบาย
Fragrant/ˈfreɪ.ɡrəns/หอม
Joyful/ˈdʒɔɪ.fəl/สนุกสนาน มีความสุข
Warm/wɔːrm/อบอุ่น

คำศัพท์เกี่ยวกับ ฤดูร้อนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์วิธีอ่าน ความหมาย
Beach/biːtʃ/ชายทะเล
Dehydrated/ˌdiː.haɪˈdreɪ.t̬ɪd/ภาวะขาดน้ำ
Drought/draʊt/ภัยแล้ง
Humid/ˈhjuː.mɪd/ชื้น
Popsicle/ˈpɑːp.sɪ.kəl/ไอศกรีมแท่ง
คำศัพท์เกี่ยวกับ ฤดูร้อนภาษาอังกฤษ
Scorching hot/ˈskɔːr.tʃɪŋ/ร้อนมาก
Sunbathe/ˈsʌn.beɪð/อาบแดด
Sunburn/ˈsʌn.bɝːn/ผิวไหม้แดด
Sweat/swet/เหงื่อ 
Vacation/veɪˈkeɪ.ʃən/วันหยุดยาว

>>> Read more: 100+ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวแบบเร่งรัด

คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง

คำศัพท์วิธีอ่านความหมาย 
Cloudy/ˈklaʊ.di/มีเมฆมาก
Cool/kuːl/เย็นสบาย
Falling leaves/ˈfɑː.lɪŋ/ /liːvz/ใบไม้ร่วง
Foggy/fɑːɡ/  มีหมอกลง
Lantern/ˈlæn.tɚn/โคมไฟ
Mid-Autumn Festival/mɪd//ˈɑː.t̬əm/ /ˈfes.tə.vəl/เทศกาลไหว้พระจันทร์
Misty/ˈmɪs.ti/มีหมอก
Ripe fruit/raɪp/  /fruːt/ผลไม้สุก
Windy/wɪnd/ลม

คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูหนาว ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์วิธีอ่านความหมาย 
Bitterly cold/ˈbɪt̬.ɚ.li/ /koʊld/หนาวมาก
Christmas/ˈkrɪs.məs/คริสต์มาส
Frosty/ˈfrɑː.sti/หนาวจัด
Gloves/ɡlʌv/ถุงมือ
Icy/ˈaɪ.si/น้ำแข็ง
Scarf/skɑːrf/ผ้าพันคอ
Snowflake/ˈsnoʊ.fleɪk/เกล็ดหิมะ 
Snowman/ˈsnoʊ.mæn/ตุ๊กตาหิมะ
Snowy/snoʊ/เต็มไปด้วยหิมะ
Stormy/ˈstɔːr.mi/พายุ

คำศัพท์เกี่ยวกับ สภาพอากาศ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์วิธีอ่านความหมาย
Blurry/blɝː/พร่ามัว
Clear/klɪr/แจ่มใส
Cold/koʊld/หนาว
Cool/kuːl/เย็นสบาย
Dim/dɪm/สลัว
Gloomy/ˈɡluː.mi/อึมครึม
Mild/maɪld/อบอุ่น
Overcast/ˈoʊ.vɚ.kæst/มืดครึ้ม
Sunny/ˈsʌn.i/แดดจัด
Wet/wet/เปียก
Windy/wɪnd/มีลมแรง

>>> Read more50+ คำศัพท์ที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ สภาพอากาศ ภาษาอังกฤษ

Idioms ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูกาล

Idioms ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ

 • No spring chicken: ไม่ใช่เด็กและไร้เดียงสาอีกต่อไป
 • Spring to mind: อยู่ๆ ก็นึกขึ้นมาไว้
 • A spring in one’s step: ตื่นเต้น เต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลัง
 • Spring something on someone: ทำให้ใครบางคนประหลาดใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 • Rain on one’s parade: ทำให้เสียสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • Head in the clouds: เพ้อเจ้อ  ไม่อยู่ในชีวิตจริง
 • Be full of the joys of spring: เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน

Idioms ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูร้อน

 • Take a shine to someone: เริ่มชอบใครบางคน 
 • Make hay while the sun shines: เมื่อมีโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิต อย่าลืมรีบคว้ามาไว้ ก่อนที่จะสายเกินไป
 • Come rain or shine: มุ่งมั่นที่จะทำอะไรบางอย่าง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
 • A drop in the ocean:  แค่ส่วนเล็กๆ จากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากๆ เท่านั้นเอง
 • Indian summer: ช่วงเวลาที่อากาศอบอุ่นและเย็นสบาย ปรากฏเป็นครั้งคราวในต้นฤดูใบไม้ร่วง
 • Like a fish out of water: รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจในสถานะการณ์ใดหรือสถานที่ใด
 • Travel on the shoestring: การเที่ยวแบบประหยัด 

Idioms ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูไม้ร่วง

 • Turn over a new leaf: ทำใหม่ เริ่มชีวิตใหม่
 • Drive someone nuts: ทำให้ใครบางคนเป็นบ้า
 • An old chestnut: การที่เล่าเรื่องเดิมซ้ำๆ จนทำให้คนอื่นรู้สึกเบื่อหน่าย
 • Squirrel something away: ซ่อนหรือเก็บอะไรบางอย่างเพื่อใช้ในอนาคต
 • Be full of beans: เต็มไปด้วยพลัง และความตื่นเต้น 
 • Be full of the joys of spring: สนุกสนานและมีความสุขมาก 
 • Autumn years: ช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยเฉพาะช่วงหลังเกษียณ

Idioms ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูหนาว

 • Get cold feet: กลัว ตื่นเต้น ยกเลิกการกระทำบางอย่าง 
 • Take a chill pill: ใจเย็นๆ 
Idioms ฤดูหนาวภาษาอังกฤษ
 • Give someone the cold shoulder: ทำตัวเย็นชาและไม่แยแสต่อใครบางคน
 • Under the weather: รู้สึกไม่สบายใจ 
 • Be skating on thin ice: การกระทำที่กำลังทำนั้นอันตรายและเสี่ยงมาก 
 • The tip of the iceberg: ปัญหาเล็ก ๆ ของปัญหาที่ใหญ่กว่ามาก
 • Break the ice: การเริ่มเปิดบทสนทนา เพื่อทำลายความเงียบ

>>> Read more: 1001 Idiom สำนวนภาษาอังกฤษตามหัวข้อทั่วไป

วิธีการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาล

 • คำถามเกี่ยวกับฤดูกาลในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างดังนี้

What’s the weather like in + ชื่อฤดูกาล

ตัวอย่าง: What’s the weather like in Fall? สภาพอากาศในฤดูใบไม้ร่วงเป็นยังไงบ้าง 

 • โครงสร้างคำตอบเกี่ยวกับฤดูกาลเป็นภาษาอังกฤษ

It’s (usually) + คำศัพท์อธิบายสภาพอากาศ

ตัวอย่าง: It usually has snow and fog in winter. (มักจะมีหิมะและหมอกในฤดูหนาว)

คำบุพบทมักใช้กับฤดูกาล

 • คำบุพบท “in” มักใช้กับฤดูกาล

ตัวอย่าง: In Spring, in Summer, in Fall, in Winter 

 • นอกจากนี้ คำบุพบท “in” ยังอยู่ต้นเดือนในภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง: In January, in October

 • อย่างไรก็ตาม เมื่ออยู่ต้นวันและเดือนจะต้องใช้คำบุพบท “on”

ตัวอย่าง: On 2nd July, on the 16th of March

>>> Read more:

บทความ/บทพูดเกี่ยวกับฤดูกาลภาษาอังกฤษ

โครงสร้างบทความ/บทพูดเกี่ยวกับฤดูกาลภาษาอังกฤษ

ฤดูกาลทั้ง 4  ในภาษาอังกฤษคืออะไร และเขียนอย่างไร?  ฤดูกาลคงเป็นหัวข้อที่พบบ่อยเมื่อทุกคนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ต่อไปนี้ ELSA Speak จะแนะนำโครงสร้างการเขียนบทความที่สมบูรณ์ ให้กับเพื่อนๆ ทุกคนดังนี้

ส่วนนำ แนะนำฤดูกาลในภาษาอังกฤษที่คุณต้องการเขียน/พูดคุณต้องการพูด/เขียนฤดูกาลอะไรคุณรู้สึกอะไรเกี่ยวกับฤดูกาลนั้น
ส่วนเนื้อหาอธิบายอย่างรายละเอียดสภาพอากาศและทิวทัศในฤดูกาลนั้นเป็นอย่างไร มีวันหยุดหรือกิจกรรมใดในช่วงฤดูกาลนั้นหรือไม่ทุกคนจะทำอะไรในช่วงเวลานั้น
ส่วนสรุปให้ความคิดทั่วไปของคุณเกี่ยวกับฤดูกาลที่คุณกำลังเขียน

ตัวอย่างบทความ

When summer comes, all the children feel stoked because it means they will get a long holiday. Summer brings so many fun & exciting activities to them. In the countryside, kids love to take this holiday to fly kites, go swimming, play hide and seek and other traditional games. In the city, kids participate in different activities, such as playing video games, playing football or tennis, etc. Summer is the hottest season of the year. It is sunny almost every day. It is fair to say that summer is an excellent time for making new friends and refilling one’s energy after a hard-working year.

อธิบายความหมายของคำศัพท์บางคำ

คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษความหมาย
stoked ตื่นเต้น 
fly kiteการเล่นว่าว
play hide and seekเล่นซ่อนหา
participate inการเข้าร่วม
It is fair to say that ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
refilling one’s energyเติมพลัง
hard-workingขยัน

คำแปล

เมื่อฤดูร้อนมาถึง เด็กๆ ทุกคนจะรู้สึกตื่นเต้นเพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้หยุดยาว อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นมากมายมาให้เด็กๆ ได้เล่น ในชนบท เด็กๆ ชอบใช้วันหยุดนี้เล่นว่าว ว่ายน้ำ เล่นซ่อนหา และเกมแบบดั้งเดิมอื่นๆ ส่วนในเมือง เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นวิดีโอเกม การเล่นฟุตบอลหรือเทนนิส เป็นต้น ฤดูร้อนเป็นฤดูที่ร้อนที่สุดของปี มีแดดเกือบทุกวัน และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมในการพบเพื่อนใหม่และเติมพลังให้ตัวเองหลังจากทำงานหนักมาทั้งปี

คำถามที่พบบ่อย

ฤดูกาล 4 ฤดู ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง?

ฤดูกาล 4 ฤดู ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)  ฤดูร้อน (Summer)  ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn/Fall)  และ ฤดูหนาว (Winter)

Winter กับ Cool Season ต่างกันอย่างไร?

คำว่า Winter ใช้กับประเทศที่มี 4 ฤดู ที่ต่างกันอย่างชัดเจน ในกลุ่มประเทศนี้เมื่ออุณหภูมิลดลงจะมีหิมะ ส่วน  Cool Season มักใช้เพื่ออ้างถึงฤดูหนาวของประเทศที่อยู่ในเขตร้อน

ELSA Speak หวังว่าการแบ่งปันคำศัพท์ฤดูกาล ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่านและสำนวนข้างต้น จะช่วยให้คุณมีความรู้มากขึ้นสำหรับปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของตัวเอง จงฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุผลการเรียนตามที่คุณต้องการในแผนการเรียนภาษาอังกฤษของคุณนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ