แนะนําตัวภาษาอังกฤษ - ตัวอย่าง IELTS Speaking Part 1

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อพื้นฐานที่ปรากฏบ่อยมากในการสอบ IELTS Speaking Part 1 และนี่ก็เป็นหัวข้อที่คุ้นเคยในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ถ้าอย่างงั้น ด้วยหัวข้อนี้ ทำยังไงถึงจะแนะนำตัวเองด้วยภาษาอังกฤษใน IELTS Speaking อย่างน่าประทับใจและทำคะแนนได้

สารบัญ

คำศัพท์ทั่วไปในการแนะนำตัวเอง  

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ – แนะนำชื่อและอายุ   

 • Full name: ชื่อเต็ม  
 • Last name/ family name: นามสกุล
 • First name: ชื่อ
 • Nickname: ชื่อเล่น

E.g: My full name is James Blunt, but everyone calls me James or Jimmy. I am in my 40s.

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
 • In my 20s/30s/…: ในวัยยี่สิบ/สามสิบ/…  
 • I’m over/ almost/ nearly …: ฉันอายุเกิน/ประมาณ/เกือบ…

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ – แนะนำบ้านเกิด

 • Urban (adj): อยู่ในเมือง
 • Rural (adj):  อยู่ชนบท
 • Suburban (adj): อยู่ชานเมือง
 • Hustle and bustle (idiom): มักใช้อธิบายเมืองใหญ่ที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบและมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายในยามเย็น   
 • Grow up (v): โตขึ้น

E.g: I was born and grew up in London, and I love living among the hustle and bustle of the city.

>> Read more: แนะนำวิธีการง่าย ๆ เพื่อซื้อคอร์สเรียน ELSA Speak ตลอดชีพ

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ – แนะนำอาชีพการงาน

 • Self-employed (adj): ฟรีแลนซ์  อาชีพอิสระ
 • Unemployed (adj): ตกงาน
 • Department (n): ฝ่าย/แผนก  
 • Retired (adj): เกษียณ
 • Intern (n): ฝึกงาน
 • Part-time: งานเสริม
 • Full-time: เต็ทเวลา

E.g: I am working part-time for an international company, and I work as an intern in the Marketing department.

แนะนำอาชีพการงาน- แนะนําตัวภาษาอังกฤษ

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ – แนะนำงานอดิเรก

 • Have a soft spot for sth (idiom): ชอบบางคนหรือบางสิ่งมาก
 • Let my hair down (idiom): ปล่อยตัวตามสบาย  
 • Cup of tea (idiom): สิ่งที่เราชื่นชอบหรือมีความสุขที่ได้ดู ได้ทำ 
 • Not my cup of tea: มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบ
 • Have some time off from sth: ใช้เวลาว่างจากการไม่ทำบางสิ่ง
 • Passion (for sth) (n): ความหลงใหล

Eg: I have a passion for music, so I usually let my hair down by going to concerts a few times a month. 

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ – คำศัพท์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ

 • easy-going: ง่าย
 • frank: ตรงไปตรงมา 
 • humorous: ตลก
 • modest/humble: เจียมเนื้อเจียมตัว 
 • sincere: จริงใจ
 • ambitious: ทะเยอทะยาน
 • cooperative: เกี่ยวกับความร่วมมือกัน
 • decisive: เด็ดขาด
 • dedicated: ความทุ่มเท  
 • dynamic: มีพลัง / กระตือรือร้น
 • proactive: เชิงรุก

โครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับหัวข้อแนะนำตัว  

แนะนำชื่อและอายุ   

 • Let me introduce myself: ขอแนะนำตัวเอง
 • I am glad to say a little bit about myself: ฉันดีใจที่ได้แนะนำเกี่ยวกับตัวเองเล็กน้อย
 • I go by the name…/ I am known by the name…: ฉันเป็นที่รู้จักในชื่อ
 • My name is… /I am…: ฉันชื่อ/ฉันคือ
 • My full/ first/ last name is…: ชื่อเต็มของฉันคือ
 • You can call me…: คุณสามารถเรียกฉันว่า

แนะนำบ้านเกิด

 • I was born in… but now I live in…: ฉันเกิดที่…แต่ตอนนี้อยู่ที่….
 • My hometown is… which is…: บ้านเกิดของฉันคือ….ซึ่งเป็น….
 • I am from…: ฉันมาจาก….
 • I have……nationality: ฉันมีสัญชาติ….
 • I’ve been living here since…: ฉันอยู่ที่นี่ตั้งแต่

แนะนำเกี่ยวกับอาชีพการงาน

 • I am currently working as…
 • I am currently studying at…
 • I have been a/an … for many years. 
 • … is my area of expertise 
 • I am an experienced/ a skillful…
 • I like my job/major because…
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับหัวข้อ แนะนำตัวภาษาอังกฤษ

แนะนำงานอดิเรก  

 • In my spare time, I usually….
 • When I’m not at work/at school, I like to…
 • I am a big fan of…
 • I’m really into
 • I prefer…/I enjoy…
 • I’m obsessed with…
 • I’m keen on…
 • I’m passionate about…
 • I can’t stand/bear…
 • … is my cup of tea/ passion/ what I like the most/ favorite activity
 • I have got a soft spot for …

แนะนำเกี่ยวกับครอบครัว

 • There are …people in my family.
 • My family has…people
 • We are a big/small family of…..
 • I am the only child…./I don’t have any siblings
 • I have … brothers and … (number) sister 

คำถามที่พบบ่อยในหัวข้อแนะนำตัว – IELTS Speaking Part 1

Do you work or study?

Currently I am working as a Teacher of IELTS at ELSA Speak. I have been working here for a few months, and besides IELTS, I also teach communicative classes for adult language learners. 

ปัจจุบัน ฉันเป็นครูสอน IELTS ที่ ELSA Speak ฉันทำงานที่นี่ได้บางเดือนแล้ว และนอกจากสอน IELTS แล้ว ฉันยังสอนวิชาการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่ด้วย  

What is the most interesting part of being a [candidate’s occupation]?

I think when I work as an English teacher, I enjoy seeing my students’ learning progress and their achievements the most, especially if they can achieve their goals while developing an interest in learning the language. That makes me realize my job is meaningful. 

→ ฉันคิดว่า ในฐานะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ฉันชอบสังเกตกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและความก้าวหน้าของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายและพัฒนาความรักในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ นั่นคือสิ่งที่ทำให้งานของฉันมีความหมายมากขึ้น

What kind of work would you like to do in the future?

Obviously, I will continue to be an English teacher because I am passionate about teaching. However, I would like to try in a managerial position in the future and make a positive difference within my workplace. 

แน่นอน ฉันจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษต่อไป เพราะฉันหลงใหลในงานสอนหนังสือมาก อย่างไรก็ตาม ฉันอยากจะลองตำแหน่งผู้บริหารในอนาคตและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก

>> Read more: วิธีเปิดใช้งาน ELSA Speak/ELSA Pro ได้เร็วที่สุด

Where is your hometown? / Did you grow up in a city or the countryside?

I was born and raised in Chieng Mai city, which is in the North of Thailand. I  grew up and studied there until I was 18 years old, then I left to go to Bangkok for tertiary education.

ฉันเกิดและเติบโตในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในภาคเหนือของไทย  ฉันโตขึ้นและเรียนที่นั่นจนอายุ 18 ปี ก็มาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพฯ

Are there any special things about your city?/ Is your city famous for anything?

Chieng Mai is famous as the city of flowers, because its soil makes the area an ideal place for growing flowers. Therefore, flower is a big part of the city’s culture and we are proud of our captivating and beautifully-grown flowers.

เชียงใหม่ขึ้นชื่อในฐานะเมืองแห่งดอกไม้ เนื่องจากดินที่นี่เหมาะสำหรับปลูกดอกไม้หลากหลายชนิด  ดังนั้น ดอกไม้จึงกลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของเชียงใหม่ และเราภูมิใจดอกไม้ที่สวยงามหลายชนิดที่ไม่มีที่ไหนสามารถปลูกได้  

Do you think it’s a good place to live?

Yes, I believe so. The city is the economic center of the whole area, and it has been developing significantly during the past few years. The people there are also very friendly.

ฉันคิดว่ามันเป็นสถานที่น่าอยู่ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนที่นี่ก็เป็นมิตรมากเช่นกัน   

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

บทความตัวอย่างในการแนะนำตัว 

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ –  บทความตัวอย่างที่ 1

Hello, my name is Kookkai, and I am eighteen years old. This year, I am going to be a student of Kasetsart University . I was born in Chieng Mai province, but I just moved to Bangkok a few weeks ago. I am friendly but a bit shy, so it is difficult for me to start a conversation with other people.

On the weekend, I like going out with my friends. We usually go to the cinema and watch horror movies, then have dinner together. 

→ สวัสดี ฉันชื่อกุ๊กไก่ และฉันอายุสิบแปดปี ฉันเพิ่งจบ ม.6 และกำลังจะเป็นนิสิต ม.เกษตรในปีนี้ ฉันเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่เพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันเป็นมิตรแต่ค่อนข้างขี้อาย ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะเริ่มสนทนากับคนอื่นๆ

ฉันชอบไปเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ เรามักจะไปโรงหนังและดูหนังสยองขวัญ แล้วก็ทานอาหารเย็นด้วยกัน

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ –  บทความตัวอย่างที่ 2  

I am going to tell you about my family. My father is 48 years old, but he looks much younger than his age, because he goes in for sports. He plays badminton almost every morning. My mother is 45, and she is a beautiful woman with long black hair and an oval face. She is a housewife, so it takes her a lot of time to take care of the house and of me and my father. However, she is an optimist and has a good sense of humor, which I admire greatly.

About me, my name is Samantha and I am 16  years old. I think I’ve got my father’s eyes but my mom’s nose and smile. I am not as athletic as my father, but sometimes I play badminton with him. When I have free time, I also help mom with the housework. 

→ ฉันจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน พ่อของฉันอายุ 48 ปี แต่เขาดูหนุ่มกว่าอายุจริงมาก เพราะเขาชอบเล่นกีฬา เขาเล่นแบดมินตันเกือบทุกเช้า แม่ของฉันอายุ 45 ปี เธอเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยผมทรงยาวดำและใบหน้ารูปไข่ เธอเป็นแม่บ้าน ดังนั้นเธอใช้เวลาส่วนมากในการดูแลบ้านและพ่อกับฉัน อย่างไรก็ตาม เธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขัน ซึ่งฉันชื่นชมเธอมากๆ ก็เพราะอย่างนี้

เกี่ยวกับฉัน ฉันชื่อซาแมนธา อายุ 16 ปี ฉันคิดว่าฉันได้ดวงตาจากพ่อ ส่วนจมูกและรอยยิ้มจากแม่ ฉันไม่ได้เป็นนักกีฬาเหมือนพ่อ แต่บางครั้งฉันก็เล่นแบดมินตันกับพ่อ ฉันยังช่วยแม่ทำงานบ้านทุกครั้งที่มีเวลาว่าง

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ –  บทความตัวอย่างที่ 3   

My name is Anna and I am working as a Customer Care officer at an English language center for kids. Now, I am in my 20s, and I am a caring and patient person. I think that’s why I am suitable for the position I am having right now. I love working with kids because they are innocent and adorable. However, sometimes my job is a bit stressful and exhausting as I have to deal with complaints from parents, but I am getting used to it. 

Another thing that I really like about my job is the flexible working schedule, because I can choose to work in the morning or afternoon at my convenience. My colleagues are very friendly too, and they support me a lot during my work.

→ ฉันชื่อแอนนา ตอนนี้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าที่ศูนย์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฉันอายุ 20 เป็นคนชอบเอาใจใส่และอดทน ฉันคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ ฉันชอบทำงานกับเด็กๆ เพราะพวกเขาไร้เดียงสาและน่ารัก อย่างไรก็ตาม บางครั้งงานของฉันค่อนข้างเครียดและเหนื่อยนิดหน่อย เพราะฉันต้องรับมือกับคำตำหนิจากผู้ปกครอง แต่ยังไงฉันก็ชินกับมันไปแล้ว

อีกอย่างที่ฉันชอบในงานของตัวเอง คือตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น เพราะฉันสามารถเลือกทำงานช่วงเช้าหรือบ่ายได้ตามสะดวก เพื่อนร่วมงานของฉันก็เป็นมิตรเช่นกัน และยังสนับสนุนฉันมากในระหว่างที่ฉันการทำงานด้วย

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ –  บทความตัวอย่างที่ 4  

Hi all, I am Harvey, and I am a student at Bangkok University. I am an animal-lover and I am raising 2 dogs: one is a 4-month old puppy and the other one is 2 years old. They are loyal friends who can ease and comfort my worries. In my free time, I enjoy walking my dogs at the park and talking to other dog-owners there. They usually tell me interesting stories about their pets and we get along really well as we have a lot of things in common.

→ สวัสดีครับ ผมคือฮาร์วีย์ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผมเป็นคนรักสัตว์และเลี้ยงสุนัขไว้ 2 ตัว ตัวนึงอายุ 4 เดือน และอีกตัวอายุ 2 ปี พวกเขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถคลายความกังวลของผมได้ ในเวลาว่างผมชอบพาสุนัขไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะและพูดคุยกับเจ้าของสุนัขคนอื่นๆ พวกเขามักจะเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาให้ผมฟัง และเราก็เข้ากันได้ดีเพราะเรามีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกัน 

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ –  บทความตัวอย่างที่ 5

Hey, I’m Mateo but people here call me Matt. I grew up in Argentina, and lived there most of my life before moving to the United States. I speak Italian, Spanish and English. I’ve always wanted to improve my English so now that I have the time, I’ve finally signed up for classes online.

I’m not much of an outdoor person, as you can see. I love rainy days because I can wrap myself in a blanket and binge-watch series without feeling guilty.

→ ผมชื่อมาเตโอ แต่ทุกคนที่นี่มักเรียกผมว่าแมตต์ ผมเติบโตในอาร์เจนตินาและอาศัยอยู่ที่นี่เกือบทั้งชีวิตก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ผมพูดภาษาอิตาลี ภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ ผมต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อตอนนี้มีเวลาแล้ว ผมเลยสมัครเรียนออนไลน์ 

อย่างที่คุณเห็นผมไม่ใช่คนชอบออกไปข้างนอกมากนัก  ผมชอบฝนตกเพราะสามารถนอนขดตัวในผ้าห่มและดูหนังได้โดยไม่รู้สึกผิด 

10 เคล็ดลับในการตอบคำถามหัวข้อ แนะนำตัว

 1. ฝึกฝนและจดจำทุกหัวข้อและคำถามที่มักจะถูกถามก่อนสอบ เช่น การศึกษา การทำงาน ครอบครัว กิจวัตรประจำวัน แผนการในอนาคต  
 2. คำตอบควรมีหัวเรื่องและคอมพลีเมนต์ครบทุกประโยค
 3. เวลาพูดอย่าเหลียวหลัง ให้มั่นใจและสบตากับผู้คุมสอบด้วย
 4. เตรียมไอเดียที่จะตอบ อย่าท่องจำ (การท่องจำจะส่งผลต่อการออกเสียงของคุณ)  
 5. สำหรับคำถาม Yes/No อย่าตอบเพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่ให้อธิบายเพิ่มเติมหรือขยายความในคำตอบของคุณ เพราะผู้สอบจะไม่สามารถประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณได้
 6. ใช้เวลาสองสามวินาทีในการคิดก่อนที่จะให้คำตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำถามที่ยากหรือคำถามที่ไม่เคยพบมาก่อน
 7. คำตอบต้องมีความสอดคล้องกัน คุณสามารถใช้คำและโทโพโลยี ตัวอย่างเช่น วลีเช่น however, nevertheless, all in all, moreover… จะทำให้สุนทรพจน์ของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 8. ตั้งใจฟัง ฟังอย่างละเอียด หากคุณไม่เข้าใจหรือได้ยินไม่ชัดเจน ขอให้ผู้ตรวจสอบ IELTS พูดซ้ำอีกครั้ง
 9. จงตอบอย่างจริงจัง! โดยใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ของตัวเอง วิธีนี้จะทำให้คำพูดของคุณมั่นใจมากขึ้นและยังทำให้การพูดคุยของคุณขยายออกไปได้ง่ายขึ้นด้วย
 10. ต้องจัดสรรข้อมูลให้เหมาะสม ไม่ควรเน้นข้อมูลส่วนตัวที่มีรายละเอียดมากเกินไป ซึ่งจะทำให้บทความของคุณดูเลื่อนลอยและอาจทำให้ผู้ฟังเบื่อโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในบทความข้างต้น ELSA Speak ได้แนะนำให้คุณเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นและให้ตัวอย่างสำหรับหัวข้อ แนะนำตัว – IELTS Speaking หวังว่าข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณในกระบวนการเรียน IELTS ด้วยตนเอง!

banner (compare free vs pro)
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท