การตอบ email confirm สัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษอย่างน่าประทับใจ

คุณเพิ่งได้รับข้อเสนองานเป็นภาษาอังกฤษจากบริษัทข้ามชาติ แต่ไม่รู้จะตอบอย่างไร ไม่ต้องกังวลเลย  ELSA Speak จะแนะนำ การตอบ email confirm สัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและน่าประทับใจ

ทำไมต้องตอบ email confirm สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

หลังจากได้รับ “Offer Letter” คุณควรตอบ email confirm สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความประทับใจต่อนายจ้าง และแสดงความเป็นมืออาชีพและทัศนคติที่จริงจัง นอกจากนี้ ยังเป็นมารยาทที่แสดงว่าคุณเคารพบริษัทและการงานนั้น

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

แม้ว่าคุณสัมภาษณ์งานและได้รับข้อเสนองานทางโทรศัพท์ คุณก็จำเป็นต้องเขียน email ภาษาอังกฤษเพื่อขอบคุณผู้จ้าง ซึ่งจะทำให้คุณได้รับการชื่นชมจากผู้บริหาร

Offer Letter มักระบุถึง: ตำแหน่ง นโยบายค่าตอบแทน สวัสดิการพนักงาน และข้อกำหนดต่างๆ คุณควรอ่านข้อมูลเหล่านั้นอย่างละเอียดและตอบกลับให้เหมาะสม โครงสร้างของ email รับงานเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย

  • ขอบคุณนายจ้าง
  • รับข้อเสนองาน
  • ยืนยันข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำงานอีกครั้ง นำเสนอเนื้อหาที่ต้องตกลงกัน (ถ้ามี)
  • ยืนยันเวลาเริ่มงานหรือขอเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
รงสร้างของ email รับงาน

วิธี การตอบ email confirm สัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมืออาชีพ

วิธีการเขียนชื่อเรื่อง – Subject line

การตอบ email confirm สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีชื่อเรื่องที่ชัดเจนและรัดกุม แต่ยังมีข้อมูลที่ครบถ้วน หากชื่อเรื่องที่ไม่ชัดเจนจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกไม่สบายใจ

 อีกทั้ง email นั้นสามารถอยู่ในโฟลเดอร์ “Spam” ของนายจ้างได้

ชื่อเรื่อง email ตามมาตรฐาน: [Accepting ตัวอย่าง (Company Name)’s Offer] – (Your Name) 

ตัวอย่าง: [Accepting ELSA’s Offer] – Ruang Sak

วิธีเขียน email

ปกติ เนื้อหา email รับงานเป็นภาษาอังกฤษจะประกอบด้วย

1. บทนำ

ส่วนนี้ต้องมีคำทักทายอย่างเป็นทางการและแสดงความขอบคุณนายจ้างที่ให้โอกาสในการทำงาน

ตัวอย่าง:

Dear Mr./Ms. + Last Name

Thank you very much for offering me the position of SEO Executive at ABC Company. I am glad to accept the offer and can not wait to begin this journey.

แปลว่า:

สวัสดีคุณ + ชื่อ

ผม/ดิฉันขอขอบคุณอย่างหญิ่งที่ได้รับโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น SEO ของบริษัท ABC ผม/ดิฉันยินดีรับข้อเสนอนี้และพร้อมที่จะเริ่มงานโดยเร็วที่สุด

2. เนื้อเรื่อง

เนื้อเรื่องของการตอบ email confirm สัมภาษณ์งานจะประกอบด้วย

เนื้อเรื่องตัวอย่าง
ยอมรับข้อเสนองานI’m pleased to accept the position of assistant manager.
→ผม/ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ยืนยันนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน และนโยบายการทำงานอีกครั้ง As discussed at the job interview, I accept a starting salary of $500 a month.
→ ตามที่ตกลงกันในการสัมภาษณ์ ผม/ดิฉันยอมรับเงินเดือนเริ่มต้น $500/เดือน
เสนอเวลาเริ่มงานI look forward to starting employment on Monday, October 24, 2022.
→ ผม/ดิฉันหวังว่าจะได้เริ่มงานในวันจันทร์ 24 ตุลาคม 2022
คำสัญญา แสดงความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นในการงานI am very pleased to work for your company. I am willing to work hard to bring value to the company in the future.
→ ผม/ดิฉันยินดีที่ได้ทำงานให้กับบริษัท ผม/ดิฉันจะทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทในอนาคต

3. คำลงท้าย

ก่อนที่จะจบ email คุณควรกล่าวขอบคุณต่อนายจ้างและบริษัท หลังจากนั้นลงนามและฝากข้อมูลติดต่อไว้

ตัวอย่าง:

Thank you for giving me the opportunity to demonstrate my abilities to the company.

If you have any questions, please contact me by 0983xxxxxx

Sincerely,

Jenny

แปลว่า:

ขอบคุณที่ให้โอกาสผม/ดิฉันได้แสดงความสามารถของตนให้กับกับบริษัท

หากมีคำถามใด กรุณาติดต่อผม/ดิฉันที่หมายเลขโทรศัพท์ 0983xxxxxx

ขอแสดงความนับถือ

Jenny

ข้อสังเกต: สำหรับ email ปฏิเสธงาน เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย

  • ข้อปฏิเสธงาน
  • ระบุเหตุผลและแสดงความเสียใจที่ไม่ทำงานกับบริษัทได้
  • กล่าวขอบคุณและหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานในอนาคต

ตัวอย่าง การตอบ email confirm สัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษที่ดีและน่าประทับใจ

แบบที่ 1:

Dear Mr. Sam,

As we discussed before, I am very pleased to accept the position of Financial adviser with ABC company. Thank you for the opportunity. I am eager to make a positive contribution to the company and to work with everyone on the Financial team.

As we discussed in my interview, I will work as a Financial adviser at ABC Company with a starting salary of 550$ per month. I will be joining the company on May 26th. I also have no idea about the terms and policies of the company that were detailed in the offer letter. 

If there is any additional information or paperwork you need prior to then, please let me know.

Again, thank you so much for this opportunity.

Sincerely,

Daw

คำแปล

เรียนคุณ Sam

ตามที่ได้คุยกัน ผม/ดิฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ABC ขอขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาส ผม/ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่มีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมกับบริษัทและได้ร่วมงานกับทุกคนในแผนกการเงิน

ตามที่คุยกันในการสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ABC ผม/ดิฉันจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น $550/เดือน และวันที่เริ่มงานคือวันที่ 26 พฤษภาคม ผม/ดิฉันเห็นด้วยกับข้อกำหนดต่าง ๆ และสวัสดิการพนักงานตามจดหมายเสนองาน

หากต้องการเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแจ้งมาล่วงหน้าด้วยครับ/ค่ะ

ขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ให้โอกาส

ขอแสดงความนับถือ

Daw

ตัวอย่าง การตอบ email confirm สัมภาษณ์งาน

แบบที่ 2:

Dear Mr. Simon,

It was wonderful to speak with you on the phone yesterday about the Marketing Director role at AIA Company. I’m thrilled to formally accept this job offer. I’m looking forward to working with you, and the rest of the senior management team at AIA, on charting a new direction for marketing strategy.

As we discussed, my start date will be Oct 13, 2022, with an annual salary of $100.000, and three weeks of paid leave annually. This salary does not include company-provided health insurance, which is effective on my start date.

I’m looking forward to seeing you next Monday. Please let me know if there is any paperwork or additional information you need from me beforehand. I’m always available by email: [email protected].

Again, thank you for accepting me for this position.

Best Regards,

Chantana

คำแปล

เรียนคุณ Simon

ผม/ดิฉันยินดีที่ได้คุยกันเกี่ยวกับดำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท AIA ผ่านโทรศัพท์เมื่อวาน ดีใจมากที่ได้รับข้อเสนองานนี้ หวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณและผู้บริหารคนอื่น ๆ ของ AIA เพื่อกำหนดทิศทางใหม่สำหรับกลยุทธ์การตลาด 

ตามที่เราตกลงกันแล้ว ผม/ดิฉันจะเริ่มงานในวันที่ 13 ตุลาคม 2022 เงินเดือนประจำปีคือ $100,000 และมีวันหยุดสามสัปดาห์แต่ละปีที่มีค่าจ้าง โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมประกันสุขภาพ เริ่มมีผลบังคับในวันแรกที่ทำงาน

หวังว่าจะได้พบคุณในวันจันทร์หน้า หากต้องการเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแจ้งมาล่วงหน้า ทางemail: [email protected].

ขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ให้ฉันดำรงตำแหน่งนี้

ขอแสดงความนับถือ

Chantana

ข้อแนะนำในการตอบ email confirm สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

  • เขียนสั้นๆ และกระชับ: นายจ้างต้องเลือกและส่งจดหมายถึงผู้สมัครจำนวนมาก ดังนั้น เราจำเป็นต้องเขียน email ที่มีชื่อเรื่องชัดเจนและเนื้อหากระชับ
  • ตรวจ email หลายๆ ครั้ง: ตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างรอบคอบก่อนที่ส่งไป การสะกดคำผิดอาจทำให้ความเป็นมืออาชีพของเราลดลงในสายตาของนายจ้างได้

ด้วยคำแนะนำทั้งหมดข้างต้น ELSA Speak  หวังว่าผู้สมัครจะรู้วิธีการตอบ email confirm การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพและน่าประทับใจที่สุด

ในขณะเดียวกัน คุณควรฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ ELSA Speak เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานระหว่างประเทศ นี่คือแอปฯเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมในปัจจุบัน

แอปพลิเคชันนี้มีหัวข้อมากกว่า 290 หัวข้อ และแบบฝึกภาษาอังกฤษกว่า 25,000 รายการแบบสำหรับทุกอาชีพงาน ทุกตำแหน่งและแผนกในบริษัท คุณจะได้เรียนประโยคและ การสนทนา กับเพื่อนร่วมงาน การเจรจากับคู่ค้า การโน้มน้าวลูกค้า หรือการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ…

ด้วยบทเรียนเหล่านี้ คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในสำนักงาน จากนั้นปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและได้รับมีโอกาสพัฒนาในการทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

โดยเฉพาะ เทคโนโลยิ A.I. ของ ELSA Speak ช่วยให้ผู้ใช้ 90% ออกเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และผู้ใช้ 68% พูดได้คล่องเคล่วมากขึ้นหลังจาก 3 เดือน

แอปฯ จะจำรู้เสียงและบอกชี้การออกเสียงที่ผิดพลาดได้ทันที คุณจะได้รับคำแนะนำในการให้อ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล รวมทั้งน้ำเสียงและการเน้นเสียง

ลงทะเบียนใช้ ELSA Pro เดี๋ยวนี้เพื่อเตรียมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานเลย

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท