คำกริยาแสดงสภาวะ (stative verbs) คืออะไร? วิธีแยกแยะจากคำกริยาปกติ

ในภาษาอังกฤษ คำกริยาแสดงสภาวะ (Stative verbs) เป็นกริยาประเภทหนึ่งที่ใช้บ่อยที่สุดในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ผู้พูดแสดงความรู้สึก ความคิด หรืออารมณ์ของตนเองไปถึงคนรอบข้างได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เรียนจำนวนมากสับสนระหว่างคำกริยาแสดงสภาวะกับคำกริยาประเภทอื่น ดังนั้นคำกริยาแสดงสภาวะคืออะไร? ต้องใช้อย่างไรให้ถูกต้อง? มาเรียนรู้จากบทความด้านล่างกับ ELSA Speak กันนะ!

สารบัญ

คำกริยาแสดงสภาวะ (stative verbs) คืออะไร?

คำกริยาแสดงสภาวะ (stative verbs) คือคำที่อธิบายสภาวะ สภาพ หรืออารมณ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลาและมักจะไม่มาพร้อมกับการกระทำที่เฉพาะเจาะจง แต่มักจะอธิบายถึงสภาวะความเป็นอยู่

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่างคำกริยาแสดงสภาวะ: 

  • I love chocolate. (ฉันชอบชอคโกแลต)
  • Linda seems tired (ลินดาดูเหนื่อย)
  • I always believe in justice. (ฉันเชื่อในความยุติธรรมเสมอ)
  • The pizza in an Italian restaurant tastes delicious. (พิซซ่าในร้านอาหารอิตาเลียนรสชาติอร่อย)
คำกริยาแสดงสภาวะ (stative verbs) คืออะไร?

ประเภทของคำกริยาแสดงสภาวะ stative verb มีอะไรบ้าง

คำกริยาแสดงสภาวะภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นกลุ่ม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอด ความหมาย และบริบทการใช้งาน การทำความเข้าใจกลุ่มเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้อย่างถูกต้องในการเขียนและการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

คำกริยาแสดงสภาวะแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้:

คำกริยาที่แสดงสภาวะอารมณ์ (Emotional)

คำกริยาเหล่านี้อธิบายความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลอื่น

คำกริยาความหมายตัวอย่าง
LoveรักShe loves reading book.
LikeชอบHe likes pancake.
HateเกลียดThey hate getting up early in the morning.
Admireชื่นชมMany people admire her talent in singing.
FearกลัวI fear nothing.
EnvyอิจฉาWe all envy her beauty.

>>> Read more: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงอารมณ์

คำกริยาที่แสดงประสาทสัมผัส (Perception)

อธิบายข้อมูลที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัส

คำกริยาความหมายตัวอย่าง
SeeดูI can see the beautiful sunset from my window.
HearฟังI heard a strange noise last night.
SmellดมDinner smells good.
Tasteลิ้มรสThis soup taste delicious.
TouchสัมผัสHe touched his puppy’s fur.
NoticeสังเกตDid you notice the new painting on the wall?
Recognizeจำได้She recognized her old friend at the party.

คำกริยาที่แสดงสภาวะ (Stative)

กริยาอธิบายสภาพหรือสถานะของสิ่งของหรือเหตุการณ์

คำกริยาความหมายตัวอย่าง
Beเป็นIt is a sunny day today.
SeemดูเหมือนShe seems tired after a long day at work.
AppearปรากฏThe stars appear in the night sky.
Belongเป็นของThis book belongs to the library.
Consistประกอบด้วยThe recipe consists of various ingredients.
PossessการครอบครองHe possesses great knowledge in history.
Ownเป็นเจ้าของThey own a beautiful house by the lake.

คำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิด (Mental)

นี่เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความคิด จิตสำนึก และจิตใจของวัตถุ

คำกริยาความหมายตัวอย่าง
Knowรู้I know the answer to this question.
Believeเชื่อShe believes in the power of positive thinking.
Understandเข้าใจHe understands the concept of relativity.
DoubtสงสัยI doubt that it will rain tomorrow.
RememberจดจำDo you remember his phone number?
ForgetลืมI sometimes forget where I put my keys.
RealizeตระหนักShe realized her mistake after reviewing her work.

คำกริยาที่แสดงความหวัง (Hope)

คำกริยาเหล่านี้แสดงถึงความหวังหรือความปรารถนาของประธานในวัตถุหรือเหตุการณ์

คำกริยาความหมายตัวอย่าง
HopeหวังI hope you have a great time at the party.
Wantต้องการHe wants a new bicycle for his birthday.
WishปรารถนาShe wishes to travel to Paris someday.
Desireความต้องการHe desires to become a successful author.

>>> Read more: รูปแบบคำกริยาทั่วไปในภาษาอังกฤษ

วิธีแยกแยะระหว่างคำกริยาปกติและกริยาแสดงสภาวะ

คำกริยาปกติและกริยาแสดงสภาวะต่างกันอย่างไร ก่อนอื่นเราต้องไปทำความรู้จักกันว่า คำกริยาปกติคืออะไร

คำกริยาปกติในภาษาอังกฤษ (Action Verbs) เป็นคำกริยาที่อธิบายการกระทำหลักในประโยค ส่วน Present Simple Tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำหรือเหตุการณ์ทั่วไป อธิบายนิสัยที่ทำซ้ำหลายครั้ง อธิบายสิ่งที่ชัดเจนเป็นความจริง

เปรียบเทียบระหว่างคำกริยาปกติและกริยาแสดงสภาวะ

โดยทั่วไปแล้ว กริยาปกติหรือกริยาแสดงสภาวะจะทำหน้าที่เป็นกริยาหลักในประโยค ทั้งหมดเป็นไปตามกฎของบุคคล หมายเลขหัวเรื่อง และกาลประโยค

อย่างไรก็ตาม ด้วยความหมายที่แตกต่างกัน ในบริบทเฉพาะ และในประโยคพิเศษบางประเภท การใช้ทั้งสองอย่างจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น:

คำกริยาปกติคำกริยาแสดงสภาวะ
ความหมายคำกริยาปกติมักจะมองเห็นหรือจินตนาการได้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างการพูดหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา- สร้างผลลัพธ์ที่แน่นอนและเฉพาะเจาะจง• คำกริยาแสดงสภาวะมีความเสถียรมากกว่าและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

• มักนำไปสู่การกระทำที่เฉพาะเจาะจงแต่ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ แต่ใช้เพื่อแสดงออกและอธิบายบุคคล สิ่งของ และเหตุการณ์เท่านั้น
ประโยคที่ไม่โต้ตอบคำกริยาปกติสามารถใช้ Dynamic verb ได้โดยผันไปตามโครงสร้าง Tense ของประโยคคำกริยาในกลุ่มนี้โดยปกติแล้วจะใช้ใน Simple Tense เท่านั้น และจะไม่ใช้ในรูปเติม –ing ใน Continuous Tense
หน้าที่อธิบายการกระทำหรือกิจกรรมเฉพาะของบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ (การรับประทานอาหาร กิจกรรมต่างๆ การเล่น การทำงาน ฯลฯ)อธิบายสถานะของบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ (ความต้องการ ความรู้สึก ความปรารถนา ความหมาย ความเป็นเจ้าของ…)
ผันคำกริยาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ ต่อเนื่อง เรียบง่าย สมบูรณ์แบ่งได้เฉพาะรูปแบบ เรียบง่ายและสมบูรณ์เท่านั้น ไม่ใช่รูปแบบต่อเนื่อง (V-ing)
ตัวอย่าง• Harry feels sleepy tonight. (คืนนี้แฮร์รี่รู้สึกง่วงนอน)
• Jena forgot about her appointment tonight. (เจน่าลืมเรื่องการนัดหมายของเธอคืนนี้) 
• Jimmy owns 2 houses in Ohio. (จิมมี่เป็นเจ้าของบ้าน 2 หลังในรัฐโอไฮโอ) 
• She doesn’t speak French well. (เธอพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เก่ง) 
• We went camping last weekend. (เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วพวกเราไปตั้งแคมป์) 
• Karen will play the piano at the Christmas party. (คาเรนจะเล่นเปียโนในงานคริสต์มาส) 
วิธีแยกแยะระหว่างคำกริยาปกติและกริยาแสดงสภาวะ

กริยาที่เป็นทั้งกริยาปกติและกริยาแสดงสภาวะ

อย่างไรก็ตาม หลายครั้งคุณยังพบกริยาที่แสดงการผันคำกริยา V_ing หรือเป็นกริยาหลักในประโยคที่ไม่ต้องโต้ตอบ เมื่อมาถึงจุดนี้ พวกคำนี้ได้เปลี่ยนเป็นคำกริยาปกติแล้ว

ความจริงที่ว่ากริยาสามารถเป็นได้ทั้งกริยาแสดงสภาวะและกริยาปกตินั้นเป็นเรื่องปกติในภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนหลายคนสับสนได้ง่ายเมื่อใช้

คำกริยากริยาแสดงสภาวะกริยาปกติ
Haveแสดงความเป็นเจ้าของหรือสถานะของวัตถุหรือเหตุการณ์ตัวอย่าง: She has a cat. (เธอมีแมว 1 ตัว)แสดงการกระทำที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่าง: They are having lunch. (เขากำลังกินข้าวกลางวัน)
Thinkแสดงความคิดเห็น ความคิดของใครคนหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตัวอย่าง: I think that’s a good idea. (ฉันคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดี)อธิบายการกระทำหรือความคิดเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่าง: He is thinking about his future.(เขากำลังคิดถึงอนาคตของเขา)
Smellความสามารถในการรับรู้กลิ่นของบุคคลหรือวัตถุตัวอย่าง: This flower smells nice. (ดอกไม้นี้มีกลิ่นหอม)การกระทำของการรับรู้กลิ่น
ตัวอย่าง: She is smelling the food to check if it’s fresh. (เธอกำลังดมกลิ่นอาหารเพื่อดูว่ามันสดหรือไม่)
Seeสถานะการมองเห็นตัวอย่าง: I see a rainbow. (ฉันเห็นสายรุ้ง)การกระทำแสดงการพบเจอ
ตัวอย่าง: I will see you later. (ไว้เจอกันใหม่)
Believeสถานะของการไว้วางใจหรือความเชื่อVí dụ: He believes in honesty. (เขาเชื่อในความซื่อสัตย์)การกระทำแสดงความเชื่อ
ตัวอย่าง: I believe what you say. (ฉันเชื่อสิ่งที่คุณพูด)
Tasteความรู้สึกถึงรสชาติ• ตัวอย่าง: The cake made by Kate tastes so good. (เค้กที่ทำโดยเคทรสชาติดีมาก)การกระทำกึงการชิม
ตัวอย่าง: Dorothy always tastes her food before adding seasoning. (โดโรธีมักจะชิมอาหารของเธอก่อนปรุงรสเสมอ) 
Stayรักษาสถานะ• ตัวอย่าง: Stay calm! You need to focus on this exam. (ใจเย็นๆ คุณต้องมุ่งเน้นไปที่การสอบครั้งนี้) การอยู่
ตัวอย่าง: She stayed at home for 2 months because she was unemployed. (เธออยู่บ้านเป็นเวลา 2 เดือนเพราะเธอว่างงาน)
Weighหมายถึง ภาวะหนัก มีน้ำหนัก • ตัวอย่าง: She weighs 50 kilograms. (เธอมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม)กิจกรรมชั่งน้ำหนัก
ตัวอย่าง: You must weigh this bag of fruits before selling it to customers. (คุณต้องชั่งน้ำหนักถุงผลไม้นี้ก่อนที่จะขายให้กับลูกค้า)
Enjoyความรู้สึกชอบ• ตัวอย่าง: Phoebe enjoys eating ice cream. (เฟอร์บี้ชอบกินไอศกรีม)การกระทำที่เพลิดเพลิน
ตัวอย่าง: Ralph and Isolde enjoyed their honeymoon in Bali. (ลาฟและไอโซ เพลิดเพลินกับการฮันนีมูนในบาหลี)

>>> Read more: กริยาไม่ปกติคืออะไรและตารางกริยาไม่ปกติในภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดกริยาแสดงสภาวะ

แบบฝึกหัดกริยาแสดงสภาวะ

ข้อที่ 1: เติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยเลือกคำและผันคำในรูปแบบที่ถูกต้อง

1. Michael (like/look) _____________ playing video games with his friends.

2. The sunflowers (smell/look) _____________ so beautiful.

3. I (hate/agree) ______________ arguments.

4. Bella (deny/think)  ______________ they will succeed in this project.

5. This dog (have/belong)  ______________ to Rihana.

6. I will (mind/enjoy) ______________ my trip next month.

7. He (believe/see) ______________ in Lily’s love.

8. This house (fee/include) ______________ 1 living room, 2 bedrooms, 1 kitchen and 1 bathroom.

คำตอบ:

1. likes2. look3. hate4. thinks
5. belongs6. enjoy7. believes8. includes

ข้อที่ 2 – ระบุประโยคที่มีคำกริยาแสดงสภาวะ

1. Jack is noisy.

2. Bill, I’m depending on you to win this contract for us.

3. It depends what you mean.

4. Jill’s being noisy.

5. Deirdre has a Porsche.

6. We’re weighing the baby.

7. This bag weighs a ton!

คำตอบ

กริยาแสดงสภาวะ (Stative Verbs)กริยาปกติ (Action Verbs)
1. Jack is noisy.2. Bill, I’m depending on you to win this contract for us.
3. It depends what you mean.4. Jill’s being noisy.
5. Deirdre has a Porsche.6. We’re weighing the baby.
7. This bag weighs a ton!

ข้อที่ 3 –ประโยคด้านล่างมีกริยาแสดงสภาวะหรือไม่?

1. I feel that you are wrong. (True/False)

2. I’m feeling terrible. (True/False)

3. I think I like you! (True/False)

4. David’s thinking about getting a new job. (True/False)

5. This fish tastes awful! (True/False)

6. We’re having an interesting conservation! (True/False)

7. I’m feeling terrible. (True/False)

คำตอบ

1234567
TRUEFALSETRUEFALSETRUEFALSEFALSE

ข้อที่ 4: เติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยกริยาแสดงสภาวะดังต่อไปนี้: owns, hope, realize, see

1. Jack’s cousin … a 4-star hotel and a luxury restaurant.

2. I don’t … that my girlfriend has changed her weight.

3. The final test is coming. I hope I can pass the test with the best scores.

4. I … what you say. You do not need to explain much.

คำตอบ: 

1. owns2. see3. hope4. realize

ข้อที่ 5: เติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยกริยาแสดงสภาวะดังต่อไปนี้: thinks, smells, want, weigh

1. I’m too hungry – Do you … a Som Tam? 

2. Kaew insists he loves Trang because he … she is a nice girl.

3. Don’t eat banana cakes. It … terrible. 

4. Irin, you … 70kg. You shouldn’t drink a lot of milk tea. 

1. want2. thinks3. smells4. weigh

หวังว่าเนื้อหาความรู้ทั้งหมดรวมถึงแบบฝึกหัดข้างต้นจะช่วยให้คุณเข้าใจคำกริยาแสดงสภาวะ (state/stative verb) ได้อย่างชัดเจน และสามารถช่วยพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของคุณมากยิ่งขึ้น อย่าลืมดาวน์โหลดแอป ELSA Speak เพื่อเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกวันนะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ