HarperCollins
สำนักพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก

Get ready for IELTS SpeakingGet ready for IELTS Speaking

 • ระดับปัจจุบัน:เริ่มต้น
 • ผลลัพธ์: IELTS 5.0+
 • เนื้อหา
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ตอนที่ 3
พัฒนาการทางภาษา
(Language development)
สร้างทักษะในการเผชิญกับ
คำถามประเภทต่างๆ ในการสอบ
IELTS Speaking
ทำแบบฝึกหัดตามหัวข้อและประโยคแบ่งตามระดับ
พร้อมติดตามความพัฒนาของตนเอง

Speaking for IELTSSpeaking for IELTS

 • ระดับปัจจุบัน: ระดับกลาง
 • ผลลัพธ์: IELTS 6.5+
 • เนื้อหา
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ความรู้ทั่วไป ได้แก่ คำศัพท์
ไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ และการออกเสียง
กลยุทธ์การทำข้อสอบ ได้แก่
ตัวอย่างคำตอบและการวิเคราะห์โดยละเ
อียด การสัทอักษรสากล IPA
ทำแบบฝึกหัดที่มีรูปแบบหัวข้อและประโยคแบ่งตามระดับ
พร้อมติดตามความพัฒนาของตนเอง

Skills For The TOEFL iBT TESTSkills For The TOEFL iBT TEST

 • ระดับปัจจุบัน: ทุกระดับ
 • ผลลัพธ์: TOEFL Speaking 25+
 • เนื้อหา
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
สร้างฐานความรู้
ทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบก
ารพูดด้วยรูปแบบประโยคที่มีอยู่
ฝึกฝนกับหัวข้อที่หลากหลาย
รู้ระดับขและติดตามความคืบหน้าของคุณ

Collins Skills for the TOEIC® TestCollins Skills for the TOEIC® Test

 • ระดับปัจจุบัน: ระดับเริ่มต้น
 • ผลลัพธ์: TOEIC 400+
 • เนื้อหา
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
สร้างฐานความรู้
ทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบก
ารพูดด้วยรูปแบบประโยคที่มีอยู่
ฝึกฝนกับหัวข้อที่หลากหลาย
รู้ระดับขและติดตามความคืบหน้าของคุณ

ผลลัพธ์หลังเรียนจบ

 • เข้าใจการสอบ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการให้คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ
 • สร้างและเสริมความรู้ในการสอบ
  เช่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง
 • วิเคราะห์แนวทางการทำข้อสอบ และตัวอย่างคำตอบที่ได้คะแนนสูง
 • ทำแบบทดสอบ
  เพื่อมีวิธีการทำข้อสอบที่มี
  ประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรเตรียมสอบประกาศนียบัตรนานาชาติ
ELSA โดย HarperCollins

Get ready for IELTS Speaking

Get ready for IELTS Speaking

199 บาท
Speaking for IELTS

Speaking for IELTS

199 บาท
Collins Skills for the TOEIC® Test

Collins Skills for the TOEIC® Test

199 บาท
Skills For The TOEFL iBT TEST

Skills For The TOEFL iBT TEST

199 บาท

คอมโบที่ช่วยให้คะแนนการพูดสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

Combo SA 1 tháng + Harper Collins bất kỳ

Combo ELSA Pro 6 เดือน
+ Harper Collins
สมัครทันที

2,318 บาท
1,052 บาท
Combo SA 3 tháng + Harper Collins bất kỳ

Combo ELSA Pro 1 ปี
+ Harper Collins
สมัครทันที

2,718 บาท
1,599 บาท
Combo SA 1 năm + Harper Collins bất kỳ

Combo ELSA ตลอดชีพ
+ Harper Collins
สมัครทันที

15,084 บาท
3,035 บาท

ทำไม ELSA Speak
จึงเป็นแอปเรียนการสื่อสารชั้นนำ

 • สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ
  ทางวิชาการในระดับชั้นนำ
 • ระบบมีการรายงานผล
  การเรียน
 • เทคโนโลยีปัญญา
  ประดิษฐ์ AI
  พิเศษเฉพาะ
 • ความสามารถในการ
  แก้ไขการออกเสียงของ
  เจ้าของภาษา
 • หลักสูตรตาม
  มาตรฐานสากล
 • ออกแบบเส้นทาง
  การเรียนรู้เฉพาะบุคคล

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

แอปพลิเคชัน ELSA Speak
และรางวัลระดับนานาชาติ

รางวัลอันดับหนึ่งในการแข่งขัน SXSWedu® ปี 2016 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิ Bill Gates

รางวัลอันดับหนึ่งในการแข่งขัน SXSWedu® ปี 2016 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิ Bill Gates

ตัวเลือกรายแรกสำหรับการลงทุนในเอเชียของ กองทุน Gradient Ventures - Google

ตัวเลือกรายแรกสำหรับการลงทุนในเอเชียของ กองทุน Gradient Ventures - Google

แอปพลิเคชันการเรียนรู้ดิจิทัลที่ดีที่สุด ซึ่งคัดเลือกโดยองค์กร IMAGINE Education

แอปพลิเคชันการเรียนรู้ดิจิทัลที่ดีที่สุด ซึ่งคัดเลือกโดยองค์กร IMAGINE Education

Top 4 บริษัทที่ใช้ AI ในการเปลี่ยนแปลงโลก – Forbes

Top 4 บริษัทที่ใช้ AI ในการเปลี่ยนแปลงโลก – Forbes

VTV ยืนยันความสามารถของ ELSA Speak ในการปรับปรุงการออกเสียงสำหรับคนเวียดนาม

VTV ยืนยันความสามารถของ ELSA Speak ในการปรับปรุงการออกเสียงสำหรับคนเวียดนาม

แอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำใน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย

แอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำใน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย

ELSA Speak และตัวเลขต่าง ๆ

+64,000,000

จำนวนครั้งดาวน์โหลดแอปจากทั่วโลก

+195

จำนวนประเทศที่ ELSA Speak มีผู้ใช้งานอยู่

+25,000

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ

+192

หัวข้อที่หลากหลายและใช้ได้จริง เหมาะสำหรับทุกระดับ

90%

รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อใช้ภาษาอังกฤษ หลังจากเริ่มเรียนเพียง 3 เดือน

+5,000,000

คนเวียดนามมั่นใจเลือก ELSA Speak เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลการลงทะเบียน

เลือกแพ็คเกจ HarperCollins:

เลือกคอมโบ ELSA Pro & Harper Collins:

 • +
 • +
 • +
รวม:    0 Đ