โครงสร้างและวิธี แต่งประโยคภาษาอังกฤษ ที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์

ในบทความนี้ ELSA Speak จะแนะนำ โครงสร้างและวิธี แต่งประโยคภาษาอังกฤษ ที่สมบูรณ์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่งประโยคให้ถูกต้อง

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สมบูรณ์

ก่อนที่จะเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในประโยค เราจำเป็นต้องทำความรู้จักกับตัวอักษรย่อเมื่อเขียนโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษก่อน

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

– S = Subject: ประธาน

– V = Verb: กริยา

– O = Object: กรรม

– C = complement: ส่วนเติมเต็ม

=> นี่เป็นส่วนประกอบหลักของประโยคภาษาอังกฤษ

1.  โครงสร้าง: S + V

บางครั้งเราจะเจอบางประโยคที่มีเพียงประธานและกริยาเท่านั้น

Eg: It is raining. ฝนกำลังตกอยู่ตอนนี้

   S  V

คำกริยาในโครงสร้างประโยคนี้มักจะเป็นอกรรมกริยา (คำกริยาที่ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับ)

2.  โครงสร้าง: S + V + O

แต่งประโยคภาษาอังกฤษ

นี่เป็นโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ

Eg: I  like   cats. (ฉันชอบแมว)

คำกริยาในโครงสร้างประโยคนี้มักจะเป็นสกรรมกริยา (คำกริยาที่บอกใจความยังไม่สมบูรณ์ ต้องมีกรรมมารองรับ)

3. โครงสร้าง: S + V + O + O

Eg: She gave me a gift. เธอให้ของขวัญฉัน

สำหรับประโยคที่มีกรรม 2 ตัวที่อยู่ติดกัน  หนึ่งกรรมจะเป็นกรรมตรง (กรรมที่รับการกระทำจากกริยาโดยตรง) และกรรมตัวที่เหลือจะเป็นกรรมรอง (กรรมที่ถูกกระทำโดยตรงจากกริยา)

ในตัวอย่างข้างต้น คำว่า “me” จะเป็นกรรมรอง และ “a gift” จะเป็นกรรมตรง เพราะการกระทำในประโยคนี้คือ “gave”  (ความหมายคือ ให้หรือถือบางสิ่งไว้ในมือแล้วคืนให้ใครบางคน) ดังนั้น “ของขวัญ” จึงเป็นกรรมที่รับการกระทำจากกริยาโดยตรง ส่วน “ฉัน” จะเป็นกรรมรอง ซึ่งไม่ได้รับการกระทำจากกริยาโดยตรง

4. โครงสร้าง: S + V + C

Eg:  He looks tired. (เขาดูเหนื่อยมาก)

ส่วนเติมเต็มอาจจะเป็นคำนามหรือคำคุณศัพท์ที่อยู่หลังกริยา เรามักจะเจอคำเหล่านี้ในกรณีดังนี้

  • กรณีที่ 1:  ส่วนเติมเต็มเป็นคำคุณศัพท์วางไว้หลังกริยาเชื่อม

ตัวอย่าง

SV (linking verbs)C (adjectives)
Shefeels/looks/ appears/ seemstired.
Itbecomes/ getscolder.
This foodtastes/smellsdelicious.
Your ideasoundsgood.
The number of studentsremains/staysunchanged.
Hekeepscalm.
My songrowsolder.
My dreamhas cometrue.
My daughterfallsasleep.
Ihave gonemad.
The leaveshas turnedred.
  • กรณีที่ 2: ส่วนเติมเต็มเป็นคำนามวางไว้หลังกริยาเชื่อม

ตัวอย่าง

SV(linking verbs)C (nouns)
Helooks likea baby
Shehas becomea teacher
Heseems to bea good man
Sheturnsa quiet woman
  •  กรณีที่ 3: ส่วนเติมเต็มเป็นคำนามที่บอกระยะทาง น้ำหนัก หรือช่วงเวลาที่พบบ่อยในโครงสร้าง V + (for) + N (ระยะทาง น้ำหนัก ช่วงเวลา)

ตัวอย่าง

SVC (Nouns)
Iwalked(for) 20 miles.
Hewaited(for) 2 hours.
Sheweighs50 kilos
This bookcosts10 dollars
The meetinglasted(for) half an hour.

5. โครงสร้างประโยค: S + V + O + C

Eg: She considers herself an artist. (เธอคิดว่าตัวเองเป็นศิลปิน)

                 S       V       O   C

ส่วนเติมเต็มโครงสร้างประโยคนี้เป็นส่วนเติมเต็มของกรรม และมักจะตามหลังกรรม

ส่วนประกอบพื้นฐานในประโยคภาษาอังกฤษ

แต่งประโยคภาษาอังกฤษ - ส่วนประกอบพื้นฐานในประโยคภาษาอังกฤษ

1.     ประธาน (Subject = S)

ประธานเป็นคำนาม คำนามวลี หรือคำสรรพนาม (เป็นบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์) ที่ทำการกระทำ (ในประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำ) หรือ ถูกกระทำ (ในประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)

Eg:  My father plays football very well.

        This book is being read by my friend.

2. กริยา (Verb = V)

กริยาเป็นคำหรือกลุ่มคำที่แสดงการกระทำหรือสถานะ

Eg: She eats very much. เธอกินอาหารเยอะมาก

        V => แสดงการกระทำ

  She disappeared two years ago. ( เธอหายไปเมื่อ 2 ปีก่อน). => V  แสดงสถานะ (หายไป)

3. กรรม (Object = O)

กรรมเป็นคำนาม คำนามวลี หรือคำสรรพนามที่เป็นบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ที่ถูกกระทำโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกริยาของประโยค

Eg: I bought a new car yesterday.

4. ส่วนเติมเต็ม (Complement = C)

ส่วนเติมเต็มเป็นคำคุณศัพท์หรือคำนามที่มักจะอยู่หลังกริยาเชื่อมหรืออยู่หลังกริยากรรมเพื่อเติมความหมายให้ประธานหรือกรรมในประโยค

Eg: She is a student.  => ส่วนเติมเต็มให้ประธาน “she”.

  He considers himself a super star. (เขาคิดว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์สตาร์)

5. คำคุณศัพท์ (Adjective = adj)

คำคุณศัพท์เป็นคำที่ใช้ในการบรรยายลักษณะ บุคลิกภาพ ฯลฯ ของบุคคล สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ โดยปกติจะอยู่หลังคำกริยา “to be”  และคำกริยาเชื่อม หรืออยู่หน้าคำนามที่ใช้เป็นคำขยายคำนาม

Eg: She is tall. (เธอสูงมาก)

 He looks happy. (เขาดูมีความสูก)

 They are good students. (พวกเขาเป็นนักเรียนที่ดี)

6. คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb = adv)

คำกริยาวิเศษณ์เป็นคำที่บ่งบอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นหรือแสดงระยะเวลา สถานที่ ระดับ ความถี่ คำกริยาวิเศษณ์อาจจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังประโยค อยู่หน้าหรืออยู่หลังคำกริยาเพื่อขยายความให้กริยา และอยู่หน้าคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์อื่นเพื่อขยายความให้คำคุณศัพท์ หรือคำกริยาวิเศษณ์นั้น

Eg: Yesterday I went home late. (เมื่อวานฉันกลับบ้านสาย)

   I live in the city. (ฉันอาศัยอยู่ในเมือง)

   He studies very well. (เขาเรียนเก่งมาก)

คุณเข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่? หากมีคำถามสงสัย สามารถคอมเมนต์ด้านล่างบทความนี้ แล้วเราจะตอบกลับอย่างเร็วที่สุด

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท