Collocation คืออะไร? ทุกอย่างเกี่ยวกับ Collocation ที่คุณตัองรู้

นอกจากคำศัพท์เดี่ยวแล้ว Collocation – แปลว่าวลี ยังมีบทบาทสำคัญมากและต้องคำนึงถึงเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ  Collocation สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการเอาคำต่างๆ มารวมกันในภาษาเพื่อแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ ในกระบวนการเรียนรู้ การใช้ Collocation ที่ถูกต้องและยืดหยุ่นจะช่วยให้ภาษาที่คุณใช้มีความเป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่ายมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ในการถ่ายทอดความหมายของประโยคด้วย ในบทความต่อไปนี้ ELSA Speak จะช่วยให้คุณสำรวจ “โลก”ของ Collocation แนะนำวิธีการและสื่อการเรียนรู้บางอย่างเพื่อเรียนรู้และจดจำสิ่งเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ!

Collocation คืออะไร

Collocation คือกลุ่มคำที่มักใช้ร่วมกันตามลำดับที่ถูกต้อง โดยก่อให้เกิดวลีที่มักจะอยู่รวมกันเสมอเมื่อถ่ายทอดข้อมูลบางอย่าง ที่มาของการรวมกันนี้มาจากนิสัยการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา 

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่างเช่น ในภาษาไทย เราใช้วลี “เสือคำราม” หรือ “ชะนีโหยหวน” หากเราหมายถึงวิธีที่สัตว์เหล่านี้ส่งเสียง แทนที่จะใช้ “เสือชะนีโหยหวน” และ “ชะนีคำราม”

ในทำนองเดียวกัน เวลาพูดภาษาอังกฤษ เจ้าของภาษาจะใช้ “fast food” แทนที่ใช้ “quick food” หรือ “blonde hair” แทนที่ใช้ “yellow hair”

ความจริงว่า สำหรับภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บางครั้งผู้เรียนยังคงสามารถใช้ “yellow hair” หรือ “quick food” โดยยังสามารถถ่ายทอดความคิดของตนต่อเจ้าของภาษาได้ อย่างไรก็ตาม วิธีพูดนี้จะขาดความเป็นธรรมชาติ และอาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดได้ในบางกรณี

สรุปได้ว่า collocation คือการนำคำมารวมกันเป็นวลีตามนิสัยการใช้ของเจ้าของภาษา ดังนั้น การรู้วิธีการใช้ collocation จะช่วยให้การพูดและการเขียนของคุณเป็นธรรมชาติและเหมือนกับเจ้าของภาษามากขึ้น

ประเภทของ Collocation ที่พบบ่อย

Collocation แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ grammatical collocation และ  lexical collocation: 

 • Grammatical collocation คือ วลีที่ประกอบด้วยคำหลัก (อาจเป็นคำนาม คำคุณศัพท์ หรือคำกริยา) ปรากฏคู่กับคำบุพบทหรือโครงสร้างไวยากรณ์อื่น เช่น infinitive หรือ อนุประโยค
 • Lexical collocation คือ กลุ่มคำที่ปรากฏร่วมกันประเภทที่นอกเหนือจากประเภทแรกมักประกอบด้วยคำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์

เพราะ collocation ได้รวมกันตามนิสัยของเจ้าของภาษา ดังนั้นไม่มีกฎตายตัวว่าคำนี้จะต้องรวมกับคำไหน มี collocation 6 ประเภทในประเภท lexical collocation   ที่เจ้าของภาษามักจะใช้ในการสื่อสารในแต่ละวัน

ประเภทของ COLLOCATION

ตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง
Adj + N
(คำคุณศัพท์ + คำนาม)
There is heavy traffic (จราจรหนาแน่น) in the downtown area tonight.
There is a high chance (โอกาสสูง) I’ll get this job.
Adv + Adj
(คำกริยาวิเศษณ์ + คำคุณศัพท์)
We are fully aware (ตระหนักรู้อย่างเต็มที่) of the importance of the situation.
It would be virtually impossible (แทบจะเป็นไปไม่ได้) to convince Mary to come to the party.
N + N
(นามวลี)
Let’s give Ms Tracy a round of applause (เสียงปรบมือ).
I’d like to buy a bar of soap (สบู่ก้อน) please.
N + V
(คำนาม + กริยา)
The economy boomed (เศรษฐกิจเฟื่องฟู) in 2000.
A lion roars (สิงโตคำราม), does not shout.
Adv + V
(คำกริยาวิเศษณ์ +  กริยา)
The movie has been highly recommended (แนะนำเป็นอย่างยิ่ง) by critics.
Mary whispered softly (กระซิบเบาๆ) in John’s ear.
V + N
(กริยา + คำนาม)
The prisoner was hanged for committing a crime (ก่ออาชญากรรม).
Did the hurricane do much damage (ทำความเสียหาย)?

วิธีการเรียนรู้ Collocation อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีกฎตายตัวเพื่อเรียนรู้ collocation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้ collocation จำนวนมาก หมายความว่าคุณต้องขยันเรียนและใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้และจดจำ collocation ได้ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: พกพจนานุกรมติดตัว

อย่างแรก เลือกพจนานุกรมให้ตัวเองเพื่อศึกษา

พจนานุกรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ใช้ในการเรียนรู้ collocation ที่คุณสามารถอ้างอิงได้คือ หนังสือ Oxford collocations dictionary ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวม collocation ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีการวิเคราะห์การรวมกันของคำอย่างชัดเจน และยังให้คำอธิบายความหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำการผสมคำนี้

นอกจากหนังสือแล้ว คุณยังสามารถติดตั้งแอปพจนานุกรมฟรีบนโทรศัพท์ เช่น Ozdic Oxford เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาคำศัพท์ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์พจนานุกรม Cambridge.

ข้อมูลข้างต้นจะช่วยให้คุณค้นหา collocation และช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของคุณได้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์หากคุณต้องการเครื่องมือในการค้นหาความหมายการใช้ในบริบทเฉพาะของ collocation นั้น

ขั้นตอนที่ 2: จัดบันทึก collocation ที่คุณเรียนรู้

หากคุณพบ collocation ให้จดบันทึก  หรือคั่นหน้าไว้ การฝึกฝนทันทีเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจดจำ collocation 

ดังนั้น เตรียมปากกาเน้นข้อความและสมุดบันทึกเพื่อบันทึก collocation ในระหว่างการศึกษา คุณควร:

 • ใช้ปากกาเน้นข้อความทำเครื่องหมาย collocation ที่คุณเรียนรู้ วลีใดๆ ที่คุณสงสัยว่าเป็น collocation ก็ต้องค้นหาทันที
 • แบ่งสมุดบันทึกออกเป็น 3 คอลัมน์เมื่อบันทึก collocation ได้แก่ collocation ความหมายของมันและตัวอย่าง การตั้ง collocation เหล่านี้ในบริบทเฉพาะจะข่วยให้คุณจดจำได้นานขึ้น
 • ตารางแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ แบ่งรายการ collocation ตามหัวข้อเพื่อเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3:  ใช้ collocation เป็นประจำในการเรียนรู้ทุกวัน

นอกจากการบันทึก collocation อย่างครบถ้วนแล้ว คุณควรพยายามนำ collocation ทึ่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนประจำวันของคุณด้วย เช่น เมื่อฝึกพูดเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง  คุณสามารถใช้ collocation ที่เรียนรู้เพื่อทำให้การสนทนาของคุณมีชีวิตชีวามากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4:  ทบทวน collocation

และสุดท้ายนี้ หลังจากเรียนรู้ได้สักพักแล้ว อย่าลืมทบทวน collocation เหล่านั้นด้วยการฝึกฝนและการใช้ collocation อย่างสม่ำเสมอเพื่อจดจำ  collocations เหล่านั้นได้นานขึ้นนะคะ!

เมื่อคุ้นเคยกับการใช้ collocation แล้ว คุณจะใช้ collocation เหล่านั้นได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร Collocation ที่ดี

นอกจากการใช้พจนานุกรมหรือค้นหาใน Google มีหนังสือบางเล่มเกี่ยวกับการเรียนรู้ collocation ภาษาอังกฤษที่โดดเด่นที่ ELSA Speak อยากแนะนำให้ทุกคน

หนังสือ Oxford Collocations Dictionary

ในหนังสือเล่มนี้ Collocations ได้รับการวิเคราะห์ความหมายอย่างชัดเจนและมีตัวอย่างให้ผู้เรียนเห็นภาพในบริบท นอกจากนี้ collocation จะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร  ผู้เรียนจะต้องค้นหาและรวบรวม collocation ที่จำเป็น

หนังสือ Oxford Collocations Dictionary

ควรอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดในตอนต้นของหนังสือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการเรียนรู้ รวมถึงทำความเข้าใจวิธีค้นหาคำและ collocations อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หนังสือ English Collocation in Use

เกณฑ์การคัดความรู้มาเรียบเรียงในหนังสือเล่มนี้มีความชัดเจน ประการแรก หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย collocation ที่ใช้งานได้จริงและใกล้ชิดกับชีวิตประจำวัน ไม่ใช่คำศัพท์วิชาชีพหรือเฉพาะด้าน นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้แนะนำการผสมคำที่ชัดเจนที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ด้วยตนเองได้

ENGLISH COLLOCATIONS IN USE

หนังสือ “English Collocations In Use” ดีกว่าหนังสือเล่มอื่นตรงที่เข้าใจง่ายและเรียนง่าย โดยเฉพาะหลังจากแต่ละส่วนมีแบบฝึกหัดสั้นๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทบทวนความรู้ ซึมซับ และจดจำได้นานขึ้น

English Collocations In Use - Exercises

หนังสือ 1000 Collocations in 10 minutes a day

หนังสือเล่มนี้จะสอนวลีประสมทั่วไป รวมถึง 50 บทเรียนตามหัวข้อ  ด้วยหนังสือเล่มนี้ คุณไม่ต้องเวลาหลายชั่วโมงในการจำคำศัพท์และวลีที่ยาวเหยียดอีกต่อไป เพราะแต่ละบทเรียนจะใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น ประกอบด้วย

 • 5  นาทีสำหรับการฟังและการอ่านบทเรียน
 • ใช้เวลา 5 นาทีที่เหลือทำแบบทดสอบและฝึกฝนความรู้ที่คุณได้เรียนรู้

หนังสือ “1000 Collocations In 10 Minutes A Day” แบ่งตามหัวข้อเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียบเรียงความรู้ได้ง่ายขึ้น หากเพิ่งเริ่มเรียน collocations ELSA Speak แนะนำคุณควรใช้หนังสือเล่มนี้ Collocations ที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้ยังเป็นแบบที่ใช้บ่อยและใช้ง่ายที่สุด 

หนังสือ 1000 Collocations in 10 minutes a day

150+ Collocations ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ

พยายามเรียนรู้ collocations ใช้บ่อยที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับ ELSA Speak นะ

50+ collocations ยอดนิยมที่จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

118 collocations ใช้บ่อยที่สุดในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สรุป

Collocation คืออะไร?

Collocation คือ วลี หรือกลุ่มคำที่มักใช้ร่วมกันตามลำดับที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดวลีที่มักจะใช้ร่วมกันเมื่อแสดงข้อมูลบางอย่าง

ประเภทของ collocation ในภาษาอังกฤษ

collocation มี 6 รูปแบบทั่วไปในการสื่อสารประจำวัน:

 • กริยา + คำนาม หรือ คำนามวลี
 • คำนาม + กริยา
 • คำคุณศัพท์ + คำนาม
 • คำวิเศษณ์ + คำคุณศัพท์
 • คำวิเศษณ์ + กริยา

ข้างต้นคือทั้งหมดที่ ELSA Speak แบ่งปันให้คุณเกี่ยวกับ collocation ในภาษาอังกฤษ รวมถึง Collocation คืออะไร รูปแบบทั่วไป และวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ Collocation เป็นตัวอย่างของการผสมผสานคำศัพท์ที่ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้  collocation ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะสิ่งที่นำมาซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่สอบภาษาอังกฤษหรือต้องการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาษา การใช้วิธีการและวัสดุที่ ELSA Speak แนะนำข้างต้นจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ได้
Read more

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ