ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

แน่นอนว่า ในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคน งั้นคุณรู้ไวยากรณ์เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือแล้วหรือยัง? มาร่วมกับ ELSA Speak เรียนรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ!

สารบัญ

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือคืออะไร

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษ ได้ใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผู้พูดไม่อยากทำหรือไม่สามารถทำได้และต้องการขอความช่วยเหลือ จ้าง หรือสั่งให้ผู้อื่นทำแทน

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

เรามักจะใช้อนุประโยคที่มี Have หรือ Get ในโครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบแอ็คทีฟและพาสซีฟ

ตัวอย่าง: 

 • I had Martin repair my bike yesterday. (ฉันขอให้มาร์ตินซ่อมจักรยานเมื่อวานนี้)
 • The kid got his hair cut by Hanna this morning. (เด็กขอให้ฮันนาตัดผมให้เมื่อเช้านี้)

หลักการใช้โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ เราจะใช้โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้

แสดงคำขอความช่วยเหลือ

เมื่อคุณอยากขอให้ใครทำอะไรให้คุณ คุณสามารถใช้โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือ “have” หรือ “get” การใช้งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นกระบวนการ/การกระทำมากกว่าบุคคลที่ทำงานนั้น

ตัวอย่าง:

 • Hanna had the wall painted last Monday. (ฮันนาขอคนทาสีผนังเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว)
 • Kathy got her hair cut yesterday. (เคธีขอตัดผมเมื่อวานนี้)

อธิบายสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น

เมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนได้รับผลกระทบในทางลบจากการกระทำของคนอื่น เราจะใช้โครงสร้าง “Have/get something done”

ตัวอย่าง:

 • Harry had his phone stolen last Thursday. (แฮรี่โดนขโมยโทรศัพท์เมื่อวันอังคารที่แล้ว)
 • Did Harry get his phone stolen last Thursday? (แฮร์รี่โดนขโมยโทรศัพท์เมื่อวันอังคารที่แล้วหรือเปล่า?)

โครงสร้าง ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ Have และ Get ในรูปแบบแอ็คทีฟ

ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบแอ็คทีฟได้ใช้เพื่อแสดงว่า มีใครสักคนขอความช่วยเหลือหรือสั่งให้ใครทำอะไร

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือในรูปแบบแอ็คทีฟด้วย Have

โครงสร้าง:

S + have + (sb) + V-inf + …

ตัวอย่าง:

 • Hanna had John repair the laptop last Monday. (ฮันนาขอให้จอห์นซ่อมคอมพิวเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว)
 • Sara had Anna send that letter to Tim yesterday. (ซาร่าขอให้แอนนาส่งจดหมายฉบับนั้นให้ทิมเมื่อวานนี้)
ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ banner 1

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษในรูปแบบแอ็คทีฟด้วย Get

โครงสร้าง:

S + get + (sb) + to + V-inf + …

ตัวอย่าง:

 • Harry got his friend to fix the computer yesterday. (แฮร์รี่ขอให้เพื่อนของเขาซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เมื่อวานนี้)
 • Hanna got John to draw this picture. (ฮันนาขอให้จอห์นวาดรูปนี้)

โครงสร้าง ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ Have และ Get ในรูปแบบพาสซีฟ

ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบพาสซีฟได้ใช้เพื่ออธิบายบางสิ่งที่บางคนไม่สามารถหรือไม่อยากทำด้วยตัวเอง และต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือในรูปแบบพาสซีฟด้วย Have

โครงสร้าง:

S + have + sth + V-ed/PII + … + by sb.

ตัวอย่าง:

 • Mrs. Sara will have this wall painted. (นางสราจะขอให้คนมาทาสีผนังนี้)
 • Martin’s mother had the clothes washed by him yesterday. (แม่ของมาร์ตินขอให้เขาซักผ้าเมื่อวานนี้)

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือในรูปแบบพาสซีฟด้วย Get

โครงสร้าง:

S + get + sth + V-ed/ PII + … + by sb.

ตัวอย่าง:

 • Jenny got her hair cut last Monday. (เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเจนนี่ไปตัดผมมา)
 • Kathy got her laptop cleaned by Jane yesterday. (เคธีขอให้เจนช่วยทำความสะอาดแล็ปท็อปของเธอเมื่อวานนี้)

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลืออื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ

นอกจากโครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือด้วย Have และ Get แล้ว ยังมีโครงสร้างการต้องการความช่วยเหลือภาษาอังกฤษอื่นๆ ดังนี้

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ ด้วย Make และ Force

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือที่ใช้กับ Make และ Force มีความสามารถในการบังคับให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่พวกเราต้องการ

ในรูปแบบแอ็คทีฟในรูปแบบพาสซีฟ
โครงสร้างS + make(s) + someone + V-infS + force(s) someone + to V-infS + make(s) + someone + adjective
ตัวอย่างThe robbers make Anna give them all the money.(พวกโจรทำให้แอนนามอบเงินทั้งหมดให้พวกเขา)
The robbers forced Anna to give them all the money. (พวกโจรบังคับให้แอนนามอบเงินทั้งหมดให้พวกเขา)
Jenny’s father loves her so much, she makes him proud. (พ่อของเจนนี่รักเธอมาก เพราะเธอทำให้เขาภูมิใจ)

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือด้วย Let และ Permit/ Allow

โครงสร้างคำขอภาษาอังกฤษนี้แสดงให้เห็นว่าใครอนุญาตให้ผู้อื่นทำอะไร

โครงสร้าง:

S + let(s) + someone + V-inf

S + permit/ allow(s) + someone + to V-inf

ตัวอย่าง:

 • Kathy never want to let you go. (เคธีไม่เคยอยากที่จะปล่อยคุณไป)
 • The parents didn’t permit/ allow Hanna to come home late. (พ่อแม่ไม่อนุญาตให้ฮันนากลับบ้านดึก)

โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือในรูปแบบแอ็คทีฟด้วย Help

โครงสร้าง:

S + help(s) someone + V-inf/ to V-inf

เมื่อกรรมเป็นคำสรรพนามทั่วไป เราสามารถละเว้นกรรมและคำบุพบท “to” ได้ นอกจากนี้ เมื่อกรรมของ Help และการกระทำ “do” เรายังสามารถละเว้นกรรมและคำบุพบท “to” ได้

ตัวอย่าง:

 • Hanna helps me open the door. (ฮันนาช่วยฉันเปิดประตู)
 • This drug will help (people to) recover quickly. (ยานี้ช่วยให้ผู้คนฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว)

โครงสร้าง ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ ด้วย Want/Need/Would like/Prefer

โครงสร้าง:

Want/ need + something + (to be) + past participle 

Would like/ prefer + something + (to be) + past participle

ตัวอย่าง:

 • Hanna wants the curtain fixed before midnight. (ฮันนาต้องการให้ผ้าม่านได้ซ่อมเสร็จภายในเที่ยงคืน)
 • Kathy would like her car washed when she comes home. (เคธีต้องการให้รถของเธอล้างก่อนเมื่อเธอกลับถึงบ้าน)
ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ banner 2

ตัวอย่าง ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ บ้างประโยคทั่วไป

นอกเหนือจากการเรียนรู้โครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือข้างต้นแล้ว เรายังจำเป็นต้องจดจำประโยคขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษต่อไปนี้

ประโยคขอความช่วยเหลือทั่วไปความหมาย
Could Kathy help me?แคธีช่วยฉันได้ไหม
Can I ask Kathy a favor?ฉันขอความช่วยเหลือจากเคธี่ได้ไหม
Would Kathy mind turning off the light?แคธีปิดไฟได้ไหม
Could Kathy give me a hand?แคธีช่วยฉันหน่อยได้ไหม
Please can Kathy do me a favor?คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม เคธี
Kathy needs your help on ….เคธีต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ…
Could Kathy please help me out with…?เคธีช่วยฉันเรื่องนี้ได้ไหม
I wonder if Kathy could help me with this?ฉันสงสัยว่า เคธีจะช่วยฉันได้ไหม
If you don’t mind, I could really use your assistance with…?ถ้าไม่รังเกียจ ฉันสามารถขอความช่วยเหลือของคุณกับ…?
If Kathy doesn’t mind, I really need her help with…ถ้าเคธีไม่ว่าอะไร ฉันอยากให้เธอช่วยเรื่อง….
Is there any chance that Kathy could give me a hand with…?เคธี ขอช่วยฉันด้วย…ได้ไหม?

>>> Read more

แบบฝึกหัด ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ Have และ Get

หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือแล้ว เรามาฝึกกับ ELSA Speak กันสักหน่อยเพื่อจำทฤษฎีเหล่านี้กันดีกว่า!

แบบฝึกหัด: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับประโยคต่อไปนี้

1.I _______ by Kathy at the moment.

 • A. am having painted the wall  
 • B. am having the wall painted   
 • C. am having painted the wall
 • D. am painting the wall   

2.Hanna ______ at the garage yesterday.

 • A. fix it      
 • B. is having her car fixed
 • C. had her car fixed   
 • D. was having her car fixed      

3.Jenny ______ the motorbike at 10 p.m yesterday.

 • A. Martin washed    
 • B. had Martin washed     
 • C. had Martin wash         
 • D. had Martin washing

4.Kathy ______ the housework.

 • A. got Anna do     
 • B. got Anna done     
 • C. had Anna done      
 • D. got Anna to do

5.Sara _______ the window yesterday.

 • A. got John clean         
 • B. had John cleaned        
 • C. had John clean      
 • D. got John cleaned

คำเฉลย

 1. B
 2. C
 3. C
 4. D
 5. C

บทความข้างต้นนี้ ELSA Speak ก็ได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษแล้ว รวมถึงโครงสร้าง หลักการใช้งาน ตัวอย่าง และโครงสร้างที่คล้ายกันอย่างละเอียดแล้วนะ! จงบันทึกทันทีเพื่อเรียนรู้กันนะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท