คู่มือฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น (คำศัพท์และตัวอย่างประโยค)

ด้วยปัจจุบันวิวัฒนาการของโลกกำลังเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษได้ถือว่าเป็น “ภาษาสากล” ด้วยเหตุนี้ ผู้เรียนจึงต้องหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของตัวเอง แม้คุณไม่จำเป็นต้องทำการสอบ IELTS หรือ TOEFL แต่ก็ควรอ่าน บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฟรีต่าง ๆ แบบคร่าว ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือการเดินทางไปต่างประเทศของคุณเอง หากไม่มีเวลาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูงออฟไลน์ คุณก็สามารถเรียนภาษาอังฏฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้เริ่มต้นกับ ELSA Speak ได้ 

สารบัญ

การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษที่น่าประทับใจ

เมื่อใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษแต่ละวัน หรือ การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ทำงาน ใครๆ ก็อยากสร้างความประทับใจและความชื่นชอบต่อผู้อื่น ดังนั้น ELSA ขอแชร์บางวิธีเพื่อให้คุณสามารถแนะนำตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

>> ดูเพิ่มเติม แอพเรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนมีความรู้ตกหล่นผ่านทางออนไลน์ ฟรี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงสร้างประโยคแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษแบบพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 1คำทักทาย
ขั้นตอนที่ 2การแนะนำชื่อ นามสกุล
ขั้นตอนที่ 3การแนะนำอายุ
ขั้นตอนที่ 4การแนะนำที่อยู่/บ้านเกิด
ขั้นตอนที่ 5การแนะนำอาชีพ/การศึกษา
ขั้นตอนที่ 6การแนะนำงานอดิเรก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการแนะนำตัว

ELSA จะแนะนำให้คุณตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบื้นต้น ที่เกี่ยวกับหัวข้อการแนะนำตัว หากคุณเรียนประโยคเหล่านี้ ก็ยังเป็นวิธีอันหนึ่งที่เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้อ

การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตัวอย่างตัวอย่างประโยคการทักทายพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Hello/Hi!สวัสดี→ เราควรใช้คำ “Hi” ในกรณีที่ทักทายกับญาติมิตร
Good morning/afternoon/eveningสวัสดีตอนเช้า/ตอนบ่าย/ตอนเย็น
Nice/Good/Great/Happy/Pleased meet youยินดีที่ได้รู้จัก
บทเรียนสนทนาภาษาอังกฤษแต่ละวันสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ด้วยหัวข้อการทักทาย
บทเรียนสนทนาภาษาอังกฤษแต่ละวันสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ด้วยหัวข้อการทักทาย

การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตัวอย่างประโยคการแนะนำชื่อ-นามสกุล

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
My name is …ดิฉัน/ผมชื่อว่า
I am/ I’m …ดิฉัน/ผมชื่อว่า
You can call me …คุณสามารถเรียกฉัน/ผมเป็น….ก็ได้

การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตัวอย่างตัวอย่างประโยคการแนะนำอายุ

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
I am/I’m + อายุ + (years old)ดิฉัน/ผมอายุ….ปี
I’m in my early thirties.ดิฉัน/ผมอยู่ในช่วงสามสิบต้นๆ→ เมื่อคุณอายุประมาณ 30-33 ปี และไม่อยากพูดถึงตัวเลขที่ชัดเจน
I’m in my late forties.ดิฉัน/ผมอยู่ในช่วงสี่สิบปลายๆ→ ประโยคนี้ใช้ในกรณีที่คุณมีอายุ 48-49 ปี และไม่อยากพูดถึงตัวเลขที่ชัดเจน
I’m in my mid forties.ดิฉัน/ผมอยู่ในช่วงสี่สีบกลางๆ 
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ด้วยหัวข้ออยุ
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ด้วยหัวข้ออยุ

การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตัวอย่างประโยคการแนะที่อยู่/บ้านเกิด

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
I’m from + สถานที่ดิฉัน/ผมมาจาก…
I come from + สถานที่ดิฉัน/ผมมาจาก… 
I was born in + สถานที่ดิฉัน/ผมอยู่เกิดที่….
My hometown is + สถานที่ บ้านเกิดของดิฉัน/ผมที่…..
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้น ด้วยหัวข้อที่อยู่
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้น ด้วยหัวข้อที่อยู่

การแนะนำอาชีพ/การศึกษา

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
I am/I’m + a/an + อาชีพดิฉัน/ผมเป็น….
I work as a/an + อาชีพดิฉัน/ผมเป็น….
I work for + ชื่อบริษัทดิฉัน/ผมทำงานที่บริษัท…
I work + in/at + สถานที่ ดิฉัน/ผมทำงานที่….
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ด้วยหัวข้องานอาชีพ
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ด้วยหัวข้องานอาชีพ

การแนะนำความชอบส่วนตัว

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
I am/I’m interested in …ดิฉัน/ผมชอบ….
I enjoy/like/love …ดิฉัน/ผมเชอบ….
My hobby is/My hobbies are …งานอดิเรกของดิฉัน/ผมคือ…
I have a passion for …ดิฉัน/ผมมีความหลงไหลใน…
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ด้วยหัวข้อการแนะนำความชอบส่วนตัว
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ด้วยหัวข้อการแนะนำความชอบส่วนตัว

วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวอย่างประโยคในหัวข้อต่าง ๆ  (ตอนที่ 2)

วิธีเรียนภาษาอังกฤบื้นต้นผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ได้ใช้บ่อยมาก

ตัวอย่างประโยคกล่าวชื่นชมภาษาอังกฤษ

หากคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ด้านล่างนี้คือประโยคพื้นฐานที่ควรรู้ เมื่ออยากชื่นชมใคร คุณจะพูดยังไง ลองดูประโยคเหล่านี้กันเลย

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Congratulationยินดีด้วยนะ
How cute!น่ารักจัง
That’s a great idea.ความคิดที่ดีมาก
I like that idea.ดิฉัน/ผมชอบความคิดนี้มาก
Great/good idea!เจ๋ง/ความคิดที่เยี่ยมไปเลย
Cool!/Awesome!สุดยอด
Good point!ความคิดที่ดีมาก
It’s amazing/great/fantastic!เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากเลย
Not bad!ไม่แย่นะ
I’m impressed!ดิฉัน/ผมประทับใจจริงๆ 
That’s right!ถูกต้อง
Right on!ถูกต้องเลย
You nailed it!คุณเก่งมาก
You made it!คุณทำได้แล้ว
It’s the best I’ve ever seen/tastedมันเยี่ยมมาก ดิฉัน/ผมไม่เคยเห็น/ชิมมาก่อนเลย
Good job!ทำได้ดีมาก
บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแต่ละวัน ด้วยหัวข้อการกล่าวชื่นชม
บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแต่ละวัน ด้วยหัวข้อการกล่าวชื่นชม

ตัวอย่างประโยคแสดงความรู้สึก

ต่อไปนี้ ELSA จะขอแนะนำวลีภาษาอังกฤษ ที่เจ้าของภาษาใช้บ่อยที่สุด วลีเหล่านี้จะแสดงความรู้สึกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงและการแสดงท่าทางของคนพูดอย่างเช่น ความประหลาดใจ สนุก/มีความสุข และรวมทั้งความกลัว หรือความโกรธ งั้นมาเรียนสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านการแสดงอารมณ์ดังต่อไปนี้กันเถอะ

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
I’m so happy!สนุกมาก
Cool/amazing!ดีจัง/น่าประหลาดใจจัง
Shut up!หุบปาก
No way!เป็นไปไม่ได้
What a surprise!น่าประหลาดใจจัง
I can’t believe it!ไม่อยากจะเชื่อเลย!
You’re kidding!พูดเล่นใช่ไหม
Unbelievable!โอโห ไม่น่าเชื่อเลย
It’s too good to be trueมันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงนะ
Bored to death!เบื่อแทบขาดใจ
Damn!สาปแช่ง
Impossible!เป็นไปไม่ได้
What the heck/hell!อะไรวะ
I’m sick of it!ดิฉัน/ผมเบื่อหน่ายกับมันมาก
How come!ทำไม หรือ เป็นเพราะอะไร
That sucks!เลวมาก
What a pain!เจ็บจัง
So annoying!น่ารำคาญสุดๆ
You’re the limit!ถึงจุดที่ได้จำกัดแล้ว พอแล้ว จึงต้องหยุดทันทีซิ
I’m scaredดิฉัน/ผมกลัวมาก
บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในการแสดงความรู้สึก
บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในการแสดงความรู้สึก

ตัวอย่างประโยคการแสดงความยินดี

คุณรู้หรือยังว่า ในโอกาสเทศกาลใหญ่ประจำปี เจ้าของภาษาจะอวยพรกันอย่างไรบ้าง มาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยหัวข้อการแสดงความยินดีในแต่ละโอกาส กับ ELSA Speak ทันทีนะ

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Happy New Year!สวัสดีปีใหม่
Happy Valentine’s Day!สุขสันต์วันวาเลนไทน์
Best wishes for you!ขออวยพรที่ดีที่สุดให้แก่คุณ
I wish you all the best!ขออวยพรให้แก่คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีที่สุดในทุก ๆ ด้าน
Merry Christmas!สุขสันต์วันคริสต์มาส
Happy birthday!สุขสันต์วันเกิด
Happy anniversary!สุขสันต์วันครบรอบ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ไหนดี

เทคโนโลยี A.I. ของ ELSA Speak สามารถจำรู้เสียงและให้คะแนนทันที คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเน้นย้ำ ขับลมหายใจ และวางตำแหน่งลิ้น ที่เหมือนเจ้าของภาษา ดังนั้น คุณจะมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสาร

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ELSA มีพจนานุกรมอัจฉริยะที่สามารถแปลความหมาย สะกดคำผ่านภาพหรือเสียง การฝึกออกเสียงตั้งแต่ช่วงแรกๆ จะช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรการอ่านด้วยการออกเสียงมาตรฐาน

ปัจจุบัน ระบบได้พัฒนาหัวข้อมากกว่า 290 เรื่องและบทฝึกทักษะการสื่อสารมากกว่า 25.000 บท ที่ใกล้เคียงกับงานและชีวิตประจำวัน ดังนั้น คุณสามารถนำความรู้ใหม่เหล่านี้ไปใช้ได้จริง การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก็กลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นอีกด้วย

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานไม่ยากกว่าคุณคิดใช่ไหม อย่าลืมฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยประโยครูปเป็นประจำนะ นอกจากนี้ คุณก็จำฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวันละ 10-15 นาทีอีกด้วย หากคุณอยากพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว จึงเริ่มฝึกออกเสียงกับ ELSA Speak ในตอนนี้เลย

banner (compare free vs pro)
วิธีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกโดยวิธี “อ่านลึก” – ฝึกพูดที่หน้ากระจก – ฝึกพูดที่หน้ากระจก – เรียนด้วยวิธี “การปฏิบัติแบบกระจาย” – จดบันนทึกคำแปลกๆ เมื่ออ่าน – ฝึกด้วยวิดีโอภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริง

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ไหน

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านเเอพ ELSA Speak ซึ่งเป็นเเอพเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ดีที่สุดตอนนี้ – เรียนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ – จ้างติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ – เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท