คำบุพบท (Preposition) คืออะไร วิธีการใช้คำบุพบท

“I threw the ball to him” หรือ “I threw the ball at him”?

มีความแตกต่างระหว่าง 2 ประโยคนี้หรือไม่? คำไหนคือคำบุพบทที่บอกทิศทาง คำไหนคือคำบุพบทที่บอกการเคลื่อนไหว

หากใช้เวลามากมายในการท่องจำหลักการใช้งาน preposition ในภาษาอังกฤษแล้ว แต่คุณยังสับสนว่าควรใช้ “to” หรือ “at” เชิญอ่านต่อได้เลยนะ ในบทความนี้ ELSA Speak จะช่วยให้คุณแยกแยะประเภทของ preposition ในภาษาอังกฤษและวิธีใช้ได้อย่างถูกต้องที่สุด!

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

รวบรวม preposition ที่ใช้บ่อยที่สุด

Preposition คือ อะไร?

Preposition คือ คำหรือวลีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนาม 2 คำในประโยค คำนามในที่นี้อาจจะเป็นบุคคล สิ่งของ สถานที่หรือเวลาก็ได้ คำบุพบทสามารถอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ในประโยคได้ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งาน ส่วนใหญ่ใช้นำหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม

ในภาษาอังกฤษ Preposition คือ ส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่ทางไวยากรณ์ ในทางที่น่าสนใจ Preposition คือ ชั้นกาวที่เชื่อมส่วนต่างๆ ของประโยค

บางที ในบางกรณี ผู้ฟังยังสามารถเข้าใจสิ่งที่คุณพูดได้หากคุณใช้คำบุพบทผิด แต่บางครั้งอาจจะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้น เพื่อที่จะเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้คำบุพบทจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

การจำแนก preposition ในภาษาอังกฤษ

Preposition มีอะไรบ้าง?

คำบุพบทในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คำบุพบทที่บอกสถานที่ (preposition of place) คำบุพบทที่บอกเวลา (preposition of time) และคำบุพบทอื่นๆ

Preposition ที่ใช้บ่อยที่สุด 3 คำคือ in, on และ at นี่คือคำบุพบท 3 คำที่สับสนง่ายที่สุด คำเหล่านี้เป็นคำบุพบททั่วไปที่บอกเวลาและสถานที่

các gói elsa

คำบุพบทที่บอกเวลา (preposition of time)

คําศัพท์ prepositionหลักการใช้งานตัวอย่าง
In1. เดือนหรือปีIn May, in 2020
2. เวลาเฉพาะในวัน เดือน หรือปีIn the morning, in evening, in the 2nd week of June, in spring, in summer,…
3. ศตวรรษ หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต อนาคต ฯลฯIn the 21st century, in the early days, in the stone age, in the past, in the future,…
On1. วันในสัปดาห์on Monday
2. วันon the 5th of January, on February 9,…
3. วันที่ระบุon mom’s birthday, on Independence Day,…
At1. ระบุเวลานาฬิกาat 11 o’clock, at 5:19 AM
2. เวลาที่สั้นและแม่นยำat night, at sunset, at lunchtime, at noon, at the moment,…

คำบุพบทที่บอกสถานที่ (preposition of place)

คําศัพท์ prepositionหลักการใช้งาน
In 1. ตำแหน่งภายในพื้นที่สามมิติหรือพื้นที่ขอบเขต (ขอบเขตทางกายภาพหรือที่มองเห็นได้)ตัวอย่าง: In England/school/building/library/room/garden/car…
2. แสดงทิศทางหรือตำแหน่งตัวอย่าง: in the North, in the middle,…
On1. ตำแหน่งบนพื้นผิวของบางสิ่งบางอย่างตัวอย่าง: On the table/blackboard/page/map/wall/roof
2. อยู่ในวลีระบุตำแหน่งตัวอย่าง: On the left, on the right,…
Atชี้ไปยังจุดใดจุดหนึ่ง หรือสถานที่ หรืออาคารที่มักมีกิจกรรมบางอย่างเกิดขึ้นตัวอย่าง: At the entrance/bus stop/station; At the bottom of glass,…

นี่คือ Preposition 3 คำที่บอกเวลาและสถานที่ที่พบบ่อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีคำบุพบทภาษาอังกฤษอื่น ๆ อีกมากมายที่มีหน้าที่คล้ายกัน (by, beside, after, before,…) คำบุพบทแต่ละคำมีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบท ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะแสดงรายการทั้งหมด

Preposition ทั่วไปคำอื่น ๆ

เนื้อหาคำบุพบทหลักการใช้งานตัวอย่าง
คำบุพบทที่บอกทิศทาง/การเคลื่อนไหวคำบุพบทเหล่านี้บอกทิศทาง การเคลื่อนไหว ไปที่ไหน หรือวางสิ่งของไว้ที่ใดที่หนึ่งtoไป, มา (จากที่ไหนสักแห่ง)Mary has gone to the zoo again.
in/intoเข้า (ข้างใน)He put his hands in his pockets. A fly got into her soup while she was eating it.
on/ontoเข้า (ด้านใน/ด้านบนของพื้นผิว)Snow fell on the hillsI must have put the apple onto someone else’s bag in the market.
fromจาก (ที่ไหนสักแห่ง)A bear in the circus has escaped from his cage.
away fromแสดงถึงการเคลื่อนที่ออกห่างจากThey warned him to keep away from their daughter.
คำบุพบทภาษาอังกฤษที่บอกตัวแทนคำบุพบทเหล่านี้แสดงถึงใครบางคนหรือบางสิ่งที่สร้าง/ทำให้เกิดบางสิ่ง/ปรากฏการณ์ ประโยคที่มีคำบุพบทที่บอกตัวแทนมักจะเขียนด้วย Passive voicebyโดยบุคคล/สิ่ง/ปรากฏการณ์“The house was built by the two siblings.” (Passive voice)=> “The two siblings built the house.” (Active Voice)
withด้วย“My heart is filled with emotion.” (Passive voice)=> “Emotion filled my heart.” (Active Voice)
คำบุพบทภาษาอังกฤษที่บอกอุปกรณ์และเครื่องจักรคำบุพบทเหล่านี้หมายถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรบางอย่างที่กำลังใช้อยู่
byการกระทำนั้นทำด้วยอะไร“Aunt May returned home by car.”
with“She opened the door with her key.”
on“Can I finish my assignment on your laptop?”

คำบุพบทภาษาอังกฤษที่บอกสาเหตุและวัตถุประสงค์คำบุพบทเหล่านี้อธิบายว่าทำไมสิ่งหรือปรากฏการณ์มีอยู่หรือเกิดขึ้น
forเพื่อใคร/อะไร“Everything he did was for you.”
throughด้วยThrough his bravery, I were able to escape safely.”
because ofเพราะBecause of the delay, he was late for the meeting.”
on account onเพราะ“The workers refused to work on account of the low wage.”
fromจากใคร/อะไร“I know from experience how to deal with him.”

ข้อสังเกตบางประการเมื่อใช้ Prepositionในภาษาอังกฤษ

1. สามารถจบประโยคด้วย Preposition

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น คำบุพบทมักจะนำหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม แต่ไม่เสมอไป หลายคนเข้าใจผิดว่า การลงท้ายประโยคด้วยคำบุพบทโดยไม่มีคำนามหรือคำสรรพนามนั้นผิดหลักไวยากรณ์แล้ว แต่นั่นไม่เป็นความจริง

ตัวอย่าง:

This is something I can not agree with.

Where did you get this?

How many of you can she depend on?

2. หลักการใช้ preposition “like”

คำบุพบท “like” ได้ใช้เพื่อแสดงความหมายว่า “similar to” หรือ “similarly to” (คล้ายกัน คล้ายกับ) โดยปกติจะตามด้วยคำนาม นามวลี หรือกริยา ไม่ใช่คำนามและกริยา

ตัวอย่าง: 

ประโยคที่ถูกต้อง: 

You look like your mother.

ประโยคที่ใช้ผิด:

You look like your mother does.

elsa speak official

3. แยกความแตกต่างระหว่าง “in” – “into” และ “on” – “onto”

Into” และ “onto” มักจะใช้เพื่อเน้นการเคลื่อนไหว ในขณะที่ “in” และ “on” แสดงถึงตำแหน่ง

ตัวอย่าง:

She swam in the lake. 

I walked into the hotel. 

Look in the box. (Indicating location)

He drove into the city.

เนื่องจากการใช้คำบุพบทในภาษาอังกฤษบางครั้งคล้ายคลึงกัน จึงเกิดความสับสนได้ง่าย ดังนั้นวิธีเดียวคือต้องฝึกฝนให้มาก พบปะให้มาก และใช้ให้มากจึงจะสามารถแยกแยะได้

นอกจากนี้ หากต้องการเรียนรู้และจดจำคำบุพบทได้ง่ายขึ้น คุณควรเรียนรู้จากตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง

สร้างประโยคที่งี่เง่าหรือตลกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้คำที่ทำให้คุณประทับใจเพื่อจะจดจำได้นานขึ้น นี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สามารถใช้กับเนื้อหาใดก็ได้ในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ โครงสร้างเเละไวยากรณ์ ฯลฯ อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์จะทำให้เราจำได้นานขึ้น

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการใช้ preposition ในภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมคำบุพบทในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. Give it … your mom. 

2. I was sitting … Mr. Brown and Mrs. Brown. 

3. You cannot buy things … money.

4. I’ve got a letter … my boyfriend. 

5. Is there any bridges … the river? 

6. We cut paper … a pair of scissors. 

7. An empty bottle was standing … the apple. 

8. I am … breath after that run. 

9. A pretty girl was walking … the road. 

10. I sailed from my house … Brock. 

11. Keep your hands … this hot plate. 

12. The duck was fed … an old man.

13. We haven’t been to England … nine years. 

14. I could not see her because he was sitting … me. 

15. I met him … 1999. 

คำเฉลย:

1. to  2. between 3. without 4. from 5. cross 6. with 7. beside 8. out of  9. by/on 10. to 11. away from 12. by 13. for 14. in front of 15. in

แบบฝึกหัดที่ 2: เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. ….. time ….. time I will examine you on the work you have done.

A. From / to B. At / to C. In / to D. With / to

2. Hoa will stay there ….. the beginning in July ….. December.

A. from/ to B. till/ to C. from/ in D. till/ of

3. I would like to apply ….. the position of sales clerk that you advised in the Monday newspaper.

A. to B. for C. with D. in

4. Make a comment ….. this sentence!

A. to B. in C. on D. about

5. He’s a very wealthy man; a few hundred pounds is nothing ….. him.

A. for B. with C. to D. about

6. Meme is always busy ….. her work in the laboratory.

A. with B. at C. in D. of

7. The clerk ….. that counter said those purses were ….. sale.

A. in/ for B. at/ on C. at/ in D. on/ on

8. Don’t believe her! She just makes ….. the story.

A. of B. up C. out D. off

9. Old people like to descant ….. past memories.

A. in B. with C. on D. for

10. He should comply ….. the school rules.

A. to B. about C. with D. in

คำเฉลย:

1A: From ; 2A: From ; 3B: For ; 4C: On ; 5C: To

6A: With ; 7B: At/on ; 8B: Up ; 9C: On ; 10C: With

ด้านบนนี้ ELSA Speak ได้รวบรวมคำบุพบท (preposition) ในภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุดพร้อมกับแบบฝึกหัดบางส่วน คำบุพบทเป็นส่วนที่ยากและต้องใช้บ่อยเพื่อที่จะการจดจำได้ จงเตรียมสมุดบันทึกและจดโน้ตหลักการใช้คำบุพบททั้งหมดที่คุณเห็นว่าจำเป็นต้องนะ! ทุกครั้งที่คุณคิดว่า “เราสามารถจำได้ ไม่ต้องเขียน” อย่าหลงกลนะ จดโน้ตทุกอย่างเลยสิ เนื่องจากสมองของคุณไม่น่าเชื่อถืออย่างที่คุณคิดหรอก

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ