การเขียน essay ภาษาอังกฤษ: 5 หัวข้อพร้อมตัวอย่าง essay และคำแปล

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ เราแต่ละคนต้องเรียนรู้วิธีการเขียนบทความในหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งต้องใช้คำศัพท์จำนวนหนึ่ง หากคุณต้องการเขียนบทความภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญ มาดูตัวอย่างบทความจาก 5  หัวข้อที่แตกต่างกันกับ ELSA Speak นะคะ

ภาพรวมการเขียน essay ภาษาอังกฤษ

ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาส่วนหลัก มาเรียนรู้ภาพรวมการเขียน essay ภาษาอังกฤษกับ ELSA Speak นะคะ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำนิยาม

การเขียน essay ภาษาอังกฤษมีความหมายที่แตกต่างกันมากมาย ใช้เพื่อระบุมุมมองของผู้เขียนเกี่ยวกับประเด็นหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนั้น

การเขียน essay ภาษาอังกฤษจะประกอบด้วยส่วนหลักดังนี้

ส่วนที่ 1: คำนำ: แนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อ

ส่วนที่ 2: เนื้อเรื่อง: ระบุ/วิเคราะห์หัวข้อ

ส่วนที่ 3: ข้อสรุป: แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อนั้น

ประโยชน์ของการเขียน essay ภาษาอังกฤษ

การเขียน essay ภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากมายแก่เรา 

  • เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • ฝึกความสามารถในการประยุกต์โครงสร้างภาษาอังกฤษในการเขียน
  • ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
  • พัฒนาทักษะการวิจัยปัญหา

ตัวอย่างการเขียน essay ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดตามหัวข้อ

ELSA Speak ได้เลือกการเขียน essay ภาษาอังกฤษกับ 5 หัวข้อภาษาอังกฤษ ดีๆ มักจะประกฏในข้อสอบและแบบฝึกหัด ดังนี้

การเขียน essay ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว

การเขียน essay ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัวเป็นหัวข้อที่นักเรียนทุกคนอาจจะเคยเขียนกันหมดแล้ว

ตัวอย่าง

My name is Linda. In this essay, I will tell you about my lovely family. My family has 4 people: my mother, my father, my brother and me. My mother is a Maths teacher. She is very smart. My mom makes a lot of important decisions in my home. My dad is a graphic designer. My dad always works with a computer. He is a creative and talented person. People are usually surprised when they hear that my dad cooks very well. My little brother is only 2 years old. He is funny and makes my family happier everyday. I love my family. I hope that my family will always be filled with laughter.

คำแปล

ฉันชื่อลินดา ในบทความนี้ฉันจะเล่าให้คุณพังเกี่ยวกับครอบครัวที่น่ารักของฉัน ครอบครัวของฉันมี 4 คน ได้แก่ พ่อ แม่ น้องชายและตัวฉันเอง แม่ของฉันเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ แม่เป็นคนฉลาดมาก แม่ตัดสินใจสิ่งที่สำคัญในบ้านของฉัน พ่อของฉันเป็นนักออกแบบกราฟิก พ่อทำงานกับคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ พ่อเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถ ทุกคนมักจะแปลกใจเมื่อได้ยินว่าพ่อของฉันทำอาหารอร่อย น้องชายของฉันอายุเพียง 2 ขวบ น้องเป็นคนตลกและทำให้ครอบครัวของฉันมีความสุขมากขึ้นทุกวัน ฉันรักครอบครัวของฉัน หวังว่าครอบครัวของฉันมักจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเหราะเสมอ

การเขียน essay ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การเขียน essay ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่ที่หล่อเลี้ยงเรา มาติดตามการเขียน essay ภาษาอังกฤษในหัวข้อสิ่งแวดล้อมกันนะ

ตัวอย่างบทความ

Environment plays a vital part in our life. Therefore, people are responsible for taking care of the environment. There are a couple things we can do on a regular basis. The first action is throwing litter in the trash bin. It is a repetitive saying, but many people seem to forget this simple action. The second thing we can do is use less plastic. We can buy our own water bottle, tote bag and carry them around to replace plastic cups and bags. Lastly, we should use our platforms to talk about protecting the environment as much as possible. Together, we can reduce pollution and have a healthy environment.

คำแปล

สิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญในชีวิตของเรา ดังนั้นทุกคนจึงต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีบางสิ่งที่เราสามารถทำได้เป็นประจำ การกระทำแรกคือการทิ้งขยะลงถังขยะ ซึ่งเป็นคำพูดที่พูดซ้ำๆ แต่ดูเหมือนหลายๆ คนจะลืมการกระทำที่ง่ายนี้ การกระทำที่สองที่เราทำได้คือการใช้พลาสติกให้น้อยลง เราสามารถซื้อขวดน้ำ กระเป๋าผ้า และพกติดตัวไปด้วยเพื่อทดแทนถ้วยและถุงพลาสติกได้ และสุดท้าย เราควรใช้แพลตฟอร์มของเราพูดคุยเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถลดมลพิศและมีสภาพแวดล้อมที่ดีได้

บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานอดิเรก

ทุกคนมีงานอดิเรกของตัวเอง มันอาจจะเป็น ฟังเพลง เล่นเกม เขียน ฯลฯ บทความต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟังเพลง

ตัวอย่าง

I have a hobby of listening to music every single day. Ever since I was a little boy, I have always found music interesting. I don’t think I have a particular genre of music that I like the most. If the song is good then I will have it on repeat. My song list varies from Pop to Rock, from Alternative to Hip-hop… I always turn on music whenever I can. At home, I love putting on headphones and singing along to my favorite songs. Music has a powerful effect on humans. It can make us feel many different emotions. When I feel bored, I know I can always turn to music.

คำแปล

ฉันมีงานอดิเรกคือการฟังเพลงทุกวัน ตั้งแต่ยังเป็นเด็กฉันพบว่าดนตรีน่าสนใจอยู่เสมอ ฉันไม่คิดว่ามีแนวเพลงเฉพาะเจาะจงที่ฉันชอบมากที่สุด ถ้าเพลงนี้ดีก็จะเปิดซ้ำๆ รายชื่อเพลงที่ฉันฟังเปลี่ยนจากป๊อป เป็น  ร็อค หรือ จากอัลเทอร์เนทีฟ ถึง ฮิปฮอป ฯลฯ ฉันมักจะเปิดเพลงทุกครั้งที่เป็นไปได้ เมื่อยู่ที่บ้านฉันชอบใส่หูฟังและร้องเพลงตามเพลงที่ฉันชอบ ดนตรีมีผลอย่างมากต่อมนุษย์ มันสามารถทำให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ที่แตกต่างกันมากมาย เมื่อฉันรู้สึกเบื่อหน่าย ฉันรู้ว่าฉันสามารถกลับมาฟังเพลงได้เสมอ

Readmore

บทความเกี่ยวกับการตลาด

การตลาดเป็นอาชีพที่วัยรุ่นหลายคนสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แน่นอนว่าในข้อสอบบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ หลายคนจะเลือกเขียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการตลาด

ตัวอย่าง

Out of the jobs out there, marketing is the most interesting one in my opinion. Marketing to me is basically about approaching the target audience, offering products and gaining value from them. There are two main types of audience: consumers and businesses. The marketing world is extremely broad. Marketers need to make decisions based on 4 factors: Product, Pricing, Place, Promotion (The 4Ps). Working in marketing can be stressful because it strongly affects a company’s income. I will study hard in order to become a good marketer.

คำแปล

ในบรรดางานข้างนอกนั้น ฉันคิดว่าการตลาดเป็นงานที่น่าสนใจที่สุด การตลาดสำหรับฉันโดยพื้นฐานคือการเข้าหากลุ่มเป้าหมาย นำเสนอผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าจากพวกมัน ผู้ชมมีสองประเภทหลักคือผู้บริโภคและธุรกิจ โลกการตลาดกว้างมาก ดังนั้น นักการตลาดจำเป็นต้องตัดสินใจโดยพิจารณาจากปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ สินค้า ราคา สถานที่ โปรโมชั่น(The 4Ps) การทำงานด้านการตลาดอาจจะทำให้เกิดความเครียดเนื่องจากส่งผลกระพบอย่างมากต่อรายได้ของบริษัท ฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเป็นนักการตลาดที่ดี

การเขียน essay ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายกลายเป็นนิสัยประจำวันของคนไทยหลายคนเพราะการออกกำลังกายมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพ มาอ่านตัวอย่างการเขียน essay ภาษาอังกฤษในหัวข้อการออกกำลังกายนะคะ

ตัวอย่าง

I try to exercise everyday because I want to stay healthy. I started working out daily 1 year ago. I have a light exercise routine: 1 in the early morning and 1 in the afternoon. I get up at 6AM and work out for 10 minutes. In the afternoon, I work out and go jogging in the park for about 30 minutes. I follow some exercises on Youtube. Working out only works if combined with a healthy diet. I usually have chicken, fish, carrots, vegetables and salad. Since I followed this lifestyle, I feel much better and more confident. Working out is a wonderful way to stay healthy. I recommend this routine to everyone.

การเขียน essay ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

คำแปล

ฉันพยายามออกกำลังกายทุกวันเพราะอยากมีสุขภาพที่ดี ฉันเริ่มออกกำลังกายทุกวันเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ฉันมีนิสัยออกกำลังกายเบาๆ คือ 1 ครั้งในตอนเช้าและ 1 ครั้งในตอยบ่าย ฉันตื่นนอนตอน 6 ชั่วโมงและออกกำลังกายประมาณ 10 นาที ในตอนบ่าย ฉันออกกำลังกายและจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะประมาณ 30 นาที ฉันติดตามการออกอำลังกายแบบยูทูป การออกกำลังกายจะได้ผลดีเมื่อควบคู่กับการปรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้น ฉันมักจะกินเนื้อไก่ ปลา แครอท ผักและสลัด ตั้งแต่ยึดถือตามไลฟ์สไตล์นี้ฉันรู้สึกดีขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ฉันขอแนะนำให้ทุกคนฝึกนิสัยนี้

นอกจาก 5 หัวข้อข้างต้นแล้ว ยังมีการเรียงความภาษาอังกฤษยอดนิยมอื่นๆ อีกมากมายที่มักให้ในข้อสอบและแบบฝึกหัด เช่น บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิต ความรัก หรือ อาหาร ฯลฯ คุณควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อฝึกเขียนนะ

สิ่งที่ต้องสังเกตุเมื่อเขียน essay ภาษาอังกฤษ

เมื่อเขียน essay ภาษาอังกฤษ เราควรจะต้อง

  • ดูตัวอย่าง essay ก่อนที่จะเริ่มเขียน จากนั้นค้นหาคำและวลีใหม่ในพจนานุกรม
  • จัดเค้าโครงอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
  • ในกระบวนการเขียนและการอ้างอิง เราควรสร้างนิสัยในการเรียนรู้ความรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นผ่านเพื่อน ครู พจนานุกรม เป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงการเขียนนอกบทและเน้นรายละเอียดที่ไม่สำคัญมากเกินไป

บทความข้างต้นเป็นสิ่งที่เราควรรู้ถ้าอยากได้คะแนนสูงในการเขียน หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากยทความนี้

ELSA Speak ขอให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้ดีนะคะ!

các gói elsa
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,894บ