10 เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤด้วยตัวเองง่ายๆ มีประสิทธิภาพที่สุด

หากต้องการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว คุณต้องใช้เวลาอย่างมากในการเรียนรู้และการฝึกฝนภาษานั้น ภาษาอังกฤษก็เหมือนเช่นนั้น แต่สำหรับบางกรณีที่ต้องหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องทำอย่างไร มาเรียนรู้ 10 วิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะในกระบวนการสื่อสารกับ ELSA Speak นะ

สารบัญ

ความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก ดังนั้นหากฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ดี คุณอาจจะมีโอกาสที่ได้ทำงานในบริษัทข้ามชาติ ซึ่งจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสารและพูดคุยกับเจ้าของภาษา จากนั้นเราสามารถขยายความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์มากมายต่อตัวเอง

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากการเรียนที่โรงเรียนแล้ว คุณต้องรู้วิธีการเรียนประโยคการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพที่บ้าน การศึกษาด้วยตัวเองจะช่วยให้คุณพัฒนาการรักษาวินัยของตัวเอง จากนั้นเพิ่มความสามารถในการจดจำของคุณ นอกจากนี้ การศึกษาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ก็จะเสริมความรู้พื้นฐานที่คุณได้เรียนในโรงเรียนอีกด้วย

10 วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเอง

เลียนแบบเจ้าของภาษา โดยเฉพาะทักษะการพูด

การฝึกฟังและฝึกพูดตามสำเนียงของเจ้าของภาษาจะช่วยให้คุณออกเสียงได้อย่างถูกต้อง จากนั้นความเข้าใจในการฟังของคุณจะดีขึ้นด้วย

หากไม่มีโอกาสสื่อสารกับเจ้าของภาษา คุณสามารถฝึกฝนโดยการฟังข่าวภาษาอังกฤษของ BBC VOA หรือดูช่องทีวี เช่น Discovery Channel Cartoon Network ฯลฯ เพื่อฝึกการออกเสียงและการเน้นเสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุด

การชื่นชอบไอดอลที่พูดภาษาอังกฤษก็เป็นวิธีเรียนภาษาอังกฤษที่ดี คุณสามารถชมวิดีโอสัมภาษณ์หรือการสนทนาและเลียนแบบวิธีการพูดและน้ำเสียงของพวกเขาได้ คำแสลง คำพูดเล่น ฯลฯ จะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณได้มากนะ

หากเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองที่บ้าน คุณไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป คุณควรฝึกฟังอย่างสุขสบายในเวลาที่ทำงานบ้าน พักผ่อนหรือก่อนที่จะเข้านอน ฯลฯ  

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้อ

หากคุณกำลังหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถประยุกต์วิธีการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหัวข้อเพื่อช่วยให้จำได้เร็วมากขึ้น เมื่อได้ยินหรืออ่านคำศัพท์ใหม่ คุณควรจดมันลงไปด้วยบริบท หมายความว่า เขียนทั้งประโยคและความหมายของคำนั้น แอพพลิเคชั่นบางอย่างสามารถช่วยให้คุณเรียนคำศัพท์ใหม่ที่มีประสอทิภาพที่คุณสามารถประยุกต์ใช้ได้ เช่น Evernote Quizlet Flashcard ฯลฯ

วิธีการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพก็คือการเลือกเรียนกลุ่มคำศัพท์ที่อยู่ในหัวข้อทั่วไปหรือหัวข้อที่คุณชื่นชอบ หลังจากที่เรียนเสร็จแล้ว ให้นำคำศัพท์ที่เพิ่งเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้จดจำได้นานขึ้น

>>> Read more: คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา ทั่วไปตามหัวข้อ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประจำ

ไม่มีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองใดมีประสิทธิภาพเท่ากับการฝึกพูดเป็นประจำ การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณจดจำไห้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ ในกระบวนการศึกษาคำศัพท์ที่ยังไม่รู้ก็จะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ของคุณอีกด้วย

พยายามใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด แม้ว่าระดับภาษาอังกฤษของคุณยังไม่ดี ไม่ต้องอายเมื่อคุณพูดผิดเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของคุณ ดังนั้นการพูดผิดจึงเป็นเรื่องปกตินะคะ

ในกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเอง  คุณควรแก้ไขข้อผิดเพื่อให้ทักษะภาษาอังกษได้ดียิ่งขึ้น หากรู้จักใครที่เรียนภาษาอังกฤษดี ควรขอคำแนะนำจากเขาเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนได้รวดเร็วนะ

การอ่านเรื่องสั้น

พัฒนาระดับภาษาอังกฤษด้วยการอ่านเรื่องสั้น

ปัจจุบัน วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเรียนผ่านเรื่องสั้นพร้อมด้วย audio บนอินเทอร์เน็ต วิธีการเรียนนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณฝึกทักษะการฟังและการอ่านเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะการเขียนและการย่อความภาษาอังกฤษของคุณอีกด้วย

คุณสามารถฝึกฟังอย่างระมัดระวังเพื่อฝึกฝนตามวิธีการเรียนนี้ จากนั้นสรุปสิ่งที่คุณได้ยินด้วย the past simple หลังจากที่เชี่ยวชาญแล้ว คุณสามารถพัฒนาได้โดยการใช้ tense ในภาษาอังกฤษ ที่ยากกว่า เช่น  Past perfect tense  Simple future tense  ที่เหมาะสมกับบริบทของเรื่อง วิธีการเรียนนี้จะช่วยให้คุณประยุกต์ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่คุณเรียนมาได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ทักษะการเขียนของคุณค่อยๆ พัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

หากต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์หลังการเขียน คุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์หรือขอคำแนะนำจากครูเจ้าของภาษาได้ หลังจากประยุกต์วิธีการเรียนนี้ไม่นาน ระดับภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

การผูกมิตรกับเจ้าของภาษา

“หากต้องการเรียนภาษาต่างประเทศที่ดี ควรไปประเทศนั้นและใช้ชีวิตอย่างน้อย 6 เดือน” ประโยคนี้มีความหมายว่าถ้าคุณต้องการเรียนภาษาต่างประเทศที่ดี คุณต้องสื่อสารและพูดคุยกับเจ้าของภาษา หากคุณไม่มีโอกาสที่อาศัยและทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ คุณควรสร้างการผูกมิตรกับเจ้าของภาษา

เปลี่ยนภาษาอังกฤษกลายเป็นงานอดิเรก

ให้ตัวอย่างที่เข้าใจง่าย คือ วลาที่เล่นสเก็ตบอร์ด แม้จะล้มจนผิวหนังแตกและเป็นสะเก็ดแต่คุณก็ยังพยายามฝึกฝนอยู่ เพราะคุณชอบเล่นสเก็ตบอร์ด ในทำนองเดียวกัน การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองที่บ้านก็เช่นเดียวกัน จงเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เป็นงานอดิเรกเพื่อซึมซับความรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

เคล็ดลับที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เร็วที่สุดอย่างหนึ่งคือการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คุณลองสื่อสารกับคนที่บ้านด้วยประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เรียกสิ่งของโดยภาษาอังกฤษ หรือดูภาพยนตร์ อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ฯลฯ การเรียนด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคุณจดจำคำศัพท์ได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยคุณฝึกการตอบสนองภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อน

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองน่าเบื่อหน่ายและทำให้คุณยอมแพ้ได้ง่าย หากมีเพื่อนที่เรียนด้วย คุณจะพบว่าภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อขนาดนั้น คุณควรเข้าร่วมชมรมและกลุ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกคน นี่เป็นเคล็ดลับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้การออกเสียงภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาขึ้นทุกวัน

ตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ

คุณสามารถค้นหาการนำเสนอมากมายเกี่ยวกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก ส่วนใหญ่คุณจะได้รับคำแนะนำว่า ควรมีเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ นั่นคือแรงจูงใจให้คุณพยายามทุกครั้งที่คุณรู้สึกขี้เกียจ นอกจากนี้คุณก็ควรรวบรวมวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับภาษาของตัวเองเพื่อนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในอนาคต

เอกสาร/ แอปเรียนเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพ

หากไม่มีเวลาและเงื่อนไขในการเรียนภาอังกฤษที่ศูนย์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา วิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอื่นที่คุณสามารถประยุกต์ใช้คือเลือกแอปพลิเคชั่นเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามาถรของคุณเอง ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาในปัจจุบัน คุณจะมีตัวเลือกมากมายในราคาที่แตกต่างกัน รวมถึงเวอร์ชันฟรีและมีค่าใช้จ่าย

หนึ่งในแอปที่ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ได้รับคะแนนสูงในปัจจุบันคือ ELSA Speak ด้วยความสามารถในการจดจำเสียงที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ELSA จึงสามารถตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงได้อย่างแม่นยำจนถึงแต่ละพยางค์ตามตารางการถอดเสียง IPA มาตรฐาน คุณไม่ไปเรียนที่ศูนย์หรือสื่อสารกับเจ้าของภาษาเป็นประจำก็สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

นอกจากนี้ แอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ELSA Speak ยังสามารถช่วยคุณสร้างเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคล โดยรวมการให้คะแนนและการประเมินความก้าวหน้าในแต่ละบทเรียน ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถเชี่ยวชาญทักษะการพูดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับทักษะที่เหลือ

ELSA Speak แอปเรียนภาษาอังกฤษ

เส้นทางการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สูญเสียรากฐาน

ขั้นตอนที่ 1 วัดระดับภาษา

ก่อนที่จะค้นหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองที่บ้าน คุณต้องรู้ระดับภาษาของตัวเองก่อน จากนั้นหาเส้นทางการเรียนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกความรู้และเอกสารการที่เหมาะกับความสามารถของคุณมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาวิธีการเรียนที่เหมาะสม

แต่ละคนมีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน การค้นหาทิศทางที่เหมาะสมกับตัวเองจะช่วยให้คุณเรียนความรู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถอ้างอิงเว็บไซต์หรือเอกสารเพื่อเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่บ้านและเลือกเส้นทางการฝึกสำหรับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเวลาการเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน

หากเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว โดยไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ แน่นอนว่าการเรียนของคุณจะไม่มีเกิดผลได้ การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่อง “หนึ่งวันสองวัน” คุณควรจัดเวลาและงานในแต่ละวันเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 4: นำไปใช้ในชีวิตจริง

แม้คุณจะจำคำศัพท์ใหม่มากแค่ไหน โดยไม่นำไปใช้ในชีวิตจริง ความรู้ก็จะถูกลืมไป วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองสำหรับคนงานที่บ้านที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง คุณสามารถสื่อสารและฝึกการสนทนาเกี่ยวข้องกับหัวข้อคำศัพท์ที่คุณเพิ่งเรียนได้ และคุณจะจดจำได้นานกว่าปกติอย่างแน่นอน!

เส้นทางการเรียนภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองฟรี

เคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองที่บ้านคือการใช้เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษฟรี เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปมีดังนี้

Britishcouncil

Britishcouncil เป็นเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมด เช่น Listening Reading Writing Speaking Grammar และ Vocabulary  คุณจะซึมซับความรู้ผ่านวิธีการสอนที่น่าสนใจ เช่น ฟังเพลง เล่นเกม อ่านข่าวบันเทิงเป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ นอกจากนี้ บทเรียนบนเว็บไซต์ยังแบ่งออกตามระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน

Oxford Online English

หากกำลังค้นหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพ คุณไม่ควรพลาดเว็บไซต์ Oxford Online English นี่คือช่องทางการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มคำศัพท์ใหม่และออกเสียงให้ถูกต้อง เว็บไซต์นี้ใช้ได้ง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้  อย่างไรก็ตาม คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ Oxford Online English

>>> Read more: แพ็คเกจ ELSA OXFORD BUSINESS RESULT

เว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Elllo

Elllo เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุณจะได้สัมผัสกับแบบฝึกหัดการฟังหลายบทที่มีหัวข้อต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะ ในแต่ละบทจะมีส่วนสคริปต์ คำศัพท์ใหม่ และส่วนทดสอบด่วนสำหรับคุณ

เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ

ELSA Speak – Britishcouncil – BBC English

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน – เลียนแบบเจ้าของภาษา – เรียนคำศัพท์ตามหัวข้อ – จดข้อมูลที่ได้เรียนรู้ – ฟังและดูรายการภาษาอังกฤษ – รวมการใช้แอปพลิเคชั่นและเอกสารอื่นๆ

มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม วิธีที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพและเร็วที่สุดก็คือ ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้รวมกับการเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง ELSA Speak หวังว่าคุณจะพบวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณในระดับที่สูงขึ้นนะ!

>>> Read more:

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ