วิธีใช้ คํานําหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ และวิธีแยกแยะอย่างถูกต้อง

คํานําหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr Mrs Ms Miss Sir และ Madam เป็นวิธีเรียกชื่อหรือแสดงความเคารพในภาษาอังกฤษ งั้นวิธีใช้และแยกแยะอย่างไร มาเรียนรู้กับ ELSA Speak ตอนนี้เลย

สารบัญ

วิธีแยกแยะ Mr Mrs Ms Miss Sir และ Madam

Key takeaway:

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
 • Mr คือคำนำหน้าชื่อใช้สำหรับผู้ชาย รวมทั้งคนที่แต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม Mr ย่อมาจาก “mister”
 • Ms (ต่างกับ Miss) สามารถใช้เพื่อเรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม ส่วน Mrs ใช้กับผู้หญิงโสดเท่านั้น
 • Sir และ Madam ใช้ในบริบทที่เป็นทางการ เมื่อผู้ถูกเรียกมีอายุมากกว่า หรือบุคคลที่มีสถานะหรือมีอำนาจ มีตำแหน่งแต่เราไม่รู้จักชื่อ
 • ภาษาอังกฤษ – อังกฤษ ไม่จำเป็นต้องมีมหัพภาค (.) ตามหลัง เวลาที่ส่งจดหมาย การ์ดเชิญจะเขียนว่า Mr Ms Mrs
 • ภาษาอังกฤษ – อเมริกา ต้องมหัพภาค (.) ตามหลัง: Mr. Ms. Mrs
 • ตามหลัง Mr Ms Mrs และ Mrs ต้องมีชื่อจริงเสมอ

Mr คืออะไร?

Mr /ˈmɪs.tər/ เป็นคํานําหน้าชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับผู้ชาย ไม่ว่าเขาจะแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม Mr. มีการใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เป็นตัวย่อของคำว่า “Mister” ที่แปลว่า “นาย” และมีรูปแบบอีกหนึ่งคือ “Master” มักใช้เพื่อเรียกเด็กผู้ชาย (มีอายุต่ำกว่า 12 ปี) และคำนี้เขียนย่อไม่ได้

Mr + ชื่อ/ตำแหน่ง/ชื่อเต็ม

ตัวอย่าง

 • Mr. Evans – คุณ Evans.
 • Mr. Cook is a chef.
 • Mr. Griffin gave a regretful smile.
Mr คืออะไร?

Miss คืออะไร?

Miss /mɪs/ (แปลว่า นางสาว) เป็นคำนำหน้าชื่อผู้หญิง แต่ขึ้นอยู่กับอายุด้วย ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานสามารถเรียกว่า Miss ได้ แต่คำนำหน้าตัวนี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงสูงอายุหรือผู้หญิงที่ได้หย่าร้างมา ด้วยเหตุผลข้างต้น Ms จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและปลอดภัยกว่าในบริบทที่เป็นทางการ

Miss + ชื่อ/ตำแหน่ง/ชื่อเต็ม

ตัวอย่าง

 • Miss Keith – คุณ Keith.
 • I always get too much homework from Miss Jonas.
 • Miss Singleton didn’t call back, did she?
Miss คืออะไร?

Ms คืออะไร?

Ms ย่อมาจากอะไร? Ms เป็นคำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วยสองคำ “Miss” และ “Missus”. 

Ms /mɪz/ (แปลว่า นาง หรือ นางสาว) เป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิง ไม่ว่าสถานภาพจะสมรสและหรือพวกเขาจะมีอายุเท่าไหร่ คำนี้เป็นคำผสมระหว่าง “Miss” และ “Missus” ในสำนักงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน เมื่อผู้คนรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดถึงสถานภาพสมรสของตนเอง การใช้ Ms จะปลอดภัยและสุภาพกว่ามาก ควรสังเกตว่าวิธีออกเสียงของ Ms คือ /mɪz/ มันต่างกับ Miss /mɪs/

Ms + ชื่อ/ ตำแหน่ง/ ชื่อเต็ม 

ตัวอย่าง

 • Ms. Vivian – คุณ Vivian.
 • Ms. Nielsen is a talented pianist. I hope she’ll play for us at the party.
 • Have you met Ms. Sofi before?
Ms คืออะไร?

Mrs คืออะไร?

Mrs /ˈmɪs.ɪz/ (แปลว่า นาง) เป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว และย่อมาจาก “Missus” คำนี้ได้ใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ต้นกำเนิดดั้งเดิมเป็นคำย่อของคำว่า “Mistress” มีกรณีที่ว่า ผู้หญิงที่หย่าร้างยังคงอยากถูกเรียกว่า Mrs แม้ว่าสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับอายุและความคิดเห็นของผู้ถูกเรียกก็ตาม

ในประเทศไทย หลังจากที่แต่งงานแล้ว ผู้หญิงมักใช้ชื่อของตนต่อและไม่เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ

Mrs + ชื่อ/ ตำแหน่ง/ ชื่อเต็ม 

ตัวอย่าง 

 • Mrs. James – คุณ James.
 • Mrs. Smith is the CEO of the company.
 • Mrs. Hull says I would make a good mathematician.
 • I’d like to thank Mrs. Pavel for all her support during the renovations.
Mrs คืออะไร?

Mx คืออะไร?

Mx /mɪks/ หรือ /məks/ ใช้นำหน้านามสกุล/ชื่อเต็มของบุคคล ในกรณีที่เขาไม่อยากกล่าวถึงเพศของตนเองว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

Mx + ชื่อ/ ตำแหน่ง/ ชื่อเต็ม

ตัวอย่าง Mx. Patel

Mx คืออะไร?

Sir and Madam (Ma’am) คืออะไร

Sir

อ่านว่า เซอร์

แปลว่า ท่าน คุรผู้ชาย

ใช้เรียกผู้ชายที่เราไม่รู้จักชื่อและมีอายุเท่าไหร่ก็ได้ (มีความสุภาพมาก ๆ) นอกจากสามารถใช้เรียกแทนชื่อภาษาอังกฤษแล้ว สามารถวางหลังประโยคแสดงความสุภาพก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างประโยค

Sir, is there some way we can get in touch with you?

ท่านคะ/ครับ พวกเราสามารถติดต่อท่านได้ด้วยวิธีใดบ้างคะ/ครับ?

I can’t do that, sir.

ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ค่ะ/ครับท่าน

Sir, can we quickly inspect your luggage please?

ท่านคะ/ครับ ขออนุญาติตรวจสอบกระเป๋าได้ไหมคะ/ครับ?

Madam

อ่านว่า มาดาม

แปลว่า คุณผู้หญิง

Ma’am ย่อมาจาก Madam (มาดาม) ใช้เรียกผู้หญิงที่เราไม่รู้จักชื่อ (มีความสุภาพมาก ๆ) นิยมใช้กันมากในฝั่งอเมริกาเหนือ นอกจากสามารถใช้เรียกแทนชื่อภาษาอังกฤษแล้ว สามารถใช้วางหลังประโยคแสดงความสุภาพก็ได้เช่นกัน แต่ปัจจุบัน อาจไม่นิยมใช้กันสักเท่าไหร่ เพราะดูโบราณและทำให้ผู้ถูกเรียกรู้สึกมีอายุ

ตัวอย่างประโยค

Right this way, ma’am.

ทางนี้เลยค่ะ/ครับคุณผู้หญิง

Here you go, ma’am. This is your boarding pass.

นี่ค่ะ/ครับคุณผู้หญิง บัตรผ่านขึ้นเครื่องบินของคุณ

Can I help you, ma’am?

มีอะไรให้ช่วยไหมคะ/ครับคุณผู้หญิง

Sir and Madam (Ma’am) คืออะไร

คํานําหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ ในบัตรประชาชน

ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
นางสาวMiss
นางMrs
นายMr
เด็กหญิงMiss
เด็กชายMaster
พระสงฆ์Buddhist Monk
บาทหลวงRev
หม่อมหลวงMom Luang (M.L.)
หม่อมราชวงศ์Mom Rajawong (M.R.)
หม่อมเจ้าMom Chao (M.C.)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (กิตติคุณ)Emeritus Professor
ศาสตราจารย์Professor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์Assistant Professor
รองศาสตราจารย์Associate Professor

ข้อสังเกตเมื่อใช้ คํานําหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาอังกฤษ – อังกฤษ ไม่ต้องมีมหัพภาค (.) ตามหลัง เวลาที่ส่งจดหมาย บัตรเชิญ…จะเขียนว่า Mr Ms Mrs
 • ภาษาอังกฤษ – อเมริกา ต้องมีมหัพภาค (.) ตามหลัง: Mr Ms Mrs
 • ตามหลัง Mr Ms Mrs และ Mrs จะต้องมีชื่อจริงเสมอ
 • ในการเขียนจดหมายหรือบัตรเชิญ ถ้าอยากเชิญสามีภรรยาคู่หนึ่งและภรรยาที่ใช้นามสกุลของสามีอยู่แล้ว เราสามารถเขียนว่า Mr & Mrs + ชื่อ นามสกุลของสามีได้

ตัวอย่าง Dear Mr and Mrs Smith.

ข้อสังเกตเมื่อใช้คํานําหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ

วิธีอื่นในการเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

นอกจากการใช้คำนำหน้าชื่อ Mr Mrs Miss Ms Sir และ Madam แล้ว ปกติแล้วยังมีหลายวิธีในการเรียกชื่อที่ใช้ได้อีกมากมาย

 วิธีเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

คำนำหน้าชื่อความหมายตัวอย่าง
Doctor + นามสกุลใช้สำหรับหมอ/หรือผู้ที่จบปริญญาเอกDr. Washington is a specialist in genetics.
Professor + นามสกุลใช้สำหรับศาสตราจารย์I need to find my professor to give him this assignment.

วิธีเรียกชื่อคนใกล้ชิดเป็นภาษาอังกฤษ

คำนำหน้าชื่อความหมายตัวอย่าง
Honeyเป็นคำทักทายใกล้ชิดที่ผู้ใหญ่มักใช้กับคนรักSleep tight, honey! See you tomorrow.
Sweetieใช้กับคนที่กำลังรักกันIt’s time for bed, sweetie.
Buddyใช้เพื่ออ้างถึงเพื่อนที่เป็นผู้ชาย/เด็ก/สัตว์เลี้ยงDrink up and go home, buddy!

วิธีเรียกชื่อเมื่อสื่อสารกับผู้มีอำนาจเป็นภาษาอังกฤษ

คำนำหน้าชื่อความหมายตัวอย่าง
President + นามสกุลวิธีเรียกอย่างเป็นทางการที่ใช้สำหรับผู้นำขององค์กร/ประธานาธิบดีPresident Trump visited Thailand.
Senator + นามสกุลใช้เพื่อเรียกสมาชิกของวุฒิสภาSergeant Jones is reporting to work.
Officer + นามสกุลใช้เรียกตำรวจทั้งชายและหญิงOfficer Clarke is in charge of traffic.
Father + นามสกุล/ชื่อตำแหน่งที่ใช้สำหรับนักบวชคาทอลิกAre you giving a sermon, Father Adam?

วิธีเรียกชื่อในการสื่อสารผ่านบันทึกและจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ

Dear + Mr./Mrs./Miss + ชื่อ

ตัวอย่าง

 • Dear Mr. Nguyen,
 • Dear Mrs. Smith,
 • Dear Miss Jones,
 • Dear Professor Williams,
 • Dear Doctor Brown,
วิธีเรียกชื่อในการสื่อสาร

>>> Read more: วิธีเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพและเหมาะสำหรับทุกสถานการณ์

แบบฝึกหัด คํานําหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ

1. You are replying to a letter in which the woman has written her name as “Mrs + surname” (คุณกำลังตอบกลับจดหมายที่ผู้หญิงคนนั้นเขียนชื่อของเขาว่า “Mrs + ชื่อ”)

“Dear _____ Jones

Thank you for your letter”

2. You are writing to a person in a company whose name you don’t know. (คุณกำลังเขียนจดหมายส่งให้ใครบางคนในบริษัท แต่คุณไม่รู้จักชื่อ)

“Dear _____

I’m enclosing my CV for your attention”

3. A man introduces his wife to you and the woman is older than you. (ผู้ชายคนหนึ่งแนะนำภรรยาของเขาให้คุณรู้จัก และภรรยาคนนั้นมีอายุมากกว่าคุณ)

Mr Kim: This is my wife, Lucy

You: It’s a pleasure to meet you, _____ Kim

4. You are writing to invite a couple to your wedding. (คุณกำลังเขียนบัตรเชิญเพื่อเชิญคู่รักคู่หนึ่งเข้าร่วมงานแต่งงานของคุณ)

“Dear ______ Kim

5. You are helping your child write a birthday invitation to his 8 year old friend. (คุณกำลังช่วยลูกเขียนบัตรเชิญวันเกิดเพื่อส่งให้เพื่อนวัย 8 ขวบของลูก)

“Dear ____ Sam

I would like to invite you to my birthday which is going to take place on Friday.”

6. You are speaking to or referring to a woman and (a) you know the woman’s surname, (b) the woman has a position of authority, (c)you don’t know the woman’s marital status, and (d) the woman is your age or older than you. (คุณกำลังพูด/พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่ง และ (a) คุณรู้จักชื่อของเขา (b) เขาเป็นคนที่มีสถานะ (c) และคุณไม่ทราบสถานภาพสมรสของเขา (d) เขามีอายุเท่ากันหรือมากกว่าคุณ) 

What should you call her:

A.  Miss  B.  Ms  C.  Madam  D.  Mrs

แบบฝึกหัด คํานําหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ

เฉลย

1.        Mrs

2.        Sir or Madam/ Ma’am

3.        Mrs

4.        Mr and Mrs

5.        Master

6.       

A. Miss B. MsC. MadamD. Mrs

คำถามที่พบบ่อย

MS กับ MRS ต่างกันยังไง

Mr. Mrs. Miss Ms.

Mr. Mrs. Miss และ Ms. ทั้ง 4 คำนี้ ทุกคนคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นคำนำหน้าชื่อที่ใช้บอกเพศและสถานะทางกฎหมายว่าแต่งงานแล้วหรือยัง

 • Mrs. = นาง ใช้นำหน้าบุคคลเพศหญิง ที่แต่งงานแล้ว
 • Ms. = นาง หรือ นางสาว ใช้นำหน้าบุคคลเพศหญิง โดยไม่ระบุสถานะว่าแต่งงานหรือยัง

คํานําหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง

English คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ

คำนำหน้านาม The : the. คำนำหน้านาม A An : a an. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ: this that these those. คำสรรพนามและคำนำหน้านามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ: my your his her its our their

คำนำหน้าเด็กหญิงภาษาอังกฤษคืออะไร

Miss อ่านว่า มิส เป็นคำนำหน้าที่ใช้สำหรับผู้หญิงที่ยังเด็กอยู่หรือยังไม่ได้แต่งงาน หรือในภาษาไทยคือ นางสาวนั่นเอง เช่น Miss Johnson หรืออาจจะเรียกเป็นชื่อเต็มก็ได้ เช่น Miss Urassaya Sperbund

Ex. How’s going? Miss Kwon

Ms คือผู้ชายหรือผู้หญิง

Ms ใช้สำหรับผู้หญิง

Mrs คือผู้ชายหรือผู้หญิง

Mrs ใช้สำหรับผู้หญิง

Mr คือผู้ชายหรือผู้หญิง

Mr ใช้สำหรับผู้ชาย

ELSA Speak ได้แบ่งปันวิธีใช้ Mr Mrs Ms ให้กับทุกคน หวังว่าความรู้ที่ ELSA Speak นำเสนอข้างต้นจะเป็นประโยชน์แก่คุณไม่มากก็น้อย และอย่าลืมดาวน์โหลดแอปของ ELSA Speak ตอนนี้ เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ