35 ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนทำงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

กระบวนการโลกาภิวัตน์ได้นำมาซึ่งโอกาสในการทำงานมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนทำงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายความสัมพันธ์และพัฒนาทางอาชีพ ในบทความนี้ ELSA Speak จะรวบรวมประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไปสำหรับคนทำงาน เพื่อใช้ในบางกรณีที่จำเป็น

สารบัญ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์สำหรับคนทำงาน

ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสำหรับคนทำงาน ดังต่อไปนี้ จะช่วยคุณได้มากในการทำงาน

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร_thumbnail
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามหัวข้อแบบออนไลน์สำหรับคนทำงานกับ ELSA Speak

>> ดูเพิ่มเติม: เผยแพร่ 10 วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ในสภาพแวดล้อมในสำนักงาน ณ ปัจจุบัน จะมีหลาย ๆ กรณีที่คุณต้องสนทนากับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าชาวต่างชาติโดยไม่มีล่าม ดังนั้น การเตรียมพร้อมประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไปสำหรับคนทำงาน จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอายเพราะไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกัน ในขณะเดียวกัน ยังช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย
How long have you worked here?คุณทำงานที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว?
I’m going out for lunch.ฉันจะออกไปข้างนอกทานอาหารกลางวัน
I’ll be back at 1.30 PM.ฉันจะกลับมาเวลาบ่ายโมงครึ่ง
How long does it take you to get to work?คุณใช้เวลานานแค่ไหนในการไปที่ทำงาน?
The traffic was terrible today. วันนี้การจราจรแย่มาก
How do you get to work?คุณไปทำงานได้อย่างไร?
Here’s my business card. นี่คือนามบัตรของฉัน!
She’s on maternity leave.เธอลาคลอด
He’s off sick today.วันนี้เขาลาป่วย
He’s not in today.วันนี้เขาไม่ได้มาทำงาน
She’s on holiday.เธออยู่ในช่วงวันหยุด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนทำงานที่ใช้ในการพบลูกค้า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย
He’s with a customer at the moment.ในขณะนี้เขากำลังรับลูกค้า
I’ll be with you in a moment.ฉันจะอยู่กับคุณในอีกสักครู่
I’m so sorry to keep you waiting.ฉันขอโทษมากนะที่ให้คุณรอ
May I help you?ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง
Do you need any help?คุณต้องการความช่วยเหลือไหม
What can I do for you?ฉันจะทำอะไรให้คุณได้บ้าง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในสำนักงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย
He’s in a meeting.เขากำลังประชุมอยู่
What time does the meeting start?การประชุมจะเริ่มกี่โมง
What time does the meeting finish?การประชุมสิ้นสุดลงเมื่อไหร่
The reception’s on the first floor.แผนกต้อนรับอยู่ที่ชั้นหนึ่ง
I’ll be free after lunch.ฉันจะว่างหลังทานอาหารกลางวัน
She’s having a leaving-do on Friday.เธอมีงานเลี้ยงอำลาในวันศุกร์
She’s resigned.เธอลาออกแล้ว
He’s been promoted.เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
Can I see the report?ฉันสามารถดูรายงานได้ไหม
I need to do some photocopying.ฉันต้องถ่ายเอกสารบางส่วน
Where’s the photocopier?เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ที่ไหน
The photocopier is jammed.เครื่องถ่ายเอกสารติดขัดแล้ว
I’ve left the file on your desk.ฉันทิ้งเอกสารไว้บนโต๊ะของคุณ
There’s a problem with my computer.คอมพิวเตอร์ของฉันมีปัญหาแล้ว
The system’s down at the moment.ตอนนี้ระบบกำลังขัดข้อง
The internet’s down at the moment.ตอนนี้อินเทอร์เน็ตกำลังขัดข้อง
I can’t access my email.ฉันไม่สามารถเข้าถึงอีเมลได้
The printer isn’t working.เครื่องพิมพ์เสียหายแล้ว

5 เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ที่ฟรีสำหรับคนทำงาน

การกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองสำหรับคนทำงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อไปนี้คือ 5 เว็บไซต์สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ที่ฟรี มีชื่อเสียง และมีคุณภาพ ได้แก่

BBC Learning English

BBC LEARNING ENGLISH ถือเป็นเว็บไซต์ที่คุ้นเคยสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษจำนวนมาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานที่ไม่มีพื้นฐาน นอกเหนือจากการรวมหัวข้อที่หลากหลายด้วยทุกประเภทแล้ว BBC ยังมีบท TEST เพื่อทดสอบความรู้ของคุณหลังการฝึกฝน สำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลา BBC เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับพวกเขา

English Online

หากคุณกำลังดิ้นรนหาวิธีสะสมคำศัพท์หรือความรู้เพิ่มเติมสำหรับตัวคุณเอง ENGLISH ONLINE คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ เรียนกับ ENGLISH ONLINE คุณจะได้ฝึกฝนความสามารถในการเข้าใจและการอ่านข่าวประจำวัน ด้วยคำศัพท์ที่ค่อนข้างเข้าใจง่าย นอกจากนั้น คุณยังมีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากคำศัพท์ที่มีอยู่ในแต่ละหัวข้อ

American Stories For Learning English

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา  หากคุณเป็นคนรักวัฒนธรรมของประเทศนี้ American Stories For Learning English จะเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับคุณ

Exam English

คุณต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคตด้วยเงินเดือนที่เหมาะสมไหม? เงื่อนไขหลักประการหนึ่งที่คุณต้องมีคือภาษาต่างประเทศ EXAM ENGLISH เป็นเว็บไซต์สำหรับคนทำงานที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบรับประกาศนียบัตร โดย EXAM ENGLISH สามารถช่วยให้คุณทดสอบระดับของตนเองด้วยทักษะการฟัง การพูด ไวยากรณ์ และการเขียนหลังการเรียนแต่ละครั้ง มาลองกันนะ!

ELSA Speak

ติดอยู่ในท็อป 4 บริษัท ที่ใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการเปลี่ยนแปลงโลก ELSA ได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนมากมาย จากที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยจนกลายเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว มาร่วมกับ ELSA ผู้ใช้จะมีโอกาสใช้แอปได้ฟรีในเวลา 7 วัน พร้อมทักษะการออกเสียง การฟัง การเน้นเสียง การสนทนา และ intonation สำหรับคนที่มีงานยุ่งและไม่มีเวลาฝึกฝนภาษาอังกฤษมากนัก ELSA มั่นใจว่าจะเป็นแอปการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

คอร์สเรียน/เส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์สำหรับคนทำงานด้วยแอป ELSA Speak

ผู้เข้าร่วมเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์สำหรับคนทำงานกับ ELSA Speak

  • คนทำงาน (ทุกสาขาอาชีพ) ต้องการเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีเวลาไปที่ศูนย์หรือห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นประจำ
  • ต้องกาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างรวดเร็ว เรียน 1 ต่อ 1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • เรียนภาษาอังกฤษแต่ขาดความมั่นใจเมื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ เนื่องจากคำศัพท์มีจำกัดและการออกเสียงยังไม่ถูกต้อง
  • ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองในการเจรจา หารือ และสนทนากับคู่ค้าและลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ
  • คุณมักจะมีความผิดพลาดในการออกเสียง น้ำเสียงแบบท้องถิ่นมากเกินไป และต้องการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว

ประโยชน์จากเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบ 1-1 ของ ELSA Speak

1. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์สำหรับทุกอาชีพ

ELSA Speak มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานที่ไม่มีพื้นฐาน ในทุกอาชีพ แผนก และตำแหน่งงานในบริษัท ด้วยหัวข้อมากกว่า 290 หัวข้อ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ การตลาด – การขาย การเงิน – การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาชีพอื่นๆ

นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงานมากกว่า 50 บท เช่น การสนทนากับเพื่อนร่วมงาน ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวอย่างประโยคการสื่อสารเมื่อสัมภาษณ์งานหรือสื่อสารกับลูกค้า

ผ่านบทเรียนต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง คุณก็จะสามารถนำไปใช้ได้ทันที และสื่อสารกับลูกค้า เพื่อนร่วมงานได้อย่างมั่นใจ เจรจากับคู่ค้าต่างประเทศได้สำเร็จ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร_thumbnail
ELSA Speak – แอปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ที่มีชื่อเสียงสำหรับคนทำงาน

2. คลังบทเรียนขนาดใหญ่: 5,000+ บทเรียน และ 25,000+ แบบฝึกหัด

ปัจจุบัน ELSA Speak ได้พัฒนาคลังบทเรียนเป็นจำนวนมาก ด้วยบทเรียนมากกว่า 5,000 บท แบบฝึกหัด 25,000 บทตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ผู้ใช้จะได้ฝึก 44 พยางค์ตามแผนภูมิการออกเสียง IPA ระบบบทเรียนก็จะถูกปรับตามแต่ละระดับ: การฟัง การฝึกออกเสียงคำเดี่ยว การออกเสียงวลี การออกเสียงตามบทสนทนา

ในขณะเดียวกัน คุณก็จะได้เรียนรู้ด้วยการใช้ภาพ  ที่มาจากวิดีโอคลิปการสนทนาในหัวข้อต่างๆ เช่น: First week at work, Meeting new coworkers. ELSA Speak ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (ยูเพนท์) เพื่อเสนอคอร์สเรียน ENGLISH FOR CAREER DEVELOPMENT ซึ่งจะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับหัวข้อที่จำเป็นในกระบวนการสมัครงาน และการสัมภาษณ์

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน ELSA Speak ยังได้รวบรวมและพัฒนาแบบฝึกหัดการพูด IELTS และ TOEIC เพิ่มเติม โดยมีหัวข้อที่คุ้นเคยมากกว่า 60 หัวข้อ อีกทั้ง คุณสามารถเข้าร่วมชุมชน ELSA Speak เพื่อดูบทเรียนเพิ่มเติมที่แบ่งปันโดยผู้เรียนคนอื่นๆ

3. เทคโนโลยี A.I. รู้จำเสียงพูดที่เป็นกรรมสิทธิ์ แก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงถึงแต่ละพยางค์

ELSA Speak เป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแอปเดียวสำหรับคนทำงานที่ใช้เทคโนโลยี A.I. รู้จำเสียงพูดที่เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ใช้ออกเสียงภาษาอังกฤษ ระบบจะบันทึกและเปรียบเทียบกับเสียงเจ้าของภาษา จากนั้นจะให้คะแนนการออกเสียงและชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในแต่ละพยางค์

คุณจะได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อผิดพลาดทันที ตั้งแต่การเน้นเสียง การปล่อยลม การวางลิ้นและรูปปาก เรียนกับ ELSA เพียงแค่ 10 นาทีต่อวัน คุณก็จะพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษเป๊ะได้ถึง 90% ใน 3 เดือน

แบบฝึกหัดฝึกพูดและฝึกฟังภาษาอังกฤษกับ ELSA Speak

4. เส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่วนบุคคลสำหรับคนทำงาน

แตกต่างจากศูนย์ภาษาอังกฤษอื่นๆ ในตลาด เมื่อเรียนกับ ELSA Speak คุณจะได้รับการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลตามความสามารถของแต่ละคน ผ่านแบบทดสอบก่อนเข้า 16 ประโยค ระบบจะให้คะแนนการออกเสียง และชี้ให้เห็นถึงทักษะที่คุณต้องปรับปรุง จากนั้น ELSA Speak จะออกแบบบทเรียนที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ ระบบจะบันทึกผลการตรวจสอบของคุณ แล้วก็รวบรวมจำนวนบทเรียน จำนวนชั่วโมงเรียนตามรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ดังนั้น คุณจะเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ถือเป็นแรงจูงใจในการมุ่งมั่น

ในระหว่างขั้นตอนนี้ ELSA Speak ก็จะแก้ไขบทเรียนโดยอัตโนมัติอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าและคะแนนการฝึกฝนของคุณ

5. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์สำหรับคนทำงาน แบบ 1 ต่อ 1

สำหรับคนทำงานที่มีงานยุ่ง คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ที่ครอบคลุมอย่าง ELSA Speak เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพียงแค่มีโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถอัปเกรดทักษะภาษาต่างประเทศของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตัวคุณเองอย่างกระตือรือร้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยเสมือนจริง ELSA จะทำหน้าที่เป็นครูส่วนตัว สอน 1 ต่อ 1 ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้คุณเข้าเรียนทุกวัน โดยให้บทเรียนตามเป้าหมายอาชีพที่คุณตั้งไว้ แล้วก็ปรับเทียบหลักสูตรทุกวันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับของแต่ละบุคคล

เปรียบเทียบ ELSA Speak ฟรี กับ ELSA Pro เสียเงิน

ไม่ต้องไปหาคอร์สออฟไลน์ตามท้องตลาด แค่เรียนออนไลน์กับ ELSA Speak คุณก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจเมื่อไปทำงาน เพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับตัวคุณเอง ตอนนี้ ELSA Speak มีผู้เรียนมากกว่า 40 ล้านคนทั่วโลก ผู้เรียน 10 ล้านคนในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ถึง 50% ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

งั้นคุณยังรออะไรอยู่ ลงทะเบียน ELSA Speak เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ – ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทันทีวันนี้เลย!

ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาษานี้มอบโอกาสนับไม่ถ้วนให้กับคุณ เช่นเดียวกับความสุขในการทำงานและการเรียนอีกด้วย มาฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนทำงาน 2-3 ประโยคทุกวัน เพื่อให้เป็นนิสัยกันเถอะ แน่ใจว่า คุณจะก้าวหน้าอย่างมากในไม่ช้า!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท