120+ ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด และสำนวนที่น่าสนใจที่คุณอาจไม่รู้

การบอกชื่อไทยของผลไม้เป็นเรื่องที่ง่ายมาก แล้วในภาษาอังกฤษล่ะ นอกจากผลไม้บางชนิดที่คุ้นเคยเช่น “แอปเปิ้ล – apple”, “มะม่วง – mango” หรือ “แตงโม – watermelon” คุณสามารถบอกชื่อ ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้กี่ชื่อ ต่อไปนี้คือ 120+ ชื่อผลไม้แบ่งตามนามสกุล มาท้าทายกับ ELSA Speak กันว่าใครเป็นคนที่บอกถูกมากที่สุดนะ มาเริ่มกันเลย

ความรู้ทั่วไปบางอย่างเมื่อเรียนเกี่ยวกับผลไม้ภาษาอังกฤษ

ก่อนที่จะค้นพบเกี่ยวกับชื่อเฉพาะของผลไม้แต่ละประเภท มาดูความรู้ทั่วไปในเรื่อง ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ด้วย ELSA Speak นะ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ผลไม้ภาษาอังกฤษได้เรียกว่า “fruit” มาจาก “fructus” ซึ่งเป็นภาษาลาติน หมายความว่า “เพลิดเพลินกับผลผลิตที่หลากหลายจากการเก็บเกี่ยว” แล้วแต่กรณี “fruit” จะมีหน้าที่เหมือนคำนามนับได้หรือนับไม่ได้

ในฐานะที่เป็นคำนามนับไม่ได้ “fruit” ใช้เรียกผลไม้โดยทั่วไป – เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่โตขึ้นจากดอกไม้หนึ่งดอกหรือหลายดอก

ตัวอย่าง

  • I like tropical fruit the most

ฉันชอบผลไม้เมืองร้อนที่สุด

  • You should eat more fresh fruit in your diet

คุณควรกินผลไม้สดมากมายในอาหารของคุณ

ในฐานะที่เป็นคำนามนับได้ “fruit” ใช้เป็นหน่วยบอกปริมาณหรือชนิดของผลไม้ เขียนเป็นพหูพจน์ว่า “fruits”

 ตัวอย่าง

  • There are many fruits in this supermarket.

มีผลไม้หลายชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้

  • My favorite fruits are orange, watermelon and mango. 

ผลไม้ที่ฉันชอบคือส้ม แตงโม และมะม่วง

ตามลักษณะการก่อตัวและการพัฒนา ผลไม้ แบ่งออกเป็น 8 ประเภทหลักได้แก่

คำศัพท์การออกเสียงความหมายภาษาไทย
Citrus fruits/ˈsɪtrəs fruːts/ผลไม้ตระกูลซิตรัส
Stone fruits/stəʊn fruːts/ผลไม้หินผลไม้หิน
Drupe fruits/dru:p fruːts/ผลไม้หินผลไม้หิน
Pome fruits /pōm fruːts/ผลไม้ปอม
Berries /ˈbɛri/ผลไม้เบอร์รี่
Aggregate fruits/ˈæɡrɪɡət fruːts/ผลไม้รวม
Melon fruits/ˈmelən fruːts/ผลไม้ตระกูลมะระ
Tropical fruits/ˈtrɑːpɪkl fruːts/ผลไม้เมืองร้อน
Fruits disguised /fruːts dɪsˈɡɪzd/ผลไม้ปลอมตัว
ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะและชื่อเฉพาะของผลไม้ของแต่ละวงศ์ย่อย มาดูหัวข้อถัดไปด้วย ELSA Speak กัน!

สังเคราะห์ 120+ ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษ(แบ่งตามนามสกุล)

ชื่อผลไม้รสเปรี้ยวเป็นภาษาอังกฤษ (ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว)

ลักษณะทั่วไปของผลส้มคือเปลือกบางหยาบ ภายในเปลือกมีเนื้อ เนื้อแบ่งออกเป็นส่วนเท่า ๆ กัน ชุ่มฉ่ำและมีรสชาติที่สดใหม่ ผลไม้รสเปรี้ยวอุดมไปด้วยวิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระ และสารอาหารอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นอย่าลืมเพิ่มสิ่งเหล่านี้ลงในอาหารประจำวันของคุณเพื่อช่วยเพิ่มความต้านทานของร่างกาย!

ต่อไปนี้เป็นชื่อ ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด มีรสเปรี้ยวบางชนิด

คำศัพท์การออกเสียงความหมายภาษาไทย
Bitter orange/bɪtə ˈɒrɪndʒ/ส้มขม(ลูกผสมระหว่างเกรปฟรุตและส้มแมนดารินมักใช้ในการผลิตน้ำมันหอมระเหยและทำยา)
Blood orange/blʌd ˈɒrɪndʒ/ส้มเลือด
Citron/sɪtrən/มะงั่ว
Clementine/klemənˌtaɪn/คลีเมนไทน์
Grapefruit/ɡreɪpfrut/เกรฟฟรุ๊ต เกรปฟรุตรสขม
Jamaican tangelo/dʒəˈmeɪkən ˈtændʒələʊ/แทนเจโล
Key lime/ki laɪm/มะนาวคีย์ไลม์
Kumquat/kəmkwat/กัมควอท
Lemon/lemən/มะนาวสีเหลือง
Lime/laɪm/มะนาวสีเขียว
Mandarin/mændərɪn/ส้มแมนดาริน
Orange/ɒrɪndʒ/ส้ม
Persian lime/pɜʃn̩ laɪm/มะนาวเปอร์เซีย
Pomelo/pɒmələʊ/ส้มโอ
Sweet lime/swit laɪm/มะนาวหวาน
Taiwan tangerine/taɪˈwɑn ˌtændʒəˈrin/ส้มไต้หวัน
Tangelo/tændʒələʊ/แทงเจลโล
Tangerine/tændʒəˈrin/ส้มเขียวหวาน
Yuzu/yuzu/ยูสุ
ชื่อผลไม้รสเปรี้ยวเป็นภาษาอังกฤษ - ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

ชื่อผลไม้หินเป็นภาษาอังกฤษ

ถั่ว (หรือเรียกอีกอย่างว่า “ผลไม้หิน”)  เป็นชื่อที่ใช้เรียกผลไม้ที่มีเปลือกบางมาก เนื้อหนา และมีเมล็ดแข็ง ถั่วบางชนิดที่คุ้นเคยและพบได้ง่ายที่สุดอาจเรียกว่าลูกพลัม แอปริคอต หรือลูกพีช

ต่อไปนี้เป็นชื่อเฉพาะภาษาอังกฤษของผลไม้ตระกูลถั่ว มาดูกัน

คำศัพท์การออกเสียงความหมายภาษาไทย
Apricot/eɪprɪkɒt/แอปริคอท
Cherry/tʃeri/เชอร์รี่
Damson/dæmzən/แดมสัน
Dates/deɪts/อินทผลัม
Japanese plum/dʒæpəˈniz plʌm/พลัมญี่ปุ่น
Jujube/dʒudʒub/พุทรา
Nectarine/nektərɪn/ผลไม้เนกเตอริน
Peach/pitʃ/ลูกพีช
Plum/plʌm/พลัม
Plumcot/plʌmkot/พลัมคอต
ชื่อผลไม้หินเป็นภาษาอังกฤษ - ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

ชื่อผลไม้ตระกูลแอปเปิ้ลในภาษาอังกฤษ

ผลไม้ปอมในตระกูลแอปเปิ้ลเรียกรวมกันว่า “Pome fruit”  ว่าคำ  “pome” มาจากคำว่า “pomum” ซึ่งแปลว่า “แอปเปิล” ในภาษาลาติน ผลไม้ตระกูลนี้มักมีเนื้อกรอบหวาน 

ตรงกลางมีแกนกลางและมีอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากเรียงกันเป็นรูปดาว

มาดูชื่อผลไม้แอปเปิ้ลภาษาอังกฤษตามตารางด้านล่างนี้กันดีกว่า

ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ผลไม้เบอร์รี่

ผลเบอร์รี่เป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกรวมกันว่าผลไม้ป่าที่ปลูกในป่า มีหลากสีสันมากมาย เช่น สีเขียว สีแดง สีม่วง เติบโตเป็นพุ่ม มีขนาดค่อนข้างเล็ก เนื้อหนา ชุ่มฉ่ำ มีรสเปรี้ยว หวาน มีกลิ่นหอม และเหมาะมากสำหรับการแปรรูปเป็นแยมหรือน้ำเชื่อม

ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ผลเบอร์รี่ ส่วนใหญ่เรียกว่า “berry” นี่คือตัวอย่างบางส่วน

คำศัพท์การออกเสียงความหมายภาษาไทย
Bearberry/beəberi/แบร์เบอร์รี่
Black currants/blæk ˈkʌrənts/ลูกเกดดำ
Blueberry/bluberi/บลูเบอร์รี่
Boysenberry/bɔɪsənberi/บอยเซนเบอร์รี่
Caperberry/keɪpəberi/เคเปอร์เบอร์รี่
Chokeberry/tʃəʊkberi/โช๊คเบอร์รี่
Chokecherry/tʃəʊktʃeri/โช๊คเชอร์รี่
Cloudberry/klaʊdberi/คลาวเบอร์รี่
Cranberry/cranberi/เครนเบอร์รี่
Elderberry/eldəberi/ต้นเอลเคอร์เบอร์รี่
Goji berry/goji ˈberi/โกจิเบอร์รี่
Gooseberry/ɡʊzbəri/กุสเบอร์รี่
Grapes/ɡreɪps/องุ่น
Huckleberry/həkəlberi/บลูเบอร์รี่
Lingonberry/ˈlɪŋ.ɡənˌber.i/ลิงกอนเบอร์รี่
Physalis 
Cape gooseberry
/physalis/
/ˈkeɪp ˈɡʊzbəri/
เคปกุสเบอร์รี่หรือโทงเทง
Red currants/red ˈkʌrənts/ลูกเกดสีดำ
Salmonberry/sæmənberi/แซลมอนเบอร์รี่

ชื่อผลไม้รวมเป็นภาษาอังกฤษ 

หลังจากอ่านรายชื่อผลเบอร์รี่ข้างต้นแล้ว คุณสงสัยหรือไม่ว่าทำไมไม่มีชื่อ “blackberry” หรือ “strawberry”?

แม้ว่าทั้งสองจะถูกเรียกว่า “berry” และมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับผลเบอร์รี่ แต่ในทางชีววิทยา “blackberry” และ “strawberry” ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผลไม้รวม

เหล่านี้เป็นผลไม้ที่เกิดจากดอกเดี่ยวโดยแต่ละดอกจะพัฒนาเป็นผลไม้เดี่ยวแทนที่จะเติบโตเป็นกลุ่มเหมือนตระกูลเบอร์รี่ มาค้นหาคำตอบกับ ELSA Speak กันดีกว่าว่ามีผลไม้ชนิดอื่นที่จัดอยู่ในตระกูลผลไม้รวมหรือไม่

คำศัพท์การออกเสียงความหมายภาษาไทย
Blackberry/blækbəri/แบล็คเบอร์รี่
Dewberry/duˌberi/ดิวเบอร์รี่
Mulberry/mʌlbri/มัลเบอร์รี่
Olallieberry/olallieberi/โกจิเบอร์รี่ดำ
Raspberry/rɑzbəri/ราสเบอร์รี่
Serviceberry 
Juneberry
/ˈsɜvɪsberi/
/dʒunberi/
จูนเบอร์รี่
Strawberry/strɔbri/สตรอเบอร์รี่
ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด- ชื่อผลไม้รวมเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อผลไม้ตระกูลมะระในภาษาอังกฤษ

แตงทุกชนิด เช่น แตงโม แตง หรือแตงกวา… จะถูกจัดรวมไว้ในตระกูลมะระเดียวกัน ลักษณะทั่วไปของผลไม้เหล่านี้มีรสหวาน สดชื่น และมีน้ำเป็นน้ำ แม้ว่าแตงบางชนิดจะมีเปลือกที่หนาและแข็งมาก (แตงโม แคนตาลูป) แต่แตงบางชนิดก็มีเปลือกที่บางกว่า (แตงกวา แตง)

อย่างไรก็ตาม คุณรู้เคล็ดลับที่น่าสนใจหรือไม่ว่าถึงแม้สควอชจะมีรสชาติไม่หวานเท่า

เมลอนและมักใช้ปรุงอาหารคาว แต่จริงๆ แล้วมันเป็นผลไม้ไม่ใช่ผัก เรายังคิดอยู่ไหม เพื่อช่วยให้คุณระบุแตงกวาเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ ELSA Speak ได้รวบรวมชื่อไว้ในตารางด้านล่าง มาดูกันเลยค่ะ

Crane melon/kreɪn ˈmelən/เมลอนกระเรียน
Crenshaw melon/krenˌʃɒ ˈmelən/เมลอนเครนชอว์
Cucamelon/kukəmelən/แตงหนู
Mouse melon/maʊs ˈmelən/แตงหนู
Gac melon/gək ˈmelən/ผลไม้ฟักข้าว
Galia melon/galia ˈmelən/แตงกาเสีย
Honeydew/hʌnɪdju/เมลอนฮันนีดิว (แตงเนื้อสีเขียวที่มีรสหวาน)
Honey globe melon/hʌni ɡləʊb ˈmelən/แตงรสหวาน
Persian melon/pɜʃn̩ ˈmelən/แตงเปอร์เซีย
Santa Claus melon /ˈsæntə klɔz ˈmelən/แตงโมซานตาคลอส 
Christmas melon/ˈkrɪsməs ˈmelən/แตงโมคางคก
Snap melon/snæp ˈmelən/เมลอน
Watermelon/wɔtəmelən/แตงโม
Winter melon/wɪntə ˈmelən/ฟักเขียว

ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ผลไม้เมืองร้อน

สภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนที่มีฝนตกหนักถือเป็นสภาพธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับผลไม้ที่จะเติบโตและเจริญเติบโต นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม ไทย หรือทะเล Caribe กลายเป็นภูมิภาคที่มีผลไม้ส่วนตัวที่อร่อยที่สุดในโลก

เรามาดูชื่อผลไม้เมืองร้อนกับ ELSA Speak เพื่อพิสูจน์ความหลากหลายของผลไม้กันดีกว่า

ชื่อผลไม้เมืองร้อนเป็นภาษาอังกฤษ - ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด
คำศัพท์การออกเสียงความหมายภาษาไทย
Acai/əsaɪ/อาซาอีปาล์ม เอลเดอร์เบอร์รี่ดำ
Banana/bəˈnɑnə/กล้วย
Cashew apple/kæʃu ˈæpl̩/มะม่วงหิมพานต์
Chico fruit /tʃiˌkəʊ ˈfrut/ผลละมุด
Coconut/kəʊkənʌt/มะพร้าว
Custard apple /kʌstəd æpl/น้อยหน่า
Dragon fruit/dræɡən ˈfrut/แก้วมังกร
Durian/durian/ทุเรียน
Fig/fɪɡ/มะเดื่อ
Guava /ˈɡwɑːvə/ฝรั่ง
Guayaba/guayaba/ฝรั่งสีชมพู
Jackfruit/dʒæk fruit/ขนุน
Kiwi/kiwi/กีวี่
Lychee/laɪtʃi/ลิ้นจี่
Mango/mæŋɡəʊ/มะม่วง
Mangosteen/mæŋɡəˈstin/มังคุด
Muskmelon/məskˌmelən/แตงกวา
Papaya/pəˈpaɪə/มะละกอ
Passion fruit/pæʃn fruit/เสาวรส
Persimmon/pəˈsɪmən/ลูกพลับกรอบ
Pineapple/paɪnæpl̩/สับปะรด
Pomegranate/pɒmɪɡrænɪt/ทับทิม
Rambutan/rambutan/เงาะ
Rose apple/rəʊz ˈæpl̩/ขี้ผึ้งแอปเปิ้ลผลไม้
Salak/sælək/สละ
Soursop /saʊəsɒp/ทุเรียนเทศ
Star fruit/ˈstɑːr fruːt/มะเฟือง
Star apple /ˈstɑːr æpl̩/สตาร์แอปเปิ้ล
Tamarind/tæmərɪnd/มะขาม

ชื่อผลไม้ปลอมตัวเป็นผักในภาษาอังกฤษ

คุณรู้ไหมว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้จริงๆ หรือเหมือนตัวอย่างสควอชที่กล่าวถึงในกลุ่มผลไม้ตระกูลมะระก็เช่นกัน มีผักหลายประเภทที่แม้จะแปรรูปเป็นอาหารคาว ซุปหรือสลัด แต่จริงๆแล้วเป็นผลไม้ทางชีวภาพ

ต่อไปนี้คือรายชื่อผักและผลไม้บางชนิดที่ “ปลอมตัว” เป็นผักที่คุณอาจมักเข้าใจผิด มาหาคำตอบกันตอนนี้เลย

ชื่อผลไม้ปลอมตัวเป็นผักในภาษาอังกฤษ- ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด
คำศัพท์การออกเสียงความหมายภาษาไทย
Avocado/ævəˈkɑdəʊ/อาโวคาโด (ลูกเนย)
Bitter melon/bɪtə ˈmelən/มะระขี้นก
Chilli pepper /tʃɪli ˈpepə (ˈkæpsɪkəm)/พริก
Cucumber/kjukʌmbə/แตงกวา
Eggplant /ˈeɡplɑnt/มะเขือยาว
Aubergine
Green beans
/ˈəʊbəʒin/
/ɡrin binz/
ถั่วเขียว
Okra/əʊkrə/ผลกระเจี๊ยบเขียว
Olives/ɒlɪvz/ผลโอลิฟว์
Plantain/plæntɪn/กล้วย
Pumpkin/pʌmpkɪn/ฟักทอง
Squash/skwɒʃ/ฟักเขียว
Sweet bell pepper/swit bel ˈpepə/พริกหยวก
Sweet corn/swit kɔn/ข้าวโพดหวาน
Tomato/təˈmɑtəʊ/มะเขือเทศ
Zucchini/zʊˈkini/ซุกินี

สำนวนภาษาอังกฤษที่มีชื่อของผลไม้

สำนวนในภาษาอังกฤษใช้เป็นวิธีการพูดโดยปริยาย เชิงเปรียบเทียบ เพื่อถ่ายทอดความหมายของผู้พูดอย่างเชี่ยวชาญ หรือเพื่อลดการพูด

สำนวนเหล่านี้มักได้มาจากสิ่งที่คุ้นเคย เหตุการณ์ และปรากฏการณ์ในชีวิต เช่น “rainy cat and dog” ซึ่งแปลว่า “ฝนตกลงมาเป็นแมวเป็นหมา” หรือ “under the weather” ก็คือ “การป่วยหรือไม่สบาย” ชื่อของผลไม้ยังใช้เพื่อสร้างสำนวนที่มีความหมายคล้ายกัน มาอ่านตารางด้านล่างกับ ELSA Speak เพื่อดูว่าสำนวนเหล่านั้นคืออะไร

สำนวนความหมาย
A bad appleคนไม่ดี, คน
Apples and orangesแตกต่างจากสวรรค์และโลก แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ไม่มีความคล้ายคลึงกัน
Apple of someone’s eyeคนที่สำคัญกับใครสักคน คนที่รักใครสักคนมากที่สุด
A bite at the cherryมีโอกาสทำอะไร
A peachอ่อนหวานและใจดีมาก
As cool as a cucumberใจเย็น
As red as a cherryแดงเหมือนเชอร์รี่ หน้าแดงด้วยความอาย(หน้า)
The cherry on top
The cherry on the cake
ขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบ
Go bananasโกรธมากจนเป็นบ้า
Lemonความเสียหาย (อุปกรณ์ ยานพาหนะ) การทำงานไม่ราบรื่น
Not to give a figไม่สนใจ ไม่สนใจเลย
The fruit of somethingผลที่ได้คืออะไร ผลได้มาด้วยความเพียรพยายาม
สำนวนภาษาอังกฤษที่มีชื่อของผลไม้- ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

ตัวอย่างคำถามและคำตอบบางส่วนเกี่ยวกับผลไม้ภาษาอังกฤษ 

คุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ถึงแม้คุณจะสามารถแนะนำชื่อผลไม้เป็นภาษาอังกฤษของผลไม้หลายชนิดได้อย่างมั่นใจแต่กลับรู้สึกเขินอายเพราะไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อเห็นเพื่อนต่างชาติเตรียมกินผลไม้ดิบๆ หรือไม่รู้จะทำยังไงเพื่อสอบถามราคาผลไม้ที่ต้องการซื้อเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ข้างต้นก็อย่ากังวลมากเกินไปเพราะเร็วๆ นี้ ELSA Speak จะแนะนำตัวอย่างประโยคการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับผลไม้ให้คุณทราบ บันทึกประโยคตัวอย่างเหล่านี้และนำไปใช้เมื่อจำเป็น

ตัวอย่างประโยคความหมายภาษาไทย
Do you grow any fruits in your garden?คุณปลูกผลไม้ชนิดใดในสวนหรือไม่?
Do you like fruit juice or fruit salad?คุณชอบน้ำผลไม้หรือสลัดผลไม้
Do you like fruits?คุณชอบผลไม้ไหม?
How many kilos of (mango) do you want to buy?คุณอยากซื้อกี่กิโล(มะม่วง)?
How much is (the watermelon)?แตงโมหนึ่งลูกมีราคาเท่าไหร่คะ
How often do you eat fresh fruit?คุณกินผลไม้สดบ่อยไหม? 
I eat a lot of fruit every day.ฉันกินผลไม้มากทุกวัน
I like (strawberries) the most.ฉันชอบ(สตอเบอรี่)มากที่สุด
It’s ripe/unripe.มันสุก/ยังไม่สุก
Taste this delicious fruit!ลองผลไม้แสนอร่อยนี้!
These fruits are rotten!ผลไม้เหล่านี้แตกแล้ว
What’s your favorite fruit?คุณชอบผลไม้อะไร?
What are the most common/popular/favorite fruits in your country?ผลไม้ยอดนิยม/มีชื่อเสียง/ชื่นชอบที่สุดในประเทศของคุณคืออะไร?
What kind of fruits do you want to buy at the market?คุณต้องการซื้อผลไม้ชนิดใดที่ตลาด

>>> Read more

แบบฝึกหัด

เขียนชื่อผลไม้ไทยดังต่อไปนี้

ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษชื่อผลไม้ไทย
Apple
Grapefruit
Tangerine
Apricot
Peach
Grapes
Plum
Cashew apple
Lychee
Strawberry

เลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามต่อไปนี้

What is your favorite fruit?

 I like pineapple the most.

 I like pumpkin for dinner.

 I would like to buy plums at the supermarket.

Do you grow any fruits in your garden?

 Yes, I grew some roses beside the vegetable garden.

 Yes, I planted some pomelo trees last year.

 No, I harvested tomatoes yesterday.

What is the most popular fruit in your country?

 We have a lot of famous tropical fruits like chico fruit, custard apple, and papaya.

 Durian is the famous fruit that I like to eat the most.

 We grow a lot of watermelons.

What kind of fruits do you want to buy?

 I will buy star apple at the supermarket.

 I am going to cook bitter melon soup for dinner.

 I want to buy something sweet and sour.

How much is 2kg of pears?

 A small pear is about 150 gram.

 One thousand Vietnam Dong.

 About 6 large pears.

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

เติมชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องลงในช่องว่างเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

1.  oil is the best natural cleanser. (น้ำมันหอมระเหยเลมอนเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่ดีที่สุด) 

2. You can create your face mask at home by mixing yogurt, honey, and . (คุณสามารถทำมาส์กหน้าได้ที่บ้านโดยผสมโยเกิร์ต น้ำผึ้ง และเนย)

3. I have never heard the name of the fruit .(ฉันไม่เคยได้ยินชื่อซาโปเต้สีขาวเลย)

4. Our dessert for dinner was . (ของหวานมื้อเย็นของเราคือซอสแอปเปิ้ล). 

5. Would you like a  smoothie? (คุณต้องการสมูทตี้คัสตาร์ดไหม?)

ทายชื่อผลไม้เป็นภาษาอังกฤษตามคำแนะนำต่อไปนี้

1.This is a tropical fruit known for its vibrant red skin and sweet, seed-speckled pulp.

2. This is a sweet and sour fruit that has the shape of a five-point star.

3. This is the fruit commonly used to make wines.

4.This is a fruit often used as a spice, with a very spicy taste.

5. This is a fruit that has a tough reddish outer skin with sweet red flesh and contains many seeds.

สรุป

ด้วย 120+ ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษข้างต้น คุณรู้จักชื่อผลไม้เหล่านี้กี่ชนิดแล้ว?หวังว่าผ่านรายชื่อของ ผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ที่รวบรวมโดย ELSA Speak รวมกับสำนวนและคำถามและคำตอบเกี่ยวกับชื่อผลไม้ในภาษาอังกฤษ คุณจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาช่วยในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างง่าย มีความยืดหยุ่นและราบรื่นมากขึ้น เพื่อท่องจำคำศัพท์เหล่านี้ อย่าลืมแวะเยี่ยมชมแอปเรียนภาษาอังกฤษ ELSA Speak และฝึกฝนทุกวันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท