ปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในโลก

กรอกรหัส THAUG23 ลดเหลือ 2,995 บาท

สมัครเรียน

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษา

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

 • เตรียมภาษาอังกฤษของคุณเพื่อเริ่มต้นการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ ELSA
  จงสร้างวินัยการเรียนและทักษะการพูดเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกับ ELSA Speak
 • วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานของเราจะนำมาให้คุณซึ่งความสำเร็จในมหาวิทยาลัย
  และในการหางานโดยช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีพอ

ภาษาอังกฤษสำหรับ
คนทำงาน

ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน

 • ELSA Speak มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  เป็นแผนที่เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้สอน
  ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณจะก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายในอาชีพ ด้วย ELSA Speak

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ

 • การเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่สามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่ปัจจุบันมีผู้พูดมากกว่า 1.7 พันล้านคนทั่วโลก
  จึงทำให้ภาษาอังกฤษคือทางออกของการสื่อสารระหว่างประเทศ
 • ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง บทเรียนภาษาอังกฤษที่ ELSA มุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางเนื่องจากทักษะนี้จำเป็นเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

สื่อสารภาษาอังกฤษ

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่ง
  มีผู้เรียนมากกว่า 14 ล้านคนทั่วโลก นี่เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ยุ่งงาน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้สอน
  ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณจะก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา4อย่างแน่นอน

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

 • เตรียมภาษาอังกฤษของคุณเพื่อเริ่มต้นการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ ELSA
  จงสร้างวินัยการเรียนและทักษะการพูดเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกับ ELSA Speak
 • วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานของเราจะนำมาให้คุณซึ่งความสำเร็จในมหาวิทยาลัย
  และในการหางานโดยช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีพอ

ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน

 • ELSA Speak มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  เป็นแผนที่เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้สอน
  ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณจะก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายในอาชีพ ด้วย ELSA Speak

การท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ

 • การเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่สามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่ปัจจุบันมีผู้พูดมากกว่า 1.7 พันล้านคนทั่วโลก
  จึงทำให้ภาษาอังกฤษคือทางออกของการสื่อสารระหว่างประเทศ
 • ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง บทเรียนภาษาอังกฤษที่ ELSA มุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางเนื่องจากทักษะนี้จำเป็นเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ

สื่อสารภาษาอังกฤษ

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่ง
  มีผู้เรียนมากกว่า 14 ล้านคนทั่วโลก นี่เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ยุ่งงาน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้สอน
  ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณจะก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา4อย่างแน่นอน

ฝึกการพูดภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย

ปัญญาประดิษฐ์

ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียง
ได้ทันที

ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เรียนจะได้รับคะแนนหลังการทดสอบ แอปจะระบุคำศัพท์ที่ออกเสียงผิด พร้อมช่วยแก้ไข และแนะนำวิธีการ ออกเสียงที่ถูกต้อง

เพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ
การเน้นเสียง การควบคุมลมในช่องปาก การวางลิ้นเมื่อออกเสียง และการใช้ภาษาอังกฤษตามแบบฉบับเจ้าของภาษา

ปัญญาประดิษฐ์

ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียง
ได้ทันที

ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เรียนจะได้รับคะแนนหลังการทดสอบ แอปจะระบุคำศัพท์ที่ออกเสียงผิด พร้อมช่วยแก้ไข และแนะนำวิธีการ ออกเสียงที่ถูกต้อง

เพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ
การเน้นเสียง การควบคุมลมในช่องปาก การวางลิ้นเมื่อออกเสียง และการใช้ภาษาอังกฤษตามแบบฉบับเจ้าของภาษา

มีบทเรียนมากกว่า 25,000 บท

บทเรียนมากถึง 25,000 บท มาพร้อมกับคำศัพท์มากมาย ประกอบไปด้วยบทสนาสั้น ๆ เข้าใจง่าย และสนุก

มีคำศัพท์หลากหลายหมวดหมู่

ด้วยหัวข้อมากกว่า 200 หัวข้อที่น่าสนใจ ใช้บ่อยในชีวิตจริงและในการทำงาน

มีบทเรียนมากกว่า 25,000 บท

บทเรียนมากถึง 25,000 บท มาพร้อมกับคำศัพท์มากมาย ประกอบไปด้วยบทสนาสั้น ๆ เข้าใจง่าย และสนุก

มีคำศัพท์หลากหลายหมวดหมู่

ด้วยหัวข้อมากกว่า 200 หัวข้อที่น่าสนใจ ใช้บ่อยในชีวิตจริงและในการทำงาน

ผู้ช่วยส่วนตัว

สามารถจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้เหมาะกับความสามารถและเป้าหมาย การเรียนของแต่ละบุคคล

สมัครเรียน

สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วภายใน 3 เดือน

คู่มือแนะนำการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชั่น ELSA Speak

เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษกับ ELSA Speak

คู่มือแนะนำในการใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ ELSA Speak

ให้ ELSA ช่วยคุณออกเสียงอยู่ที่นี่นะคะ

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
YOUR LEVEL
{{level}}

{{ completedSteps }}%

คำถามที่พบเจอบ่อย

โทรศัพท์/แท็บเล็ตของฉันใช้แอป ELSA Speak ได้หรือไม่

"ELSA Speak เป็นแอปพลีเคชั่นที่ใช้ได้กับโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android
สเปคเครื่องมีรายละเอียดดังนี้
iOS: iOS 14 ขึ้นไป
Android: 5.x.x Lollipop"

ELSA Proแตกต่างกับ ELSA ฟรียังไง

"ELSA Speak เป็นโปรแกรมฝึกพูดภาษาอังกฤษลับคอร์สเรียน ELSA Pro
เมื่อลูกค้าสมัครเรียน (หมายถึงลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย) จะได้ใช้แอปพลีเคชั่นอย่างครบฟังก์ชั่นของแอปค่ะ
คอร์สเรียนมีชื่อต่างกัน และราคาไม่เหมือนกันเพื่อแยกระยะเวลาเรียนค่ะ
ยกตัวอย่าง
คอร์สเรียน ELSA Pro 1 ปี ลูกค้าใช้แอปได้ภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันเปิดการใช้งาน
ELSA Pro ตลอดชีพ (lifetime) ไม่นับเวลาใช้งานของลูกค้า ซื้อครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดค่ะ
ไม่ทราบว่าพี่สงสัยข้อมูลไหนไหมคะ"

ELSA Speak มีวิธีชำระเงินอย่างไรบ้าง

"ELSA มีวิธีการชำระเงินเป็นสองทาง ได้แก่ การโอนเงินเข้าบัญชีและเก็บเงินปลายทาง (COD ค่ะ
ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสะดวกชำระเงินแบบไหนคะ"

ELSA Speak เรียนแบบ offline ได้ไหม

ELSA ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นเพื่อใช้งาน ELSA จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง

ELSA Speak ใช้กับอุปกรณ์ได้กี่เครื่อง

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรับรองผลประโยชน์ให้กับผู็เรียน ELSA มีการกำหนดอุปกรณ์เรียน 1 บัญชีเรียนใช้ได้กับอุปกรณ์ 3 เครื่องเท่านั้น หากถ้าใช้อุปกรณ์เรียนที่ 4 ขึ้นไปจะมีข้อมูลเตือนและบัญชีอยู่ในอุปกรณ์ที่ 4 นั้นถูกล็อกเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้

ELSA Speak เป็นการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือออฟไลน์

"ELSA เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะ ELSA Speak ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ A.I ที่มีความออกเสียงถูกต้องแม่นยำถึง 95% เพื่อช่วยให้ผู้เรียนฝึกการออกเสียงดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนชาวต่างชาติแท้จริงค่ะ
โปรแกรม ELSA Speak เป็นแอปพลิเคชันอยู่ในท็อป 5 อันดับโลกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา ELSA Speak มีใน 101 ประเทศและมีผู้ใช้มากก่วา 16.000.000 คนทั่วโลกค่ะ".

คอร์ส ELSA Pro จะเรียนหัวข้ออะไรบ้าง

ELSA มีจำนวนบทเรียนมากมาย กับ 140 หัวข้อ 6,000 บทเรียนและมี 23,000 บททำการบ้าน หัวข้อมีการอัปเดตตลอดเกี่ยวกับ การสื่อสารประจำวัน ธุรกิจ ท่องเที่ยว ฝึก IELTS Speaking...คุณพยายามเรียนแค่ 10 - 15 นาที คุณจะได้เห็นความพัฒนาของตนเองหลังการเรียน 3 - 6 เดือน

ลูกค้าชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรหัสคอร์สเรียน

โดยปกติรหัสเปิดเปิดใช้งานจะได้ส่งให้คุณลูกค้าผ่านอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เมื่อคุณลูกค้าชำระเงินสำเร็จ (ไม่นับวันวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดเทศกาล) กรุณาคุณลูกค้าตรวจในอีเมล/ สปามภายใน 24 ชั่วโมงหลังเมื่อโอนเงิน หลังเวลานั้น หากถ้าคุณลูกค้ายังไม่ได้รับอีเมลที่มีรหัสเปิดใช้งาน การุณาถ่ายรูปสลิปโอนเงินและส่งอีเมลถึง [email protected] เพื่อให้ทางเราแก้ไขปัญหาให้ค่ะ

สำนักงานใหญ่ของ ELSA Speak อยู่ที่ไหน

"ปัจจุบัน ELSA Speak มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่: 139 Old Orchard Dr, Los Gatos, CA 95032, US
ขณะนี้เรากำลังพัฒนาตลาดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทย เพราะฉะนั้นเรายังไม่มีสำนักงานอย่างเป็นทางการอยู่ที่ประเทศไทย
หากคุณต้องการการสนับสนุนด้านข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราผ่านอีเมล: [email protected]
Website: https://elsaspeak.shop/"

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณ

ประหยัด
สูง สุด
50%
ELSA Pro 6 เดือน
ประหยัดสูง สุด 50%

2,099 ฿

1,049 ฿

 • ฟังค์ชั่น Pro ใช้ได้ภายใน 6 เดือน
 • สัมผัสฟรีกับฟีเจอร์ใหม่ (เรียนหัวข้อใหม่ วิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับคะแนนการออกเสียง ฯลฯ)
 • เพิ่มทักษะการสื่อสารด้วย 25,000 บทเรียน และ 6,000 บทฝึกหัด
 • แผนการเรียนรู้จะถูกออกแบบตามระดับของผู้เรียน ด้วย AI อัจฉริยะ
ประหยัด
สูง สุด
30%
ELSA Pro 1 ปี
ประหยัดสูง สุด 30%

2,499 ฿

1,749 ฿

 • ฟังค์ชั่น Pro ใช้ได้ภายใน 1 ปี
 • สัมผัสฟรีกับฟีเจอร์ใหม่ (เรียนหัวข้อใหม่ วิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับคะแนนการออกเสียง ฯลฯ)
 • เพิ่มทักษะการสื่อสารด้วย 25,000 บทเรียน และ 6,000 บทฝึกหัด
 • แผนการเรียนรู้จะถูกออกแบบตามระดับของผู้เรียน ด้วย AI อัจฉริยะ
ประหยัด
สูง สุด
75%
ELSA Pro ตลอดชีพ
ประหยัดสูง สุด 75%

14,865 ฿

3,659 ฿

กรอกรหัส THM24LT ลดเหลือ 3,459 บาท

 • จ่ายครั้งเดียว เรียนตลอดชีพ ใช้ตลอดไป
 • สัมผัสฟรีกับฟีเจอร์ใหม่ (เรียนหัวข้อใหม่ วิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับคะแนนการออกเสียง ฯลฯ)
 • เพิ่มทักษะการสื่อสารด้วย 25,000 บทเรียน และ 6,000 บทฝึกหัด
 • แผนการเรียนรู้จะถูกออกแบบตามระดับของผู้เรียน ด้วย AI อัจฉริยะ

สั่งซื้อ

ข้อเสนอพิเศษจะหมดใน