ELSA Speak – แอพเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยทำงานในปัจจุบัน

สำหรับคนวัยทำงาน มักจะให้ความสำคัญกับปัจจัย “ความเร็ว” ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถปรับโครงสร้างเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นตามความจำเป็นและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีตอนสื่อสารในที่ทำงาน ELSA Speak – แอพเรียนภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งสำหรับคนวัยทำงานในปัจจุบันจะตอบสนองความต้องการทั้งหมดข้างต้นนี้ ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจและสามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานได้

แอพเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกอาชีพ 

ELSA Speak ให้หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับทุกอุตสาหกรรม แผนก และทุกตำแหน่งงานในบริษัท

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

แอพเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น – ELSA Speak ได้พัฒนามากกว่า 290 หัวข้อ รวมถึงภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ ร้านอาหาร – โรงแรม การตลาด – การขาย การเงิน – การธนาคาร ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาชีพสายอื่น ๆ

แอพเรียนภาษาอังกฤษ
แอพเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น – ELSA Speak

คลังบทเรียนกว้างใหญ่ของ ELSA Speak ให้หัวข้อมากกว่า 50 หัวข้อแก่ผู้เรียนสำหรับสื่อสารในที่ทำงาน เช่น: การสนทนากับเพื่อนร่วมงาน การสนทนาภาษาอังกฤษขณะเดินทางเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทสนทนาตอนสัมภาษณ์งานหรือสื่อสารกับลูกค้า

> คลังบทเรียนกว้างใหญ่ของ ELSA Speak มีหัวข้อมากกว่า 50 หัวข้อ

ด้วยบทเรียนและแบบฝึกหัดเหล่านี้ คุณจะได้เรียนรู้โครงสร้าง คำศัพท์ และรูปแบบประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปใช้ที่ที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้คุณมีความมั่นใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น

บทเรียนกว่า 5,000 บท แบบฝึกหัดกว่า 25,000 บทตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง

ปัจจุบัน ELSA Speak ได้พัฒนาบทเรียนมากกว่า 5,000 บทเรียน แบบฝึกหัด 25,000 บทในหลากหลายหัวข้อตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ผู้ใช้จะได้ฝึก 44 พยางค์ของระบบสัทอักษรภาษาอังกฤษ แต่ละพยางค์จะแบ่งเป็นแต่ละระดับ ฝึกฟัง ฝึกออกเสียงคำเดียว ฝึกออกเสียงตามวลี และฝึกพูดตามบทสนทนา

หลังจากลงทะเบียนใช้งาน ELSA Speak คุณจะได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปผ่านวิดีโอคลิปสั้นๆ โดยสามารถฝึกฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษตามหัวข้อการสื่อสารในที่ทำงาน เช่น First week at work (สัปดาห์แรกในที่ทำงาน), Meeting new coworkers (พบปะเพื่อนร่วมงานคนใหม่) ฯลฯ

นอกจากนี้ ELSA Speak ยังร่วมมือกับ University of Pennsylvania (UPenn) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับท็อป 5 ของ Ivy League ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเสนอหลักสูตร ENGLISH FOR CAREER DEVELOPMENT ที่นี่ คุณจะได้เรียนหัวข้อที่จำเป็นสำหรับการสมัครงานและการสัมภาษณ์

banner (compare free vs pro)

ELSA Speak จะสรุปความรู้หลักของแต่ละบทเรียนผ่าน “Key Takeaways” และให้คุณทบทวนผ่านคำถามแบบปรนัยที่น่าสนใจ หลังจากจบหลักสูตร คุณจะได้รับใบรับรองออนไลน์ของ UPenn ซึ่งจะสร้างความโดดเด่นให้ประวัติย่อและ Linkedin ของคุณ

ใบรับรองภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันเหนือผู้สมัครคนอื่น ให้โอกาสที่สามารถทำงานในบริษัทข้ามชาติ ดังนั้น ELSA Speak จึงได้รวบรวมและพัฒนาแบบฝึกหัดการพูด IELTS เพิ่มเติม โดยมีหัวข้อที่นิยมมากกว่า 60 หัวข้อ แบ่งเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 – 9.0 IELTS

นอกจากนี้ คุณจะสามารถอ้างอิงคลังบทเรียนเตรียมสอบ TOEIC, Idioms for IELTS Speaking หรือหัวข้อภาษาอังกฤษอื่นที่นักเรียนคนอื่นๆ แชร์กัน เข้าร่วมชุมชน ELSA Speak เพื่อพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของตนเอง

หลักสูตรแบบเชิงลึกจัดทำโดย Oxford University

University of Oxford และแอพเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ELSA Speak ได้รวมกันเพื่อเปิดตัว ELSA Oxford Business Results ซึ่งช่วยให้คนวัยทำงานสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและสื่อสารได้ดีขึ้น ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาที่ ELSA Speak จะเป็นไปตามหลักสูตรเร่งรัดที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

แอพเรียนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรแบบเชิงลึกที่ได้จัดทำโดย Oxford University ใน ELSA Speak

ผู้ใช้จะได้เรียนรู้ชุดหนังสือ Oxford Business Results ในแต่ละระดับของภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (ยุโรป) ชุดหนังสือ 6 เล่มนี้จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในที่ทำงาน ตั้งแต่หัวข้อง่ายๆ ไปจนถึงขั้นสูง

 • Oxford Business Results เล่มที่ 1 (Starter): เน้นการสนทนาในที่ทำงาน ระหว่างแผนกในบริษัท การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เนื้อหาในส่วนนี้จะไม่ยุ่งยากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
 • Oxford Business Results เล่มที่ 2 (Elementary): เข้าถึงหัวข้อที่ยากขึ้น เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษเมื่อทำงานเป็นกลุ่ม การอภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การสื่อสารทางโทรศัพท์
 • Oxford Business Results เล่มที่ 3 (Pre-Intermediate): มุ่งเน้นไปที่หัวข้อการสื่อสารแบบมืออาชีพมากขึ้น เช่น การดูแลลูกค้า การจัดการออเดอร์ เทมเพลตการนำเสนอภาษาอังกฤษ
 • Oxford Business Results เล่มที่ 4 (Intermediate):  เน้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การขนส่ง และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับ Intermediate จะช่วยให้คุณเรียนรู้รูปแบบประโยค บทสนทนาเกี่ยวกับการจัดการและการดำเนินงานของบริษัท
 • Oxford Business Results เล่มที่ 5 (Upper-Intermediate):  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในการประชุม ในขณะเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น จริยธรรมทางธุรกิจ การประกอบการและการตัดสินใจ
 • Oxford Business Results เล่มที่ 6 (Advanced): เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและโมเดลธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเข้าสู่สภาพแวดล้อมของกิจการข้ามชาติ ระดับนี้มักจะเหมาะกับบุคคลในตำแหน่งผู้บริหารซึ่งมักเจรจาหรือโน้มน้าวใจผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ

เช่นนั้น เส้นทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่จัดทำโดย Oxford University จึงเหมาะสำหรับทุกอาชีพและทุกตำแหน่งในบริษัท โดยผ่านบทเรียนที่ใช้ในชีวิตการทำงานเหล่านี้ คุณจะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับลูกค้า เจรจากับคู่ค้า และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและง่ายขึ้น

เทคโนโลยี A.I. แก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงใน TOP 5 ของโลก

ELSA Speak เป็นแอพใช้ปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก 5 อันดับแรก พร้อมด้วย Cortana ของ Microsoft และ Google Allo ของ Google ในขณะเดียวกัน ELSA Speak ก็เป็นหนึ่งในบริษัท 4 อันดับแรกที่ใช้ A.I. เปลี่ยนโลกที่โหวตโดยนิตยสาร Forbes

ด้วยเทคโนโลยีของ A.I ระบบอัจฉริยะชั้นสูง ELSA สามารถจำเสียงพูดและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงได้ทันที คุณเพียงแค่บันทึกการออกเสียงตามการถอดเสียง ระบบจะวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับเสียงเจ้าของภาษา จากนั้นให้คะแนนและชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดแต่ละพยางค์

career advancement

> ELSA Speak เป็นแอพใช้ปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก 5 อันดับแรก

ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำให้แก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงของแต่ละพยางค์ ตั้งแต่การเน้นเสียง การหายใจออก และการวางลิ้น แล้วฝึกฝนใหม่เพื่อให้ถูกต้อง เพียงฝึกออกเสียงด้วยแอพเรียนภาษาอังกฤษ ELSA Speak คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วโดยสามารถเน้นสำเนียงตามอเมริกันมาตรฐาน

ปัจจุบัน เฉพาะแอพเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน ELSA Speak เท่านั้นที่มีเทคโนโลยีพิเศษดังกล่าวในตลาด ELSA Speak ได้ชนะการแข่งขันที่ SXSWEdu Launch ปี 2016 ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีชั้นนำอันทรงเกียรติในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน South China Morning Post ก็ได้จัดอันดับ ELSA Speak ให้เป็นหนึ่งใน “13 อันดับบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างน่าสนใจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยฟีเจอร์ที่โดดเด่นนี้ ELSA Speak จึงได้ Gradient Ventures – กองทุนที่เชี่ยวชาญในการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ของ Google ลงทุน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการเติบโตในระดับสากล

ปรับปรุงสำเนียงภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น 90% ภายใน 90 วัน

ตามศูนย์ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมาก คุณจะต้องเรียนตามเส้นทางทั่วไป จะไม่มีโอกาสฝึกพูดแบบ 1 ต่อ 1 นอกจากนั้น อาชีพและเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน ดังนั้น การสร้างเนื้อหาความรู้ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคนจะเป็นเรื่องยากมาก

ในทางตรงกันข้าม แม้ว่าจะเป็นแอพเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เท่านั้น แต่ ELSA Speak สามารถออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับคนทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากดาวน์โหลด แอพลงในเครื่องแล้ว คุณจะได้รับการทดสอบระดับภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วยประโยคการออกเสียงพื้นฐาน 16 ประโยค

app học tiếng anh cho người đi làm

> ปรับปรุงสำเนียงภาษาอังกฤษของคุณ 90% ภายใน 90 วัน

ระบบจะใช้ผลการสอบเพื่อให้คะแนนการออกเสียงปัจจุบันของคุณ โดยระบุว่าทักษะใดดี ทักษะใดต้องปรับปรุงเพิ่ม จากนั้น ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลตามความสามารถและเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณเอง

ด้วยเทคโนโลยี A.I. และบทเรียนที่เหมาะสม ระดับภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว จากผลการทดสอบ 90% ผู้ใช้สามารถออกเสียงที่ดีขึ้นหลังจากเรียนด้วย ELSA Speak เพียง 90 วัน

สำหรับคนที่งานยุ่งตลอดเวลา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปใช้ได้จริงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ด้วยความเข้าใจความคิดนี้ ELSA Speak จึงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะ “ความกลัว” ในการสื่อสาร และช่วยให้คุณพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ

ทดสอบความสามารถของคุณอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ไม่เพียงแต่ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลเท่านั้น แอพเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น ELSA Speak จะทดสอบความสามารถของคุณฟรีและเป็นประจำ ช่วยคุณสังเคราะห์เวลาการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการเรียนในแต่ละวัน สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าของตนเองได้ง่ายขึ้นตามระยะเวลา ระบบจะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของ ELSA Dashboard ที่รายละเอียดและใช้งานง่าย

ผู้ช่วยอัจฉริยะ ELSA จะช่วยทำนายคะแนนการสอบพูด IELTS โดยให้คะแนนตามแต่ละทักษะ: การออกเสียง การฟัง ความคล่องแคล่ว การเน้นเสียง การออกเสียงสูงต่ำ ในขณะเดียวกัน แอพเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพนี้จะเตือนให้คุณเรียนในทุกวันตามเวลาที่ตั้งไว้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

นอกจากนี้ ELSA Speak ยังมีการจัดอันดับนักเรียนประจำสัปดาห์อีกด้วย คะแนนของคุณจะถูกบันทึกและระบบจะจัดอันดับหลังการฝึกแต่ละครั้ง ด้วย “การแข่งขัน” นี้ แน่นอนว่าแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยืนยันจากนักเรียนกว่า 40 ล้านคน

ด้วยฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมข้างต้น ELSA Speak จึงเป็นแอพเรียนภาษาอังกฤษชั้นนำสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน โดยมีนักเรียน 40 ล้านคนทั่วโลกพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานได้อย่างมั่นใจด้วยความช่วยเหลือจาก ELSA Speak

แอพเรียนภาษาอังกฤษ
นักเรียน 40 ล้านคนทั่วโลกได้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจด้วยความช่วยเหลือจาก ELSA Speak

ในการเดินทางเพื่อช่วยให้ผู้ใช้พูดภาษาอังกฤษได้ดี – รับโอกาสทางอาชีพในมือ ELSA Speak ได้รับตัวเลขที่น่าประทับใจ เช่น:

 • 90% ผู้ใช้ออกเสียงได้ชัดเจนขึ้น
 • 95% ผู้ใช้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
 • 68% ผู้ใช้พูดอย่างคล่องแคล่วมากขึ้น
 • ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 50% ด้วยทักษะการสื่อสาร
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขึ้น 40% ทันทีในเวลาเพียง 10 นาทีของการฝึกรายวันด้วย ELSA Speak
 • 101+ ประเทศที่ใช้ ELSA Speak

เพียงมีสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถอัปเกรดภาษาอังกฤษของคุณด้วย ELSA Speak สำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีเวลาฝึกภาษาต่างประเทศมากนัก ตั้งแต่ตอนนี้ คุณก็สามารถร่วมกับ ELSA Speak ฝึกออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการ

เคล็ดลับเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนไม่มีเวลาว่าง

คำแนะนำในการลงทะเบียน ELSA Pro พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ปัจจุบัน ELSA Speak มี 3 แพ็กเกจ:

 • ELSA Pro 6 เดือน ราคา 2,099 baht
 • ELSA Pro 1 ปี ราคา 3,499 baht
 • ELSA Pro ตลอดชีพ ราคา 3,699 baht

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นได้อัปเดตในขณะที่เขียนบทนี้ ELSA Speak มีโปรโมชั่นเป็นประจำในทุกเดือนเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้

นอกจากนี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซื้อ ELSA Pro:

 • ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงลิงก์เพื่อซื้อ ELSA Pro
 • ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณและเลือกแพ็กเกจ ELSA ที่คุณต้องการซื้อ จากนั้นคลิก “ลงทะเบียน”
 • ขั้นตอนที่ 3: เลือกวิธีการชำระเงินและคลิก “สั่งซื้อ”
 • ขั้นตอนที่ 4: ทีมดูแลลูกค้าของ ELSA Speak จะติดต่อและช่วยคุณดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงิน

ELSA Speak เป็นแอพเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน โดยผ่านบทเรียนในหลากหลายอุตสาหกรรม คุณจะมั่นใจมากขึ้นเมื่อนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหรือสื่อสารและเจรจากับลูกค้าและคู่ค้า

ซื้อ ELSA Pro เพื่ออัปเกรดภาษาอังกฤษและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณวันนี้!

แอพเรียนภาษาอังกฤษฟรีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 5 อันดับแรกสำหรับคนทำงาน

1. แอพเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เริ่มต้น ELSA Speak ― 2. แอพเรียนภาษาอังกฤษ Duolingo ― 3. แอพเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฟรี HelloTalk ― 4. แอพเรียนภาษาอังกฤษ Drops ― 5. แอพเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ 4 English

ทำไมคุณจึงควรเลือกแอพเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน ELSA Speak?

ELSA Speak มีบทเรียนมากกว่า 25,000 บทสำหรับทุกอาชีพ ซึ่งได้ออกแบบตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Oxford เทคโนโลยี A.I. การจำเสียงเฉพาะตัวและการแก้ไขการออกเสียงในทันทีจะ ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจในที่ทำงาน

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท