คำอุทานคืออะไร รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ คำอุทาน ภาษาอังกฤษ

คำอุทาน ภาษาอังกฤษ คือคำที่ใช้แสดงความรู้สึกและทัศนคติต่อวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เรากำลังกล่าวถึง ในบทความนี้ ELSA Speak จะแนะนำความรู้เกี่ยวกับ การนิยาม วิธีใช้ โครงสร้าง ตัวอย่าง และแบบฝึกหัดของคำอุทานเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้คะแนนสูงในการสอบต่าง ๆ เช่น IELTS, TOEIC และการสอบจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สารบัญ

ภาพรวมเกี่ยวกับคำอุทานภาษาอังกฤษ

คำอุทานภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง

คำอุทานภาษาอังกฤษ (English exclamation) คือคำที่ใช้ในการสื่อสารโดยมีความหมายหลักเพื่อแสดงอารมณ์ (emotion) หรือทัศนคติ (attitude) ต่อวัตถุหรือเหตุการณ์ที่เรากำลังกล่าวถึง คำอุทานจะช่วยให้ผู้ใช้แสดงอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ดีใจ เสียใจ มีความสุข ชมเชย วิจารณ์ โกรธหรือประหลาดใจ  ดังนี้

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
  • แสดงความรู้สึก (feeling ) อารมณ์ (emotion)
  • เป็นคำอุทานภาษาอังกฤษที่แสดงความเอ็นดู  ความรู้สึกดีใจ เศร้าใจ โกรธ รัก เกลียด ฯลฯ ต่อบุคคล/สิ่งของ/เหตุการณ์บางอย่าง 
  • เป็นคำที่แสดงความรู้สึก เช่น awesome (สุดยอด), awful (แย่มาก),… หรือคำ/วลีที่ใช้กับคำถาม What, How

ตัวอย่าง คำอุทาน ภาษาอังกฤษ

  • What lovely flowers there are! (ดอกไม้เหล่านี้สวยจัง)
  • What tiny apartment buildings! (อพาร์ทเมนท์เหล่านี้มีขนาดเล็กเกินไป)

คำอุทานภาษาอังกฤษทั่วไป 

ตารางด้านล่างนี้คือคำอุทานภาษาอังกฤษที่เจ้าของภาษาใช้บ่อยมาก  นอกจากนี้ คุณยังสามารถจดจำความหมายของคำอุทานเหล่านี้นะ

คำอุทาน ภาษาอังกฤษ แบบหยาบๆ

คำอุทาน ภาษาอังกฤษ cảm thán tiếng anh 03

คำอุทานแสดงอารมณ์

คําอุทานกรี๊ดภาษาอังกฤษเพื่อสร้างกำลังใจ

คำอุทานแปลว่า
It’s risky!เสี่ยงเกินไป
Go for itพยายามมากขึ้น
Cheer up!ร่าเริงหน่อย
Calm down!ใจเย็น ๆ
It’s over!มันจบแล้ว
Good job/ Well-doneดีมาก

คําอุทานตกใจภาษาอังกฤษแสดงความรู้สึกดีใจ พอใจ

คำอุทานแปลว่า
How lucky!โชคดีจัง
That’s amazing! ช่างน่าประหลาดใจจริงๆ
That’s great!สุดยอด
That’s really awesome!สุดยอด
Thank God!ขอบคุณพระเจ้า
I did it!ฉันทำได้แล้ว
Nothing could make me happier.ไม่มีอะไรทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้น
I have nothing more to desire.ฉันพอใจมาก
We are happy deed.เราดีใจมาก

คําอุทานภาษาอังกฤษแสดงความเสียดาย เศร้า โกรธ

คำอุทานแปลว่า
What a bore!น่าเบื่อมาก
Too bad!แย่มาก
Poor fellow!น่าสงสารจัง
What a pity!น่าเสียดาย
What nonsense!ไร้สาระจริงๆ

วิธีใช้ คำอุทาน ภาษาอังกฤษ

เรามักใช้คำอุทานเพื่อแสดงความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้เขียน คำเหล่านี้มักใช้เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ปกติคำอุทานจะอยู่หน้าหรือท้ายประโยค 

สำหรับรายงานการประชุม สัญญา แบบฟอร์ม ➡ ไม่ใช้คำอุทานเพราะมันไม่เหมาะกับลักษณะของเนื้อหาที่ต้องการความถูกต้องและเป็นกลาง 

>>> Read more

โครงสร้าง คำอุทาน ภาษาอังกฤษ

โครงสร้างคำอุทานใช้กับ  “What”

 ในโครงสร้างของคำอุทาน คำที่ใช้กับ “What” เป็นคำที่ต้องการความสนใจมากที่สุด เพราะการใช้แต่ละโครงสร้างจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับคำนามเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ นับได้หรือนับไม่ได้

โครงสร้างที่ ๑: กับคำนามนับได้เอกพจน์

What + a/an + adj + N (คำนามเอกพจน์)!

สำหรับคำนามเอกพจน์ เมื่อเขียนประโยคอุทานกับ “What” คุณต้องเติมคำบุพบท “a/an” ข้างหลัง What และข้างหน้าคุณศัพท์

โครงสร้างที่ ๒: กับคำนามนับได้พหูพจน์

What + adj + N (คำนามพหูพจน์) + (be)! 

สำหรับคำนามพหูพจน์ห้ามใช้ “a/an” หากใช้กริยา “tobe” ที่ท้ายประโยค กริยานั้นจึงต้องเป็นพหูพจน์

โครงสร้างที่ ๓: กับคำนามนับไม่ได้

What + adj + N (คำนามนับไม่ได้)!

เพราะคำนามในประโยคเป็นคำที่นับไม่ได้ เราจึงไม่ใช้คำว่า “a/an” หรือเติมกริยา “tobe” ที่ท้ายประโยค

โครงสร้างที่ ๔: คำอุทานกับการบอกเล่า

What + (a/an) + adj + N + S + V!

นี่เป็นรูปแบบขยายของประโยคอุทาน เมื่อคุณต้องการเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อขยายความหมายของประโยค คุณต้องใช้โครงสร้างแบบนี้

คำอุทาน- câu cảm thán What

โครงสร้างคำอุทานใช้กับ  “How”

โครงสร้างคำอุทานใช้กับ “How” จะง่ายกว่าโครงสร้างใช้กับ “What” เพราะมีโครงสร้างรูปแบบเดียว คุณสามารถใช้ประโยคประเภทนี้เมื่อแสดงอารมณ์ที่รุนแรง

How + adj/adv + S + V/tobe!

เราจะเห็นว่าคำอุทานใช้กับ “How” แตกต่างจากโครงสร้าง ๔ แบบข้างต้นอย่างสิ้นเชิง นอกจากใช้กับคำคุณศัพท์แล้ว โครงสร้างนี้ยังใช้กับคำวิเศษณ์ด้วย ถ้าในโครงสร้างทั้ง ๔ แบบข้างต้น ส่วนประธานและกรรม (S + V) เป็นส่วนเสริมและขยายความเท่านั่น แต่สำหรับโครงสร้างนี้ ส่วนประกอบนี้จึงเป็นส่วนที่ต้องมี

โครงสร้างคำอุทานใช้กับ “So” และ “So much”

  • S + V + So + adj/adv
  • S + V + Such + (a/an) + adj/adv

คำอุทานใช้กับ “So” และ “So much” มักจะอยู่ในบริบทเฉพาะเพื่อแสดงทัศนคติของผู้พูดต่อบทสนทนา  โครงสร้างนี้ก็มีความคล้ายกับคำอุทานที่ใช้กับ “How”  ซึ่งต่างมีส่วนประธานและกรรม (S + V) และสามารถใช้ร่วมกับคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ก็ได้ แล้วแต่กริยาที่เราใช้

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ คำอุทาน ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัด: เปลี่ยนประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคอุทานภาษาอังกฤษ:

1. She is very gentle ➡ She is _________________.

2. My sister buy cute jeans ➡ Such ____________.

3. Blooms are smelt very adorous ➡ What ________.

4. He is very handsome ➡He is ________________.

5. It is a sour lemon ➡ What __________________.

คำตอบ

1. She is so gentle.

2. Such cute jeans!

3. What odorous blooms are!

4. He is so handsome.

5. What a sour lemon!

สรุป

ในบทความนี้ ELSA Speak ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำอุทานภาษาอังกฤษอย่างละเอียดที่สุด เพื่อช่วยให้คุณอ้างอิงได้ง่ายๆ และศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะเชี่ยวชาญความรู้ข้างต้นในหลักสูตรของ ELSA Speak เริ่มวันนี้เลยเพื่อต่อเส้นทางการพิชิตคะแนนสูงในการสอบ IELTS, Toeic รวมทั้งการสอบจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่คุณต้องการอีกด้วย

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท