5 อันดับแรกบทฝึกอ่านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและง่ายที่สุดปี 2566

ทักษะการอ่านเป็น 1 ใน 4 ทักษะที่สำคัญๆ ซึ่งควรฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หากคุณสนใจจะยกระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง ต้องฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพด้วยนะ ลองฝึกอ่านภาษาอังกฤษผ่านบทความ 5 บทที่เป็นพื้นฐานและเรียนง่ายที่สุดดังต่อไปนี้

บทฝึกอ่านภาษาอังกฤษคืออะไร ประโยชน์ของบทฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

บทฝึกอ่านภาษาอังกฤษเป็นย่อหน้าสั้นๆ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านของตัวเอง บทฝึกอ่านภาษาอังกฤษมีหลายประเภท เช่น ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เรื่องสั้น  นิทาน ย่อหน้า  บทสนทนา ฯลฯ คุณสามารถเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับตัวเองก่อน เพื่อช่วยให้การฝึกอ่านภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงสุด

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษผ่านบทความมีประโยชน์มากมาย เช่น

  • ยกระดับความสามารถในการอ่านจับใจความ นี่คือประโยชน์สำคัญมากที่สุดเมื่อฝึกทักษะการอ่านด้วยการจับใจความบทฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ยิ่งอ่านเยอะ ความสามารถในการจับใจความจะยิ่งดีขึ้น และยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะอื่นๆ ได้อีกด้วย
  • เพิ่มคลังคำศัพท์ ระหว่างช่วงฝึกอ่านภาษาอังกฤษ คุณจะมีโอกาสสัมผัสกับคำศัพท์ใหม่ๆ จำนวนมากที่มีประโยชน์มากมายต่อการเสริมสร้างคลังคำศัพท์ของคุณเอง การเรียนคำศัพท์ใหม่แบบนี้จะช่วยให้คุณใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
  • ยกระดับความสามารถในการเขียน ด้วยการฝึกอ่านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ทักษะการเขียนของคุณจะได้พัฒนาเป็นอย่างมาก คุณจะสามารถใช้คำศัพท์และออกแบบเนื้อเรื่องตามลำดับที่เหมาะสมและคล่องแคล่วมากขึ้น
  • สะสมความรู้ในด้านต่างๆ บทฝึกอ่านภาษาอังกฤษมีหัวข้อหลากหลาย ดังนั้น การฝึกทักษะการอ่าน จะช่วยให้คุณสะสมความรู้ในหลายๆ ด้าน การใช้ภาษาอังกฤษจึงมีความเป็นธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

Top 5 บทฝึกอ่านภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานและง่ายที่สุด

1. Halloween

Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most common colors of the day are orange and black. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain.

The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living and the deceased is not clear, and the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops.

On Halloween, the ancient Celts would place a skeleton by their window to represent the dead. Believing that the head was the most potent part of the body, containing the spirit and knowledge, the Celts used the “head” of the vegetable to decorate their houses.

On this day, people often wear strange clothes as characters in horror novels or movies to frighten others.

People usually like to dress as ghosts, skeletons, or witches. Now Halloween is an official holiday in almost all European countries. (อ้างจาก Halloween – ภาษาอังกฤษ 123)

2. Reasons for love

What do people usually take into account when choosing their life partner?

A recent study has found exciting facts about monopoly relationships, and unexpected factors that may affect one’s decision when choosing their spouse. Here are the three most common:

Appearance is at the top of the list as it is deemed one of the essential factors. Although many have shared that beauty has nothing to do with one’s attractiveness, research has proved the opposite.

The second leading factor is wealth. Financially secured and stable people are proven to be more attractive by countless researchers. Money management is seen as an attractive trait among Millenials. Whether their income is large or small, one’s drive, mindset, understanding, and consistent financial stability are relatively sexy.

Both men and women have admitted that they care about how much the other person makes before diving into a serious relationship or considering marriage.

Timing comes in third place. Most participants share that they experienced the infamous “right people wrong time” heartbreak and believe timing is one of, if not the most, important factor when it comes to finding love.

3. Father’s Day

The United States is one of the few countries that have Father’s Day. It is celebrated on the third Sunday in June.

On this day, fathers across the country receive presents, treated with fancy or warm family-gathering dinners.

People are not clear about the origin of Father’s Day. Some say that it began in West Virginia in 1908. Others say the first Father’s Day was held in Vancouver, Washington.

On this day children make special meals or visit their fathers if they live apart. When children can’t see their fathers or take them out for dinner, they send greeting cards to show appreciation.

On the greeting card, they often write messages to make their fathers laugh or give thanks to their fathers for always being by their side.

In Vietnam, however, Father’s Day is not celebrated, and very few people know about it.

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

4. The North Sea Protection Works

For many, the image of the Dutch fight against the North Sea rests in the figure of a young boy valiantly saving his town by using a finger to plug a hole in the dike. But this familiar hero is a fictional one, a creation of American author Mary Mapes Dodge in her book, Hans Brinker. 

In reality, heroism falls on all the Dutch, who for more than a millennium have been wrestling precious agricultural lands from the sea and fighting to hold on to them. Their greatest achievement – a colossal fun in the dike is known as that Netherlands North Sea Protection Works. 

Because much of the Netherlands lies below sea level, normal tides would daily inundate about half the country if previous generations of industrious Dutch had not raised dikes and dams. Severe storms often cause tidal waters to crash into the dikes and inundate rivers and estuaries. 

Although all of the coastal areas are threatened, two particularly vulnerable ones are the large tidal inlet formerly known as the Zuider Zee and the delta created by the Rhine and Meuse rivers in the southwestern corner of the country. 

Dutch engineers proposed that the Zuider Zee be dammed and drained in the 19th century, but the government was reluctant to tackle such an immense project. 

Then, in 1916, a furious storm hit the Northern provinces. The difficulties of wartime agricultural production were compounded, and the way was paved for the damming of the Zuider Zee. (อ้างจาก The North Sea Protection Works – ภาษาอังกฤษ 123).

5. Birthday Traditions

The tradition of birthday celebrations started way back. People believed evil spirits would try to latch onto the celebrant, so family and friends would gather around to share their spiritual energy and their prayers to keep the celebrant safe and protected.

Only kings had birthday parties in the past, but the public began to have their birthday parties as time went by. From then on, many celebration traditions have been created and passed down from generation to generation worldwide.

In China, everyone celebrates their birthday on New Year’s Day. And on a child’s second birthday, family members put many things on the floor around the child. According to Chinese tradition, the child’s first picks up will tell us what job the child will choose later in life.

In some countries, a 21st birthday cake often has a key on top, or the cake itself is sometimes in the shape of a key. The key means that the young person is now old enough to leave to explore the world and come back to their family home at any time they want to.

The third, fifth, and seventh birthdays are significant for Japanese children. There’s usually a memorable party on these birthdays.

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

วิธีฝึกอ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เพื่อฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้ได้ผลตามที่คาดหวัง คุณสามารถอ้างถึงคำแนะนำต่อไปนี้

  • เพิ่มคำศัพท์ใหม่ คุณจะไม่สามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคลังคำศัพท์มีจำกัด ในกระบวนการเรีนน จงพยายามค้นหาความหมายรวมถึงวิธีการอ่านของคำศัพท์ใหม่ จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของบทความได้ง่ายขึ้น
  • ฝึกทักษะการฟัง นี่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการฝึกอ่านและฝึกการสื่อสาร คุณอยากอ่านถูกและดี ก็ต้องผสมผสานกับการฝึกฟังจากช่องที่มีชื่อเสียง เช่น BBC VOA หรือช่องรายการโดยเจ้าของภาษาจัดขึ้น
  • อ่านแล้วบันทึกเสียง ในกระบวนการฝึกอ่านภาษาอังกฤษ พยายามฝึกอ่านและออกเสียงชัดเจน แล้วบันทึกเสียงไว้ หลังจากนั้น ควรเปรียบเทียบกับเสียงของเจ้าของภาษา เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง
  • สังเกตรูปปากของเจ้าของภาษา ควรสังเกตรูปปากของครูหรือเจ้าของภาษา เพื่อรู้วิธีการอ่านของแต่ละคำศัพท์ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง หากคุณอยากมีความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีและถูกต้อง
  • เลือกหัวข้อตามความชอบของตัวเอง เพื่อเพิ่มความสนใจในกระบวนการฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ควรค้นหาหัวข้อที่เหมาะสมกับคุณเอง จากนั้นค่อยๆ ขยายไปหัวข้ออื่นๆ ที่จะสร้างกิจวัตรเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน

เว็บไซต์และแอพที่ให้บทฝึกอ่านภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่มีคุณภาพดีที่สุด

หากคุณกำลังหาแหล่งบทฝึกอ่านภาษาอังกฤษคุณภาพดี ลองเข้าเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1. ELSA Speak – เเอพฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ติดอันดับต้นๆ 

ก่อนฝึกอ่านภาษาอังกฤษ คุณต้องมีความรู้ชัดเจนเกี่ยวกับการออกเสียง 44 พยางค์ตามตาราง IPA เเอพ ELSA Speak จะช่วยให้คุณเสริมสร้างทักษะการอ่านด้วยเทคโนโลยี A.I. ชั้นสูง

ELSA Speak สามารถจดจำเสียงและให้คะแนนทันที ผู้ใช้จะได้รับการแนะนำวิธีการกดเสียง การปล่อยลมหายใจ และการวางลิ้นที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ การสื่อสารภาษาอังกฤษและการฝึกอ่านของคุณจะง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

ผู้ใช้จะได้ทำการทดสอบก่อนเริ่มเรียน ซึ่งประกอบด้วย16 ประโยค โดยระบบจะให้คะแนนและระบุว่าทักษะไหนดีทักษะไหนต้องปรับปรุง จากนั้น ELSA Speak จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลตามระดับความสามารถของแต่ละคน

เมื่อเรียน 1 ต่อ 1 กับติวเตอร์เสมือนจริง ELSA คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการเรียนและรายงานความคืบหน้าในทุกๆ วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษด้วยหัวข้อมากกว่า 290 เรื่อง บทเรียนมากกว่า 5,000 บท และแบบฝึกหัด 25,000 บท ที่มีทักษะครบถ้วน เช่น การออกเสียง การฟัง สำเนียง บทสนทนา ฯลฯ

2. BBC learning English

BBC learning English เป็นเว็บไซต์ให้บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หลากหลายและเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ โดยเฉพาะ หากคุณสนใจฝึกภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงของชาวอังกฤษ อย่าพลาดช่องนี้เด็ดขาด

บทฝึกอ่านภาษาอังกฤษบน BBC learning English มีหัวข้อหลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเติมความรู้ใหม่ๆ และข้อมูลในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความรู้บนเว็บไซต์นี้มีจำนวนมาก ซึ่งได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่และเล็กที่แตกต่างกัน ดังนั้น จะค่อนข้างยากลำบากสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น

3. ฝึกอ่านภาษาอังกฤษตามหัวข้อกับ English online

English online เป็นเว็บไซต์รวบรวมบทฝึกอ่านภาษาอังกฤษที่เหมาะกับผู้เริ่มเรียน เพระาบทเรียนได้เรียงตามหัวข้อ และยังมีส่วนรวบรวมคำศัพท์ใหม่ในตอนท้ายของบทเรียน ช่วยให้ผู้เรียนจัดระบบความรู้และจำได้ง่ายขึ้น

จริงๆ แล้ว มีวิธีการยกระดับภาษาอังกฤษมากมาย อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกวิธีไหนก็แล้วแต่ อย่าลืมสร้างกิจวัตรฝึกอ่านภาษาอังกฤษทุกวัน เพื่อให้สามารถยกระดับได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จงสร้างพื้นฐานที่ดีให้ด้วยการฝึกออกเสียงกับ ELSA Speak เมื่อเชี่ยวชาญการออกเสียงตามเจ้าของภาษาแล้ว การฝึกอ่านภาษาอังกฤษของคุณจะง่ายขึ้นมากๆ 

งั้นรออะไรอีก จงค้นพบฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมจาก ELSA Speak เพื่อให้การฝึกอ่านของคุณดียิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท