การใช้ have has และ "had" ที่ง่ายที่สุดและเข้าใจดี

เราสับสนเมื่อใช้ tense และโครงสร้างประโยคขั้นสูง “have”, “has” และ “had” ELSA Speak ได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับความหมายและ การใช้ have has และ “had” พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและเชี่ยวชาญในการใช้ไวยากรณ์นี้ได้ง่ายดาย

“HAVE, HAS VÀ HAD” หมายถึงอะไร

“Have” เป็นคำกริยาสกรรมกริยาที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษ เป็นกริยารูปไม่ปกติและมีสามรูปแบบ: “have”, “has” และ “had”

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง:

 • I have a pen ฉันมีปากกา 1 ด้าม
 • He has a pen เขามีปากกา 1 ด้าม
 • I had a pen ฉันมีปากกา 1 ด้าม

นอกจากนี้ “have” ยังใช้เป็นคำกริยาช่วยในกาลสมบูรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องรวม “have” กับกริยาหลักเพื่อสร้างวลีกริยาที่สมบูรณ์

ตัวอย่าง:

 • She has just read this novel.

เธอเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้จบ

 • Have not you decided to move to New York?

คุณยังไม่ได้ตัดสินใจย้ายไปนิวยอร์กใช่ไหม?

“Have” มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันมากมาย พจนานุกรม oxford นิยามคำว่า “have” ดังนี้

ความหมายตัวอย่าง
Own or hold: มี / เป็นเจ้าของหรือถือครอง… (ไม่ใช้ในกาลต่อเนื่อง)He had a lot of money and became a billionaire.
เขามีเงินมากมายและกลายเป็นมหาเศรษฐี
Consist of: ประกอบด้วยThe team has four Vietnamese and two Chinese.
ทีมประกอบด้วยชาวเวียดนามสี่คนและชาวจีนสองคน
Quality/ feature: ใช้เพื่อแสดงคุณภาพหรือคุณสมบัติ (ไม่ใช้ในกาลต่อเนื่อง)The kid’s bike has three wheels for balance.
จักรยานเด็กมีสามล้อเพื่อการทรงตัว
Relationship: แสดงความสัมพันธ์เฉพาะ (ไม่ใช้ในกาลต่อเนื่อง)Do you have a customer named Jenny?
คุณมีลูกค้าชื่อเจนนี่ไหม?
Something available: เพื่อให้สามารถใช้บางสิ่งได้เพราะมันมีอยู่ (ไม่ใช้ในกาลต่อเนื่อง)Jenny has no choice in the matter.
เจนนี่ไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้
must: ใช้เมื่อคุณต้องทำบางสิ่งบางอย่าง (ไม่ใช้ในกาลต่อเนื่อง)You have to finish your homework before going to bed.
คุณต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนเข้านอน
should: ใช้เมื่อคุณควร / จำเป็นต้องทำบางสิ่ง (ไม่ใช่กาลต่อเนื่อง)You have to drink enough 2 liters of water per day for good health.
คุณควรดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ 2 ลิตร เพื่อสุขภาพที่ดี
feeling/thought: ใช้เพื่อแสดงความรู้สึก ความคิดที่อยู่ในใจ (ไม่ใช้ในกาลต่อเนื่อง)Duksun had a strong impression that someone was watching her.
ดุกซุนมีความประทับใจอย่างมากที่มีคนจับตามองเธอ
illness: ป่วยหรือไม่สบาย (ไม่ใช้ในกาลต่อเนื่อง)Tom has had a headache since yesterday and today he has to go to the doctor.
ทอมปวดหัวตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้เขาต้องไปหาหมอ
Experience, undergo: ผ่านHe went to a few clubs and had a good time.
เขาไปคลับบางแห่งและได้มีช่วงเวลาที่ดี

การใช้ “HAVE”, “HAS” กับ “HAD” อย่างไร

การแปลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า “have”, “has” และ “had” มักใช้เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของ ประสบการณ์ โรคภัยไข้เจ็บ ความสัมพันธ์ ฯลฯ และขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี “have” จะได้ผันเป็น “has” หรือ “had”

การใช้ have has และ had
วิธีใช้ตัวอย่าง
Have: ใช้ในปัจจุบันกาลเมื่อประธานของประโยคเป็นบุรุษที่หนึ่ง บุรุษที่สอง และบุรุษที่สามพหูพจน์ (i/you/we/they/…)We have a literature book on the table.
เรามีหนังสือวรรณกรรมวางอยู่บนโต๊ะ
Has: ใช้ในปัจจุบันกาลเมื่อประธานของประโยคเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 (he, she, it, proper noun,…)He has a literature book on the table.
เขามีหนังสือวรรณกรรมอยู่บนโต๊ะ
Had: ใช้ในอดีตกาลและสามารถใช้กับทุกประธานWe had a literature book on the table.
เรามีหนังสือวรรณกรรมอยู่บนโต๊ะ

หมายเหตุ:

บุรุษสรรพนามในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ First-person บุรุษที่ 1 Second-person บุรุษที่ 2 และ Third-person บุรุษที่ 3

 • บุรุษที่ 1 จะใช้เมื่อผู้พูด/ผู้เขียนกล่าวถึงตนเอง
 • บุรุษที่ 2 ใช้เพื่ออ้างถึงบุคคลที่คุณกำลังสนทนาด้วย ฝ่ายตรงข้าม ฯลฯ
 • บุรุษที่ 3 ใช้เพื่ออ้างถึงบุคคลหรือสิ่งอื่นที่ไม่มีอยู่ในเรื่อง

บุรุษสรรพนามในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นเอกพจน์และพหูพจน์:

บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งพหูพจน์บุรุษที่สองบุคคลที่สามเอกพจน์บุคคลที่สามพหูพจน์
I (ฉัน ดิฉัน ผม เรา)We (เรา พวกเรา)You (คุณ ตัวเอง พี่ น้อง)He (เขา); she (เธอ); it (มัน)They ( พวกเขา พวกมัน…)

หน้าที่ของ “HAVE” ในประโยค

ในประโยคภาษาอังกฤษ “have” มักใช้กับ 3 หน้าที่หลัก ได้แก่ กริยาปกติ กริยาช่วย และ Modal verbs

หน้าที่ตัวอย่าง
คำกริยาปกติ: ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของใน ประโยคปัจจุบันกาลกับคำนามพหูพจน์และพหูพจน์บุรุษ เช่น we/they/books/… และ IThey have a big house with a large garden and a swimming pool.
พวกเขามีบ้านหลังใหญ่พร้อมสวนขนาดใหญ่และสระว่ายน้ำ
กริยาช่วย: ใช้ใน Present perfect tense หรือ Present Continuous tense กับประธานพหูพจน์ ใช้ในประโยคกรรตุวาจกและกรรมวาจกWe have been playing together since we were 5 years old.
เราเล่นด้วยกันตั้งแต่เราอายุ 5 ขวบ
Modal verbs: เรามักจะใช้ “have” กับคำบุพบท “to” เพื่อให้มีความหมายเหมือนกับ “must” และ “should” คือ ต้อง ต้องการ มีหน้าที่หรือต้องทำอะไรสักอย่างI have to wash the dishes after eating.
ฉันต้องล้างจานหลังจากกินเสร็จ

โครงสร้างการใช้ “HAVE”, “HAS” และ “HAD” ที่พบบ่อย

นอกจากการใช้งานแล้ว โครงสร้างทั่วไปของ “have”, “has” หรือ “had” ก็มีความสำคัญเช่นกัน มาสำรวจกับ ELSA Speak กัน!

การใช้ have has had
โครงสร้าง การใช้ “HAVE”, “HAS” และ “HAD”ตัวอย่างเช่น
Have + someone + V (infinitive)
(ขอ/ทำให้ใครทำอะไรบางอย่าง)
I had my roommate help me buy vegetables at the supermarket.
ฉันขอให้เพื่อนร่วมห้องช่วยฉันซื้อผักที่ซูเปอร์มาร์เก็ต
Had it not been for …, clause
(ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3)
Had it not been for her support, Tom wouldn’t have succeeded.
หากไม่มีการสนับสนุนจากเธอ ทอมคงไม่ประสบความสำเร็จ
Have + something + V (past participle)
(ขอให้ใครทำอะไรบางอย่าง)
She has my telephone repaired. 
เธอช่วยฉันซ่อมโทรศัพท์
Have + O + V-ing: ทำให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่างMr Bean had us laughing the whole episode.
นาย. บีนทำให้เราขำตลอดทั้งเรื่อง
Have + got + O:  คนเป็นเจ้าของบางสิ่ง
(ไม่ใช้อธิบายการกระทำและใช้ใน Present Simple)
My father have got a new house in Bangkok
พ่อของฉันมีบ้านใหม่ในกรุงเทพฯ
Have/has + been + V-ing: ใช้ใน Present Perfect Continuous เพื่อเน้นความต่อเนื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและอาจดำเนินต่อไปในอนาคตThe Japanese have been collecting garbage at the stadium after the match ended.
ชาวญี่ปุ่นเก็บขยะในสนามหลังจบการแข่งขัน
Have/has + been to + place: ไปที่ไหนสักแห่งWe have been to Bueng Boraphet for a club birthday celebration.
เราไปบึงบอระเพ็ดเพื่องานเลี้ยงวันเกิดของสโมสร
Have + V (past participle):  ใช้ใน Reduced relative clauses (ประโยคย่อย) เพื่อเน้นว่ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วJenny is the only student to have submitted the assignment within the allotted time.
เจนนี่เป็นนักเรียนคนเดียวที่ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

แบบฝึกหัด: การใช้ “HAVE”, “HAS” และ “HAD”

จงเติมประโยคต่อไปนี้โดยใช้รูปแบบของคำในวงเล็บให้ถูกต้อง

 1. Yesterday afternoon I had my car ______ (repair). I found a good mechanic in the area.
 2. Are they having their house  ______  (clean) now? Let’s hang out then!
 3. Rosie has always wanted to have blue long hair. She is having her hair   ______ (do).
 4. I am going to have the mechanic  ______  (repair) my washing machine.
 5. My left leg really hurts, so I went to the hospital to have it   ______ (examine).
 6. My children are going to garden ______   (water) my flowers.
 7. She had her younger brother  ______  (check) this English exercise.
 8. I am going to have Tom ______   (look) at my old washing machine. Perhaps he can fix it.

บทสรุป

การใช้ “have” “has” และ “had” ไม่ยากเหมือนเราคิดใช่ใหม ELSA Speak หวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น อย่าลืมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับ “have” นะ! ขอให้โชคดี!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท