Order of Adjective การเรียงลำดับคำคุณศัพท์และวิธีจดจำที่มีประสิทธิภาพ

ในภาษาอังกฤษ เมื่อตั้งประโยคเพื่ออธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการณ์บางอย่างคุณต้องทำตามโครงสร้าง Adj + Noun หมายความว่าใส่คำคุณศัพท์ไว้หน้าคำนาม อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการใช้คำคุณศัพท์ตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป คุณต้องจดจำลำดับของคำคุณศัพท์ ( ORDER OF ADJECTIVE ) ในประโยค วิธีใช้จุลภาคและคำเชื่อม “And”

Adjective order (ลำดับของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ)

 1. Order of adjective คืออะไร

Order of adjective คือ ลำดับของคำคุณศัพท์ในประโยค หรือประโยคเดียวกันและคำคุณศัพท์ทั้งหมดนี้จะขยายคำนามหลัก

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Order of adjective ตัวอย่างประโยค: A small old yellow chinese umbrella

Adjective + Noun

ตัวอย่าง:

 • She has a long hair. (เขามีผมยาว)
 • He is holding a red T-shirt. (เขากำลังถือเสื้อยืดสีแดงหนึ่งตัว)
 1. จำแนกประเภทและลำดับของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษมีดังนี้
  Opinion -> Size -> Age -> Shape -> Color -> Origin -> Material -> Purpose
ประเภทตัวอย่าง
Opinion: ความคิดเห็นbeautiful: สวยงาม
terrible: แย่มาก
wonderful: ยอดเยี่ยม
Size: ขนาดlong: ยาว
short: สั้น
small: เล็ก
Age: อายุyoung: หนุ่มสาว 
old: แก่ 
new: ใหม่
Shape: รูปร่างcircular: กลม 
square: สี่เหลี่ยม
fat: อ้วน
Color: สีpink: สีชมพู
blue: สีฟ้า
red: สีแดง
Origin: แหล่งกำเนิดAmerican: อเมริกา
Vietnamese: เวียดนาม
Chinese: จีน
Material: วัสดุ plastic: พลาสติก
glass: กระจก
stone: หิน
wooden: ไม้
Purpose: วัตถุประสงค์washing machine: เครื่องซักผ้า
hound dog: สุนัข
pickup truck: รถกระบะ

ตัวอย่าง:

 • brown Japanese wooden table. (โต๊ะไม้หนึ่งตัวสีน้ำตาลของญี่ปุ่น)
 • lovely small black cat. (แมวหนึ่งลูกสีดำตัวน้อยน่ารัก)
Order of adjective ตัวอย่างประโยค

3. นอกจากนั้น ในภาษาอังกฤษ อยู่หน้าคำคุณศัพท์มักจะมีคำบ่งชี้หรือคำปริมาณ โดยเฉพาะตามลำดับมีดังนี้:

[Determiner – Quantity] + [Opinion -> Size -> Age -> Shape -> Color -> Origin -> Material -> Purpose] + Noun

ในนั้น

ตัวอย่าง  แปล
Determiner (คำบ่งชี้)The, this, that, these, those, …This cute cat is mine. แมวน่ารักลูกนี้เป็นของฉัน
Quantity (คำปริมาณ)

→ อยู่หลังคำบ่งชี้, อยู่หน้าคำคุณศัพท์
Many, a lot of, three, few, …These two naughty kids are Linda’s children.เด็กซนสองคนนี้เป็นลูกของลินดา

คำคุณศัพท์ + คำกริยา To be/คำกริยาโยง

นอกจากนั้นคำคุณศัพท์ยังสามารถอยู่หลังคำกริยา To be และคำกริยาโยง (มักใช้คือ linking verb)

  โครงสร้าง                                                         ตัวอย่าง                        แปล

To be + Adj– She is beautiful

– It is terrible

– They are happy
เขาสวยมาก

มันคือแย่มาก 
พวกเขามีความสุข
Linking Verb + Adj

(seem, look, feel, taste,
remain, sound, become,..)
– He feels tired

– It looks nice
เขารู้สึกเหนื่อย
มันดูน่ารักจริง
 1. เคล็ดลับการท่องจำลำดับของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ
OSASCOMP
OpinionSizeAgeShapeColorOriginMaterialPurpose

ตัวอย่าง: เรียบเรียงกลุ่มคำนี้ให้ถูกต้องตามลำดับของคำคุณศัพท์ (adjective order): Japanese/ bike/ a/ new/ luxurious/ big/ blue

 • Origin (แหล่งกำเนิด): Japanese (ญี่ปุ่น)
 • Noun (คำนาม): Bike (จักรยาน) -> อยู่ท้ายประโยค
 • คำนำหน้านาม: A (หนึ่ง) -> อยู่ต้นประโยค
 • Age (อายุ): New (ใหม่)
 • Opinion (ความคิดเห็น): Luxurious (หรูหรา)
 • Size (ขนาด): Big (ใหญ่)
 • Color (สี): Blue (สีฟ้า)

เรียบเรียงตามลำดับ OSASCOMP → A luxurious big new blue Japanese bike. 

(จักรยานญี่ปุ่นใหญ่คันหนึ่งสีฟ้าใหม่และหรูหรา).

เคล็ดลับการท่องจำลำดับของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ order of adjective

กฎระเบียบของการใช้จุลภาคระหว่างคำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์ประเภทเดียวกันจะถูกวางไว้หน้าคำนาม -> ต้องมีจุลภาค

คำคุณศัพท์ประเภทต่าง ๆ จะถูกวางไว้หน้าคำนาม -> ไม่ต้องมีจุลภาค

เพื่อทำความเข้าใจได้ชัดเจน ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

1. Henry is a lovely tiny white British dog that they adopted 1 week ago.

Lovely, adj: น่ารัก → คำคุณศัพท์ที่แสดงความคิดเห็น

Tiny, adj: เล็ก → คำคุณศัพท์ที่แสดงขนาด

White, adj: ขาว → คำคุณศัพท์ที่แสดงสี

British, adj: เป็นของอังกฤษ → คำคุณศัพท์ที่แสดงแหล่งกำเนิด

⇒ คำคุณศัพท์มีประเภทที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้จุลภาค

2. She was such a beautiful, thoughtful and delicate woman. 

Beautiful, adj: สวย → คำคุณศัพท์ที่แสดงความคิดเห็น

Thoughtful, adj: รู้วิธีคิด → คำคุณศัพท์ที่แสดงความคิดเห็น

Delicate, adj: ละเอียดอ่อน → คำคุณศัพท์ที่แสดงความคิดเห็น

=> คำคุณศัพท์มีประเภทเดียวกัน เพราะฉะนั้นต้องจำเป็นใช้จุลภาค

หมายเหตุสำคัญ

   หมายเหตุ  ตัวอย่าง
อย่าใส่จุลภาคระหว่างคำคุณศัพท์สุดท้ายกับคำนาม– Long black hair -> ถูก
– Long black, hair -> ผิด
อย่าใส่จุลภาคระหว่างคำบ่งชี้กับคำคุณศัพท์– This small and handy bag -> ถูก
– This, small and handy bag -> ผิด
เมื่อคำสุดท้ายในคำวลี ข้อหรือประโยคเป็รคำคุณศัพท์
→ เพิ่ม “and” อยู่หน้าคำคุณศัพท์ 
The concert was crowded and loud.
→ คอนเสิร์ตมีคนแออัดและเสียงดัง ๆ

She was such a pretty, delicate, and thoughtful woman.
→ เขาเป็นผู้หญิงที่สวยงาม ละเอียดอ่อนและรอบคอบ

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับลำดับของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ order of adjective [มีคำตอบแบบละเอียด]

1. Susan had a ________ in her hair yesterday.A. Nice pink bowB. Pink nice bowC. Bow nice pink
2. She lost a ________.A. mall yellow catB. Cat small yellowC. Yellow small cat
3. I bought ________ apples.A. Great some bigB. Big great someC. Some great big
4. We met ________ people at the concert.A. Very smart threeB. Three very smartC. Very three smart
5. The clown was wearing a ________ hat.A. Big green-redB. Big green and redC. Red and green big
 6. The biscuit that you.A. Smell delicious bakedB. Baked smell deliciousC. Delicious smell baked
7. My grandfather has collected a  ________ clock.A. Old German wonderfulB. Wonderful old, GermanC. Wonderful old German
8. Yesterday, the post officer gave me a ________ box, and I didn’t notice that it was a birthday gift from my distant relative.A. Big square blueB. Blue big squareC. Square big blue
9. These ________ ornaments should not be used to decorate the Christmas tree. Throw them away now!A. Yellow disgusting plasticB. Disgusting yellow plasticC. Plastic yellow disgusting

คำตอบ

1. A2. A3. C4. B5. B
6. B7. C8. A9. B

ELSA Speak ได้รวบรวมกฎระเบียบลำดับของคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษในบทความนี้ หวังว่าความรู้ที่ ELSA Speak แบ่งปันจะช่วยให้คุณได้รับประสิทธิภาพในการเรียนภาษาต่างประเทศ

นอกจากนั้น เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณควรฝึกฝนเป็นประจำด้วยแอป ELSA Speak พร้อมกับเกิน 290 หัวข้อได้อัพเดทเป็นประจำและ 25.000 แบบฝึกดัดแน่นอนว่าจะช่วยให้คุณรวบรวมความรู้อย่างดีที่สุด

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

โดยเฉพาะ คุณจะได้คะแนนการออกเสียงและได้คำแนะนำการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างละเอียด ซึ่งคุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา อีกอย่าง แอป ELSA Speak ยังออกแบบแผนงานการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความสามารถและเป้าหมายของแต่ละคน

ปัจจุบันมีผู้ใช้ 40 ล้านคนในทั่วโลกที่เลือก ELSA Speak รีบลงทะเบียน ELSA Speak ในวันนี้เลย

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท