คำศัพท์น่าสนใจเกี่ยวกับ สถานที่ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เป็นหัวข้อที่ใช้บ่อยมากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีคำหลายคำที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรยายแต่ละสถานที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ สถานที่ ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างง่ายดาย

การออกเสียงคำศัพท์ สถานที่ ภาษาอังกฤษ ต่างๆ

สถานที่ในบทความนี้มักจะเป็นที่ที่เราและครอบครัวเคยไปมาแล้ว ดังนั้น คำศัพท์ในบทความนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรยายถึงสถานที่ที่เราเคยไปกับครอบครัวหรือทิวทัศน์รอบ ๆ บ้านที่เราอาศัยอยู่ได้ ต่อไปนี้คือตารางรวบรวมคำศัพท์ สถานที่ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
Country/ˈkʌn.tri/ประเทศ
City/ˈsɪt.i/เมือง
Village /ˈvɪl.ɪdʒ/หมู่บ้าน
Building /ˈbɪl.dɪŋ/อาคาร
Station /ˈsteɪ.ʃən/สถานี
Bus stop /ˈbʌs ˌstɒp/ป้ายรถเมล์
Café /kæfˈeɪ/ร้านกาแฟ
Car park /ˈkɑːr ˌpɑːrk/ที่จอดรถ
Cinema /ˈsɪn.ə.mə/โรงหนัง
Circus /ˈsɜː.kəs/ละครสัตว์
Fire station/ˈfaɪr ˌsteɪ.ʃən/สถานีดับเพลิง
Farm /fɑːrm/ฟาร์ม
Funfair /ˈfʌn.fer/งานเทศกาลเพลิดเพลิน
Hospital /ˈhɒs.pɪ.təl/โรงพยาบาล
Library /ˈlaɪ.brer.i/ห้องสมุด
Market /ˈmɑːr.kɪt/ตลาด
Shopping center/ˈʃɒp.ɪŋ ˌsen.tər/ห้างสรรพสินค้า
Sports center/ˈspɔːts ˌsen.tər/ศูนย์กีฬา
Square/skweər/สแควร์
Supermarket /ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/ซูเปอร์มาร์เก็ต
Swimming pool/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/สระน้ำ
Hotel /həʊˈtel/โรงแรม
Bank /bæŋk/ธนาคาร
Town /taʊn/ตำบล/แขวง
Countryside /ˈkʌn.tri.saɪd/ชนบท
Airport /ˈeə.pɔːt/สนามบิน
Bakery /ˈbeɪ.kər.i/ร้านเบเกอรี่
Museum/mjuːˈziː.əm/พิพิธภัณฑ์
Club/klʌb/สโมสร
Stadium /ˈsteɪ.di.əm/สนามกีฬา
Restaurant /ˈres.trɒnt/ร้านอาหาร
Bookstore/ˈbʊk.stɔːr/ร้านหนังสือ
Drugstore (UK chemist)/ˈdrʌɡ.stɔːr/ /ˈkem.ɪst/ร้านขายยา
Skyscraper /ˈskaɪˌskreɪ.pɚ/ตึกระฟ้า
Cemetery /ˈsem.ə.ter.i/ป่าช้า
Zoo /zuː/สวนสัตว์

คำศัพท์เกี่ยวกับ สถานที่ ภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อ

คำศัพท์ สถานที่ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ส่วนใหญ่เป็นคำนาม ดังนั้น ผู้เรียนควรรู้คำศัพท์ด้านล่างนี้เพื่อใช้ในการบรรยายสถานที่รอบๆ บ้านได้อย่างถูกต้องชัดเจน

 • Avenue: อเวนิว
 • Bridge: สะพาน
 • Beach: ชายหาด
 • Bank: ธนาคาร
 • Barbershop: ร้านตัดผมชาย
 • Beauty salon: ร้านเสริมสวย
 • City hall: ศาลากลาง
 • Concert hall: ห้องแสดงคอนเสิร์ต
 • Court: ศาล
 • Bowling alley: ศูนย์โบว์ลิ่ง
 • Butchers:  ร้านขายเนื้อ
 • Bookshop: ร้านขายหนังสือ
 • Bakery: ร้านเบเกอรี่
 • Bookstore: ร้านหนังสือ
สถานที่ ภาษาอังกฤษ
 • Car showroom: โชว์รูมรถยนต์
 • Art gallery: นิทรรศการศิลปะ
 • Cathedral: อาสนวิหาร
 • Cafe: ร้านกาแฟ
 • Charity shop: ร้านค้าเพื่อการกุศล
 • Church: คริสตจักร
 • Art gallery: นิทรรศการศิลปะ
 • Alley: ซอย
 • Bus stop: ป้ายรถเมล์
 • Cathedral: อาสนวิหาร
 • Cinema: โรงหนัง
 • Bus shelter: ที่พักพิงรถบัส
 • Car park: ที่จอดรถ
 • Cosmetic store: ร้านขายเครื่องสำอาง

แบบฝึกหัดที่เหมาะสำหรับการฝึกฝนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งเกี่ยวกับสถานที่และหัวข้ออื่นๆ เช่น สัตว์ ผักผลไม้ และอื่นๆ ต่างต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ลืมคำใหม่ อย่างไรก็ตาม การเลือกแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้ผู้เรียน จำคำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้เขาเครียดนั้นเป็นงานที่ยากมาก ต่อไปนี้คือตัวเลือกบางอย่างที่ ELSA Speak  แนะนำให้ผู้เรียนเลือกใช้ในการอ้างอิง

>>> Read more

ฝึกฝนตามหัวข้อ

ในภาษาอังกฤษ คำศัพท์เป็นคลังข้อมูลที่กว้างใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคำเกี่ยวกับสถานที่หรืออื่น ๆ เรียนภาษาอังกฤษมานานแล้วก็ไม่สามารถเข้าใจคำศัพท์ได้ทั้งหมด ดังนั้น ผู้เรียน ควรจัดเรียงคำศัพท์ใหม่ตามหัวข้อ เช่น สถานที่ ครอบครัว อาชีพ ฯลฯ ลงในตารางที่มีเนื้อหาประกอบด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การถอดเสียงตาม IPA ความหมายในภาษาไทย แล้วแปะไว้บนที่ที่เห็นง่ายๆ  ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเห็นคำศัพท์ทุกวันและจดจำคำศัพท์ได้ดี

อย่าใช้พจนานุกรมเพื่อค้นหาคำศัพท์

ผู้เรียนไม่ควรใช้และพึ่งพาพจนานุกรมมากเกินไป เพราะการใช้พจนานุกรมเพียงแค่ช่วยเราทำแบบฝึกหัดได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถช่วยเราจดจำความหมาย และการออกเสียงของคำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราควรเดาความหมายของคำจากบริบทของประโยค โดยไม่ต้องกลัวว่าถูกหรือผิด อย่างไรก็ตาม จะช่วยให้เราเข้าใจไวยากรณ์ และการใช้คำในการสื่อสารได้ดีขึ้น

สรุป

บทความนี้ได้จัดระบบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่และคำอื่นๆ ต่างต้องใช้เวลายาวนาน ELSA Speak หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท