รวมประโยค ลากิจ ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยที่สุดในทุกกรณีไม่ควรพลาด

หนึ่งในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนทำงานในออฟฟิศคือเมื่อคุณต้องการลากิจ งั้นต้องพูดยังไงถึงจะขอลากิจได้? มาดูตัวอย่างการสนทนา ลากิจ ภาษาอังกฤษ ของ ELSA Speak ด้านล่างเพื่อค้นหาคำตอบนะ

สารบัญ

ประโยคลากิจ ภาษาอังกฤษ

ประโยคลาป่วย ลากิจ ภาษาอังกฤษ ที่ใช้มากที่สุดมีดังต่อไปนี้

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ประโยคลางานแบบ Formal (ค่อนข้างเป็นทางการ)

ประโยคลากิจ ภาษาอังกฤษ formal

ใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “I would like to…” จะช่วยให้ดูเป็นทางการขึ้น สามารถใช้ในการเขียน e-mail ได้เลย

1. I would like to kindly ask for your approval of my leave starting on [date] and ending on [date]. (ฉันอยากจะรบกวนขอการอนุญาตลา ตั้งแต่ [วันที่] ถึง [วันที่])

2. I would like to request a 4-day leave of absence for personal reasons. If possible, I would like to leave work on [date] and return on [date]. (ฉันอยากจะขอลากิจส่วนตัว 4 วัน ถ้าเป็นไปได้ ฉันอยากจะลาตั้งแต่ [วันที่] และกลับมาทำงาน [วันที่])

3. I would like to ask for your permission and approval for my vacation leave application, which I’m planning to take from [date] until [date]. (ฉันอยากจะขออนุญาตลาพักร้อนที่ฉันวางแผนไว้ตั้งแต่ [วันที่] จนถึง [วันที่])

4. I’m writing to ask for annual leave in advance of my entitlements. I’d like to take my leave between the following dates: [date – date]. (ฉันเขียน(อีเมลนี้)มาเพื่อขอลาหยุดประจำปีล่วงหน้า ฉันจะขอลาตามวันที่ดังนี้: [วันที่ – วันที่])

5. As we discussed in our meeting last week, I’d like to confirm that I’ll be absent from the office for one week in December. The exact dates are [date]. (จากที่เราได้พูดคุยในการประชุมสัปดาห์ที่แล้ว ฉันต้องการขอคอนเฟิร์มว่าฉันจะลางานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในเดือนธันวาคม [วันที่])

6. I would like to take a business leave for two days. (ฉันอยากจะขอลากิจสองวัน)

ประโยคลางานแบบ Informal/casual (ไม่เป็นทางการมาก/ใช้ได้ทั่วไป)

“ฉันขออนุญาตลากิจสองวันนะ” เป็นประโยคลางานที่ไม่เป็นทางการมาก แต่ยังสุภาพอยู่ สามารถใช้ได้ทั้งในการเขียนและพูด

1. I will be out of the office for 1 week starting [date].

ฉันจะลางานเป็นเวลา 1 สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่ [วันที่]

2. I’m feeling quite ill today. I was hoping to take the day off to recover.

วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย ฉันหวังว่าจะได้หยุดพักสักวัน

3. I wonder if I could have maternity leave next month.

ฉันกำลังคิดว่าฉันจะสามารถขอลาคลอดเดือนหน้าได้ไหม

4. I have a fever, so I’m calling in sick today.

วันนี้ฉันมีไข้ เลยโทรมาลาป่วย

5. There is an urgent situation that I have to take a leave. Could you please consider it?

มันมีเรื่องด่วนที่ทำให้ต้องลางาน คุณช่วยพิจารณาได้ไหมคะ/ครับ

6. Would I be able to take an ordination leave for two weeks?

ผมสามารถขอลาบวชเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ได้ไหมครับ?

7. I need tomorrow off. 

ฉันอยากลากิจพรุ่งนี้

8. He has a day off today. 

วันนี้เขาลากิจ

9. I need a sick leave for two days. 

ฉันต้องการลาป่วย 2 วัน

10. I want to take a day off to see a doctor. 

ฉันต้องการลากิจหนึ่งวันเพื่อไปหาหมอ

11. I’m afraid I’m going to have to pull a sick today. 

ฉันคิดว่าฉันจะขอลาป่วยวันนี้

12. I got an afternoon off and went to the hospital. 

บ่ายนี้ฉันขอลางานเพื่อไปโรงพยาบาล

13. Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday? 

ฉันขอลางานวันศุกร์นี้ได้ไหม?

14. It’s not likely. There’s a lot of work to do. 

คงจะไม่ได้ค่ะ/ครับ มีงานที่ต้องทำเยอะมาก

15. I’m asking for three-day personal leave for my wife’s labor. 

ฉันขอลางาน 3 วัน เพราะภรรยากำลังจะคลอดลูก

ประโยคลากิจ ภาษาอังกฤษ แบบ Informal/casual

กรณีขอลางานโดยตรง 

1. Excuse me. May I ask for tomorrow morning off? (ขอโทษค่ะ/ครับ เช้าพรุ่งนี้ฉันขอลาได้ไหมคะ/ครับ)

2. I’m sorry, I think I may not able to work tomorrow as I’m not feeling well right now. (ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันไม่พร้อมทำงาน เพราะฉันรู้สึกไม่สบายค่ะ/ครับ)

3. Wouldn’t it be possible for me to take a day off this Tuesday? (วันอังคารในสัปดาห์นี้ฉันขอลาได้ไหม)

4. Wouldn’t it be possible for me to take this Friday morning off because I have a family matter? (เช้าวันศุกร์นี้ ฉันขอลางานได้ไหม พอดีฉันมีปัญหาเรื่องครอบครัวใน)

5. I want to take a day off to see a doctor (ฉันขอลางานหนึ่งวันเพื่อไปหาหมอ)

6. I got an afternoon off and went to the hospital (ฉันขอลางานบ่ายนี้เพื่อไปโรงพยาบาล)

7. Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday? (วันศุกร์นี้ฉันขอลางานได้ไหม?)

กรณีขอลางานโดยตรง 

กรณีขอลางานผ่านอีเมล

1. I  would like to ask permission for a day off from work on ….. (date) because ….. (reason). 

2. I  would like to ask permission for a day off from work on August 8th since I have to go to hospital. 

3. I am writing to request your approval for a day off on ….(date) for (reason)

คำแปล

1. ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อขออนุญาตลางานหนึ่งวันในวันที่……  เพราะ ……. (เหตุผล)

ตัวอย่างกรณี เขียนอีเมลลาป่วย ภาษาอังกฤษ:

2. ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อขออนุญาตลางานหนึ่งวันในวันที่ 8 สิงหาคม เพราะฉันต้องไปโรงพยาบาล

3. ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อขอลางานหนึ่งวันในวันที่ ….. เพราะ……(เหตุผล)

ตัวอย่างที่ 1: 

 • I am writing to request your approval for a day off on this Monday for a family matter. 
 • I am writing this letter to let you know that I am in need of a long-term leave, from …. to… (date).

คำแปล

 • ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อขอลางานในวันจันทร์ เพราะฉันมีปัญหาเรื่องครอบครัว
 • ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าฉันต้องการลาพักร้อน ตั้งแต่วันที่ …. ถึง…วันที่….

ตัวอย่างที่ 2:

 • I am writing this letter to let you know that I am in need of a long-term leave, from September 1st to September 15th because I have to hospitalize to treatment. 
 • I am writing to request your approval for …. day leave for … (reason) ตัวอย่าง I am writing to request your approval for 3 days leave for a vacation. 
 • I am writing this letter to inform you that I need to take (day) of absence from … to … (date).

คำแปล

 • ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าฉันจำเป็นต้องลาพักร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน เพราะฉันต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
 • ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อขออนุมัติลางาน … วัน เพราะ ….. (เหตุใด) ตัวอย่าง: ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อขออนุมัติลาพักผ่อนเป็นเวลา 3 วัน
 • ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าฉันต้องขาดงาน ตั้งแต่วันที่ … ถึงวันที่….
เขียนอีเมลลาป่วย ภาษาอังกฤษ

วิธีใช้ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการลางาน

ตัวอย่างบทสนทนาการขอลางาน ภาษาอังกฤษ 

A: Excuse me. May I ask for tomorrow morning off? 

B: Oh. What is the reason?

A: I’m not feeling well right now. I need to see a doctor tomorrow. 

B: Okay. Have you arranged your work tomorrow? 

A: I have done all the work. If it has any mistake, you can ask Mr. Piter to fix for me.

B: All right. Take a day off to rest. If you need more days off, please send an email for me. 

A: Thank you. 

คำแปล

A: ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันขอลางานเช้าพรุ่งนี้ได้ไหมคะ/ครับ

B: โอ้ เป็นอะไรเหรอคะ/ครับ

B: ฉันรู้สึกไม่สบายค่ะ/ครับ ฉันต้องไปหาหมอพรุ่งนี้ 

A: โอเคค่ะ/ครับ คุณเคลียร์งานของพรุ่งนี้หรือยังคะ/ครับ?

B: ฉันเคลียร์งานเรียบร้อยแล้วค่ะ/ครับ หากมีข้อผิดพลาดอะไร สามารถขอให้คุณปีเตอร์แก้ไขให้ได้นะ

A: ได้ค่ะ/ครับ พักผ่อนสักวันนะคะ/ครับ หากคุณต้องการเพิ่มวันหยุด โปรดส่งอีเมลมาให้ฉัน

B: ขอบคุณค่ะ/ครับ 

ตัวอย่างบทสนทนา ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างอีเมลการขอลางาน ภาษาอังกฤษ

Subject: Sick leave application 

Dear Mr Dancy, 

I am writing to notify you that I need sick leave from work because of a several viral infection. I caught the infection yesterday evening and since then have been feeling very weak.

As per the doctor, I take to take medication for 5 days, along with proper rest for at least a week. 

Kindly allow me a week-long leave, until July 25th. If I need an extended period off, I will let you know as early as possible.

Thank you for your quick attention to this matter.

Sincerely,

Malika Chadongin

คำแปล

หัวข้อ: ขอลาป่วย 

เรียน คุณแดนซี่

ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าฉันต้องลาป่วยเนื่องจากมีการติดเชื้อไวรัสหลายชนิด

ตามที่คุณหมอบอก ฉันจะต้องกินยาเป็นเวลา 5 วันและพักผ่อนให้เพียงพอ

อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ 

ฉันจึงขออนุญาตลางานหนึ่งสัปดาห์จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม หากฉันต้องการเพิ่มวันหยุด ฉันจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

มัลลิกา ชาดงอิน

โครงสร้างการเขียนอีเมลการขอลางาน ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลที่ต้องมีในการขอลา ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลบางอย่างที่คุณควรอ้างถึงในการขอลา คือ

 • คำนำ
 • วัตถุประสงค์ของการขอลา
 • เหตุผลในการขอลา
 • เวลาขอลางานที่เฉพาะเจาะจง 
 • คำสัญญาที่ให้ไว้ระหว่าง/หลังการขอลา
 • ข้อมูลติดต่อ 
 • ลายเซ็น 

โครงสร้างของการขอลา ภาษาอังกฤษ

โครงสร้างการขอลาจะประกอบด้วย 

 • ส่วนที่  1:  หัวเรื่องสั้นๆ 
 • ส่วนที่ 2:   คำนำ 

ชื่อการขอลาเป็นภาษาอังกฤษ (Annual leave application/ maternity leave application….) มักจะได้เขียนในส่วน subject ของอีเมล

 • ส่วนที่ 3: เนื้อหาหลัก

Dear Ms./Mr./Mrs.

I am writing this letter to ask for your permission for on [date]

or

I would like to request approval of my leaves from [date] to [date] for [reason].

I have discussed my situation with [Name], and he/she accepted to cover my work in my absence.

So please accept my leave from (date to date). I will be thankful to you. I regret any inconvenience.

I hope you understand my situation and authorize my request as soon as possible.

Yours sincerely,/Best regards,/Yours truly,/Sincerely,

คำแปล

คำนำ: เรียน  นาย/นาง/คุณ <ชื่อผู้รับ>

วัตถุประสงค์ของการเขียนการขอลา เหตุผลการขอลา และเวลาที่ต้องขอลา: ฉันเขียนใบนี้เพื่อขอลางาน เพราะ <เหตุผล> ใน <วันที่>  หรือ ฉันต้องการขอลางานตั้งแต่วันที่ …. ถึงวันที่ ……

ส่งมอบงาน (ถ้าจำเป็น): ฉันมอบงานสำคัณให้ <ชื่อบุคคล> แล้ว เขาจะดูแลงานเหล่านั้นจนกว่าฉันจะกลับมาทำงาน

แสดงความปรารถนาของตัวเอง: ขออนุมัติการขอลาของฉัน ตั้งแต่วันที่ ….. ถึงวันที่ …. ฉันขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจสถานการณ์ของฉันและอนุมัติการขอลาของฉันโดยเร็วที่สุด

 • ส่วนที่ 4: ส่วนสรุป

คำอวยพร/คำทักทาย ลายเซ็น และข้อมูลติดตาม

คำอวยพร/คำทักทาย ลายเซ็น 

ขอแสดงความนับถือ

โครงสร้างการเขียนอีเมลการขอลางาน ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

แบบใบการขอลา ภาษาอังกฤษ

แบบใบการขอลาพักร้อนประจำปี (Annual leave)

Dear Ms./Mr./Mrs. ,

I am writing this letter to ask for your permission for my annual leave, between {start date} and {end date}.   

I have transferred my important tasks to….. He/she will take over my project while I am away. I have already handed over all material regarding the project to him/ her, and expect there to be no exigencies in my absence.

I hope you will understand my situation and response to my request.

I will be grateful for a positive reply on my leave request.

Thank and regards,

{Your Name}

แบบใบการขอลาพักร้อนประจำปี (Annual leave)

คำแปล

เรียน นาง/นาย/คุณ <ชื่อบุคคล>

ฉันเขียนจดหมายนี้มาเพื่อขออนุญาตการลาพักร้อนประจำปีของฉัน ตั้งแต่วันที่ …. ถึงวันที่….. 

ฉันโอนงานสำคัญของฉันให้แก่ ….แล้ว  เขาจะดูแลโครงงานของฉันขณะที่ฉันไม่อยู่ ฉันมอบเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับโครงงานนี้ให้เขาแล้ว และหวังว่าจะไม่มีเรื่องด่วนอะไรเกิดขึ้นขณะที่ฉันไม่อยู่

ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจสถานการณ์ของฉันและตอบสนองต่อคำขอของฉัน

ฉันขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง หากได้รับคำตอบที่ดีสำหรับการขอลางานของฉัน

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

>>> Read more: วันหยุดภาษาอังกฤษ วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ประจำปี

แบบใบการขอลาคลอดบุตร

Dear Ms. /Mr. /Mrs. , 

I would like to inform you that I am approaching the end of my pregnancy and plan to take maternity leave. I am planning to start my maternity leave on and go back to work by.

In my absence, [Name] can be in charge of [specific parts of your job]. I have trained him/her about all the necessary daily tasks. If you have any concerns, please let me know so we can address them.                                       

See my attached maternity leave plan for further details.

Thank you for your attention. I wish you good health.

Yours sincerely,

คำแปล

เรียน นาง/นาย/คุณ <ชื่อบุคคล>

ฉันขอแจ้งให้คุณทราบว่าฉันกำลังใกล้จะสิ้นสุดการตั้งครรภ์และวางแผนที่จะลาคลอดบุตร ฉันวางแผนที่จะเริ่มลาคลอดบุตรและกลับไปทำงานภายในวันที่……

เมื่อฉันไม่อยู่ [ชื่อ] สามารถดูแล [ส่วนเฉพาะของงานของคุณ] ได้ ฉันได้สอนเกี่ยวกับงานประจำที่จำเป็นทั้งหมดให้เขาแล้ว หากคุณมีข้อกังวลใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถจัดการได้

ดูแผนการลาคลอดบุตรเพิ่มเติมของฉันได้ตามเอกสารที่แนบมา

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ขอให้คุณมีสุขภาพที่ดี 

ขอแสดงความนับถือ

แบบใบการขอลาคลอดบุตร maternity leave

แบบใบการลาพักผ่อน (family vacation)

Dear Ms./Mr./Mrs. ,

I hope this email finds you well. 

I am writing this letter to request your approval for a 14-day-leave for my family vacation. I would like to start my vacation from [date] to [date] .

In the meanwhile, my teammate, Mr./Ms. {enter name} has been authorized to take up any pressing matters in terms of my job duties. I am confident that my team will perform well during my absence.

I look forward to your approval.

Best wishes,

คำแปล 

เรียน นางสาว/นาง/นาย <ชื่อบุคคล>

หวังว่าอีเมลนี้จะถึงคุณ

ฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อขออนุมัติลาหยุด 14 วันเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว ฉันต้องการเริ่มต้นวันหยุดตั้งแต่วันที่… ถึงวันที่….

ทั้งนี้ เพื่อนร่วมทีมของฉัน นาย/นางสาว <ชื่อบุคคล> ได้รับอนุญาตให้จัดการเรื่องเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ของฉัน ฉันมั่นใจว่าทีมของฉันจะทำงานได้ดีในช่วงที่ฉันไม่อยู่

หวังว่าจะได้รับการอนุมัติจากคุณ

ด้วยความปรารถนาดี

แบบใบการขอลาติดตามคู่สมรส 

Dear Ms./Mr./Mrs. ,

I am [Name] and it is joyful to inform you that I am getting married on [date] at [time] .

I would like to request approval of my leaves from [date] to [date] .

I will go back to the office to work on [Date]. I have discussed my situation with [Name], and she accepted to cover my work in my absence.

I will make sure to finish my tasks by [date]. I have also transferred some of my duties to [Name]. 

Please kindly grant me leaves for the mentioned dates and celebrate the wedding with me.

Awaiting a positive response from you.

Yours truly,

คำแปล

เรียน นางสาว/นาย/นาง <ชื่อบุคคล>

ฉันชื่อ …. และฉันยินดีมากที่ได้แจ้งให้คุณทราบว่าฉันจะแต่งงานในวันที่…. เวลา….

ฉันต้องการอนุมัติการขอลาของฉันตั้งแต่วันที่…. ถึงวันที่……

ฉันจะกลับมาทำงานในวันที่…. ฉันได้หารือเกี่ยวกับงานของฉันกับ [ชื่อ] แล้ว และเธอก็ยอมรับที่จะดูแลงานของฉันในขณะที่ฉันไม่อยู่

ฉันรับรองว่าจะทำงานให้เสร็จก่อนวันที่…และฉันได้ส่งมอบหน้าที่บางส่วนของฉันให้กับ [ชื่อ] แล้ว 

โปรดอนุญาตให้ฉันลางานตามวันดังกล่าวและเชิญร่วมเฉลิมฉลองงานแต่งงานของฉัน

กำลังรอการตอบรับที่ดีจากคุณ

ขอแสดงความนับถือ

แบบใบการขอลาหยุดเมื่อสูญเสียคนใกล้ชิด ภาษาอังกฤษ

Dear Ms. /Mr. /Mrs. ,

I am writing this letter to request a leave for day (s) due to a death of a close relative, and I must go home immediately so I can attend the funeral.

So please accept my leave from (date to date). I will be thankful to you. I regret any inconvenience.

I look forward to hearing from you soon.

Sincerely,

คำแปล

เรียน นางสาว/นาย/นาง <ชื่อบุคคล>

ฉันเขียนจดหมายนี้มาเพื่อขอลางานสัก 2 – 3 วัน เนื่องจากญาติสนิทของฉันเสียชีวิตและฉันต้องกลับบ้านทันทีเพื่อไปร่วมงานศพ

ดังนั้นจึงขออนุมัติการลาของฉันตั้งแต่วันที่… ถึง…วันที่….. ฉันขอขอบคุณและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกนี้

หวังว่าจะได้รับคำตอบจากคุณโดยเร็วที่สุด

ด้วยความเคารพ

แบบใบการขอลาเรียน

Dear Ms. /Mr. /Mrs.

My name is [Name], class [insert class]. I am writing this letter to request your permission for day(s) off due to sickness, have been prescribed by our family doctor to take proper rest for at least [number of days]. The doctor has advised me to rest from today to [date].

I shall be really grateful to you.

Yours sincerely,

คำแปล

เรียน อาจารย์……. ที่เคารพ

หนูชื่อ…. นักเรียน/นักศึกษาคลาส…. หนูเขียนจดหมายนี้มาเพื่อขออนุญาตลา 2 วันเนื่องจากหนูป่วย ตามที่คุณหมอได้แจ้งไว้ หนูจะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเป็นเวลา …… วัน คุณหมอแนะนำให้หนูพักผ่อนตั้งแต่วันที่ …… ถึงวันที่…… 

หนูขอขอบคุณอาจารย์มาก 

ขอแสดงความนับถือ

คำศัพท์เกี่ยวกับ “การลางาน”

 • Personal leave of absence (ลากิจส่วนตัว)
 • Business leave (ลากิจ)
 • Bereavement leave (ลาหยุดเมื่อสูญเสียคนใกล้ชิด)
 • Take a leave of absence / take time off (ลางาน)
 • Day Off = วันหยุดทั่วไป (ที่เราหยุดเอง)
 • Holiday = วันหยุดราชการ
 • Sick Leave = ลาป่วย
 • Personal Leave = ลากิจ ลาเพื่อธุระส่วนตัว
 • Vacation Leave หรือ Annual Leave = ลาพักร้อน ลาหยุดประจำปี
 • Maternity Leave = ลาคลอด
 • Compassionate Leave = ลาไปงานศพ
 • Study Leave = ลาเพื่อไปเรียนต่อ
 • Military Service Leave = ลาไปรับราชการทหาร
 • Ordination Leave = ลาบวช

ตัวอย่างประโยคการขอลาออก ภาษาอังกฤษ

1. I want to expand my horizons. (ฉันต้องการที่จะออกไปเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเอง)

2. I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation. (ฉันลำบากใจมากที่ต้องตัดสินใจ นี่คือการลาออกของฉัน)

3. I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on. (ฉันลาออกจากงานเพราะไม่อยากยึดติดกับงานประจำ ฉันต้องการที่จะก้าวต่อไป)

4. First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you. (ก่อนอื่น ฉันอยากจะบอกว่าฉันชอบทำงานกับคุณมาก)

5. I’ve been trying, but I don’t think I’m up to this job. (ฉันพยายามแล้ว แต่ฉันคิดว่าฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะทำงานนี้ได้)

6. I’ve been here for too long. I want to change my environment. (ฉันทำงานที่นี่เป็นเวลานานแล้ว ฉันต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆ)

7. I’m sorry for bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study aboard. (ฉันขอโทษที่ต้องแจ้งลาออกในขณะนี้ แต่ฉันตัดสินใจที่จะเรียนต่อต่างประเทศแล้ว)

8. To be honest, I’ve got a better order.(จริงๆ แล้ว ฉันมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้)

9. I’m running out of steam. I need to take a break. (ฉันรู้สึกหมดแรง และต้องการที่จะพัก)

10. I’m quitting because I want to try something different. (ฉันลาออกจากงานเพราะอยากลองทำงานอื่นบ้าง)

>>> Read more: วิธีปฏิเสธงานภาษาอังกฤษแบบสุภาพพร้อมตัวอย่างการใช้ในทุกบริบท

คำถามที่พบบ่อย

Personal Leave คือลาอะไร

Sick Leave = ลาป่วย Personal Leave = ลากิจ ลาเพื่อธุระส่วนตัว Vacation Leave หรือ Annual Leave = ลาพักร้อน ลาหยุดประจำปี Maternity Leave = ลาคลอด

VAC คือลาอะไร

 • Leave มีกี่ประเภท
 • Take a leave of absence (ลางาน)
 • Take time off (ลางาน)
 • Personal leave of absence (ลากิจส่วนตัว)
 • Business leave (ลากิจ)
 • Sick leave (ลาป่วย)
 • Maternity leave (ลาคลอด)
 • Annual leave (ลาพักร้อนประจำปี)
 • Bereavement leave (ลาหยุดเมื่อสูญเสียคนใกล้ชิด)

CL คือการลาอะไร

Compassionate leave แปลว่า ลาไปงานศพ

ลากิจ ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ 

การลางานในภาษาอังกฤษคือ “to be on leave” หรือ “to be on furlough”

ในบทความข้างต้น ELSA Speak ได้แบ่งปันตัวอย่างประโยค ตัวอย่างฟอร์มการเขียนอีเมล และคำศัพท์เกี่ยวกับ ลากิจ ภาษาอังกฤษ มาให้คุณ  หวังว่าบทความนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แก่คุณ อย่าลืมดาวน์โหลดแอป ELSA Speak เพื่อเรียนภาษาอังกฤษทุกวันนะ 

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ