100+ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวให้ทุกสถานการณ์

คุณอยากไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ตัวอย่างประโยค ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ อย่างด่วน ไม่ต้องกังวลนะ ELSA Speak ช่วยคุณได้ คุณสามารถนำตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไป 40 ข้อด้านล่างนี้ไปใช้ในทุกสถานการณ์ได้ทันที นอกจากนี้ อย่าลืมลงทะเบียนคอร์สเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษของ ELSA Speak เพื่อให้พร้อมสำหรับ ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ นะ

สารบัญ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบเร่งรัดที่ใช้ในเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารในสนามบิน

ผู้เข้าชมจำเป็นต้องเรียนรู้รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษอย่างด่วน ดังต่อไปนี้

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
รูปแบบประโยค ความหมาย
1. I’d like to reserve two seats to…  ฉันต้องการจอง 2 ที่นั่งถึง…
2. Will that be one way or round trip?  คุณต้องการตั๋วเที่ยวเดียวหรือไปกลับ
3. How much is a round trip ticket?  ตั๋วไปกลับราคาเท่าไหร่
4. Will you pay by cash or by credit card? คุณต้องการจ่ายเงินสดหรือบัตรเครดิต

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ต่อไปนี้คือรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษบางส่วนที่ใช้กันทั่วไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่คุณต้องใส่ใจ

รูปแบบประโยคความหมาย
1. Can I see your ticket and passport, please? ฉันขอดูตั๋วและหนังสือเดินทางของคุณได้ไหม
2. Is anybody traveling with you today?วันนี้มีใครไปกับคุณไหม
3. How many luggage are you checking in?คุณนำสัมภาระมากี่ชิ้น
4. Would you like a window seat or an aisle seat?คุณอยากจะนั่งใกล้หน้าต่างหรือริมทางเดินมากกว่ากัน
5. We do not have any aisle seats remaining.
Is a window seat ok with you or would you prefer a middle seat? 
เราไม่มีที่นั่งริมทางเดินเหลืออยู่
คุณต้องการที่นั่งริมหน้าต่างหรือที่นั่งตรงกลาง
6. Window seat please.ขอที่นั่งริมหน้าต่างหน่อย

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการออกตั๋วขึ้นเครื่องแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์จะแจ้งหมายเลขประตูขึ้นเครื่องและเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินให้คุณทราบ นี่คือบทสนทนาทั่วไปที่เจ้าหน้าที่จะบอกคุณ:

เจ้าหน้าที่: Here are your tickets. I am placing you two in 21A and 21B. The gate number is C2. It is on the bottom of the ticket. They will start boarding 20 minutes before the departure time. You should report to gate C2 by then. C2 is around the corner and down the hall. Thank you.

(นี่คือตั๋วของคุณ ที่นั่งของคุณคือ 21A และ 21B หมายเลขประตูคือ C2 สิ่งนี้ระบุไว้ในบรรทัดสุดท้ายบนตั๋ว ประตูเครื่องบินจะเริ่มเปิดก่อนเครื่องขึ้น 20 นาที คุณต้องไปถึงประตู C2 ก่อนเวลาดังกล่าว ขอบคุณ)

คุณ: How do I get to gate C2? Where do we go next?

(ฉันจะไปที่ประตู C2 ได้อย่างไร เราจะไปที่ไหนกันต่อ?)

เจ้าหน้าที่: Go to Gate C2, straight ahead then turn left

(โปรดไปที่ประตู C2 ตรงไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย)

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

ตัวอย่างประโยค ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กันทั่วไปบนเครื่องบิน

รูปแบบประโยคความหมาย
1. What’s your seat number?หมายเลขที่นั่งของคุณคืออะไร
2. Could you please put that in the overhead locker?กรุณาวางกระเป๋าไว้ในตู้เก็บของด้านบนหัว
3. Please pay attention to this short safety demonstration โปรดใส่ใจกับการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบินสั้นๆ นี้
4. Please turn off all mobile phones and electronic devicesกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
5. Please fasten your seat belt กรุณารัดเข็มขัดนิรภัย
6. How long does the flight take? เที่ยวบินใช้เวลานานเท่าไหร่
7. Would you like any food or refreshments?คุณต้องการอาหารจานหลักหรือเครื่องดื่มอะไรไหม
8. May I have something to eat/drink? ฉันขออะไรกิน/ดื่มหน่อยได้ไหม
9. I’d like to drink Coke with no ice ฉันอยากดื่มโค้กโดยไม่ใส่น้ำแข็ง
10 .We’ll be landing in about fifteen minutesเราจะลงจอดในอีกประมาณสิบห้านาที
11. Please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position โปรดคาดเข็มขัดนิรภัยและปรับที่นั่งให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรง
12. Please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched offโปรดอยู่ในที่นั่งของคุณจนกว่าเครื่องบินจะหยุดนิ่งสนิทและสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยดับลง
13. The local time is …เวลาท้องถิ่นปัจจุบันคือ…

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างด่วนที่ใช้ในศุลกากร

เจ้าหน้าที่ศุลกากร: What is your nationality?

(คุณมีสัญชาติอะไร?)

คุณ: I’m Thai

(ฉันเป็นคนไทย)

เจ้าหน้าที่ศุลกากร: May I see your passport please?

(ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณได้ไหม?)

คุณ: Here is my passport

(นี่คือหนังสือเดินทางของฉัน)

เจ้าหน้าที่ศุลกากร: Are you here on business or leisure? What is the reason for your visit?

(คุณมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว?เหตุผลที่คุณมาที่นี่คืออะไร?)

คุณ: I have a connecting flight . Because I want to rest with my family / I am traveling for work / I am visiting family. I will be here for_____days. I am staying at _____

(มีเที่ยวบินต่อเครื่อง เพราะฉันอยากไปเที่ยวกับครอบครัว/ฉันเดินทางไปทำงาน/ฉันไปเยี่ยมครอบครัวฉันจะอยู่ที่นี่เป็นเวลา _____ วัน ฉันจะอยู่ที่ _____)

ตัวอย่างประโยค ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในโรงแรม

Making a reservation: ทำการจองห้อง

1. May I reserve a room? ฉันสามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้หรือไม่
2. Hi, how much are your rooms?สวัสดี ขอถามหน่อยว่าห้องของคุณราคาเท่าไหร่
3. I will only need one room. ฉันต้องการเพียงห้องเดียวเท่านั้น
4. I am going to stay for 3 days.ฉันจะอยู่เป็นเวลา 3 วัน
5. I want a room from June 22nd to June 25th. ฉันต้องการห้องตั้งแต่ 22 มิ.ย. ถึง 25 มิ.ย.
6. We only have a room with two double size beds. Will that be ok?เรามีห้องที่มีเตียงคู่ 2 เตียงเท่านั้น จะโอเคไหม?
7. I will be alone.ฉันจะอยู่คนเดียว
8. I will only need one room.ฉันต้องการเพียงห้องเดียวเท่านั้น
9. I would like to reserve the room for 4 days. ฉันต้องการจองห้องพัก 4 วัน
10. Hello, can I reserve a couple of rooms?สวัสดี ฉันสามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้หรือไม่

Checking in: การลงทะเบียนห้องพัก

11. Hi, I am checking in.สวัสดี ฉันมาที่นี่เพื่อเช็คอิน
12. Hi, I have a reservation and I am checking in. สวัสดี ฉันได้ทำการจองแล้ว และตอนนี้ฉันต้องการเช็คอิน
13. Can I see your photo ID? ฉันขอดูบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
14. This is your room’s key. The room 401.นี่คือกุญแจห้องของคุณ ห้อง 401

Checking out: เช็คเอาท์

15. I’m checking out today. May I settle my bill? วันนี้ฉันจะเช็คเอาท์ ฉันขอชำระบิลของฉันได้ไหม
16. May I have a look at the breakdown? ฉันขอดูรายละเอียดได้ไหม
17. May I pay by credit card?ฉันสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่
18. There was a mistake in your bill. มีข้อผิดพลาดในบิลของคุณ

ตัวอย่างประโยคทั่วไปอื่น ๆ ที่โรงแรม

19. Do you have a bellman/ concierge here? คุณมีพนักงานยกกระเป๋า/เจ้าหน้าที่ดูแลแขกที่นี่หรือไม่
20. May you get someone to get my carช่วยเรียกคนมารับรถของฉันหน่อยได้ไหม
 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างด่วนเมื่อช้อปปิ้งในต่างประเทศ

เมื่อท่องเที่ยวไปต่างประเทศ คุณจะต้องซื้อของใช้และของที่ระลึกสำหรับสมาชิกในครอบครัวอย่างแน่นอน ดังนั้นคุณต้องรู้รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษเมื่อซื้อของ ดังนี้

รูปแบบประโยคความหมาย
How much is this?
How much does this cost?
อันนี้ราคาเท่าไหร่?
Have you got anything cheaper?คุณมีอะไรถูกกว่านี้ไหม?
Do you have this item in stock?คุณยังมีรายการนี้หรือไม่?
Do you know anywhere else I could try?คุณรู้หรือไม่ว่ามีที่อื่นขายหรือไม่?

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างด่วนที่ใช้เพื่อสื่อสารทั่วไปในการเดินทาง

1. Can you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
2. My name is ….ฉันชื่อ
3. I’m glad to meet youฉันดีใจที่ได้พบคุณ
4. Where do you come from?คุณมาจากที่ไหน
5. How long are you going to stay there?คุณจะอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน
6. Could you show me the way to ……..,please?ช่วยบอกทางไป…….หน่อยได้ไหม
7. Where is the restroom? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
8. Could you please take me to….? คุณช่วยพาฉันไปที่….ได้ไหม
9. Where can I find a bus?ฉันจะหารถบัสได้ที่ไหน
10. I need your help.ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ
11. How much does this cost? อันนี้ราคาเท่าไหร่
12. Sorry, can you repeat what you just said? ขอโทษ คุณช่วยพูดซ้ำสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปได้ไหม
13. I’ll take that.ฉันจะเอาอันนี้
14. Where can I get something to eat? ฉันจะหาของกินได้ที่ไหน
15. Will you write that down for me?คุณช่วยเขียนสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหม
16. Please call the Thai Embassy.กรุณาโทรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย
17. Could you speak more slowly? คุณพูดช้าลงหน่อยได้ไหม
18. Could you show me the way to the station, please?คุณช่วยบอกทางไปสถานีให้ฉันหน่อยได้ไหม
19. Do you take credit cards?คุณรับเครดิตการ์ดหรือไม่
20. Could you show me on a map how to get there? คุณช่วยแสดงวิธีการเดินทางบนแผนที่ให้ฉันหน่อยได้ไหม
21. I’m lost.ฉันหลงทา
22. I don’t understand ฉันไม่เข้าใจ
23. I don’t speak English very well ภาษาอังกฤษของฉันไม่ดีมาก
24. Please speak slowly กรุณาพูดช้าๆ

นอกจากการเรียนรู้รูปแบบประโยคทั่วไปแล้ว คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับาคำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษในขณะท่องเที่ยวด้วยวิธีอื่นๆ อีกมากมาย การเข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศระยะสั้นที่ศูนย์ยังเป็นทางเลือกที่หลายคนไว้วางใจ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ