ประโยคคำสั่ง การนิยาม การจำแนกและแบบฝึกหัด

Imperative (คำสั่ง) คือข้อความของผู้ที่ออกคำสั่งให้ผู้ฟังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Imperative Sentences (ประโยคคำสั่ง) คือประโยคที่ใช้เพื่อขอร้อง แนะนำ หรือสั่ง ซึ่งเป็นประโยคที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษ แล้วประโยคคำสั่งมีกี่ประเภท โครงสร้างของประโยคคำสั่งมีอะไรบ้าง มาหาคำตอบกับ ELSA Speak ในบทความด้านล่างด้วยกันนะ

นิยาม ประโยคคำสั่ง

ประโยคคำสั่ง (Imperative Sentences) คือประโยคที่ใช้เพื่อ ขอร้อง สั่ง ปฐมนิเทศ หรือให้คำแนะนำ โดยปกติประโยคสั่งมักจะไม่มีประธาน ยกเว้นบางกรณีพิเศษ  นอกจากนี้ ประโยคสั่งสามารถจบลงด้วยเครื่องหมายจุดหรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการแสดงออกของผู้พูด

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง

– Open the door, Lan. (เปิดประตูหน่อย Lan)

– Be quiet! (เงียบ) 

การจำแนกประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษ

Imperative form คือรูปแบบของประโยคคำสั่ง  ประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษได้แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้:

ประโยคคำสั่ง โดยตรง

ประโยคคำสั่งทั่วไป: Imperative verb คือคำกริยาสั่ง ประโยคคำสั่งทั่วไปเป็นประเภทที่ใช้บ่อยที่สุด ปกติ ประโยคประเภทนี้ไม่ต้องใช้ประธาน แค่ต้องใช้ “imperative verb” เพื่อให้ผู้ฟังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง Get up and make breakfast for me! (ตื่นขึ้นและทำอาหารเช้าให้ผมหน่อย)

ประโยคสั่งมีวัตถุที่ได้กำหนด: สำหรับประโยคประเภทนี้ เรารู้กันว่าประธานคือผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม สำหรับประโยคเต็มรูปจำเป็นต้องกำหนดอย่างชัดเจนว่าวัตถุของคำสั่งคือใคร

ตัวอย่าง Students from class 11A, move to the yard. (นักเรียนชั้น 11A ย้ายไปที่สนาม)

ประโยคสั่งใช้กับ  “Do”: ช่วยเน้นความหมาย 

ตัวอย่าง Do make sure you prepare documents for tomorrow’s meeting. (อย่าลืมเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมในพรุ่งนี้)

ประโยคคำสั่งโดยตรง

ประโยคสั่งใช้กับ “please”: ประโยคคำสั่งใช้กับ please มักจะสุภาพและไม่นักหนา 

ตัวอย่าง Please lend me the receipt to check! (กรุณาให้ยืมใบเสร็จเพื่อตรวจหน่อย)

ประโยคสั่งใช้กับคำถาม: เมื่อสั่งหรือขอร้อง ผู้คนมักจะใช้คำถามเพื่อหลีกเลี่ยงการกดดันต่อผู้ฟัง เรามักใช้คำว่า Can, May, Could หรือ Would, Will,…

ตัวอย่าง Can you show me the way to the university? (คุณช่วยชี้ทางไปมหาวิทยาลัยให้ฉันหน่อยได้ไหม)

ประโยคสั่งปฏิเสธ: ประโยคสั่งประเภทนี้คล้ายกับประโยคคำสั่งทั่วไปที่ใช้คำกริยาสั่ง แต่จะใช้เมื่อผู้พูดไม่อยากให้ผู้ฟังทำอะไรสักอย่าง

ตัวอย่าง Don’t forget to bring materials to class for presentations. (อย่าลืมนำเอกสารมาเพื่อใช้ในการบรรยายในห้องเรียน)

ประโยคคำสั่ง แบบอ้อมค้อม

ประโยคคำสั่งอ้อมค้อมแบบยืนยัน: เป็นประโยคบอกเล่าที่มีความหมายขอร้อง มักใช้คำกริยาต่างๆ เช่น ask, tell, order, …

โครงสร้าง: S + ask/order/tell + O + to V

ตัวอย่าง: My mother told me to sweep the house often. (แม่บอกให้ฉันกวาดบ้านบ่อยๆ) 

ประโยคคำสั่งแบบอ้อมค้อม

ประโยคคำสั่งอ้อมค้อมแบบปฏิเสธ: เป็นประโยคสั่งที่ไม่อยากให้ผู้ฟังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

โครงสร้าง: S + ask/order/tell + O + not + to V

ตัวอย่าง My mom told me not to play on my mobile phone all day. (แม่บอกว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ทั้งวัน)

ประโยคสั่งใช้กับ Let

ประโยคคำสั่งใช้กับ Let เป็นประเภทที่ใช้บ่อยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งใช้เมื่อวัตถุของคำสั่ง คือคนอื่นที่ไม่ใช้ผู้ฟัง

โครงสร้าง: Let + O + V

ตัวอย่าง Let the doctors check your disease first! (ให้หมอตรวจโรคของคุณก่อน)

ประโยคสั่งภาษาอังกฤษ

ประโยคสั่งโคยสรรพนามบุรุษที่ ๑

ประโยคยืนยัน: Let us (Let’s) + bare infinitive

ประโยคปฏิเสธ: Let us (Let’s) + not + bare infinitive 

ตัวอย่าง

  • Let us stand together in this emergency. (เราอยู่ข้างๆ กันในยามฉุกเฉินนี้นะ)
  • Let us not be alarmed by rumours. (เราอย่าตื่นตระหนกเพราะข่าวลือ) 

ประโยคสั่งโคยสรรพนามบุรุษที่ ๒

ประโยคยืนยัน: V – infinitive

ประโยคปฏิเสธ: Do + not + V – infinitive

หมายเหตุ: คำสรรพนาม “you” ปรากฏเมื่ออยากแสดงทัศนคติที่หยาบคายเท่านั้น จึงไม่ค่อยใช้ในประโยคประเภทนี้

ตัวอย่าง

  • Don’t hurry! (อย่ารีบร้อน)
  • Eat your dinner, boy! (กินข้าวเย็นสิ) 

ประโยคสั่งโคยสรรพนามบุรุษที่ ๓

ประโยคยืนยัน: Let him/ her/ it/ them + Bare-infinitive

ประโยคปฏิเสธ: Let + him/her/them+not + Infinitive (ไม่ค่อยใช้ในรูปแบบไหม่)

ตัวอย่าง Let them go by train (ให้พวกเขาไปโดยรถไฟเถอะ)

ประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

ด้านล้างคือประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไปที่คุณควรรู้จัก

ประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ ประโยคคำสั่ง

แบบฝึกหัด โปรดระบุประโยคคำสั่งในประโยคด้านล่าง

1. Move this bookshelf to the left.

2. Today, I walked to school with my best friend.

3. Did you buy the apples I asked?

4. Could you buy me some carrots for dinner?

5. Don’t make too much noise at midnight, children.

6. He complained the children made too much noise at midnight.

7. Do remember to write down your name on both the answer sheet and the paper test.

8. Can you visit me when you’re off work this Sunday?

คำตอบ ประโยคคำสั่งคือประโยคที่ 1, 4, 5, 7 และ 8

บทความนี้รวบรวมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับประโยคคำสั่งเพื่อชว่ยคุณอ้างอิง หวังว่าจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ อย่าลืมเยี่ยมชม ELSA Speak เพื่ออัพเดทบทเรียนภาษาอังกฤษล่าสุดทุกวัน

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท