ELSA Premium 1 ปี

ELSA Premium 1 ปี

5,098 บาท | 8,497 บาท
จัดส่งฟรี | รับรหัสเปิดใช้งานหลังจากชำระเงิน

จำนวน:

ELSA Premium ประกอบด้วย:

 • ELSA Pro
 • ELSA AI role play
 • ELSA Speech Analyzer

นักเรียน ELSA จะเห็นความก้าวหน้าได้ในเวลาเพียง 3-6 เดือน

90%ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
68%ผู้เรียนออกเสียงชัดเจนขึ้น
95%ผู้เรียนสื่อสารได้ดีขึ้น
 • ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์จริง และรับฟีดแบค เกี่ยวกับการออกเสียง การเน้นเสียง ความคล่องแคล่ว ไวยากรณ์ คำศัพท์
 • จำลองการสัมภาษณ์ การนำเสนอ การทดสอบการพูด การสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • ทำนายคะแนน ของใบรับรองมาตรฐานสากล IELTS, TOEFL,CEFR, PTE และ TOEIC
 • บันทึกเสียงสดของผู้เรียนและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประโยค และคำศัพท์ทางเลือก ทางวิชาการกว่าโดย AI

แพ็คเกจการเรียนอื่น ๆ

ELSA Premium
1 เดือน

2,047 บาท

1,638 บาท

 • ฝึกภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุม
 • แสดงบทบาทสมมติและพูดกับ AI
 • มากกว่า 8,000 บทเรียน
 • เส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
ซื้อเลย

ELSA Premium
3 เดือน

4,548 บาท

3,184 บาท

 • ฝึกภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุม
 • แสดงบทบาทสมมติและพูดกับ AI
 • มากกว่า 8,000 บทเรียน
 • เส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
ซื้อเลย