50+ คำศัพท์ที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงเรื่อง สภาพอากาศภาษาอังกฤษ ใครๆ ก็คิดถึงคำศัพท์พื้นฐาน เช่น “sunny” (แดด) “rainy” (ฝน) “hot” (ร้อน) “cold” (หนาว) อย่างไรก็ตาม เพื่อทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสารและผ่านการสอบ IELTS หรือ TOEFT อย่างง่ายดาย  ทำไมเราไม่อ้างอิงชุดคำศัพท์เกี่ยวกับ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ ด้านล่างเพื่อทำให้เพื่อนๆ รอบตัวรู้สึกประหลาดใจ งั้นมาเริ่มกับ ELSA Speak กันเลยค่ะ

50+ คำศัพท์เกี่ยวกับ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยที่สุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศ – สภาวะอากาศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปล
1Bright /brait/ สว่าง
2Breeze /bri:z/สายลมที่พัดเบา
3Clear /kliə[r]/ แจ่มใส
4Cloudy /’klaʊdi/มีเมฆมาก
5Dry /drai/ แห้ง
6Fine /fain/ไม่มีเมฆไม่มีฝน
7Foggy /’fɒgi/มีหมอกลง
8Haze /heiz/หมอก, เมฆหมอก
9Humid /’hju:mid/ชื้น
10Gloomy /’glu:mi/อึมครึม
11Mild /maild/ อบอุ่น
12Partly cloudy /’pɑ:∫əli/ /’klaʊdi/ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
13Overcast /,əʊvə’kɑ:st/ มืดครึ้ม
14Sunny /’sʌni/ แดดจัด แสงแดดส่องเข้ามามาก
15Wet /wet/ เปียก
16Windy /’windi/ มีลมแรง
สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ – อุณหภูมิ

17baking hot /beɪk hɑːt/ ร้อนระอุ
18cold /koʊld/ หนาว
19chilly /ˈtʃɪli/ หนาวยะเยือก
20Celsius /ˈselsiəs/ องศาเซลเซียส
21degree /dɪˈɡriː/ องศา (หน่วยวัดอุณหภูมิ)
22Fahrenheit /ˈfærənhaɪt/ องศาฟาเรนไฮต์
23freezing /’fri:ziɳ/ หนาวจัด
24frosty /ˈfrɔːsti/ หนาวจัด
25hot /hɑːt/ ร้อน
26warm /wɔ:m/ อบอุ่น

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ – ปรากฏการณ์สภาพอากาศ 

27blizzard  /’blizəd/พายุหิมะ
28blustery /’blʌstri/ซึ่งมีลมพัดแรง
29damp /dæmp/อากาศชื้น
30drizzle /’drizl/ฝนตกปรอยๆ
สภาพอากาศภาษาอังกฤษ
31flood /flʌd/ น้ำท่วม อุทกภัย
32hail /heil/ ลูกเห็บ
33hurricane /’hʌrikən/ พายุเฮอริเคน
34gale /geil/ พายุ
35rain /rein/ ฝน
36rainbow /’reinbəʊ/สายรุ้ง
37rainstorm /ˈreɪnˌstoɚm/ พายุฝน
38mist /mist/ หมอก
39lightning /’laitniη/ ฟ้าผ่า
40thunder /’θʌndə[r]/ ฟ้าร้อง
41thunderstorm  /’θʌndəstɔ:m/ พายุฝนฟ้าคะนอง
42shower /’∫aʊə[r]/ ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
43snow /snəʊ/ หิมะ
44snowflake /’snəʊfleik/ เกล็ดหิมะ
45snowstorm /’snəʊstɔ:m/ พายุหิมะ
46storm /stɔ:m/ พายุ
47typhoon /taɪˈfuːn/ พายุไต้ฝุ่น
48tornado /tɔ:’neidəʊ/ พายุทอร์นาโด
49weather forecast: /’weðə[r]/ /’fɔkɑ:st/ พยากรณ์อากาศ

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ – ปริมาณฝน

50downpour /ˈdaʊn.pɔːr/ฝนตกหนักมาก
51rainfallปริมาณน้ำฝน
52torrential rainฝนหนักมากเสมือนน้ำตก

สำนวนที่ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศ

สำนวนตัวอย่าง
Under the weather 
(รู้สึกไม่สบายตัว)
I’m sorry, I can’t go with you today. I’m feeling a bit under the weather.
(ขอโทษนะ วันนี้ฉันไปกับเธอไม่ได้ ฉันรู้สึกไม่สบายตัวนิดหน่อย)
It’s raining cats and dogs
(ฝนตกหนักมาก)
We have to cancel the holiday. It’s raining cats and dogs outside.
(เราต้องยกเลิกการเดินทาง ข้างนอกฝนตกหนักมาก)
Under the weather  สภาพอากาศภาษาอังกฤษ
something in the wind 
(ข่าวลือ)
There must be something in the wind among my colleagues.
(ต้องมีข่าวลือบางอย่างระหว่างเพื่อนร่วมงานของฉัน)
break the ice 
(ทำลายบรรยากาศที่น่าอึดอัดใจเมื่อเพิ่งรู้จักใครสักคน)
His joke has really helped break the ice.
(เรื่องตลกของเขาทำลายบรรยากาศที่น่าอึดอัดใจจริงๆ) 
come rain or shine 
(ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น)
Come rain or shine, the party will begin this Sunday.
(ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น งานปาร์ตี้จะยังคงเริ่มในวันอาทิตย์นี้)
as cold as ice 
(คนที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง)
Is Andy mad at me? He is as cold as ice every time he sees me.
(แอนดี้โกรธฉันเหรอ? เขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งทุกครั้งที่เห็นฉัน)
(to) be a breeze 
(ง่ายมาก)
The final exam turned out to be a breeze.
(การสอบปลายภาคเป็นเรื่องง่ายมาก)
the calm before the storm 
(ความเงียบสงบก่อนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่)
The meeting seems to be peaceful now, but it is only the calm before the storm.
(ขณะนี้การประชุมดูเงียบสงบ แต่นั่นเป็นเพียงความเงียบก่อน
“พายุ”เท่านั้น)
Every cloud has a silver lining
(ในเหตุร้ายก็มีพร) (สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะย่ำแย่ก็อาจมีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่)
I got rejected from all of my dream schools. Yet, every cloud has a silver lining, my current college is really suitable for me and I love it!
(ฉันถูกปฏิเสธจากโรงเรียนในฝันทั้งหมด แต่ในเหตุร้ายก็มีพร
have one’s head in the clouds
(ยื่นศีรษะไปในก้อนเมฆ เพ้อฝัน ไม่อยู่กับความเป็นจริง)
Linda must have had her head in the clouds when our teacher reminded us to submit the exercise before 9pm
(ลินดาคงเพ้อฝันเมื่อครูเตือนให้เราส่งการบ้านก่อน 21.00 น) 
elsa speak official

รูปแบบประโยคทั่วไปบางอย่างที่ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

รูปแบบประโยคคำถามเกี่ยวกับ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

 • What is the weather like today? (วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร)
 • Do you know whether it’s going to snow tomorrow? (คุณรู้ไหมว่าพรุ่งนี้จะมีหิมะหรือไม่)
 • Do you know what the weather will be like tomorrow? (คุณรู้ไหมว่าพรุ่งนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไร)
 •  Did you see the weather forecast? (คุณเคยดูพยากรณ์อากาศหรือยัง)

รูปแบบประโยคคำตอบเกี่ยวกับ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

รูปแบบ 1

It + be + adj +…

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง

 • It’s hot. (บรรยากาศร้อน)
 • It’s cold today. (วันนี้บรรยากาศหนาว)
 • It will be snowy tomorrow. (พรุ่งนี้จะมีหิมะตก)
 รูปแบบประโยคคำตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ

รูปแบบ 2

The weather + be + adj +…

ตัวอย่าง

 • The weather is gloomy today. (วันนี้อากาศอึมครึม)
 • The weather was fine yesterday. (เมื่อวานอากาศดี)

 รูปแบบ 3     

It + be + forecast + …

ตัวอย่าง

 • It is forecast to sun today. (วันนี้พยากรณ์ว่าอากาศจะมีแดดจัด) 
 • It was forecast be rainy yesterday. (เมื่อวานพยากรณ์ว่าฝนจะตก)

นี่เป็นชุดคำศัพท์สภาพอากาศกว่า 50 คำ ที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษพร้อมกับความรู้ที่เกี่ยวข้อง หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสารประจำวัน ถ้าคุณชอบวิธีการเรียนคำศัพท์ใหม่ผ่านหัวข้อนี้ อย่าลืมติดตามเว็บไซต์หรือช่อง Youtube ของ ELSA Speak เป็นประจำเพื่อเก็บเกี่ยวคำศัพท์ให้ตัวเองมากขึ้นนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ