Pronoun คือ อะไร - การจำแนกประเภทและพการใช้งานในภาษาอังกฤษ

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าคำสรรพนาม หรือ pronoun คือ อะไร? วิธีการใช้ไวยากรณ์นี้จะเป็นอย่างไร? บทความด้านล่างนี้จะสรุปความรู้ ความหมาย การแบ่งประเภท หน้าที่ การใช้ และแบบฝึกหัดเฉพาะของคำสรรพนามภาษาอังกฤษ ศึกษาตอนนี้เลยเพื่อรับรู้วิธีใช้คำสรรพนามในแต่ละสถานการณ์การสื่อสาร รวมถึงในการทดสอบภาษาอังกฤษที่สำคัญของคุณ!

ความหมายและหน้าที่ของคำสรรพนามบุคคล

Pronoun คืออะไร

คำสรรพนาม หรือ คำสรรพนามบุคคล หรือ pronoun คือคำที่ใช้ระบุและแทนคำนามที่แสดงบุคคล สิ่งของ หรือสิ่งต่างๆ วัตถุประสงค์หลักของการใช้คำสรรพนามก็คือให้หลีกเลี่ยงการใช้คำนามดังกล่าวซ้ำโดยไม่จำเป็น

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คําสรรพนามภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล ตัวอย่างเฉพาะ:

My brother is a gamer. He has a very expensive keyboard (พี่ชายของฉันเป็นนักเล่นเกม เขามีคีย์บอร์ดราคาแพงมาก)

คำอธิบาย: คำว่า “He” ได้แทนที่คำว่า “My Brother” เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำโดยไม่จำเป็นและการทำให้ประโยคน่าเบื่อ

 ตัวอย่างอื่น ๆ
pronoun ตัวอย่างอื่น ๆ

การจำแนกสรรพนามบุคคลในภาษาอังกฤษ

คำสรรพนามบุคคลในประโยคจะทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคนั้น ในภาษาอังกฤษ คำสรรพนามได้แบ่งออกเป็น 7 คำหลัก ได้แก่​​

คำสรรพนามบุรุษในภาษาอังกฤษความหมาย
Iบุรุษที่ 1 เอกพจน์ฉัน ดิฉัน ผม
Weบุรุษที่ 1  พหูพจน์เรา พวกเรา
Youบุคคลที่ 2 เอกพจน์และพหูพจน์คุณ
Heบุคคลที่ 3 เอกพจน์ เพศชายเขา
Sheบุคคลที่ 3 เอกพจน์ เพศหญิงเธอ
Itบุคคลที่ 3 เอกพจน์มัน
Theyบุคคลที่ 3 พหูพจน์พวกเขา
การจำแนกคําสรรพนามภาษาอังกฤษ pronoun คือ
การจำแนกคําสรรพนามภาษาอังกฤษ

ตารางสรุป pronoun ส่วนขยาย:

สรรพนามรูปประธานสรรพนามรูปกรรมสรรพนามตนเองคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของuสรรพนามรูปประธาน
i (ฉัน ผม)me (ฉัน ผม)myself (ตนเอง/ฉันเอง)my (ของฉัน)mine (ของฉัน/เป็นของฉัน)
you (คุณ)you (คุณ)yourself, yourselves (คุณเอง)your (ของคุณ/ของพวกคุณ)yours(ของคุณ/เป็นของคุณ)
he, she, it (เขา/เธอ/มัน)him, her, it (เขา/เธอ/มัน)himself, herself, itself (เขาเอง/เธอเอง/มันเอง)his, her, its (ของเขา/เธอ/มัน)his, hers (ของเขา/เธอ)
we (พวกเรา)us (พวกเรา)ourselves (พวกเราเอง)our (ของเรา/ของพวกเรา)ours (ของพวกเรา/เป็นของพวกเรา)
they (พวกเขา)them (พวกเขา)themselves (พวกเขาเอง)their (ของพวกเขา/ของพวกมัน)theirs (ของพวกเขา/เป็นของพวกเขา)
ตารางขยายคำสรรพนาม pronoun คือ
ตารางขยายคำสรรพนาม

กำหนดบุรุษของสรรพนามบุคคล

คำสรรพนามภาษาอังกฤษมีหน้าที่หลักๆ เพียง 2 อย่างเท่านั้น นั่นคือ เป็นประธาน หรือกรรมในประโยค รายละเอียดในตารางด้านล่างจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการใช้สรรพนามส่วนตัวเป็นประธาน/กรรม:

บุรุษของสรรพนามบุคคลประธารกรรม
บุรุษที่ 1IMe
WeYou
บุรุษที่ 2YouYou
บุรุษที่ 3TheyThem
ItIt
HeHim
SheHer

หมายเหตุ: ให้พยายามจำตารางกำหนดบุรุษนี้เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างดี!

การใช้ pronoun

คำสรรพนามเป็นประธานในประโยค

วิธีใช้คำสรรพนามบุคคลอันแรกคือการใช้คำสรรพนามเป็นประธานของประโยค เมื่อเป็นประธานของประโยค คำสรรพนามจะอยู่ข้างหน้าคำกริยาหลักของประโยค นอกจากนี้กริยาหลักในประโยคจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับประธานนั้น ตัวอย่างเฉพาะ:

ประธานของประโยค
subject pronoun คือประธานของประโยค

คำสรรพนามเป็นกรรมของประโยค

นอกจากทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคแล้ว คำสรรพนามยังทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคอีกด้วย เมื่อทำหน้าที่เป็นกรรม คำสรรพนามจะอยู่หลังคำกริยา

นอกจากนี้ คำสรรพนามยังทำหน้าที่เป็นกรรมรอง (Indirect object) ของประโยคอีกด้วย เมื่อเป็นกรรมรอง สรรพนามจะอยู่ข้างหน้าคำนามและหลังคำกริยา ตัวอย่างเฉพาะ:

object pronoun คือกรรมในประโยค pronoun คือ
object pronoun คือกรรมในประโยค

คำสรรพนามวมาหลังคำบุพบท

สุดท้าย คำสรรพนามบุคคลยังมีการใช้งานอื่นอีกด้วย นั้นคืออยู่หลังคำบุพบทภาษาอังกฤษของประโยคเฉพาะ ตัวอย่าง:

คำสรรพนามบุคคลมาหลังคำบุพบท pronoun คือ
คำสรรพนามบุคคลมาหลังคำบุพบท

แบบฝึกหัดเฉพาะ

ข้างต้นคือความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับไวยากรณ์คำสรรพนามภาษาอังกฤษ หวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมาย การจัดหมวดหมู่ หน้าที่ และการใช้คำสรรพนามมากขึ้น ELSA Speak ขอให้คุณเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและได้คะแนนสูงในการทดสอบภาษาอังกฤษที่กำลังจะมาถึง!

การใช้ pronoun

1. คำสรรพนามเป็นประธานในประโยค
2. คำสรรพนามเป็นกรรมของประโยค
3. คำสรรพนามวมาหลังคำบุพบท

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท