ผักภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง

แม้ว่าโลกพฤกษศาสตร์จะมีความหลากหลายมากมาย แต่การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผักภาษาอังกฤษจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปหากคุณได้ค้นพบแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม  นอกจากนี้ สำหรับผู้คนที่ทำงานในด้านอาหาร เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ  อย่าพลาดบทเขียนต่อไปนี้ของ ELSA Speak เพื่อให้เก็บชุดคำศัพท์เกี่ยวกับ ผักภาษาอังกฤษ นะ

คำศัพท์เกี่ยวกับ ผักภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหัวข้อผักผลไม้ก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่สำคัญ  โลกของพฤกษศาสตร์มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก  คุณจะได้พบคำเหล่านี้ในหลาย ๆ ด้านในชีวิตประจำวัน  นั่นก็เป็นเหตุผลที่คุณต้องจำคำศัพท์อย่างรอบคอบเพื่อนำไปใช้ในชีวิตและการทำงาน  หากคุณกำลังทำงานในร้านอาหาร โรงแรม หรือด้านอาหารต่าง ๆ หรือเพียงแค่ต้องการพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษตนเองอเท่านั้น บทเขียนในวันนี้ของ ELSA Speak จะเป็นของขวัญพิเศษสำหรับคุณ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ผักใบเขียวต่าง ๆ และผักตระกูลกะหล่ำในภาษาอังกฤษ

 • Celery (ˈsɛləri): คื่นฉ่าย/ขึ้นฉ่าย
 • Cabbage (kæbɪʤ): กะหล่ำปลี
 • Cauliflower (ˈkɒlɪflaʊə): กะหล่ำดอก
 • Fennel (ˈfɛnl): เฟนเนล/ยี่หร่า/ผักชีล้อม
 • Asparagus (əsˈpærəgəs): หน่อไม้ฝรั่ง
 • Broccoli (brɒkəli): บรอกโคลี
 • Horseradish (hɔːsˌrædɪʃ): ฮอร์สแรดิช
 • Lettuce (lɛtɪs): ผักกาดหอม
 • Green onion (griːn ˈʌnjən): หัวหอมสีเขียว/ต้นหอม
 • Coriander (kɒrɪˈændə): ผักชี
 • Knotgrass (ˈnɒtgrɑːs): ผักแพว
 • Centella: ใบบัวบก
 • Gai choy: ผักกาดเขียว
 • Perilla leaf (Perilla liːf): ใบเพริลลา/ชิโซะ
 • Malabar spinach (spɪnɪʤ): ผักปลัง
ผักภาษาอังกฤษ 03
 • Seaweed (siːwiːd): สาหร่ายทะเล
 • Wild betel leaves (waɪld ˈbiːtəl liːvz): ใบพลูป่า/ชะพลู
 • Spinach (spɪnɪʤ): ผักปวยเล้ง
 • Bean sprouts (biːn spraʊts): ถั่วงอก

ผักประเภทหัวในภาษาอังกฤษ

 • Corn (kɔːn): ข้าวโพด
 • Beetroot (biːtruːt): บีทรูท
 • Marrow (mærəʊ): ฟักเขียว
 • Cucumber (kjuːkʌmbə): แตงกวา
 • Bell pepper (bɛl ˈpɛpə): พริกหยวก
 • Tomato (təˈmɑːtəʊ): มะเขือเทศ
 • Shallot (ʃəˈlɒt): หัวกุยช่าย
 • Hot pepper (hɒt ˈpɛpə): พริกขี้หนู
 • Sweet potato (swiːt pəˈteɪtəʊ): มันเทศ
 • Potato (pəˈteɪtəʊ): มันฝรั่ง
 • Turmeric: ขมิ้น
 • Gatangal: กาตังกัล
 • Onion (ʌnjən): หัวหอม
 • Radish (rædɪʃ): หัวไชเท้า
 • Leek (liːk): หอมยอย/หลักเกียว
 • Kohlrabi (kəʊlˈrɑːbi): กะหล่ำปม
 • Carrot (kærət): แครอท
 • Ginger (ʤɪnʤə): ขิง
 • Squash (skwɒʃ): สควอช
 • Eggplant (ɛgˌplɑːnt): มะเขือยาว/มะเขือม่วง
 • Loofah (luːfɑː): ใยบวบ

เห็ดประเภทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ความหมาย
Mushroomเห็ด
Fatty mushroomsห็ดกระดุม/เห็ดแชมปิญอง
King oyster mushroomเห็ดนางรมหลวง
Black fungus เห็ดเชื้อราดำ/เห็ดหูหนูดำ
Abalone mushroomsเห็ดเป๋าฮื้อ
Ganodermaเห็ดหลินจือ
Enokitakeเห็ดเข็มทอง
Straw mushroomsเห็ดฟาง
White fungusเห็ดหูหนูขาว

พืชตระกูลถั่วและเมล็ดพืชต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

 • Peas (piːz): ถั่ว
 • Cashew (kæˈʃuː): เม็ดมะม่วงหิมพานต์
 • Walnut (wɔːlnʌt): วอลนัท
 • Almond (ɑːmənd): เมล็ดอัลมอนด์
 • Sesame seeds (sɛsəmi siːdz): เมล็ดงา
 • Pumpkin seeds (pʌmpkɪn siːdz): เมล็ดฟักทอง
 • Pine nut (paɪn nʌt): เมล็ดสน
 • Chia seeds (Chia siːdz): เมล็ดเจีย
ผักภาษาอังกฤษ 04
 • Sunflower seeds (sʌnˌflaʊə siːdz): เมล็ดทานตะวัน
 • Macadamia (ˌmæk.əˈdeɪ.mi.ə): แมคคาเดเมีย
 • Pistachio (/pɪˈstæʃ.i.oʊ/): ถั่วพิสตาชิโอ
 • Chestnut (ʧɛsnʌt): เกาลัด
 • Soybean (sɔɪ biːn): ถั่วเหลือง
 • Mung bean (/ˈmʌŋ ˌbiːn/): ถั่วเขียว
 • Red bean (rɛd biːn): ถั่วแดง

ตัวอย่างบทสนทนาใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ ผักภาษาอังกฤษ

หนึ่งในเคล็ดลับการจำคำศัพท์เกี่ยวกับผักภาษาอังกฤษคือการฝึกสร้างประโยค  จากนั้นคุณจะจำคำศัพท์ได้ดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็เข้าใจบริบทและการใช้คำศัพท์ไปด้วย  ต่อไปนี้ ELSA Speak จะแนะนำรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับผักภาษาอังกฤษ อย่าลืมบันทึกและฝึกฝนนะ

A: Oh, today, the supermarket is full of fresh vegetables.  (อ่อ วันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเต็มไปด้วยผักสด)

B: Hello, what do you want to buy?  (สวัสดีค่ะ เอาอะไรดีคะ)

A: I want to buy mangoes  (ฉันต้องการมะม่วง)

B: The newly imported supermarket is so delicious  (ซุปเปอร์มาร์เก็ตนำเข้าผลใหม่อร่อยมากนะคะ)

A: So, can I get 3 kgs of this mango?  (งั้นฉันขอมะม่วง 3 กิโลได้ไหมคะ)

B: Anything else you want to buy?  (คุณอยากเอาอะไรอีกไหมคะ)

A: I want to buy potatoes and tomatoes. (ฉันต้องการมันฝรั่งและมะเขือเทศค่ะ)

B: OK. Do you need more carrots? (โอเคค่ะ คุณต้องการแครอทด้วยไหมคะ)

A: Yes. I may need more carrots for soup. Where is the fruit stand? (ได้ค่ะ ฉันอาจต้องการแครอทเพิ่มให้อาหารซุป ขายที่ไหนคะ)

B: I’ll take you guys!  (เดี๋ยวฉันจะพาไปให้)

A: I need to buy strawberries and oranges to make a smoothie  (ฉันต้องซื้อสตรอเบอร์รี่และส้มเพื่อทำสมูทตี้ค่ะ)

B: Strawberries on the left shelf and orange on the bottom shelf. Take your bag here and choose!  (สตอเบอร์รี่อยู่ชั้นวางด้านซ้ายและส้มอยู่ชั้นล่างสุด หยิบกระเป๋ามาเลือกได้เลยค่ะ)

A: Thank you, fresh vegetables are so delicious.  (ขอบคุณค่ะ ผักสดอร่อยมากค่ะ)

B: Next time you come to our supermarket!  (โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ)

A: Of course. (แน่นอนค่ะ)

elsa speak official
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท