สรุปโครงสร้าง question tag และแบบฝึกหัด อยากเก่งภาษาอังกฤษ อ่านเลย

แท็กคำถาม (Question Tag) เป็นไวยากรณ์ทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้อย่างเชี่ยวชาญจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ และเข้าใกล้เป้าหมายของการสื่อสารภาษาอังกฤษมาตรฐานแบบเจ้าของภาษามากขึ้น   

สารบัญ

นิยาม

Question Tag เป็นคำถาม Yes-No แบบสั้น ๆ ซึ่งวางไว้หลังอนุประโยครายงาน และถูกคั่นจากประโยคประกาศด้วยเครื่องหมายจุลภาค  

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

หากอนุประโยครายงานอยู่ในรูปแบบปฎเสธ Question Tag จะอยู่ในรูปแบบประโยคบอกเล่า และกลับกัน

วิธีใช้งาน Question Tag

 • จุดประสงค์ของการเพิ่ม Question tag หลังอนุประโยครายงานคือเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลใน อนุประโยครายงานนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ในกรณีนี้ เราจะขึ้นเสียงที่ท้าย Question tag 
 • อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกรณีที่ Question Tag ที่เพิ่มเข้ามานั้นมีประโยชน์เป็นภาษาภาพพจน์เพื่อแสดงความรู้สึกเท่านั้น หรือเป็นเพียงรูปแบบการสื่อสารของผู้ถาม ที่รู้อยู่แล้วว่าข้อมูลที่แน่นอนคืออะไร เราจะไม่ขึ้นเสียงที่ท้าย Question Tag   

ตัวอย่าง

Our daughter isn’t well today, is she?

→ วันนี้ลูกสาวของเราไม่สบายใช่ไหม  

Yesterday, they didn’t complete their tasks, did they?

→ เมื่อวานพวกเขาทำงานไม่เสร็จใช่ไหม   

โครงสร้าง Question Tag

โครงสร้างจะมี 2 ส่วนหลัก คือ “statement” + “Question Tag“

ทั้งสองส่วนนี้จะตรงข้ามกัน หากประโยคก่อนหน้าถูกแบ่งในรูปแบบการบอกเล่า Question Tag จะเป็นรูปแบบปฎิเสธและในทางกลับกัน นี่เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่ค่อนข้างพิเศษในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

สูตรทั่วไปจะมีรูปแบบดังนี้

สูตรทั่วไปจะมีรูปแบบดังนี้

โดย:

 • การใช้กริยาช่วยชนิดใดในส่วน Question Tag หลังเครื่องหมายจุลภาค จะขึ้นอยู่กับกริยาในอนุประโยคหลักที่อยู่หน้าเครื่องหมายจุลภาค (Tense อะไร เป็นกริยาช่วย / กริยาปกติ / …)
 • กริยาช่วยหลังเครื่องหมายจุลภาคมักจะตรงกันข้ามกับกริยาในประโยคหลักก่อนเครื่องหมายจุลภาคในทางบอกเล่าหรือปฏิเสธ กริยาช่วย ⟶ กริยาช่วยปฏิเสธ
 • ประธาน (subject) ของอนุประโยคหลักก่อนเครื่องหมายจุลภาคและประธานของ Question Tag หลังเครื่องหมายจุลภาคเป็นอันเดียวกัน  
 • อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีที่เมื่อเราใส่ประธานของอนุประโยคหลักลงใน Question Tag เราจำเป็นต้องเปลี่ยนประธานให้เป็นสรรพนามที่สอดคล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำและสร้างประโยคที่ยาว   
 • ประธาน (subject) ของอานุประโยคหลักก่อนเครื่องหมายจุลภาคและประธานของ Question Tag หลังเครื่องหมายจุลภาคเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีที่เมื่อเราใส่ประธานของอนุประโยคหลักลงเราจำเป็นต้องเปลี่ยนประธานให้เป็นสรรพนามที่สอดคล้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำและสร้างประโยคที่ยาว
ประธานในอนุประโยคหลัก    คำสรรพนามแทนประธานใน Question Tag
(วลี) คำนาม หมายถึงผู้ชาย 1 คน    he
(วลี) คำนาม หมายถึงผู้หญิง 1 คนshe
(วลี) คำนาม หมายถึงสิงของ 1 อย่าง   it
(วลี) นามพหูพจน์  they
This/ that + (วลี) คำนามเอกพจน์   it
This/ thatit
These/ those + (วลี) นามพหูพจน์    they
These/ thosethey
Thereเก็บไว้เหมือนเดิม   
I, we, you, they, he, she, itเก็บไว้เหมือนเดิม   

กฎการเปลี่ยนประธาน ดังนี้:   

ตัวอย่าง:

Your elder sister likes soccer, doesn’t she?

→ นามวลีสำหรับผู้หญิง ‘Your elder sister’ เมื่อป้อน ’หลังเครื่องหมายจุลภาคจะเปลี่ยนเป็น ‘เธอ’   

ต่อไปนี้คือบางโครงสร้างที่พบบ่อยที่สุดที่ ELSA Speak ได้รวบรวมไว้ คุณลองดูนะ!    

หมายเหตุ: เพื่อให้บทความมีความกระชับมากขึ้น ELSA Speak จะเลือกเฉพาะกาลที่ใช้ Question Tag บ่อยที่สุดเท่านั้น   

Present Simple

A. กริยา ‘be’   

ประธานโครงสร้าง
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง
I – ฉัน
โครงสร้างที่ 1

I + am + adj/ N phrase/ … + (…)+ , + aren’t + I?

โครงสร้างที่ 2

I + am not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + am + I?

หมายเหตุ:‘I am’ ย่อเป็น ‘I’m’

ตัวอย่าง

I am your best friend, aren’t I?
→ ฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอใช่ไหม

I’m not the person that annoys you, am I?
→  ฉันไม่ใช่คนที่รบกวนคุณใช่ไหม  
สรรพนามเกี่ยวกับบุคคล

พหูพจน์บุรุษที่ 1:
we – เรา/ พวกเรา

พหูพจน์หรือเอกพจน์บุรุษที่ 2:
you – คุณ พวกคุณ

พหูพจน์บุรุษที่ 3:
they – พวกเขา
her parents – พ่อแม่ของเธอ
my friends – เพื่อนๆ ของฉัน, v.v.
โครงสร้างที่ 1

Subject + are + adj/ N phrase/ … + (…) + , + aren’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + are not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + are + Subject?

หมายเหตุ

‘are not’ ย่อเป็น ‘aren’t’
‘you are’ ย่อเป็น ‘you’re’
‘we are’ ย่อเป็น ‘we’re’
‘they are’ ย่อเป็น ‘they’re’

ตัวอย่าง

You are upset, aren’t you?
→ คุณโกรธอยู่ใช้ไหม? 

We’re not in the right room, are we?
→ เราไม่ได้อยู่ถูกห้องใช่ไหม  
เอกพจน์บุรุษที่ 3 เอกพจน์
she – เธอ
he – เขา
it – มัน
that girl – ผู้หญิงคนนั้น
his boss – เจ้านายของเขา
v.v. 
โครงสร้างที่ 1

Subject + is + adj/ N phrase/ … + (…) + , + isn’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + is not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + is + Subject?

หมายเหตุ

‘is not’  ย่อเป็น ‘isn’t’
ประธาน (he/ she/ it หรือชื่อ) + ‘is’ สามารถย่อเป็น: ประธาน’s

ตัวอย่าง

The new employee is laborious, isn’t he?
→ พนักงานคนใหม่เป็นคนขยันใช่ไหม

That student isn’t happy today, is she?
→ นักเรียนคนนั้นวันนี้ไม่มีความสุขใช่ไหม
โครงสร้าง Question Tag- present tense

B. กริยาธรรมดา 

ประธานโครงสร้าง
สรรพนามเกี่ยวกับบุคคล

เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง:
I – ฉัน

พหูพจน์บุรุษที่ 1:
we – เรา/ พวกเรา

พหูพจน์หรือเอกพจน์บุรุษที่ 2:
you – คุณ พวกคุณ

พหูพจน์บุรุษที่ 3:
they – พวกเขา
her parents – พ่อแม่ของเธอ
my friends – เพื่อนๆ ของฉัน, v.v.   
โครงสร้างที่ 1

Subject + V-infi + (Object) + (…) + , + don’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + do not + V-infi + (Object) + (…) + , + do + Subject?

หมายเหตุ: ‘do not’ ย่อเป็น ‘don’t’    

ตัวอย่าง

We have a toaster, don’t we?
→ เรามีเครื่องปิ้งขนมปัง ใช่ไหม  

You don’t like him, do you?
→ คุณไม่ชอบเขาใช่ไหม?  
เอกพจน์บุรุษที่ 3
she – เธอ
he – เขา
it – มัน
that girl – ผู้หญิงคนนั้น
his boss – เจ้านายของเขา
v.v. 
โครงสร้างที่ 1

Subject + V-s/es + (Object) + (…) + , + doesn’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + doesn’t + V-infi + (Object) + (…) + , + does + Subject?

หมายเหตุ: ‘does not’ ย่อเป็น ‘doesn’t’   

ตัวอย่าง

She works very hard, doesn’t she?
→ เธอทำงานขยันมากใช่มั้ย?

Their leader doesn’t go to work on time, does he?
→ หัวหน้าของพวกเขามาทำงานไม่ตรงเวลาใช่ไหม?
โครงสร้าง QuestionTag- past tense 03

Past Simple

A. กริยา ‘be’   

ประธาน (Subject)โครงสร้าง  
สรรพนามเกี่ยวกับบุคคล

พหูพจน์บุรุษที่ 1:
we – เรา/ พวกเรา

พหูพจน์หรือเอกพจน์บุรุษที่ 2:
you – คุณ พวกคุณ

พหูพจน์บุรุษที่ 3:
they – พวกเขา
her parents – พ่อแม่ของเธอ
my friends – เพื่อนๆ ของฉัน, v.v.
โครงสร้างที่ 1

Subject + were + adj/ N phrase/ … + (…) + , + weren’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + were not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + were + Subject?

หมายเหตุ: ‘were not’  ย่อเป็น weren’t’

ตัวอย่าง

Yesterday, they were a little tired, weren’t they?
→ เมื่อวานพวกเขาเหนื่อยนิดหน่อยใช่ไหม?

Last night, you weren’t at home when we came, were you?
→ เมื่อคืนคุณไม่อยู่บ้านเมื่อเรามาถึงใช่ไหม 
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง
I – ฉัน

เอกพจน์บุรุษที่ 3
she – เธอ
he – เขา
it – มัน
that girl – ผู้หญิงคนนั้น
his boss – เจ้านายของเขา
v.v.  
โครงสร้างที่ 1

Subject + was + adj/ N phrase/ … + (…) + , + wasn’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + was not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + was + Subject?

หมายเหตุ: ‘was not’ ย่อเป็น ‘wasn’t’

ตัวอย่าง:

In the last meeting, that client was happy with our plan, wasn’t she?
→ ในการประชุมครั้งก่อน ลูกค้าคนนั้นพอใจกับแผนของเราใช่ไหม? 

This morning, our son wasn’t at school, was he?
→ ลูกชายเราไม่ไปโรงเรียนเมื่อเช้านี้ใช่ไหม  

B. กริยาธรรมดา

ประธาน (Subject)    โครงสร้าง  
ประธานทั้งหมด
ไม่แยกประเภทสรรพนามเกี่ยวกับบุคคล และเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์  
โครงสร้างที่ 1

Subject + V2/Ved + (Object) + (…) + , + didn’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + did not + V-infi + (Object) + (…) + , + did + Subject?

หมายเหตุ: ‘did not’ ย่อเป็น ‘didn’t’

ตัวอย่าง

Last month, you missed a lot of deadlines, didn’t you?
→ เดือนก่อนคุณทำไม่ทัน deadine ใช่ไหม?

This morning, he didn’t contact that customer, did he?
→ เดือนที่แล้วคุณไม่ได้ติดต่อกับลูดค้าคนนั้นใช่ไหม? 

Simple Future

A. กริยา ‘be’

ประธาน (Subject)โครงสร้าง
ประธานทั้งหมด
ไม่แยกประเภทสรรพนามเกี่ยวกับบุคคล และเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ 
โครงสร้างที่ 1

Subject + will be + adj/ N phrase/ … + (…) + , + won’t + Subject?
โครงสร้างที่ 2


Subject + will not be + adj/ N phrase/ … + (…) + , + were + Subject?

หมายเหตุ: ‘will not’ ย่อเป็น ‘won’t’

ตัวอย่าง

My parents will be happy if I come home this Tet Holiday, won’t they?
→ พ่อแม่ของฉันจะมีความสุขไหมเมื่อฉันกลับบ้าน Tet นี้?

She won’t be upset when she finds out the truth, will she?
→ เธอจะไม่เสียใจเมื่อรู้ความจริงใช่ไหม  

B. กริยาธรรมดา

ประธาน (Subject) โครงสร้าง
ประธานทั้งหมด
ไม่แยกประเภทสรรพนามเกี่ยวกับบุคคล และเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์  
โครงสร้างที่ 1

Subject + will + V-infi + (Object) + (…) + , + won’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + will not + V-infi + (Object) + (…) + , + will + Subject?

หมายเหตุ: ‘will not’ ย่อเป็น ‘won’t’

ตัวอย่าง

You will tell him the truth, won’t you?
→ คุณจะบอกความจริงกับเขาใช่ไหม

Our teacher won’t give us more exercises, will he?
→ ครูของเราจะไม่ให้การบ้านเพิ่มใช่ไหม

Question Tag สำหรับ Perfect Tense

Tenseโครงสร้าง
Present perfect
โครงสร้างที่ 1

Subject + has/ have + V3/-ed + (object) + (…) + , + hasn’t/ haven’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + hasn’t/ haven’t + V3/-ed + (object) + (…) + , + has/ have + subject + ?

ตัวอย่าง

You haven’t called that customer, have you?
→ คุณยังไม่ได้โทรหาลูกค้าคนนั้นใช่ไหม

Our boss has just given us some new tasks, hasn’t she?
→ เจ้านายของเราเพิ่งให้งานใหม่กับเราใช่ไหม? 
Present perfect continuousโครงสร้างที่ 1

Subject + has/ have + been + V-ing + (object) + (…) + , + hasn’t/ haven’t + subject + ?
โครงสร้างที่ 2


Subject + hasn’t/ haven’t + been + V-ing + (object) + (…) + , + has/ have + subject + ?  

ตัวอย่าง

They have been working since 2pm, haven’t they?
→พวกเขาทำงานตั้งแต่บ่าย 2 ใช่ไหม 

He hasn’t been practicing for months, has he?
→ เขาไม่ได้ซ้อมมาหลายเดือนแล้วใช่ไหม? 
Past Perfectโครงสร้างที่ 1

Subject + had + V3/-ed + (object) + (…) + , + hadn’t + subject + ?
โครงสร้างที่ 2


Subject + hadn’t + V3/-ed + (object) + (…) + , + had + subject + ?  

ตัวอย่าง

The meeting had ended before you came, hadn’t it?
→ การประชุมจบลงก่อนที่คุณมาถึงใช่ไหม?  

Our leader hadn’t sent us the files before we started the project, had he?
→ หัวหน้าทีมของเราไม่ได้ส่งเอกสารให้เราก่อนเริ่มโครงการใช่ไหม
Past Perfect continuousโครงสร้างที่ 1

Subject + had + been + V-ing + (object) + (…) + , + hasn’t/ hadn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2


Subject + hadn’t + been + V-ing + (object) + (…) + , + had + subject + ?  

ตัวอย่าง

Yesterday, our daughter had been studying until we got home, hadn’t she?
→ เมื่อวานลูกสาวเราเรียนหนังสือตลอดจนเรากลับบ้านใช่ไหมคะ?

That student hadn’t been studying hard before the teacher called his parents, had he?
→ นักเรียนคนนั้นไม่ได้ขยันเรียนก่อนที่อาจารย์จะเรียกผู้ปกครองของเขาใช่ไหม?
Future Perfectโครงสร้างที่ 1

Subject + will + have + V3/-ed + (object) + (…) + , + won’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + won’t + have + V3/-ed + (object) + (…) + , + will + subject + ?  

ตัวอย่าง

The meeting will have started before we get there, won’t it?
→ การประชุมจะเริ่มก่อนที่เราจะไปถึงใช่ไหม?

We won’t have completed the task before our boss comes back, will we?
→ เราจะไม่จบเรื่องนี้ก่อนที่เจ้านายจะกลับมาใช่ไหม?
Future Perfect Continuousโครงสร้างที่ 1

Subject + will + have + been + V-ing + (object) + (…) + , + won’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + won’t + have + been + V-ing + (object) + (…) + , + will + subject + ?  

ตัวอย่าง

When we arrive there, they will have been discussing for hours, won’t they?
→ เมื่อเราไปถึง เขาคงคุยกันมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหม?

Our son won’t have been playing games before we get home, will he?
→  ลูกชายเราจะไม่เล่นเกมต่อเนื่องก่อนเรากลับบ้านใช่ไหม?  
โครงสร้าง Question Tag - future tense

Question Tag ของ Modal Verbs

Modal Verbsโครงสร้าง

‘can’
โครงสร้างที่ 1

Subject + can + V-infi + (object) + (…) + , + can’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + can’t + V-infi + (object) + (…) + , + can + subject + ?  

ตัวอย่าง

Your younger brother can’t play the piano, can he?
→ น้องชายของคุณเล่นเปียโนไม่เป็นใช่ไหม?

You can speak Japanese, can’t you?
→ คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหม? 
‘could’โครงสร้างที่ 1

Subject + could + V-infi + (object) + (…) + , + couldn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + couldn’t + V-infi + (object) + (…) + , + could + subject + ?

ตัวอย่าง

When you were young, you could swim very well, couldn’t you?
→ ตอนเด็กๆ คุณว่ายน้ำเก่งมากใช่ไหม?

Yesterday, they couldn’t go camping, could they?
→เมื่อวานพวกเขาไปตั้งแคมป์ไม่ได้ใช่ไหม?  
‘may’ (possibility ≥ 50%)โครงสร้างที่ 1

Subject + may + V-infi + (object) + (…) + , + mayn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + mayn’t + V-infi + (object) + (…) + , + may + subject + ?  

ตัวอย่าง

She may become the next manager, mayn’t she?
→เธอสามารถเป็นผู้จัดการคนต่อไปได้หรือไม่?

He mayn’t like this present, may he?
→เขาคงไม่ชอบของขวัญชิ้นนี้ใช่ไหม?
‘might’ (possibility < 50%)โครงสร้างที่ 1

Subject + might + V-infi + (object) + (…) + , + mightn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + mightn’t + V-infi + (object) + (…) + , + might + subject + ?

ตัวอย่าง

She might become the next manager, mightn’t she?
→ เธอจะเป็นผู้จัดการคนต่อไปหรือไม่?

He mightn’t like this present, might he?
→ เขาอาจไม่ชอบของขวัญชิ้นนี้ใช่ไหม?
‘shall’ (future predictions)โครงสร้างที่ 1

Subject + shall + V-infi + (object) + (…) + , + shan’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + shan’t + V-infi + (object) + (…) + , + shall + subject + ?  

ตัวอย่าง

This time next month, we shall be in Taiwan, shan’t we?
→ เวลานี้เดือนหน้าเราจะอยู่ไต้หวันแล้วใช่ไหม?

This time next month, we shan’t be in Taiwan, shall we?
→  เดือนหน้านี้เราจะไม่อยู่ไต้หวันใช่มั้ย?
‘should’โครงสร้างที่ 1

Subject + should + V-infi + (object) + (…) + , + shouldn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + shouldn’t + V-infi + (object) + (…) + , + should + subject + ?  

ตัวอย่าง

My daughter should choose this school, shouldn’t she?
→ ลูกสาวของฉันควรเลือกโรงเรียนนี้หรือไม่?

We shouldn’t drink more than 2.7 liters of water per day, should we?
→ เราไม่ควรดื่มน้ำเกิน 2.7 ลิตรต่อวัน ใข่ไหม?
wouldโครงสร้างที่ 1

Subject + would + V-infi + (object) + (…) + , + wouldn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + wouldn’t + V-infi + (object) + (…) + , + would + subject + ?

ตัวอย่าง

You would like to talk to our boss, wouldn’t you?
→ คุณต้องการคุยกับเจ้านายของเราใช่ไหม

If you were me, you wouldn’t buy that car, would you?
→ ถ้าคุณเป็นฉัน คุณจะไม่ซื้อรถคันนั้นใช่ไหม

Question Tag รูปแบบพิเศษ 

โครงสร้าง  I (don’t) think/believe/… (that) + อนุประโยค

สำหรับอนุประโยคบอกเล่าที่มีโครงสร้างเป็น I (don’t) think/believe/… (that) + อนุประโยค ประธานจะเป็นประธานของอนุประโยค

ตัวอย่าง
I think he will be late, won’t he?

→ ฉันคิดว่าเขาจะสาย เป็นเรื่องจริงหรือไม่? 

I don’t believe we can win the contest, can we?

→ ฉันไม่เชื่อว่าเราจะชนะการประกวดได้ เราจะสามารถไหม?   

หมายเหตุ: หากตรง I think/ believe เราใช้ปฎิเสธ Question Tag จะต้องเป็นการยืนยันหรือปฎิเสธเหมือนกันกับอนุประโยค   

Question Tag กับ Let’s   

Question Tag ของอนุประโยคบอกเล่าที่เริ่มต้นด้วย Let’s จะเป็น Shall we   

ตัวอย่าง

It’s sunny today. Let’s go swimming, shall we?

→ วันนี้แดดออก เราไปเล่นน้ำกันมั้ย?

Question Tag หลังอนุประโยคบังคับ

หลังอนุประโยคบังคับ Question Tag จะเป็น ‘will you’ 

ตัวอย่าง  

Keep quiet, will you?

→ กรุณาอย่าส่งเสียงดัง ได้ไหม

Don’t open the window, will you?

→ อย่าเปิดหน้าต่าง ได้ไหม

Question Tag กับ I wish

อนุประโยคบอกเล่าที่มี I wish เพื่ออธิบายถึงความต้องการ Question Tag จะเป็น May I 

ตัวอย่าง  

I wish to take a day off next week to have a check-up, may I?

→ ฉันต้องการหยุดงานหนึ่งวันในสัปดาห์หน้าเพื่อไปตรวจสุขภาพ จะได้ไหม  

Question Tag กับ Must  

เมื่อใช้กับ Must เราจะอิงตามความหมายและหน้าที่ของ Must ในแต่ละกรณีเพื่อเลือก Question Tag

 • เมื่อ Must อธิบายสิ่งที่เราเห็นว่าจำเป็นต้องทำ Question Tag จะใช้ Needn’t

ตัวอย่าง
You must go now, needn’t you?
→ คุณต้องไปตอนนี้หรือไม่

 • เมื่อ Mustn’t อธิบายสิ่งที่ห้าม แท็กคำถามจะใช้ Must

ตัวอย่าง

We mustn’t use the company’s phones for personal calls, must we?

→ เราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของบริษัทสำหรับการโทรส่วนตัวหรือ?

 • เมื่อ Must อธิบายการคาดการเกี่ยวกับบางสิ่งในปัจจุบันที่ผู้พูดมั่นใจมาก Question Tag จะอาศัยคำกริยาที่ตามหลัง Must 

ตัวอย่าง

He must like her a lot, doesn’t he?

→ เขาต้องชอบเธอมากแน่ๆ ใช่ไหม?  

After practicing for nearly 2 hours, you must be tired, aren’t you?

→ หลังจากซ้อมมาเกือบ 2 ชม. คุณคงจะเหนื่อยใช่ไหม?  

 • เมื่อใช้ Must ในสูตร must + have + V3/Ved เพื่อแสดงการคาดการเกี่ยวกับบางสิ่งในอดีตที่ผู้พูดมั่นใจมาก แท็กคำถามจะใช้ Haven’t   

ตัวอย่าง

They must have lied to you, haven’t they?

→  พวกเขาต้องโกหกคุณแล้วแน่ๆ ใช่ไหม?  

Question Tag กับ everyone, no body,…  (คำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นคนไหน ) 

เมื่อประธานในอนุประโยคบอกเล่าเป็นหนึ่งในคำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นคนไหน เช่น everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, nobody và anybody ประธานจะเป็น ‘they’.

หมายเหตุ 

 • เมื่อประธานเป็น ‘no one’ หรือ ‘nobody’ – “ไม่มีใคร”, Question Tag จะเป็นรูปแบบบอกเล่า    
 • คำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงดังกล่าวจะใช้กับคำกริยาเอกพจน์ แต่เมื่อกลายเป็น ‘they’ เราจะใช้กริยา (ช่วย) พหูพจน์สำหรับ ‘they’   

ตัวอย่าง

Everyone can enter this room, can’t they?

→ ทุกคนสามารถเข้าห้องนี้ได้หมดใช่ไหม? 

No one likes this dish, do they?

→ ไม่มีใครชอบจานนี้ใช่ไหม?   

ประธานในอนุประโยคบอกเล่าเป็นคำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน

เมื่อประธานของอนุประโยคบอกเล่าเป็นหนึ่งในคำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน: ทุกสิ่ง บางสิ่ง สิ่งใด และไม่มีอะไร ประธานในแท็กคำถามจะเป็น ‘มัน’  

หมายเหตุ   

เมื่อประมาณเป็น ‘nothing’ – “ไม่มีอะไร” Question Tag จะอยู่ในรูปแบบยืบอกเล่า  

ตัวอย่าง   

Nothing was there, was it?

→  ไม่มีอะไรที่นั่นใช่ไหม?  

อนุประโยคบอกเล่าที่มีคำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงความหมายเชิงปฏิเสธหรือกึ่งปฏิเสธ    

เมื่อในอนุประโยคบอกเล่าที่มีคำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงความหมายเชิงปฏิเสธหรือกึ่งปฏิเสธ เช่น never- ไม่เคย, seldom/ hardly/ scarcely/เป็นต้น จะเป็นรูปแบบเชิงลบ 

จากนั้น Question Tag จะอยู่ในรูปแบบบอกเล่า  

ตัวอย่าง   

She never cheats in exams, does she?

→ เธอไม่เคยโกงข้อสอบใช่ไหม?   

When he was young, he rarely exercised, did he?

→ ตอนที่ยังเป็นหนุ่ม เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ไหม?   

ประธานของอนุประโยคบอกเล่าคือ noun clause หัวเรื่องของ Question Tag คือ It 

ตัวอย่าง

What you like and dislike doesn’t matter, does it?

→ไม่สำคัญหรอกว่าคุณชอบไม่ชอบอะไร จริงไหม?    

→ การวิเคราะห์: noun clause คือ  ‘what you like and dislike’   

Question Tag ที่ใช้ Had better  

เมื่อประโยคใช้ Had Better (ตัวย่อ: ‘d Better) เพื่อแสดงคำแนะนำQuestion Tag  จะยืมคำว่า Had และใช้รูปแบบเชิงปฏิเสธ Hadn’t   

ตัวอย่าง

I had better contact that customer right now, hadn’t I?

→ ฉันควรติดต่อลูกค้าคนนั้นตอนนี้หรือไม่?   

Question Tag ที่ใช้ Would rather

เมื่อประโยคบอกเล่าใช้ ‘would rather’ เพื่อแสดงความต้องการหรือการเลือก Question Tag จะยืมคำว่า ‘would’ และใช้ในรูปแบบปฏิเสธ ‘wouldn’t’ 

ตัวอย่าง

Our daughter would rather stay home, wouldn’t she?

→ ลูกสาวเราอยากอยู่บ้านใช่ไหม?   

Question Tag ของ “I am …” 

เมื่ออนุประโยคหลักขึ้นต้นด้วย ‘I am’ ตามหลักการเปลี่ยนประธานในตอนต้นของหมวดที่ 3 โครงสร้าง ถ้าประธานใช้สรรพนาม ‘I’ เราจะคงไว้คำเดิม    

สำหรับ ‘am’ เมื่อเปลี่ยนเป็น Question Tag เราจะใช้คำปฏิเสธแน่นอน แต่มันจะเป็น ‘aren’t’ ไม่ใช่ ‘am not’  

ตัวอย่าง

I am in hospital, aren’t I?

→ ฉันกำลังอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหม?

I am annoying you, aren’t I?

→  ฉันรบกวนคุณอยู่หรือเปล่า  

Question Tag ของอนุประโยคหลักที่มีประธาน ‘this’/ ‘that’/ ‘these’ / 

เมื่อประโยคหลักมีประธานเป็น ‘‘this’ หรือ ‘that’ ประธานจะเป็น ‘it’   

เมื่อประโยคหลักมีหัวเรื่องเป็น ‘these’ หรือ ‘those หัวเรื่องจะเป็น ‘they’   

ตัวอย่าง

This/ That is your phone, isn’t it?

→ นี่/นั่นคือโทรศัพท์ของคุณใช่ไหม   

These/ Those are the apples you bought this morning, aren’t they?

→ พวกนี้/นั่นคือแอปเปิ้ลที่คุณซื้อเมื่อเช้านี้ใช่ไหม?  

Question Tag กับ ‘used to’

โครงสร้าง Question Tag กับ used to

โครงสร้างที่ 1Subject + used to + V-infi + (object) + (…) + , + didn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2: Subject + didn’t use to + V-infi + (object) + (…) + , + did + subject + ?

ตัวอย่าง

Your wife used to work for a hospital, didn’t she?

→  ภรรยาคุณเคยทำงานโรงพยาบาลใช่ไหม? 

You didn’t use to walk to work, did you?

→  คุณไม่เคยเดินไปทำงานใช่ไหม  

Question Tag กับ ‘have to’ 

โครงสร้างที่ 1:

Present  Simple: Subject + has/ have to + V-infi + (object) + (…) + , + doesn’t/ don’t + subject + ?

Past Simple: Subject + had to + V-infi + (object) + (…) + , + didn’t + subject + ?

Future Simple: Subject + will have to + V-infi + (object) + (…) + , + won’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2:

Present  Simple: Subject + doesn’t/ don’t have to + V-infi + (object) + (…) + , + does/ do + subject + ?

Past Simple: Subject + didn’t have to + V-infi + (object) + (…) + , + did + subject + ?

Future Simple: Subject + won’t have to + V-infi + (object) + (…) + , + will + subject + ?

ตัวอย่าง

You don’t have to take care of your younger sister, do you?

→ คุณไม่ต้องดูแลน้องสาวใช่มั้ย    

Yesterday, that employee had to work overtime, didn’t he?

→  เมื่อวานพนักงานคนนั้นต้องทำงานล่วงเวลาใช่ไหม?  

We will have to pay a lot, won’t we?

→  เราจะต้องจ่ายเงินเยอะใช่มั้ย?  

Question Tag กับ ‘ought to’   

โครงสร้าง: Subject + ought to + V-infi + (object) + (…) + , + oughtn’t + subject + ?

ตัวอย่าง

My sister ought to see a doctor, oughtn’t she?

→ น้องสาวของฉันจำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือไม่?

Question Tag กับ ‘need’   

เนื่องจาก ‘need’ เป็น Semi-modal Verb (กริยาช่วยกึ่ง modal)  ใน Present Simple จึงสามารถใช้ need เป็นได้ทั้งกริยาธรรมดาและกริยาช่วย  

อย่างไรก็ตาม ใน  Question Tag  และประโยคหลักด้านหน้า  ‘need’ มักถูกใช้ในรูปกริยาช่วยเพื่อความกระชับ 

 Question Tag กับ need

โครงสร้าง 1: Subject + need(s) + to V-infi + (…) + , + needn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2: Subject + needn’t + V-infi + (…) + , + need + subject + ?

ตัวอย่าง

They need to study harder, needn’t they?

→  พวกเขาต้องเรียนหนักขึ้นใช่ไหม?  

She needn’t work on Sundays, need she?

→  เธอไม่ต้องทำงานในวันอาทิตย์ใช่ไหม  

หมายเหตุ: ในกาลที่เหลือ ‘need’ ใช้เป็นกริยาปกติ ดังนั้น หากใช้ tense อื่นที่ไม่ใช่ Present Simple เราก็แค่สร้าง ด้วยคำว่า ‘need’ ตามโครงสร้าง tense ที่ระบุในหัวข้อที่ 3  

Question Tag ของประโยคอุทาน

เมื่ออนุประโยคกลักเป็นคำอุทาน เราจะนำคำนามในประโยคนั้นมาเปลี่ยนเป็นคำสรรพนาม ส่วนกริยาช่วย are is, am, are อยู่ในรูปปฏิเสธ  

ตัวอย่าง

What a beautiful dress, isn’t it?

→ ช่างเป็นชุดที่สวยงามใช่มั้ย  

What big houses, aren’t they?

→ บ้างหลังนี้ใหญ่ใช่ไหม  

คำตอบสำหรับ Question Tag 

โครงสร้างว่า  

อนุประโยคหลัก + , + Question Tag + ?  

โดยที่ประโยคหลักและประโยคคำถามจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอในแง่ของการยืนยันหรือปฏิเสธ

ตัวอย่าง

They are friendly people, aren’t they?

They aren’t friendly people, are they?

ในการตอบคำถามประเภทนี้ เราต้องจำไว้ว่าไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับ Question Tag ที่อยู่ด้านหลังเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสนใจกับประโยคหลักและ Question Tag ด้วย

จากนั้น หากเราเห็นด้วยกับอนุประโยคปฏิเสธ เราจะตอบว่า ‘No, subject  + กริยาช่วยที่สอดคล้องกัน’ หากเราเห็นด้วยกับคำปฏิเสธ เราจะตอบว่า ‘Yes, ประธาน + กริยาช่วยที่สอดคล้องกัน’ 

ตัวอย่าง   

They are friendly people, aren’t they?

→ ถ้าเราเห็นด้วยกับประโยคยืนยัน ‘They are friendly people’ ให้ตอบว่า ‘Yes, they are.’

→ หากเราเห็นด้วยกับ  Question Tag ที่เอนไปทางเชิงลบ ‘ใช่ไหม’ เราจะตอบว่า: ‘ไม่ มันไม่ใช่’ อย่าตอบว่า ‘ใช่’  

แบบฝึกหัด

กรอกในช่องว่างให้เหมาะสม  

กรอก Question tag ในช่องว่างให้เหมาะสม  คำตอบ
Our boss likes the new employee, _? (female boss)doesn’t she
Your younger sister would rather go out on weekends, _?wouldn’t she
They must complete that task today, _?needn’t they
I wish to leave early, _?may I
They don’t like working overtime, _?do they
Turn down the volume, _?will you
I don’t think he will believe you, _?will he
You missed another deadline yesterday, _?didn’t you
This morning, that man must have stolen your wallet, _?hasn’t he
Your crush won’t come to the party, _? (male crush)will he
Somebody left the door open, _?didn’t they
She never stays up late, _?does she
You read a lot of books. You must like reading a lot, _?don’t you
Let’s eat out, _?shall we
When we entered the room, nothing was there, _?was it
When we go to the museum doesn’t matter, _?does it
We had better lock all the doors, _?hadn’t we
Don’t turn on the TV when I’m working, _?will you
Our mother is sick, _?isn’t she
When he first moved here, he was really friendly, _?wasn’t he

ด้านบนคือสรุปคำจำกัดความ โครงสร้าง วิธีการใช้งาน และแบบฝึกหัด Question Tag ELSA Speak หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้นในกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ขอบคุณที่อ่านบทความ แล้วพบกันใหม่บทความหน้า!

banner (compare free vs pro)
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ