คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ เงินเดือน ภาษาอังกฤษ

ในบทเรียนนี้ ELSA Speak จะช่วยให้ผู้เรียนมีข้อมูลเพิ่มเติ่มคำศัพท์และประโยคทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือ เงินเดือน ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงินเดือน ภาษาอังกฤษ

  • income: รายได้
  • salary: เงินเดือน
  • wage: ค่าจ้าง (รายชั่วโมง)
  • compensation: ค่าตอบแทน
  • pension: เงินบำนาญ
  • pay raise: ขึ้นค่าแรง
  • bonus: โบนัส/เงินโบนัส
เงินเดือน ภาษาอังกฤษ- คำศัพท์

ประโยคการสื่อสารทั่วไปเกี่ยวกับ เงินเดือน ภาษาอังกฤษ

1. By the way, what is your present monthly salary?

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

อีกอย่าง เงินเดือนของคุณบัดนี้เป็นเท่าไรแล้ว

2. How much do you hope to get a month here?

คุณคาดหวังจะได้รับเดือนละเท่าไรหากมาทำงานที่นี่

3. That’s not the problem I care about. You can decide on my capacity and experience

นั่นยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฉันกังวลมาก  ท่านสามารถตัดสินใจได้ ตามความสามารถและประสบการณ์ของฉัน

4. Our salary scale is different. We pay on weekly basic

กรอบเงินเดือนของเราแตกต่างกันไป  เราจ่ายค่าจ้างรายสัปดาห์

5. We give bonuses semi-annually

เราจ่ายโบนัสเป็นรายครึ่งปี

6. How much do you expect to be paid?

คุณคาดหวังจะได้รับเงินเดือนเป็นเท่าไหร่

7. Referring to your job description seeking people with construction engineering qualifications, I would like to state that I am fully qualified with a degree and on-site engineering experience. I would appreciate it if you could look at my background when considering my salary

อ้างในรายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน บริษัทต้องการหาพนักงานที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมก่อสร้าง  ฉันจึงต้องการระบุว่าฉันมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วยประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมก่อสร้าง  ฉันรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งหากคุณสามารถมองดูและตรวจสอบประวัติการศึกษาและการทำงาน ของฉันอย่างละเอียดแล้วพิจารณาเกี่ยวกับเงินเดือนของฉัน

8. I am not sure what kind of salary range you have been thinking about for this position. I am open to a salary that is fair for the position

ฉันยังไม่แน่ใจว่า กรอบเงินเดือนสำหรับตำแหน่งอย่างนี้ที่บริษัทจะได้อเท่าไร  อย่างไรก็ตาม ฉันก็จะรู้สึกสบายใจกับเงินเดือนที่สุด

เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

ประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการทำงาาน

1.What perks does this job give you?

งานนี้จะให้คุณสิทธิพิเศษอะไรบ้าง

2. A perk is something you receive outside your salary for doing a job.

สิทธิพิเศษเป็นสิ่งที่คุณสามารถได้รับในการทำงาน ซึ่งไม่ใช่เป็นเงินเดือน

3. Nowadays, many jobs offer extra benefits-perks to employees.

ปัจจุบันนี้ งานที่หลายแห่งต่างก็มีสิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน

4. How many bonus you can get depends on your performance in the company?

จำนวนโบนัสที่คุณได้รับจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณในการทำงานที่บริษัท

5. I think the bonus you can get depends on your performance in the company.

ฉันคิดว่าโบนัสที่คุณสามารถได้รับขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของคุณในที่บริษัท

เงินเดือน ภาษาอังกฤษ

6. I think the bonus is actually a salary extension.

ฉันคิดว่าโบนัสแค่เป็นส่วนขยายของเงินเดือน

7. We always get a quite handsome bonus every month.

เราได้รับโบนัสที่น่าสนใจทุก ๆ เดือน

8. The boss said that he’ll cut my bonus if I don’t work harder.

เจ้านายบอกว่า เขาจะตัดโบนัสของฉันไปถ้าฉันไม่ได้ทำงานขยันมากกว่านี้

9. Our female employees have a three-week vacation a year.

พนักงานหญิงของเราจะได้รับช่วงวันหยุด 3 สัปดาห์ต่อปี

10.  We offer 1% commission on all your sales.

เราขอแนะนำ 1% ค่าคอมมิชชั่น (เงินตอบแทนการขาย) สำหรับการขายทั้งหมดของคุณ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ