20+ คำศัพท์เกี่ยวกับความง่วง ภาษาอังกฤษที่หลากหลายและเป็นธรรมชาติ

คุณรู้วิธีพูดว่า ง่วง ภาษาอังกฤษ คืออะไร? วิธีแสดงประโยค “ฉันง่วงนอนมาก” ในภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร? ในบทความนี้ พร้อม ELSA Speak เรียนรู้คำศัพท์ 20 คำที่เกี่ยวกับความง่วง (sleepy) ในภาษาอังกฤษที่เป็นธรรมชาติและหลากหลายที่สุดนะคะ!

ง่วง ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

ง่วง ภาษาอังกฤษคือ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
  • Be sleepy การออกเสียง : /ˈsliː.pi/
  • Drowsy การออกเสียง : /ˈdraʊzi/
ง่วง ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

20+ คำศัพท์เกี่ยวกับความง่วง ภาษาอังกฤษ

หัวข้อเกี่ยวกับความง่วง

ประโยคความหมาย
I can barely hold my eyes open.ฉัน/ผมเหนื่อยจนลืมตาไม่ขึ้นแล้ว
I’m exhausted.เหนื่อยแบบหมดแรง
I just fell asleep.ฉัน/ผมเพิ่งหลับไป
I was fast asleep there.ฉัน/ผมหลับไปอย่างรวดเร็ว
I fell asleep.ฉัน/ผมง่วง
I’ll go to bed early.ฉัน/ผมจะไปนอนเร็ว
I don’t know why but I’m really sleepy.ฉัน/ผมไม่รู้ว่าทำไม แต่ฉันง่วงนอนจริงๆ
I’m sleepy.ง่วงนอน
I’m sleepy, see you later.ฉัน/ผมง่วงนอนแล้ว ใว้กันใหม่นะ
I am so exhausted. I need to sleep.ฉัน/ผมเหนื่อยมาก ฉันต้องการที่จะนอนหลับ.
I’m sleepy, I need to sleep!ฉัน/ผมง่วงมาก ฉันต้องการที่จะนอนหลับ.
I’m drowsy.ฉัน/ผมง่วงนอนเลย
I can’t keep my eyes open.ฉัน/ผมลืมตาแทบไม่ไหวแล้ว
I can hardly keep my eyes open.ฉัน/ผมแทบจะลืมตาไม่ขึ้น
I am sleepy.ง่วงนอน
I am dozy.ฉัน/ผมง่วงนอน
I am somnolent.ฉัน/ผมง่วงหลับ
I am nodding off.งีบหลับไป
I felt sleepy all day.ฉัน/ผมง่วงนอนตลอดทั้งวัน
I feel drowsy after lunch every day.ฉัน/ผมง่วงหลังมื้ออาหารกลางวันทุกวัน
This song gives me a somnolent effect.เพลงนี้ทำให้ฉัน/ผมง่วงหลับมาก
Studying made me sleepy.การเรียนทำให้ฉัน/ผมง่วงนอน
This drug can make you drowsy.ยาประเภทนี้สามารถทำให้คุณง่วงนอนได้
I ate too much so it made me sleepy.ฉัน/ผมกินมากเกินไปแล้วมันทำให้ง่วงนอนจริงๆ
ฉัน ง่วง นอน ภาษาอังกฤษ

>>> Read more:

หัวข้อเกี่ยวกับการไปนอน

วลีความหมาย
soporificทำให้ง่วงหลับ
go to bedเข้านอน
fall asleepเผลอหลับไป
go straight to sleepตรงไปนอน
tuck (someone) inพาไปเข้านอนและห่มผ้าให้
take a napนอนงีบ
(someone) is passed outหลับลงเฉพาะตอนที่หมดเรี่ยวแรง
นอนภาษาอังกฤษ

หัวข้อเกี่ยวกับการนอนหลับ

วลีความหมาย
get a good night’s sleepนอนหลับฝันดี
a heavy sleeperคนหลับลึก (ตื่นยาก)
sleep like a babyหลับไหลอย่างกับทารกเลย
sleep like a logนอนหลับสนิท
snoreกรน
sleep on backนอนหงาย
sleep on stomachนอนคว่ำ
sleep on sideนอนตะแคง
get … hours of sleep a night.ใช้เวลาเป็น … ชั่วโมงการนอนหลับต่อคืน

วลีภาษาอังกฤษรวมกับคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับความง่วง

วลีภาษาอังกฤษรวมกับคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับความง่วง
วลีความหมาย
Sudden drowsinessจู่ๆก็ง่วงนอน
Intermittent drowsinessอาการง่วงนอนเป็นระยะ
Extremely drowsyง่วงนอนเกินไป
Effects of drowsinessผลของความง่วงนอน
Working while feeling drowsyทำงานอย่างง่วงนอน
Drowsy phenomenonปรากฏการณ์ง่วงนอน
The cause of drowsinessสาเหตุของความง่วงนอน
Drowsiness – inducing agentปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน.
Factors that cause drowsinessปัจจัยที่ทำให้ง่วงนอนมากๆ

คำถามที่พบบ่อย

ฉัน/ผมง่วง ในภาษาอังกฤษคืออะไร?

ฉัน/ผมง่วง ในภาษาอังกฤษคือ I’m so sleepy.

หาวในภาษาอังกฤษคืออะไร?

หาวในภาษาอังกฤษคือ Yawn

บทความข้างต้นได้รวบรวมคำศัพท์ เกี่ยวกับความง่วงภาษาอังกฤษไว้ เพื่อใช้ในการอ้างอิง มาอ่านบทความการสื่อสาร คำศัพท์ และบทสนทนาของ ELSA Speak กันในครั้งต่อไปนะคะ!

>>> Read more: ตื่นนอนภาษาอังกฤษคืออะไร? “wake up” และ “get up” ต่างกันอย่างไร

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ