Vacation แปลว่า? แยกแยะ vacation, holiday, day off ในภาษาอังกฤษ

Vacation เป็นคําภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่ออ้างถึงวันหยุดหรือการพักผ่อนที่นานกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม หลายคนยังคงสับสนเกี่ยวกับการใช้ vacation holiday และ day off มาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับ vacation และความแตกต่างระหว่าง Vacation Holiday กับ Day off กับ ELSA Speak กันนะ

Vacation แปลว่า?

คํานาม

Vacation /veɪˈkeɪ.ʃən/: a time when someone does not go to work or school but is free to do what they want, such as travel or relax.

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง: 

 • We’re taking a vacation in June.
 • They went to Europe on vacation.
 • I’ve still got some vacation time left before the end of the year.

Vacation /veɪˈkeɪ.ʃən/: a period of the year when schools or colleges are closed, or when law courts do not operate.

ตัวอย่าง: 

 • “Are you looking forward to your vacation?” “Am I ever!”
 • He injured himself on the next-to-last day of his vacation.
 • She always returns from vacation with a few souvenirs, even if they’re only cheap trinkets.
 • We’re going upstate for our vacation.
 • The Caribbean is a popular vacation destination.

คํากริยา

Vacation /veɪˈkeɪ.ʃən/: to travel to a place in order to relax, when you are not at work or school.

ตัวอย่าง: 

 • They planned to vacation in Hawaii.
 • She has canceled an upcoming trip to a California spa because it doesn’t seem right to vacation now.
 • A vacationing couple.

>>> Read more: 90+ คำศัพท์และตัวอย่างประโยคกิจวัตรประจําวัน (daily routine)

คําศัพท์เกี่ยวกับวันหยุด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษความหมาย
air bridgeสะพานเทียบเครื่องบิน
air corridorทางเดินอากาศ
amenity kitชุดสิ่งอํานวยความสะดวก
aparthotelมาจากคำ 2 คำ คือ Apartment และ Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เลือกใช้บริการเหมือนห้องชุด
awaydayวันที่เราไปอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านหรือที่ทํางานของเรา
ecotourismการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
escapeหลีกหนี
high seasonฤดูการท่องเที่ยว
layoverการหยุดระหว่างทาง
mini-breakช่วงพักแบบสั้น ๆ 
phrase bookคู่มือนักเดินทาง
post-holidayหลังวันหยุด
put something upวางบางสิ่งบางอย่างขึ้น
ranger stationด่านตรวจป่าไม้
sightseeชมทิวทัศน์
stopoverการหยุดพักระหว่างทาง
tourismการท่องเที่ยว
tourist trapสถานที่เที่ยวยอดนิยม
trailer parkจุดจอดรถพ่วง
youth hostelบ้านพักเยาวชน

>>> Read more: วันหยุดภาษาอังกฤษ วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ประจำปี

แยกแยะระหว่าง Vacation Holiday กับ Day Off

ความคล้ายคลึงกัน

Vacation Holiday Day off เป็นคําพ้องความหมายที่หมายถึงวันหยุด แต่คําเหล่านี้ก็ไม่สามารถใช้สลับกันได้ในทุกกรณี

ความแตกต่าง

แยกแยะระหว่าง Vacation Holiday กับ Day Off

“Holiday” คือวันหยุดทั่ว ๆ ไป

ความแตกต่างทางความหมายที่เห็นได้ชัดระหว่าง “vacation” กับ “holiday” คือ เราจะใช้ “holiday” เมื่อพูดถึงวันหยุดที่มีคนจำนวนมากเฉลิมฉลอง รวมถึงวันสําคัญทางศาสนา เช่น คริสต์มาส รอชฮาชานาห์ และรอมฎอน วันหยุดราชการ เช่น วันชาติ (Independence Day) เรียกว่า holiday ไม่ใช่ vacation ถ้าในวันนั้นทุกคนไม่ทำงานก็จะไม่เรียกว่า vacation

ตัวอย่าง: Christmas holiday is a time for family, gifts, and joy. (คริสต์มาสเป็นเวลาสําหรับครอบครัว ของขวัญ และความสุข)

“Vacation” มักเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

บทสนทนาเกี่ยวกับ vacation มักจะเป็นดังนี้:

 • I took a vacation last week. (ฉันไปเที่ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)
 • Where did you go? (คุณไปไหนมาเหรอ) 

เหตุผลก็คือ vacation มักจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แต่ในกรณีที่คุณอยู่บ้านในวันหยุด มีคำศัพท์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และใช้ในกรณีนี้ นั่นก็คือ “staycation”

อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำไว้ว่ากฎข้างต้นเป็นกฎสำหรับภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ส่วนคนอังกฤษจะใช้ holiday ในทั้งสองกรณี

“Day off”

Day off /dei ɒf/: เป็นวันหยุดโดยไม่มีเหตุผล เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์

ตัวอย่าง: I’m looking forward to my day off this weekend. (ฉันตั้งตารอวันหยุดสุดสัปดาห์นี้)

คําถามที่พบบ่อย

My holiday แปลว่า?

My holiday แปลว่า วันหยุดของฉัน

Hello holiday แปลว่า?

Hello holiday แปลว่า สวัสดีวันหยุด

Last holiday แปลว่า?

Last holiday แปลว่า วันหยุดสุดท้าย

Company holiday แปลว่า?

Company holiday แปลว่า วันหยุดของบริษัท

Our holiday แปลว่า?

Our holiday แปลว่า วันหยุดของพวกเรา

My day off แปลว่า?

My day off แปลว่า วันหยุดของฉัน

Take a day off แปลว่า?

Take a day off แปลว่า การหยุดหนึ่งวัน

Enjoy my day off แปลว่า?

Enjoy my day off แปลว่า เพลิดเพลินกับวันหยุดของฉัน

One day off แปลว่า?

One day off แปลว่า วันหยุดหนึ่งวัน

Today is my day off แปลว่า?

Today is my day off แปลว่า วันนี้คือวันหยุดของฉัน

ELSA Speak ได้ช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ vacation และความแตกต่างระหว่าง Vacation Holiday กับ Day off หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคําศัพท์เกี่ยวกับวันหยุดมากยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมติดตาม ELSA Speak เพื่ออัปเดตคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ทุกวันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ