แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ด้านไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานที่คุณไม่ควรพลาด

ไวยากรณ์ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยผู้เรียนภาษาอังกฤษเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ได้ดีขึ้น รวมถึงทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่ถ้าอยากเก่งไวยากรณ์ นอกจากจะเข้าใจทฤษฎีแล้ว เรายังต้องฝึกฝนให้บ่อย ๆ อีกด้วย และหนึ่งในวิธีการฝึกฝนที่หลายๆ คนใช้กันอยู่ก็คือการฝึกทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (English grammar exercises) ในแต่ละวัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปเวลาเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ผู้เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนทฤษฎี โดยพวกเขาจะเขียนรายการโครงสร้างออกมา จากนั้นพยายามท่องจำและเรียนทบทวนหลายครั้งเพื่อจดจำ หรือไม่ก็ทำแบบฝึกหัดบางอย่างที่มีอยู่ในหนังสือเท่านั้น

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

แต่วิธีการเรียนรู้นี้ไม่ค่อยได้ผล มันจะทำให้คุณลืมทฤษฎีได้ง่าย จำหลักการพื้นฐานไม่ได้ ไม่สามารถได้คะแนนสอบไวยากรณ์สูง ส่งผลต่อการเรียนและผลการสอบภาษาอังกฤษ จากนั้นจะทำให้ตัวคุณเองรู้สึกหดหู่และผิดหวังกับการเรียนภาษาอังกฤษ

ดังนั้น หากคุณจำทฤษฎีได้แล้ว ต่อไปให้ใช้เวลาในการทำแบบฝึกหัดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  (English grammar exercises) มันจะช่วยให้คุณรวบรวมความรู้และปรับปรุงการตอบสนองด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ คุณสามารถค้นหาแบบฝึกหัดไวยากรณ์มากมายในเอกสารต่างๆ หรือบนเว็บไซต์… หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษฟรีของ ELSA Speak

หมายเหตุบางประการเมื่อเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หากต้องการทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ให้ดีๆ คุณควรทราบบางประเด็นต่อไปนี้:

เข้าใจส่วนประกอบของประโยคได้ดี

เมื่อฟังหรืออ่านประโยคภาษาอังกฤษใดประโยคหนึ่ง คุณต้องเข้าใจส่วนประกอบหลักของประโยคนั้น: Subject (ประธาน), Verb (กริยา), Object (กรรม) เมื่อคุณเข้าใจส่วนประกอบของประโยคแล้ว คุณจะเขียนประโยคได้อย่างถูกต้องและรู้วิธีใช้ประโยคในบริบทที่เหมาะสม

เรียนกาลต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

มีกาลพื้นฐานทั้งหมด 12 กาลในภาษาอังกฤษ เพื่อให้จำกาลได้ง่าย คุณสามารถลองใช้วิธีต่อไปนี้:

  • สำหรับกาลปัจจุบัน กริยา/กริยาช่วยจะเป็นรูปแบบกริยาช่อง 1 (Base Form) ของตารางกริยาที่ไม่ปกติ
  • สำหรับอดีตกาล กริยา/กริยาช่วยจะเป็นรูปแบบกริยาช่อง 2 (Past Tense) ของตารางกริยาที่ไม่ปกติ
  • สำหรับอนาคตกาล (Future Tense) ต้องมีคำว่า “will” “จะ” ในประโยค
  • สำหรับกาลต่อเนื่อง (Continuous Tense) จะต้องมี “to be” และ verb-ing ในประโยค
  • สำหรับกาลสมบูรณ์แบบ (Perfect Tense) จะต้องมีกริยาช่วย “have/has/had” และ V3/-ed ในประโยค (กริยาช่อง 3 ในตารางกริยาที่ไม่ปกติ)
หมายเหตุบางประการเมื่อเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นไม่สามารถอธิบายทั้งหมดในบทความเดียว โปรดจำว่าบทความนี้เพียงจัดเตรียมและแบ่งปันเฉพาะความรู้ที่สำคัญและจำเป็นบางอย่างเพื่อช่วยให้คุณทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเท่านั้น

หากคุณเข้าใจกฎง่ายๆ ข้างต้นแล้ว ให้ฝึกฝนทันทีด้วยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน (English grammar exercises) ต่อไปนี้เพื่อจดจำโครงสร้างได้เร็ว

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ด้านไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับกาลต่างๆในภาษาอังกฤษ

1/ I’ve got a computer ,but I ….. (not/use) it much.

2/ After Larry ….. (to see) the film on TV, he decided to buy the book.

3/ Have you got an umbrella? It ….. (start) to rain.

4/ We couldn’t afford to keep our car, so we ….. (sell) it.

5/ I … (meet) Tom and Jane at the airport a few weeks ago. They … (go) to Paris and I ….. (go) to Rome. We … (have) a chat while we … (wait) for our flights.

6/ I’d better have a shower. I (not/have)….. one since Thursday.

7/ Before you came, she….. (go) to school.

8/ For several years, his ambition……. (be) to be a pilot.

9/ Mike…… (phone) one hour ago.

10/ Our teacher usually…. (give) us many exercises.

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับประโยคเงื่อนไข

1/ If you (find) _________ a skeleton in the cellar, don’t mention it to anyone.

2/ If I __________ (have) the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

3/ I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.

4/ If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.

5/ If the weather ___________________(not change), we will reach the top of the mountain.

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Passive voice (กรรมวาจก)

1/ My father waters this flower every morning. 

2 The manager didn’t phone the secretary this morning.

3/ He has broken his nose in a football match.

4/ Have you sent Christmas cards to your family?

5/ They find that the job is not suitable for a girl like her.

elsa speak official

นอกจากการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษแล้ว คุณยังสามารถพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของคุณได้ด้วยการอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ นวนิยาย พูดคุยหรือสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ คุณครู หรือเจ้าของภาษาเป็นประจำ หรือไม่ก็ฝึกเขียนเรื่องสั้นๆ ไดอารี่ บล็อก อีเมล…เป็นภาษาอังกฤษ

โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถลองศึกษา package เรียนภาษาอังกฤษต่างๆ ของ ELSA Speak ได้ ด้วยวิธีการเรียนรู้พิเศษที่ได้รับการพิสูจน์ในทั่วโลก คุณจะบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณอย่างแน่นอน ค้นหาตอนนี้ได้ที่: https://th.elsaspeak.com/ 

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท