90+ คําคมความรักภาษาอังกฤษที่มีความหมาย สั้นๆ และโรแมนติกที่สุด

ความรักคือความรู้สึกทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ อาจมาจากครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง หรือสามารถมาจากตัวคุณเองก็ได้ นั่นเป็นความรู้สึกที่มั่นคงและสวยงาม โดยเฉพาะความรักแบบคู่รัก จะนำพาทั้งความสุขและความเศร้ามาแก่ชีวิต ผู้ที่เคยมีและมีความรักอยู่มักต้องการบอกรักแก่ที่รักของตน บทความนี้จะแนะนำคําคมความรัก ภาษาอังกฤษให้คนที่คุณรัก

คําคมความรัก ภาษาอังกฤษโรแมนติก

1.  They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

มีคนเคยบอกว่าถ้ามีอย่างน้อยยังมีคนเดียวใส่ใจคุณ ชีวิตจะไม่สูญเปล่า ดังนั้น เมื่อพบเจอความยากลำบากหรืออยากยอมแพ้ จงจำไว้ว่าคุณยังมีผมอยู่เสมอ

2. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

ชายตกหลุมรักทางตา แต่ผู้หญิงน่ะ ตกหลุมรักทางหู

3. If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.

หากวันหนึ่งผมเสียชีวิตหรือไปที่ไหนห่างไกล ผมจะเขียนชื่อคุณบนดวงดาวทุกดวง เพื่อให้ทุกคนได้เงยหน้าขึ้นและเข้าใจว่าคุณมีความหมายกับผมมากแค่ไหน

4. How can you love another if you don’t love yourself?

คุณจะรักคนอื่นได้อย่างไรหากคุณไม่รักตัวเอง

5. Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

หากเกลียดใคร คุณสามารถให้เหตุผลได้ แต่หากรักใคร จะไม่สามารถให้เหตุผลได้ 

6. A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การรักหลายๆ คน แต่เป็นการรักคนๆ เดียวไปตลอดชีวิต 

7. Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I’ll be loving you every single day of my life?

วันนี้ผมบอกรักคุณได้ไหม หากไม่ได้ผมขอถามคุณอีกครั้งในพรุ่งนี้ วันมะรืนนี้ เพราะผมรักคุณทุกวันตลอดชีวิต

8. Love means you never have to say you’re sorry.

ความรักหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าคุณเสียใจ

9. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

เป็นคนจนและมีความรัก ดีกว่าเป็นคนรวยแต่โดดเดี่ยว

10. To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

สำหรับโลกใบนี้ คุณเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ เท่านั้น แต่สำหรับใครสักคน คุณเป็นโลกทั้งใบของเขา

11. I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.

ฉันจะมอบทั้งชีวิตให้คุณ เพื่อได้เห็นคุณยิ้ม ได้จับมือคุณ

12. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อบอกว่าผมรักคุณ แต่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์

13. Believe in the spirit of love… it can heal all things.

เชื่อในความเป็นอมตะของความรักและสามารถรักษาทุกสิ่งได้

14. I looked at your face… my heart jumped all over the place.

เมื่อมองไปที่คุณ ผมรู้สึกหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

15. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

ฉันรักคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นใคร แต่เพราะฉันจะเป็นใครเมื่ออยู่กับคุณ

16. There is only one happiness in this life, to love and be loved.

ความสุขในชีวิตมีเพียงหนึ่งเดียว คือ รักและได้รัก

17. You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever.
จับมือฉันไว้ได้สักพัก แต่เธอกุมหัวใจฉันไว้ตลอดไป

18. I know I am in love with you because my reality is finally better than my dreams.
ฉันรู้ว่าฉันรักคุณ เพราะชีวิตฉันสวยงามกว่าความฝันของตนเอง

19. I need you like a heart needs a beat.
ฉันต้องการคุณเหมือนที่หัวใจต้องการเต้นอยู่ตลอดเวลา

20. Every time I see you, I fall in love all over again.
ทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณ ฉันตกหลุมรักคุณอีกครั้ง

21. If I know what love is, it is because of you.
ถ้าฉันรู้ว่ารักคืออะไรก็เพราะคุณ

22. The first time you touched me, I knew I was born to be yours.
ครั้งแรกที่คุณสัมผัสฉัน ฉันรู้ว่าฉันเกิดมาเพราะคุณ

23. There are only two times that I want to be with you. Now and Forever.
มีแค่ 2 ครั้งที่ผมต้องการอยู่กับคุณ คือ ตอนนี้ และ ตลอดไป

24. Just when I think that it is impossible to love you any more, you prove me wrong.
เมื่อผมคิดว่าฉันไม่สามารถรักคุณอีกต่อไป คุณก็พิสูจน์ว่าผมคิดผิด

25. Love is when the other person’s happiness is more important than your own.
ความรักคือความสุขของคนนั้นสำคัญกว่าความสุขของตัวเอง

>>> Read more: 44 คำคมคิดถึงภาษาอังกฤษสำหรับคู่รัก

26. You can’t blame gravity for falling in love.
คุณไม่สามารถตำหนิแรงโน้มถ่วงได้เมื่อตกหลุมรัก

27. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you.
ถ้าคุณอยู่ถึงร้อยปี ฉันอยากจะอยู่เป็นร้อยปีลบในหนึ่งวัน ฉันจะไม่ต้องอยู่ในโลกที่ขาดคุณ

28. To the world, you may be one person, but to one person you are the world.
สำหรับโลกใบนี้ คุณเป็นเพียงแค่หนึ่งคน แต่สำหรับใครสักคน คุณอาจจะเป็นโลกทั้งใบของคนคนนั้น

29. Being In Love With You Makes Every Morning Worth Getting Up For.
การรักคุณทำให้ทุกเช้าคุ้มค่าที่จะตื่นมา

30. A simple ‘I love you’ means more than money.
คำว่า ‘ผมรักคุณ’ มีคุณค่ามากกว่าเงินทอง

31. Sometimes I can’t see myself when I’m with you. I can only just see you.
บางครั้งผมมองไม่เห็นตัวเอง เมื่ออยู่กับคุณ ผมมองเห็นแต่คุณเท่านั้น

32. I may not be with you at all times, but I want you to know that you are never out of my heart.
ผมอาจไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลา แต่อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่เคยออกจากหัวใจของผม

33. The most important thing in life is to learn how to give out love and to let it come in.
สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือ การรู้วิธีให้ความรักและรับความรักตอบแทน

34. I may not be your first date, kiss or love…but I want to be your last everything.
ฉันอาจไม่ใช่เดทแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ…แต่ฉันอยากเป็นคนสุดท้ายในทุกสิ่งของคุณ

35. My love for you is a journey. Starting at forever, and ending at never.
ความรักของผมต่อคุณก็เหมือนการเดินทาง ที่เริ่มต้นจากตลอดไปและไม่มีวันสิ้นสุด

36. You have replaced my nightmares with dreams, my worries with happiness, and my fears with love.
ฉันได้เปลี่ยนฝันร้ายของฉันด้วยฝันรัก ความกังวลของฉันด้วยความสุข และความกลัวของฉันด้วยความรัก

37. Life without love is like a tree without blossoms or fruit.
ชีวิตที่ไม่มีความรัก ก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีดอกและลูก

38. “I love you” means that I will love you and stand by you even through the worst of times.
“I love you” หมายถึง ฉันจะรักคุณและอยู่ข้างๆ คุณ แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด

39. There is only happiness in life, to love and to be loved.
ความสุขเดียวในชีวิตนั่นก็คือ การรักและการได้รัก

40. Where there is Love, There is Life.
ที่ไหนมีรัก ที่นั่นมีชีวิต

41. Come live in my heart and pay no rent.
มาอยู่ในใจฉัน และไม่ต้องจ่ายค่าเช่า

42. I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.
ฉันมองดูคุณ และฉันเห็นชีวิตที่เหลือของฉันต่อหน้าต่อตา

43. I’m much more me when I’m with you.
ฉันเป็นตัวของฉันเองมากขึ้น เมื่ออยู่กับคุณ

44. The heart wants what it wants.
หัวใจต้องการสิ่งที่มันต้องการ

45. Love is like war: easy to begin but very hard to stop.
ความรักก็เหมือนสงคราม ง่ายที่จะเริ่ม แต่ยากที่จะจบลง

46. All of me loves all of you.
ทุกสิ่งในตัวฉันรักทุกสิ่งในตัวคุณ

คําคมภาษาอังกฤษ ความรักความรักที่สกเศร้า

1. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.

ไม่มีใครคู่ควรกับน้ำตาของคุณ เพราะคนที่คู่ควรจะไม่ทำให้คุณร้องไห้

2. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience.

อย่าปล่อยวางความรัก แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับก็ตาม จงยิ้มและอดทนอยู่เสมอ

3. Friendship often ends in love, but love in friendship never.

มิตรภาพสามารถนำไปสู่ความรักได้ แต่ไม่มีทางกลับกัน

4. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.

อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เต็มใจที่จะใช้เวลากับคุณ

5. You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.

คุณตระหนักว่าคุณรักใครสักคนเมื่อคุณต้องการให้พวกเขามีความสุข แม้ว่าความสุขนั้นไม่ใช่เพราะคุณก็ตาม

6. Don’t cry because it is over, smile because it happened.

อย่าร้องไห้เมื่อบางสิ่งจบลง จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้น

7. There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.

มีคนที่ทำร้ายคุณอยู่เสมอ รักษาความเชื่อของคุณที่มีต่อทุกคนและระวังคนที่เคยทำให้คุณสูญเสียความไว้วางใจ

8. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

คุณคิดถึงใครสักคนมากที่สุดเมื่อคุณนั่งข้างๆ คนคนนั้นและรู้ว่าเขาไม่เคยเป็นของคุณ

9. Deep as first love, and wild with all regret.

หลงใหลเหมือนรักแรกและคลั่งไคล้กับความเสียใจทั้งหมด

10. In love , one plus one equals everything and two minus one equals zero.

ในความรัก หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับทุกสิ่ง และสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์

11. Sometimes forgotten is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes, silence is the best answer for a deceased love.

บางที การลืมเป็นวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความหมกมุ่นได้ และบางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับความรักที่ตายไปแล้ว

12. Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together.

ความสัมพันธ์ก็เหมือนเศษแก้ว บางครั้งการปล่อยให้มันแตกสลายก็ดีกว่าพยายามทำร้ายตัวเองด้วยการทำให้มันกลับมาคืนดี

>>> Read more: 100+ คําคม (Quote) ภาษาอังกฤษ สร้างกำลังใจตัวเอง

คําบอกรักภาษาอังกฤษในหนังยุโรป-อเมริกา

1. “Some people are worth melting for.” (Frozen)

มีคนสมควรที่เราจะละลายเพราะเขา

2. “You will never age for me, nor fade, nor die.” (Shakespeare in Love)

คุณจะไม่มีวันแก่ในสายตาของฉัน ไม่จางหายไป แต่เป็นอมตะ

3. “Love means never having to say you’re sorry.” (Love story)

ความรักไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าขอโทษ

4. “Even more, I had never meant to love him. One thing I truly knew – knew it in the pit of my stomach, in the center of my bones, knew it from the crown of my head to the soles of my feet, knew it deep in my empty chest – was how love gave someone the power to break you” (Twilight)

ฉันไม่เคยคิดจะรักเขาเลย สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้อย่างชัดเจน ลึกลงไปในกระดูก ตั้งแต่หัวจรดเท้า และจากส่วนลึกของอกที่ว่างเปล่า ก็คือความรักจะทำให้คุณมีพลังที่สามารถทำลายขีดจำกัดของตัวเองได้

5. “Surely it was a good way to die, in the place of someone else, someone I loved.” (Twilight)

เป็นการเสียชีวิตที่แสนวิเศษอย่างแน่นอน เคียงข้างใครสักคน คนที่คุณรัก

6. “I love you every universe.” (Doctor strange)

ฉันรักคุณในทุกจักรวาล

7. “I love you 3000.” (Iron Man)

รักนะ 3000

คําบอกรักภาษาอังกฤษในหนังยุโรป-อเมริกา

บอกรักภาษาอังกฤษโรแมนติกที่สุด

1. Fire!!! Fire in my heart!

เฮ้ ไฟไหม้! ไฟในใจฉัน!

2. Are you tired of running through my mind all day?

คุณเหนื่อยไหม เมื่อวิ่งวนอยู่ในใจฉันทั้งวันแบบนี้

3. It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?

ไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ คุณคือ “ไม่มีอะไร” ของฉันนะ

4. My love for you is like diarrhea, holding it in is impossible.

ความรักต่อคุณก็เหมือนท้องเสีย ผมไม่สามารถกลั้นไว้ได้

5. Love me or hate me I’m still gonna shine.

ไม่ว่าจะรักฉันหรือเกลียดฉัน ฉันก็ยังส่องแสงสว่างอยู่

6. I’m not good at anything… except loving you.

ฉันไม่เก่งอะไรเลย ยกเว้นการรักคุณ

7. I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.
ฉันเป็น 4  คุณเป็น 2  ลบคุณก็ยังเหลือคุณอยู่

8. Did it hurt when you fell out of heaven?

คุณเจ็บมั้ย…ตอนตกลงมาจากสวรรค์

9. You’re the reason behind my smile.
คุณคือเหตุผลของทุกรอยยิ้มของฉัน

10. The word “happiness” starts with H in the dictionary. But my happiness starts with U!

คำว่า “happiness” ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร H ในพจนานุกรม แต่ความสุขของฉันขึ้นต้นด้วยตัวอักษร U (you)

>>> Read more: 80+ แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ มีความหมายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับชีวิต

11. Meeting you is the best thing that ever happened to me.
การได้พบคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉัน

12. Always remember to smile because you never know who is falling in love with your smile.

อย่าลืมยิ้มเสมอเพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่า มีคนกำลังตกหลุมรักกับรอยยิ้มนั้น

13. Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.
ถ้าถามฉันว่าทำไมถึงมีความสุข ฉันจะให้คุณกระจกทันที

14. No matter how ‘Busy’ a person is… if they really love, they will always find the time for you!

ไม่ว่าใครสักคนจะยุ่งแค่ไหน…ถ้าเขารักคุณจริงๆ เขาจะมีเวลาให้คุณเสมอ

15. Good boyfriends are hard to find. I must be the world’s greatest detective!
แฟนที่ดีหาได้ยาก ฉันจะต้องเป็นนักสืบที่มีความสามารถมากที่สุด

16. My eyes need a check-up, I just can’t take them off of you.

ฉันต้องไปตรวจตา ฉันละสายตาจากคุณไม่ได้

17. You are so sweet, my teeth hurt.

คุณหวานจนถึงฉันมีฟันผุแล้ว

18. I wanna be the one holding your heart.
อยากเป็นคนเดียวที่กุมหัวใจคุณไว้

19. You know If I had a dollar for every second I thought of you, I would be a billionaire!

หากทุกวินาทีที่ฉันคิดถึงคุณ ฉันได้เงินหนึ่งดอลลาร์ ฉันสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ ความรักที่สวยงาม

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ ความรักที่สวยงาม

1. Love me a little, love me long.

ยิ่งรักเร่าร้อนก็ยิ่งจางหายเร็ว กลิ่นหอมจางๆ คล้ายดอกมะลิแต่คงอยู่นาน

2. Love me, love my dog.

รักฉันจริง ต้องยอมรับข้อเสีย ยอมรับทุกอย่างในตัวฉันให้ได้นะ 

3. Believe in the spirit of love, it can heal everything in the world.

เชื่อในพลังแห่งความรัก มันจะเยียวยาทุกสิ่งได้

4. You are fall in love with someone when you can not put into words how they make you feel.

เมื่อคุณไม่สามารถแสดงความรู้สึกเมื่ออยู่กับใครสักคนเป็นคำพูดได้ นั่นคือตอนที่คุณกำลังมีความรักอยู่

5. Love at the first sight.

รักแรกพบ

6. The apple of someone’s eye.

คุณเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน

7. There is no difference between a wise man and fool when they fall in love.

เมื่อมีความรัก ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนฉลาดกับคนโง่

8. The best way to go to a woman’s heart is through her stomach.

เส้นทางเข้าถึงหัวใจของผู้หญิงที่สั้นที่สุดคือการผ่านท้องของเธอ

9. Absence makes the heart grow fonder.

เมื่อเรารักกัน ยิ่งห่างกัน ยิ่งคิดถึงกัน

10. True beauty is in the eyes of the beholder.

ความงามที่แท้จริงอยู่ในสายตาของคนที่หลงรัก

11. Love knows no bounds.

ความรักจริงๆไม่มีขีดจำกัด

12. It only takes a second to say that “Love you”, but it will take a lifetime to show you how much.

ใช้เวลาเพียง 1 วินาทีในการบอกรักคุณ แต่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์

คำศัพท์ที่ใช้ในคําคมความรักภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับความรักเมื่อเริ่มตกหลุมรัก

คำศัพท์ความหมาย
A blind dateนัดเจอกัน
Flirtatiousชอบเจ้าชู้คนอื่น
To flirt (with someone)จีบใครสักคน
To chat (someone) upสนใจ และเริ่มการสนทนา
Pick-up lineคำพูดเจ้าชู้
คำศัพท์เกี่ยวกับความรักเมื่อเริ่มตกหลุมรัก

คำศัพท์เกี่ยวกับความรักเมื่อกำลัง In love

คำศัพท์ความหมาย
Make a commitmentสัญญา
To be smitten with somebodyหลงใหล
Live togetherอยู่ด้วยกัน
To adoreรักใครสักคนอย่างเต็มใจ
To tie the knotแต่งงาน
Hold handsจับมือ

คำศัพท์เกี่ยวกับความรักเมื่อมีปัญหา

คำศัพท์ความหมาย
Cheat on someoneหลอกลวงใครสักคน
Have a domesticทะเลาะกัน
Lovesickเป็นไข้ใจ
To dump somebodyทิ้งใครสักคน
To split upเลิกกัน
Get back togetherกลับไปด้วยกัน

คำศัพท์เกี่ยวกับคำเรียกขาน

คำศัพท์ความหมาย
Babyที่รัก
Darling/ Honeyที่รัก
My one and onlyคนรักเพียงคนเดียว
My sweetheartที่รัก
My booที่รัก
My true loveรักแท้

ข้างต้นคือคำคมความรักภาษาอังกฤษดีๆ ซึ่งเป็นคำพูดที่สวยงาม อย่าลืมว่า ความรักมีอยู่รอบตัวเราเสมอ รักตัวเอง รักชีวิตนี้ แล้วความรักจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ ด้วยคำคมความรักภาษาอังกฤษดีๆ สั้นๆ ข้างต้น ELSA Speak หวังว่าคุณจะได้พบเจอรักแท้ของตัวเอง

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ