การเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด : โครงสร้าง หลักการใช้งานแบบฝึกหัด

โครงสร้างการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด เป็นไวยากรณ์ 2 อย่างที่สำคัญมากในภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เพียงแค่ปรากฏในการสอบเท่านั้น แต่ยังปรากฏอยู่ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันบ่อยครั้งอีกด้วย การรู้หลักการใช้งานจะเป็นข้อดีอย่างมากในการแสดงว่าคุณเป็นคนที่สามารถใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี ในบทความนี้ ELSA Speak จะช่วยให้คุณเข้าใจการเปรียบเทียบประเภทนี้อย่างทั่วถึง อย่าพลาดเด็ดขาดนะ!

สารบัญ

การเปรียบเทียบขั้นกว่าในภาษาอังกฤษ (Comparative)

กรณีใช้การเปรียบเทียบขั้นกว่า

โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative) เป็นโครงสร้างเปรียบเทียบพื้นฐานในภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุหรือสิ่งของ 2 อย่างด้วยกัน

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า

การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์เสียงสั้น

โครงสร้าง: S + V + Adj/Adv + -er + than

 • ตัวอย่าง: Henry came later than me. (เฮนรี่มาช้ากว่าฉัน)
 • หมายเหตุ: ในประโยคที่มีโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า คำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ในประโยคจะถูกแก้ไขให้ตรงกับโครงสร้าง

– คำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์เสียงสั้น ที่มี 1 พยางค์ เราเพียงเติม -er ลงท้ายหลังคำคุณศัพท์เพื่อจัดรูปแบบที่เหมาะสมในโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า. ตัวอย่าง: cheap ขั้นกว่า -> cheaper, small ขั้นกว่า -> smaller

– คำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์ที่มี 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วย -y ให้เปลี่ยน -y เป็น -i แล้วเติม -er. ตัวอย่าง: easy → easier, lucky → luckier, tiny → tinier, crazy → crazier, sexy → sexier.

– คำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์เสียงสั้น ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะแต่นำหน้าด้วยสระ ให้เพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็น 2 เท่า แล้วเติม -er. ตัวอย่าง: fat → fatter, big → bigger, sad → sadder.

so sánh ngắn เสียงสั้น_ ขั้นกว่าขั้นสูงสุด 02 thumbnail

การเปรียบเทียบขั้นกว่ากับคำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์เสียงยาว

โครงสร้าง: S + V + more + Adj/ Adv + than

 • ตัวอย่าง: This month’s sale project is more difficult than last month’s sale project. (โครงการธุรกิจในเดือนนี้ยากกว่าโครงการธุรกิจในเดือนที่แล้ว)
 • หมายเหตุ: 

– คำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์ที่มี 2 พยางค์ขึ้นไป ที่ลงท้ายด้วย -ly เก็บส่วนลงท้าย -ly ไว้ ใส่ more นำหน้าคำนั้นเพื่อสร้างโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า. ตัวอย่าง: boldly → more boldly, likely → more likely, coldly → more coldly, sadly → more sadly, difficult ขั้นกว่า -> more difficult, expensive ขั้นกว่า -> more expensive

– Thêm “far”, “much”, “a lot” ก่อนวลีเปรียบเทียบเพื่อเน้นย้ำ. ตัวอย่าง: Cherries are much more expensive than apples. (เชอร์รี่เชอร์รี่มีราคาแพงกว่าแอปเปิ้ลมาก)

เสียงยาว_ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด 03 so sánh dài

การเปรียบเทียบน้อยกว่าในภาษาอังกฤษ

 • โครงสร้าง: S + V + Less + Adj + than + N

ในภาษาอังกฤษ โครงสร้างการเปรียบเทียบในเชิงน้อยกว่านี้มักจะใช้ไม่บ่อยนัก แต่จะใช้โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า พร้อมกับคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ที่อยู่ตรงกันข้าม หรือโครงสร้าง not as…as หรือ so…as.

 • ตัวอย่าง: Apples are less expensive than cherries. (แอปเปิ้ลมีราคาไม่แพงกว่าเชอร์รี่)

=> Cherries are more expensive than apples

=> Apples are not as/so expensive than cherries

โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่าที่พิเศษอื่น ๆ

 • โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่าตามทวีคูณ: นี่คือโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่าเพื่ออธิบายว่าสิ่งหนึ่ง … กว่าอีกสิ่งหนึ่งกี่เท่า: 2 เท่า, 3 เท่า…

โครงสร้าง: S + V + จำนวนเท่า + as + Adj/adv + as + N

ตัวอย่าง: Their garden is twice as big as ours. (สวนของพวกเขาใหญ่กว่าของเรา 2 เท่า)

 • โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่าที่เชิงราก “ยิ่ง… ยิ่ง…”: นี่คือโครงสร้างการเปรียบเทียบที่มีความหมายเชิงราก โดยเน้นสถานะที่กำลังพูดถึง ยิ่ง A ยิ่ง B

โครงสร้าง: เปรียบเทียบขั้นกว่า + เปรียบเทียบขั้นกว่า

ตัวอย่าง: The more the merrier! (ยิ่งมากยิ่งสนุก)

10 ประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขั้นกว่า

 • This pant is more comfortable than that one. (กางเกงตัวนี้ใส่สบายกว่าตัวนั้น)
 • This year’s summer is hotter than last year’s summer. (ฤดูร้อนปีนี้ร้อนกว่าฤดูร้อนปีที่แล้ว)
 • Jun learns English better than his brother. (จูนเรียนภาษาอังกฤษเก่งกว่าพี่ชายของเขา)
 • My sister’s hair is two times as long as mine. (ผมของพี่สาวฉันยาวกว่าของฉันเป็นสองเท่า)
 • He speaks Chinese more fluently than his friend. (เขาพูดภาษาจีนได้คล่องกว่าเพื่อนของเขา)
 • The colder the weather is, the worse I feel. (ยิ่งอากาศหนาว ฉันยิ่งรู้สึกแย่)
 • The more careless he is, the more mistakes he makes. (ยิ่งประมาทก็ยิ่งทำผิด)
 • Tan is taller than me. (ตาลสูงกว่าฉัน)
 • This problem is more difficult than that others. (ปัญหานี้ยากกว่าปัญหาอื่น ๆ)
 • My dad worked harder than the others. (พ่อของฉันทำงานขยันกว่าคนอื่นๆ)

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดในภาษาอังกฤษ (Superlative)

เมื่อไหร่จะใช้การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative) ในภาษาอังกฤษ คือโครงสร้างการเปรียบเทียบที่ใช้กับบุคคลหรือสิ่งของ เพื่อเน้นให้เห็นคุณสมบัติเด่นและลักษณะที่โดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด กลุ่มของการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดต้องมีวัตถุอย่างน้อย 3 ชิ้นขึ้นไป

โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดกับคำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์เสียงสั้น

 • โครงสร้าง: S + V + the + Adj/adv + est + N
 • ตัวอย่าง: My dad is the greatest person in the world. (พ่อของฉันคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก)
 • หมายเหตุ: ในประโยคที่มีโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เราสามารถเห็นคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ในประโยคถูกเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการเติม -est เข้าไปเมื่อเทียบกับ infinitive นอกจากนี้ คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ในประโยคเปรียบเทียบขั้นสูงสุดจะขึ้นต้นด้วย “the”

– คำคุณศัพท์ / คำวิเศษณ์เสียงสั้น ที่มี 1 พยางค์ เราเติม -est หลัง infinitive ของคำนั้น. ตัวอย่าง: cold => coldest.

– คำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม -st เท่านั้น. ตัวอย่าง: cute => cutest

– คำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์ที่มี 1 พยางค์ และลงท้ายด้วยสระ + พยัญชนะ ให้เพิ่มพยัญชนะเป็น 2 เท่า แล้วเติม -est. ตัวอย่าง: hot => hottest, big => biggest.

– คำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์ที่มี 2 พยางค์ และลงท้ายด้วยพยัญชนะ y -> เราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -est. ตัวอย่าง: dry => driest, happy => happiest.

ขั้นสูงสุด_ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด 04 so sánh nhất, tính từ ngắn

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดกับคำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์เสียงยาว

 • โครงสร้าง: S + V + the + most + adj + N
 • ตัวอย่าง: 

– He is the most handsome in his class. (เขาหล่อที่สุดในชั้นเรียน)

– These shirt are the most expensive of all. (เสื้อตัวนี้แพงที่สุดในบรรดาทั้งหมด)

 • หมายเหตุ: คำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์ที่มี 2 พยางค์ขึ้นไป ให้เติม “the most” ก่อนคำนั้น

การเปรียบเทียบน้อยสุดในภาษาอังกฤษ

 • โครงสร้าง: S + V + the + least + Adj/Adv + N
 • ตัวอย่าง: Her ideas were the least practical suggestions. (แนวคิดของเธอเป็นข้อเสนอแนะที่นำไปใช้ได้จริงน้อยที่สุด)

กรณีเพิ่มเติมของโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

– เมื่อใช้ “most + adj” และไม่มี “the” วลี “most + adj” จะเทียบเท่ากับ “very”

ตัวอย่าง: The notebook you lent me was most interesting. (สมุดบันทึกที่คุณให้ฉันยืมเป็นเล่มที่น่าสนใจที่สุด)

– เมื่ออยากเน้นย้ำ เราสามารถเติม “by far” ลงในโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได้

ตัวอย่าง: Jim is the smartest by far. (จิมเป็นคนที่ฉลาดที่สุด กว่าคนอื่นๆ)

ขั้นสูงสุด_ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด_05

10 ประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

ด้านล่างนี้คือ 10 ประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้โครงสร้างนี้ได้อย่างง่ายดาย

 • It’s the most interesting novel I’ve ever read (นี่เป็นนวนิยายที่น่าสนใจที่สุดเท่าที่ฉันเคยอ่านมา)
 • It’s the shortest bridge I’ve ever seen. (สะพานนี้เป็นสะพานที่สั้นที่สุดที่ฉันเคยเห็น)
 • Nin is the tallest boy in my class. (นินเป็นคนที่สูงที่สุดในชั้นเรียนของฉัน)
 • July is the tallest of the three sister. (ยูลี่เป็นคนที่สูงที่สุดในบรรดาพี่น้องสามคน)
 • This bag is the most expensive of all. (กระเป๋าใบนี้แพงที่สุดในบรรดากระเป๋าทั้งหมด)
 • July is the wettest of the year. (กรกฎาคมเป็นเดือนที่ฝนตกชุกที่สุดของปี)
 • This T-shirt is the cheapest in the shop. (เสื้อตัวนี้ถูกที่สุดในร้าน)
 • Andy is the most intelligent in his class. (แอนดี้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในชั้นเรียนของเขา)
 • Sam’s ideas were the least practical suggestions. (แนวคิดของแซมเป็นข้อเสนอแนะที่นำไปใช้ได้จริงน้อยที่สุด)
 • It is the least practical plan for us. (นี่เป็นแผนที่ปฏิบัติน้อยที่สุดสำหรับพวกเรา)

คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ที่ผิดปกติบางคำในโครงสร้างการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด

ในโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นสูงสุด นอกจากจะเปลี่ยนรูปคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ตามข้างต้นแล้ว มีคำอื่นๆ บางคำที่มีรูปพิเศษผิดปกติ ดังนี้

good ขั้นกว่า -> better

bad ขั้นกว่า -> worse

far ขั้นกว่า -> farther

many ขั้นกว่า -> more

ดูรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด 06

วิดีโอแนะนำหลักการใช้โครงสร้างการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด

ข้างต้นคือความรู้และกรณีพิเศษของโครงสร้างการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด คุณสามารถดูวิดีโอที่จัดทำโดยครูเจ้าของภาษาด้านล่างนี้ เพื่อทำความเข้าใจได้ดีขึ้นและฝึกฝนการฟังภาษาอังกฤษอีกด้วยนะ

แบบฝึกหัดการเปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นสูงสุด พร้อมคำเฉลย

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 1: เขียนประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยใช้โครงสร้างการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด

1. Today is hotter than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Dyan.

➔ Dyan is _______________________________.

3. No building in Tom’s city is higher than this building.

➔ This building is ____________________________.

4. Jack is the most intelligent in his class.

➔ No one in his class _______________________.

5. If your son reads many science books, he will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Linda wants to pass the exam easily, she will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. Annie’s house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than ABS.

➔ ABS is _______________________________.

10. Sam is very intelligent but her sister is the most intelligent in her family.

➔ Sam’s sister is ________________________________________.

แบบฝึกหัดที่ 2: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์ในประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นสูงสุด

1. My Chinese class is _______ than her Chinese class.

A. funny B. funnier

C. funniest D. the funny

2. This sofa is _________ than the other.

A. comfortable B. the comfortable

C. more comfortable D. most comfortable

3. No one in his group is _______ than Quan.

A. kinder B. kind

C. more kind D. most kind

4. Lam visits his parents ________ than his sister does.

A. little B. least

C. the less D. less

5. If Sam had run ________ , her sister could have caught her.

A. fast B. faster

C. the fastest D. more faster

แบบฝึกหัดที่ 3: ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) ในประโยคเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ด้านล่างนี้

1. This is the more wonderful book Linda has ever read.

2. No mountain in the world is the biggest than Everest.

3. Jackma is the richer people in the world.

4. The living room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Thailand is Suree Sukha.

แบบฝึกหัดที่ 4: เติมคำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์ลงในช่องว่างในโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า

1. Dogs are ………… (intelligent) than hamsters.

2. Sam is…………… (old) than Andy.

3. US is far ………… (large) than the UK.

4. Hoa’s garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Jack is …………… (quiet) than his brother.

6. My Math class is ……………. (boring) than my Geography class.

7. Her class is …………. (big) than yours.

8. The weather this winter is even ……………… (bad) than last winter.

9. This gift is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

แบบฝึกหัดที่ 5: เขียนประโยคเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ที่ใหม่โดยไม่เปลี่ยนความหมายเดิม

1. My sister was earning much less in her previous job than she is now.

=> (more) ____________________________________ .

2. Pork is cheaper than beef.

=> (more) ____________________________________ .

3. To my knowledge, speaking Chinese is easier than writing Chinese.

=> (harder) ___________________________________ .

4. This is the most delicious lunch he’s even had.

=> (more) ____________________________________ .

5. There is no better doctor in this hospital than Mr.Hung.

=> (best) _________________________________ .

6. This is the fastest moving car we’ve ever driven.

=> (faster) _________________________________ .

7. There isn’t anywhere as old as that castle.

=> (oldest) _______________________________ .

8. Have you got any bigger pants than that one?

=> (biggest) _____________________________ .

9. I am not taller than anyone in the class.

=> (Shortest) ____________________________ .

10. The company’s revenue in August is the highest compared to the previous months.

=> (lower) _____________________________ .

เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

แบบฝึกหัดที่ 6: ให้รูปแบบที่ถูกต้องของคำคุณศัพท์ในวงเล็บ

1. Her bag is _____________ (light) than mine.

2. My father’s advice is _____________ (useful) for me.

3. The Autumn this year is _____________ (dry) as ever.

4. It is _____________ (difficult) rule of all.

5. This pencil writes _____________ (good) than my previous one.

6. This athlete is _____________ (strong) than her competitor.

7. This student is _____________ (clever) in the class.

8. This is _____________ (old) castle in UK.

9. Health is _____________ (important) than money.

10. This path is _____________ (narrow) than the parallel one.

11. This actor is _____________ (famous) actor from Vietnam.

12. Kaya are _____________ (good) sprinters.

13. Luxurious hotels are _____________ (expensive) than those of economic class.

14. My _____________ (old) brother is afraid of mice.

15. Saturn is _____________ 2nd _____________ (large) planet in our solar system.

คำเฉลย

แบบฝึกหัดที่ 1:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today.

2. Dyan is the most beautiful in her team.

3. This building is the highest in Tom’s city.

4. No one in his class is more intelligent than Jack.

5. The more science books he reads, the more knowledge he will have.

6. The more easily Linda wants to pass the exam, the harder she will study.

7. The more beautiful Annie’s house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. ABS is the biggest producer in the world.

10. Sam’s sister is more intelligent than her.

แบบฝึกหัดที่ 2:

1. B

2. C

3. A

4. D

5. B

แบบฝึกหัดที่ 3:

1. more ➔ most (การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด)

2. the biggest ➔ bigger (การเปรียบเทียบขั้นกว่าเพราะมี than)

3. the richer ➔ the richest (การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเพราะมี the)

4. biggest ➔ bigger (การเปรียบเทียบขั้นกว่าเพราะมี than)

5. greater ➔ greatest (การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเพราะมี the)

แบบฝึกหัดที่ 4:

1 – more intelligent

2 – older

3 – larger

4 – more colourful

5 – quieter

6 – more boring

7 – bigger

8 – worse

9 – more beautiful

10 – better

แบบฝึกหัดที่ 5:

1 – My sister is earning more in her current job than she was (in the past).

2 – Beef is more expensive than pork.

3 – To my knowledge, writing Chinese is harder than speaking Chinese fluently.

4 – He’s never had a more delicious lunch than this one.

5 – Hung is the best doctor in this hospital.

6 – We have never driven faster than this one.

7 – That castle is the oldest in the city.

8 – Is this the biggest pant you’ve got?

9 – I am the shortest in the class.

10 – The company’s revenue in the previous months is lower than this August.

แบบฝึกหัดที่ 6:

1. lighter

2. the most useful

3. the driest

4. the most difficult

5. better

6. stronger

7. the cleverest

8. the oldest

9. more important

10. narrower

11. the most famous

12. the best

13. more expensive

14. oldest

15. the…largest

หวังว่าจากบทความของ ELSA Speak ด้านบน คุณได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น อย่าลืมทบทวนทฤษฎีและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอาชนะวิธีการเปรียบเทียบเหล่านี้นะ! ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนกันทุกคน

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท