20+ คำศัพทเกี่ยวกับ อาหารเช้าอังกฤษ (Have breakfast) ที่ใช้บ่อยๆ

มื้ออาหารเช้ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นมื้อแรกของวัน และเป็นหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน แล้ว อาหารเช้าภาษาอังกฤษ คืออะไร? พร้อม ELSA Speak เรียนรู้คำศัพท์และรูปแบบการสื่อสารมากกว่า 20 รายการ ที่เกี่ยวกับ อาหารเช้าภาษาอังกฤษ ผ่านบทความต่อไปนี้นะคะ!

อาหารเช้าภาษาอังกฤษคืออะไร? 

อาหารเช้า ภาษาอังกฤษ คําอ่าน Breakfast /ˈbrɛkfəst/

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง

1. When you wake up, the blood sugar your body needs is usually low, and breakfast helps replenish it.

เมื่อคุณตื่นนอน น้ำตาลในเลือดที่ร่างกายต้องการมักจะต่ำ และอาหารเช้าจะช่วยเติมเต็ม

2. Do not miss breakfast if you want to have enough power to perform throughout the day.

อย่าพลาดอาหารเช้า หากคุณต้องการให้มีพลังงานเพียงพอตลอดทั้งวัน

อาหารเช้า ภาษาอังกฤษ

20+ คำศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับอาหารเช้า

คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารเช้าสไตล์ยุโรป

ชื่ออาหารสำเนียงความหมาย
Marmalade/ˈmɑː.mə.leɪd/แยมผิวส้ม
Ham/hæm/หมูแฮม
Egg/eɡ/ไข่
Bread/bred/ขนมปัง
Hot Chocolate/ˌhɒt ˈtʃɒk.lət/ช็อกโกแลตร้อน
Bacon/ˈbeɪ.kən/เบคอน
Donut/ˈdəʊ.nʌt/ขนมโดนัท
Porridge/ˈpɒr.ɪdʒ/ข้าวต้ม
Waffle/ˈwɒf.əl/วาฟเฟิล
Tomato/təˈmɑː.təʊ/มะเขือเทศ
Croissant/ˈkwæs.ɒ̃/ครัวซองต์
Pancake/ˈpæn.keɪk/ขนมแพนเค้ก
Toast/təʊst/ขนมปังปิ้ง
Sandwich/ˈsæn.wɪdʒ/แซนด์วิช
Yogurt/ˈjɒɡ.ət/โยเกิร์ต
Cheese/tʃiːz/เนย
Milk/mɪlk/นม
Sausage/ˈsɒs.ɪdʒ/ไส้กรอก
Orange juice/ˈɒr.ɪndʒ ˌdʒuːs/น้ำส้ม
Coffee/ˈkɒf.i/กาแฟ
Breakfast cereal/ˈbrek.fəst ˈsɪə.ri.əl/ซีเรียลอาหารเช้า
อาหาร เช้า ภาษา อังกฤษ มี อะไร บ้าง

คำศัพท์เกี่ยวกับรสชาติของอาหาร

ชื่ออาหารสำเนียงความหมาย
Aromatic/əˈrəʊ.mə/มีกลิ่นหอม
Tasty/ˈteɪ.sti/รสอร่อย
Delicious/dɪˈlɪʃ.əs/อร่อย
Mouth-watering/ˈmɑʊθˌwɔ·t̬ər·ɪŋ, -wɑt̬·ər-/น่ากินมาก
Luscious/ˈlʌʃ.əs/หวานฉ่ำ
Bitter/ˈbɪt.ər/ขม
Bittersweet/ˈbɪt.əˌswiːt/ขม ๆ หวาน ๆ
Spicy/ˈspaɪ.si/เผ็ด
Hot/hɒt/เผ็ดร้อน
Garlicky/ˈɡɑː.lɪ.ki/หอมกระเทียม
Sweet/swiːt/หวาน
อาหาร เช้า ง่ายๆ ภาษา อังกฤษ

>>> Read more: รวบรวม 100+ คำศัพท์ และ Idiom เกี่ยวกับหัวข้อรสชาติในภาษาอังกฤษ

เมนูอาหารเช้าในภาษาอังกฤษ

เมนูอาหารเช้าในภาษาอังกฤษสำเนียงความหมาย
Macaroni soup/ˌmækəˈrəʊni suːp/ซุปมะกะโรนี
Marmalade/ˈmɑːməleɪd/แยมเปลือกส้ม
Ham/hæm/หมูแฮม
Coffee/ˈkɒfi/กาแฟ
Toast/təʊst/ขนมปังปิ้ง
Breakfast cereal/ˈbrekfəst ˈsɪəriəl/ซีเรียลอาหารเช้า
Orange juice/ˈɒrɪndʒ dʒuːs/น้ำส้ม
Sausages/ˈsɒsɪdʒɪz/ไส้กรอก
Milk/mɪlk/นม
Cheese/tʃiːz/เนย
Sandwiches/ˈsænwɪdʒɪz/แซนด์วิช
Pancakes/ˈpænkeɪks/ขนมแพนเค้ก
Croissants/kwɑːˈsɒŋ/ครัวซองต์
Muffins/ˈmʌfɪnz/ขนมมัฟฟิน
Porridge/ˈpɒrɪdʒ/ข้าวต้ม
Congee/ˈkɒndʒi/โจ๊ก
Donut/ˈdəʊnʌt/ขนมโดนัท
อาหารเช้าภาษาอังกฤษ

>>> Read more:

ตัวอย่างของคำศัพท์ เกี่ยวกับอาหารเช้า

ตัวอย่างความหมาย
Breakfast is very important to our health.อาหารเช้าสำคัญมากต่อสุขภาพของเรา
Can you get me some ham?คุณช่วยซื้อแฮมให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Breakfast with a sandwich and a little strawberry jam. It’s delicious!อาหารเช้าพร้อมแซนด์วิชและทาแยมสตรอว์เบอร์รีนิดหน่อย อร่อยจังเลย!
Breakfast cereals are also a good choice in the morning.ซีเรียลอาหารเช้าอาหารเช้าก็เป็นทางเลือกที่ดีในตอนเช้าเช่นกัน
Drinking coffee in the morning will keep you awake. It has become my habit every day.การดื่มกาแฟในตอนเช้า จะช่วยให้คุณตื่นตัว มันกลายมาเป็นความเคยชินของฉันทุกวัน
Tomatoes are very good for our health. It has many uses. Experts recommend that you should eat at least 2 tomatoes per day.มะเขือเทศดีต่อสุขภาพของเรามาก มันมีประโยชน์หลายอย่าง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า คุณควรกินมะเขือเทศอย่างน้อยวันละ 2 ลูกต่อวัน
This strawberry jam box looks a bit sweet.แยมสตอรว์เบอร์รีกล่องนี้ดูหวานหน่อยๆ
The sauce of this dish is too spicy.ซอสของอาหารจานนี้ เผ็ดเกินไป
It is my habit to have some milk for breakfast.ฉันดื่มนมจนเป็นกิจวัตรประจำวัน
Do you like to eat vegan sandwiches?คุณชอบกินแซนวิชมังสวิรัติหรือไม่?
I had a delicious breakfast today.วันนี้ฉันกินอาหารเช้าแสนอร่อยมา

ประโยคการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารเช้าในภาษาอังกฤษ

ประโยคการสื่อสารความหมาย
Have you had your breakfast?คุณทานอาหารเช้ารึยัง?
Did you enjoy your breakfast? คุณชอบอาหารเช้าเมื่อเช้าไหม?
What should we eat for breakfast?มื้อเช้าเราควรกินอะไรดี?
What’s for breakfast?อาหารเช้ามีอะไรบ้าง?
Do you know any good places to eat breakfast?คุณรู้จักสถานที่รับประทานอาหารเช้าดีๆ บ้างหรือไม่?
Luyện tập không giới hạn bối cảnh cùng ELSA AI

บทความข้างต้น ได้รวบรวมคำศัพท์และรูปแบบการสื่อสารมากกว่า 20 รายการ เพื่อใช้อ้างอิง มาอ่านบทความการสื่อสาร คำศัพท์ และบทสนทนาของ ELSA Speak กันในครั้งต่อไปนะคะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ